Nye Talere

Peter Sørensen

Peter Sørensen

Borgmester i Horsens Kommune

taler på:

Horsens: De store investeringer
Anita Pedersen

Anita Pedersen

Teamchef Center for Boligsocial indsats, kommunikation‑ og bystrategi i Landsbyggefonden

taler på:

Horsens: De store investeringer
Curt Liliegreen

Curt Liliegreen

Projektdirektør i Boligøkonomisk Videncenter

taler på:

Lejeboliger: Udvikling og salg
Karina Lauridsen

Karina Lauridsen

Direktør for kunde- og foreningsudvikling i Boligkontoret Danmark

taler på:

Branding - fra idé til køb af byggeprojekter
Morten Alsdorf

Morten Alsdorf

Senior Digital Transformation Director Business Development i COWI

taler på:

Digitalisering af byggeriet: Nye koncepter
William Hansen

William Hansen

Advokat i Lundgrens

taler på:

Køb og salg af ejendom - Due Diligence KURSUS
Jesper Pagh

Jesper Pagh

Stadsarkitekt i Horsens Kommune

taler på:

Horsens: De store investeringer
Peder Baltzer Nielsen

Peder Baltzer Nielsen

Tidl. Stadsarkitekt i Aalborg, nu selvstændig Byplankonsulent i BALTZER

taler på:

Byudvikling på havne - nye projekter og indfaldsvinkler