Ny plan kan bane vejen for 10 etager og letbane i Hinnerup

Ny plan kan bane vejen for 10 etager og letbane i Hinnerup

Byrådet i Favrskov Kommune har en vision om at styrke Hinnerups rolle som en af kommunes hovedbyer. Kernen i visionen er dels planen om at føre letbanen til midtbyen og dels planen om at bygge højt og fortætte midtbyen med et stort antal nye og moderne boliger.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

Favrskov Kommune
T: +45 8964 1010
E: favrskov@favrskov.dk

Teknik- og Miljøudvalget i Favrskov skal torsdag den 8. juni 2017 tage stilling til en ny midtbyplan for Hinnerup. Planen opdeler Hinnerup midtby i 3 områder; Centerbyen, Banebyen og Sydbyen.

I Centerbyen vest for Storegade kan der bygges i 3-6 etager, højest mod jernbanen. Herefter aftager bebyggelsens højde mod øst til Lilleådalen. I Banebyen vil bebyggelsen kunne opføres i op til 6 etager med et højhus på 10 etager i centrum. Højhuset vil markere et knudepunkt i byen, hvor kollektiv trafik, handel, kultur og erhverv koncentres. Fra Fredensgade mod Lilleådalen aftager højden. I Sydbyen tillades det højeste byggeri mod jernbanen. Derefter aftager højden fra 6 etager langs banen til 1,5 etage langs Lilleådalen.

- Det er noget, der virkelig rykker ved byen. Jeg fornemmer en bred enighed om planen, men måske skal der ændres lidt på det. Så skal vi lave en etapeplan senere. Det kommer ikke til at være mange år, inden vi går i gang. Jeg forventer, at vi går i gang med det første i slutningen af året, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget, Kurt Andreassen, til Århus Stiftstidende.

Videreførelsen af letbanen fra Aarhus frem til Hinnerup station betyder, at der skal fastlægges en linjeføring. Byrådet har besluttet, at der skal undersøges 2 alternative forslag til letbanens linjeføring i midtbyen. Der er på nuværende tidspunkt reserveret plads til 2 spor i midtbyplanen. I undersøgelsen bliver der taget stilling til, om der skal 1 eller 2 spor helt ind til midtbyen. De 2 linjeføringer der undersøges, er ad Adeline Geenevej og i nordsiden af Jernbanegade.

En mulighed er at føre letbanen i sit eget tracé langs den nordlige side af Ådalsvej. Letbanen føres frem til Jernbanegade og stopper i gadens nordlige side. Biltrafi kken kører i sit eget tracé syd for letbanen. For at skabe plads til letbanestoppet og adskille biltrafik og letbane er det nødvendigt, at kommunen erhverver ejendommene langs den nordlige side af Jernbanegade. Herved åbnes samtidig for at opføre ny tæt og høj bebyggelse.

En anden mulighed er at føre letbanen fra Lilleåen og videre på en dæmning til Adeline Geneevej. Herfra forlænges tracéet frem til Banegårdsplads. Letbanestoppet placeres mellem Søndergade og Banegårdsplads. Biltrafikken kører i Jernbanegade og er adskilt fra letbanen. Adeline Geneevej vil med denne løsning blive bilfri, og det vil også her være nødvendigt at kommunen erhverver flere ejendomme langs tracéet og omkring letbanestoppet.

Tommy Blindkilde, 6. juni 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


14. juni 2017
Silkeborg investerer 14 milliarder i byudvikling - Program09.00

Registrering og morgenkaffe


09.35

Silkeborgs rolle som regional kraftcenter

Silkeborg udvikler sig på mange fronter i disse år. Byens rolle har traditionelt været som et attraktivt bosætningsområde, kommunen har netop rundet 90.000 indbyggere og stræber efter at nå 100.000 indbyggere inden for de næste 10 år. Med åbningen af Silkeborgmotorvejen har Silkeborg i disse år ekstra stort fokus på, hvordan den ny infrastruktur kan veksles til bosætnings- og erhvervsmæssig vækst. Hvilke perspektiver er der for udviklingen af Silkeborgs rolle som driftigt regionalt kraftcenter, og hvilke muligheder ligger der for entreprenører og investorer i Silkeborg de næste år?

