Roskilde: investeringer i byudvikling for 25 milliarder kr.

21. februar 2018, Program


09.00: Registrering og morgenmad

09.30: Velkomst

09.35: Visioner og strategier for Roskilde

Roskilde er en af de mest eftertragtede kommuner at flytte til og har en befolkningstilvækst på 1000 borgere årligt. Alene væksten i indbyggertallet vil betyde 250.000 kvm boligbyggeri fordelt på 5000 nye boliger, samt omdannelse af 3900 boliger de næste 10 år. De mange nye borgere kan se frem til omfattende investeringer i kultur- og fritidsbyggerier de næste år. Blandt andet planlægges et nyt stadion til 200 millioner kr i Rådmandshaven. Det nye stadion skal skabe synergi med det 4.500 kvm store Kildegården, som udvikles til det nye idræts– og bevægelsescenter, Ribén. Også Roskilde Svømmebad moderniseres og udvides for 148 millioner kr. Hvad gør Roskilde i den kommende tid for at beholde og udvide sin position som Midtsjællands centrum? Hvad er fremtidsplanerne, og hvordan skal Roskilde udvikles i forhold til boliger, erhverv og infrastruktur?

10.00: Konkrete planer og projekter i Roskilde

Roskilde står overfor omfattende udvikling ved det stationsnære Røde Port og i den nye bydel Musicon. Men derudover har kommunen også planer i Jyllinge, som vil få omkring 800 nye beboere, når lokalplanen for 44 nye parcelhuse og 49 rækkehuse samt ny infrastruktur med en åbning ud til Hovedvej A6 forventes at ligge klar i løbet af 2017. Budgettet vil ligge på 200 millioner kr. Jyllinge Nordmark ligger ellers udsat for oversvømmelser, men Roskilde Kommune har igangsat et kystsikringsprojekt til 35 millioner kr, som indebærer byggeri af beskyttende diger, og som man håber kan blive godkendt i løbet af 2017. Endvidere er der planer om 40 nye boliger i Jyllinge midtby. Viby vil få 950 helt nye boliger, når den 100.000 kvm nye bydel Skousbo er fuldt udbygget. Salget af grunde i første etaper tæt på stationspladsen er gået i gang. Skousbo vil blive en grøn bydel, hvor der er taget højde for regnvandshåndteringen, og den nye bydel anslåes til at komme til at koste 700 millioner kr. Samtidig har Kommunen udarbejdet en helhedsplan for Viby bymidte, som indebærer en forskønnelse af Viby Torv for 2 millioner kr. samt et ældrevenligt boligbyggeri. I selve Roskilde står det centrale Sortebrødre Plads overfor en omdannelse med flere boliger, butikker og en byport til Roskildes handels- og kulturstrøg. Pladsen får også et p-hus i 10 niveauer og med plads til 500 biler, og med grønne, hængende haver på den vestlige facade. Hvilke andre byudviklingsprojekter har man i Roskilde?

10.25: Ny udvikling til 1,5 milliarder kr. i Ny Østergadekvarteret Røde Port

Udviklingen af Røde Port-området omkring Ny Østergade og Roskilde Station er blevet kaldt et af de mest ambitiøse byggeprojekter i Roskildes historie. Det 34.460 kvm store areal kommer til at danne rammen om 91.500 kvm bebyggelse, fordelt på 38.500 kvm boliger, 17.600 kvm kontorerhverv, mens resten anvendes til stormagasin, hotel, butikker, restauranter og caféer. Halvdelen af grundarealet bebygges, mens resten bliver udlagt til opholdsarealer for at skabe et grønt og åbent bykvarter omkring et stort torveområde. Området skal binde Roskilde sammen via en lys tunnel mellem Ny Østergade og Jernbanegade, og der kommer to højere byggerier på op til 17 etager ved sygehusgrunden og ved Røde Port. Byggesummen er anslået til at blive 1,5 milliarder kr. Hvordan kommer det nye byområde til at se ud, med hvilken tidsplan skal det bygges, og hvad tilfører det Roskilde? 