Leif Lund, Byrådsmedlem, Silkeborg Kommune


10.00

Erhvervskorridoren: Tanker bag udvikling af 460.000 kvm erhvervsjord

Erhvervskorridoren, med det samlede areal af 460.000 kvm, er Silkeborgs største byudviklingsområde, hvor virksomheder kan få facade meget tæt på Silkeborgmotorvejen. Planlægning og byudvikling i relation til Erhvervskorridoren. Hvilke tanker ligger bag udvikling af Erhvervskorridoren? Hvordan skal korridoren spille sammen med resten af byen? Hvad er vigtig for en by som Silkeborg for at skabe liv og hensigtsmæssig udvikling? Realdania har været med til udarbejdelsen af masterplanen for Erhvervskorridoren.

Lars Autrup, Projektleder, Realdania


10.25

23 etagers højhus i Silkeborg

En 23 etagers høje beboelsesejendom ved siden af Papirfabrikken i Silkeborg bliver Silkeborgs nye vartegn. Aberdeen Asset Management er i gang med at opføre højhuset, der forventes færdig i 2020.

Michael Schumann, Fund manager, Aberdeen Asset Management


10.50

Pause og networking


11.20

120 boliger på Teknisk Skole grund

Midtjysk Boligselskab planlægger opførelse af boliger på Bredhøj (tidligere Teknisk Skoles areal) i Silkeborg. Projektet omfatter opførelse af 120 boliger.

Karina Lauridsen, Marketingschef, Boligkontoret Danmark

Annemette Lehmann Bøgh, Forretningsfører, Boligkontoret Danmark


11.45

32.000 kvm bolig og erhverv på Søtorvet

Søtorvet er navnet på en ny blandet bydel, en ny bypark og et helt nyt byrum, bundet sammen af en ny offentlig rekreativ promenade langs Remstrup Å. Projektet indeholder faciliteter til en ny Kvickly, cafeer og øvrige butikslejemål, samt 280 boliger fordelt på 8 punkthuse i 5-8 etager. Søtorvet kommer til at rumme sammenlagt 32.000 kvm bebyggelse. Projektet udvikles af AP Pension. C.F.Møller er arkitekten bag projektet, som forventes at have byggestart i september 2017 og at være realiseret i 3 etaper forventeligt i 2019.

Michael Kruse, Partner, C. F. Møller


12.10

Butiksmarkedet i Silkeborg

Forbrugerne bliver mere mobile, e-handelen buldrer frem og Planlovens detailhandelsbestemmelser åbner nye muligheder. Dette betyder, at både investorer, lejere og kommunerne skal overveje hvor nye butikker skal placeres.

Jens Chr. Petersen, Direktør, ICP


12.35

Spørgsmål og afslutning


12.40

Frokost


Nye talere

Lars Thomsen Nielsen

Seniorspecialist i Teknologisk Institut taler på Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS
Allan Nielsen

Adm. direktør i Skjøde Knudsen taler på Odense investerer 52 milliarder i byudvikling
Ole Nielsen

Direktør i Himmerland Boligforening taler på Jylland: Senior- og ældreboliger - udvikling og byggeri
Mahad Farah

Udviklingschef i Innovater taler på Almene boliger i København - udvikling og byggeri 2018 - 2028
Peer H. Kristensen

Turistchef i Visit Aarhus taler på Aarhus investerer 81 milliarder i byudvikling - 2018
Jens Chr. Sørensen

Seniorkonsulent i Teknologisk Institut taler på Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS
Thomas Frøbert

Partner i Bech-Bruun taler på Omdannelse af erhverv til bolig
Søren Boel Pedersen

Manager Erhvervs- og byudvikling i Aarhus Kommune taler på Aarhus investerer 81 milliarder i byudvikling - 2018