10.50: Kaffepause

11.20: Udvikling af Musicon

Startskuddet er givet til udviklingen af Musicon med 7.500 kvm nybyggeri på Bifaldet. De 62 nye boliger i op til 6 etager vil blive bygget i 2 etaper og henvender sig til både studerende, børnefamilier, seniorer og singler, der ønsker at bo i Roskildes nye musikkvarter. Byggesummen anslåes til 110 millioner kr. Målet er, at der skal bygges i alt 650 nye boliger på Musicon over de kommende 15 år. Musicon har med de nuværende ungdomsboliger og kreative familieboliger 225 boliger. Med det igangværende projekt vil det antal inden for få år være fordoblet, og bydelen vil på sigt komme til at huse over 1.000 nye beboere. Hvordan kommer de 62 nye boliger til at indgå i kvarterets image? Hvordan kommer byggeriet til at se ud, og hvilke planer er der for yderligere udvikling af området?

11.45: Renovering og opførelse af almene boliger for over 2 milliarder kr.

Boligselskabet Sjælland står overfor omfattende renoveringer af flere almene boligforeninger. Frem mod 2022 skal der renoveres i blandt andet Rønnebærparken, Ringparken, Kristianslund og Fælledgårdene for samlet omkring 1,1 milliard kr. Renoveringerne omfatter blandt andet energirenovering, renovering af installationer, facader og tag samt etablering af udenomsarealer. Samtidig planlægger det almene boligselskab nybyggeri i Trekroner Øst, Skademosen, på Præstemarksvej og på det tidligere skoleslagteris grund, hvor boligselskabet udvikler 16.000 kvm nye boliger i samarbejde med et privat udviklingsselskab. Samlet kan investeringerne løbe op i over 2 milliarder kr. Hvad indebærer renoveringerne, og hvordan kommer byggeriet på skoleslagteriet til at se ud? Hvad er tidsplanen?

12.10: Markedet for erhvervsejendomme i Roskilde

Roskilde er på landsplan den 3. mest efterspurgte by at slå sig ned i for virksomhederne. Hvordan ser markedet for kontor, butik, samt logistik- og industribygninger ud i Roskilde. Efterspørgsel, priser, afkast, lejeniveau.

12.35: Spørgsmål og afslutning

12.40: Frokost
Nye talere

Henrik Nikolajsen

Partner, Erhvervs- & ejendomsmægler, Valuar, MDE, MRICS i Nybolig Erhverv taler på Ringsted - investeringer og byudvikling for 12 milliarder 2018-2028
Bo Kobber Pedersen

Kontorchef i Bygningsstyrelsen taler på Nyeste ændringer i AB systemet: Nyt ABR 89
Asger Schou

Byggechef i DNU, Region Midtjylland taler på Aarhus investerer 81 milliarder i byudvikling
Morten Berg

Konceptudvikler i Ecophon taler på Kontorbyggeriets udvikling
Hanne Alrø

Projektchef i Bygningsstyrelsen taler på Odense - de store projekter 2018
Jacob Holme

Senior manager i PwC taler på JYLLAND: FINANSIERING af ejendom
Torben Hedegaard Jensen

Direktør i Nyt OUH taler på Odense investerer 52 milliarder i byudvikling
Troels Graversen

Specialkonsulent i Københavns Kommune, Center For Byudvikling taler på Almene boliger til 16 milliarder i København - udvikling og byggeri
Marc Perera Christensen

2. viceborgmester, Formand for Internationaliseringsudvalget i Aarhus Kommune taler på Aarhus investerer 81 milliarder i byudvikling
Lars Falster

i Konsulent taler på Finansiering af ejendom, JYLLAND: FINANSIERING af ejendom
Jane Sundstrøm

i Nordland Invest taler på Aarhus investerer 81 milliarder i byudvikling
Kristina Jordt Adsersen

Principal architect i Mutopia taler på Byggeri af containerboliger
Thomas Bang-Pedersen

Regional Manager i Akelius taler på Frederiksberg investerer 18 milliarder i byudvikling
Peter Christophersen

Direktør i KPC Byg taler på AARHUS: De store projekter
Laurits Roikum

Formand i Frederiksberg Forenede Boligselskaber, FFB taler på Frederiksberg investerer 18 milliarder i byudvikling
Michael Nielsen-Elgaard

Byggeprojektchef i KAB taler på Almene boliger til 16 milliarder i København - udvikling og byggeri
Niels Peter Mohr

Kommuneplanchef, Teknik og Miljø i Aarhus Kommune taler på AARHUS: De store projekter
Marie Bockhahn

Advokat i Horten Advokater taler på Byggeri af containerboliger
Anders Busk Sørensen

Cicilingeniør, partner i Willis taler på Risikostyring og forsikring af byggeri. KURSUS
Mads Stougård Kristiansen

Centerchef i Ringsted Kommune taler på Ringsted - investeringer og byudvikling for 12 milliarder 2018-2028
Stig Haumann Langsager

Projektchef i Odense Kommune taler på Odense - de store projekter 2018
Morten Christiansen

i Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen taler på Byggeri af containerboliger
Jesper Dahl

Byudviklingschef i Frederiksberg Kommune taler på Frederiksberg investerer 18 milliarder i byudvikling
Helena Bente

Advokat i Rambøll Danmark taler på Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS
John Borrisholt

Regionsdirektør for Sjælland i EDC Erhverv Poul Erik Bech taler på Roskilde: investeringer i byudvikling for 25 milliarder kr.
Frederik Noltenius Busck

Partner i CPH Village taler på Byggeri af containerboliger
Bente Lykke Sørensen

Chef i Aarhus Kommune, Bolig og Projektudvikling taler på AARHUS: De store projekter
Flemming Buhl

Real Estate Director i Nordania Leasing taler på JYLLAND: FINANSIERING af ejendom
Rasmus Ingomar Petersen

Chief Specialist, Facade Engineering i COWI taler på Højhusbyggeri. KURSUS
Rasmus Riis

Projektleder i Friis & Moltke taler på Jylland: Senior- og ældreboliger - udvikling og byggeri
Mads Váczy Kragh

Direktør i Væksthus Sjælland taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Uffe Philip

Forsikringsmægler, Partner i Willis taler på Risikostyring og forsikring af byggeri. KURSUS
Frank Schwartz

Design Manager i COWI taler på Højhusbyggeri. KURSUS
Sabine Møller

Lysdesigner i Rambøll taler på Kontorbyggeriets udvikling
Mikkel Wienberg

Partner i Friis & Moltke taler på Esbjerg investerer 24 milliarder i byudvikling
Søren Dyck-Madsen

Civilingeniør, Klima- og Energi Sagkyndig i Det Økologiske Råd taler på Mod BR 30 - Energikrav i kommende bygningsreglementer
Jan Linde

Forsikringsmægler, partner i Willis taler på Risikostyring og forsikring af byggeri. KURSUS
Gefion overtager boligprojekt på 37.500 kvm i Rødovre fra Bricks

Gefion overtager boligprojekt på 37.500 kvm i Rødovre fra Bricks

Rødovre Port bliver nu en realitet. 3-cifret millionhandel netop lukket. På vegne af Bricks har Colliers International solgt byggeretten til opførelse af projekt Rødovre Port til Gefion Group, som udvikler et boligprojekt på 37.500 kvm. Gefion Group investerer 800 millioner kr. i projektet.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

Colliers International Aarhus
Erhvervsmægler
Søren Lindbjerg
T: +45 2013 1030
   
Bricks
Direktør
Martin Busk
T: +45 2099 8972

Gefion Group
Administrerende direktør
Thomas W. Færch
T: +45 2020 1941

Gefion Group har rejst kapital fra en række private og institutionelle investorer til køb af det store nybyggeriprojekt Rødovre Port. Finansieringen er formidlet af en af Nordens største investeringsbanker, som Gefion Group samarbejder med. Samtidig har Gefion Group indgået aftale om at rejse byggefinansieringen. Den samlede finansiering til projektet udgør 800 millioner kr.

Det endelige byggeri kommer til at indeholde i alt tre højhuse på 14, 16 og 19 etager, 2 på den ene og et på den anden side af Avedøre Havnevej, så byggeriet samler Rødovre og Hvidovre. Der opføres en 2-etagers, fritsvævende bygning hen over vejen og der kommer en gang- og cykelbro med grøn beplantning.

- Behandling og vedtagelse af lokalplanen er gennemført. Det bliver utroligt spændende at følge byggeriet fremadrettet, siger Søren Lindbjerg, erhvervsmægler hos Colliers International.

NB! Ørestad - nye planer og projekter for 10 milliarder kr. Konferencen afholdes d. 24. april 2018.

Colliers og Bricks har langvarige relationer og hos Bricks noterer direktør Martin Busk sig stor glæde over, at handelen nu er faldet på plads og overdraget til Gefion Group.

- Hos Bricks har vi en vision, der hedder at skabe smukke og funktionelle rammer for menneskers liv og arbejde. Det her projekt er spot-on i forhold til vores vision, når byggeriet står færdigt vil der være tale om et helt unikt sted med enestående arkitektur, lækre udearealer og butiksmiljø, siger en begejstret Martin Busk, direktør og medejer af Bricks.

Arkitema har sat stregerne til projektet, som omfatter 37.500 kvm, hvoraf 33.000 kvm er boliger, mens resten er butikker og erhverv. Derudover etableres 200 nye parkeringspladser. Hos Gefion Group, som har erhvervet projektet, er der også begejstring.

NB! Roskilde: investeringer i byudvikling for 25 milliarder kr. 2018-2028. Konferencen afholdes d. 21. februar 2018.

- Vi har arbejdet på sagen længe og er rigtig glade for muligheden for at føre sagen videre og bringe boliger og nyt liv til pladsen foran Rødovre Station til glæde for Rødovres beboere og erhvervsdrivende, siger administrerende direktør Thomas W. Færch, Gefion Group.

Advokater på sagen var senioradvokat, Peter Hyldahl Ebbesen fra Kromann Reumert, der rådgav sælger, og partnerne Søren Damgaard og Søren Kopp fra Bruun & Hjejle, som rådgav Gefion Group.

Desuden har Vind-Vind udført vindanalyser af Rødovre Port-projektet, hvilket blandt andet skyldes, at der indgår 3 højhuse i projektet. Virksomheden har har også udført vindanalyser af Irmabyen, som er under udvikling omkring det gamle kaffetårn ved Korsdalsvej i Rødovre.

Tommy Blindkilde, 16. august 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega

 • Contract Management i byggeriet
  den 13. juni 2018 kl. 08.45 - 16.00
  Komplekse og langvarige kontrakter bliver ofte forhandlet uden fokus på, at kontrakten og styringen af kontrakten er grundlæggende for at forebygge tvister og konflikter i kontraktforløbet. Det er ikke usædvanligt at se, at når kontrakten er underskrevet, bliver...
 • Nyeste ændringer i AB systemet: Nyt ABR 89, AB 92 og ABT93. KURSUS
  Hellerup, den 7. juni 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Tidligere Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen nedsatte i 2015 et udvalg, der skal revidere byggeriets aftalevilkår, AB-systemet. Udvalget består af repræsentanter fra 14 offentlige og private organisationer, som repræsenterer byggeriets centrale...
 • Aarhus investerer 81 milliarder i byudvikling
  Aarhus C, den 29. maj 2018 kl. 09.00 - 13.05
  Aarhus er Jyllands vækstcenter og oplever en nettotilvækst på over 4.000 nye borgere hvert år. Befolkningen vil i 2027 være på 369.000, og Aarhus ligger nr. 2 lige efter København som landets største tilflytningskommune. Det stiller store krav...
 • Ansvar og ansvarsforsikring i byggeriet - fokus på rådgiveransvar
  den 24. maj 2018 kl. 12.30 - 16.00
  På kurset gennemgår vi reglerne for rådgiveransvar ud fra ABR89 og Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning (2012). Rådgiveransvaret afgrænses i forhold til bygherrens og entreprenørens ansvar. Vi tager bl.a. fat i forhold omkring ansvar for fejl i...
 • Erhvervslejeloven og butikker. KURSUS
  Nordhavn, den 17. maj 2018 kl. 09.00 - 12.50
  Et gnidningsfrit samarbejde mellem lejere og udlejere er en vigtig forudsætning, når værdien og driften af erhvervsudlejningsejendomme skal optimeres. Derudover er e n korrekt håndtering af erhvervslejelovens regelsæt et af de vigtigste redskaber for...
 • Ny
  Ringsted - investeringer og byudvikling for 12 milliarder 2018-2028
  Ringsted, den 8. maj 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Ringsted er den by på Sjælland, der oplever den procentvis største befolkningstilvækst. Befolkningen er steget med 263 procent siden 1926 og med 10 procent inden for de sidste 10 år. Udviklingen går dermed stærkere end i København....
 • Konflikthåndtering - sådan tackler du vanskelige situationer
  den 7. maj 2018 kl. 08.45 - 16.45
  Kender du det, når en konflikt optrappes så meget, at den er svær at komme ud af? Vi møder alle problematikker i vores hverdag, som skal løses - og her har du chancen for at lære at løse dem, inden de vokser dig over hovedet. Dette kursus...
 • Esbjerg investerer 24 milliarder i byudvikling
  Esbjerg, den 3. maj 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Esbjerg er Danmarks offshore-centrum inden for både olie, gas og vind, og med regeringens nye aftale om Nordsø-olien, der faldt på plads i foråret 2017, har byen fået cementeret sin stilling. 62 procent af arbejdsstyrken inden for offshore energi i Danmark er...
 • Projekteringsledelse i praksis
  København, den 3. maj 2018 kl. 08.45 - 16.00
  Projekteringsledelse er et komplekst emne og kræver mange færdigheder. Projekteringslederen skal kunne overskue hele byggeprocessen og sætte sig ind i de udfordringer, som kan opstå hele vejen igennem processen fra tilbud over tidsplan til færdiggørelse....
 • Tid, forsinkelse og dagbøder i byggeriet
  København V, den 2. maj 2018 kl. 08.45 - 12.00
  På kurset får du en grundig gennemgang af reglerne for fristforlængelse og dagbod med udgangspunkt i AB92 og belyst ud fra praktiske eksempler. Endvidere indgår hvilke overvejelser, man bør gøre sig omkring dagbod og erstatning i forbindelse med...
 • Ny
  Mod BR 30 - Energikrav i kommende bygningsreglementer
  Nordhavn, den 2. maj 2018 kl. 09.00 - 13.05
  De energimæssige krav til bygninger - såvel de nye som de eksisterende, er under voldsom forandring. Men hvilken vej går udviklingen? Hvad kan vi forvente af de kommende regulativer - fremfor alt Bygningsreglementet og hvilke faktorer og overvejelser vil påvirke...
 • Ny
  Risikostyring og forsikring af byggeri. KURSUS
  Hellerup, den 25. april 2018 kl. 09.00 - 12.45
  Manglende eller mangelfuld forsikringsdækning medfører øget risiko og økonomiske tab for bygherre, ejendomsudvikler, rådgiver, arkitekt eller entreprenør.  Derfor er den korrekte forsikring et centralt element i risikostyring og  en af...
 • Ørestad - nye planer og projekter for 10 milliarder kr
  Nordhavn, den 24. april 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Ørestad er et moderne og attraktivt byområde med en central beliggenhed, og den er med til at styrke Københavns position som national og international hub. Ørestad består af 3,1 millioner kvm byggeri, herunder boliger, kontorer, butikker, hoteller og offentligt...
 • Aalborg: De store projekter
  Aalborg, den 19. april 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Aalborg præges i dag af store udviklingsprojekter, hvoraf Aalborg Hospital for 4,6 milliard kr. og udvidelse af Aalborg Universitet til lidt over 2 milliarder, er de største. For at imødekomme det stigende behov for boliger, der kommer fra en befolkningstilvækst...
 • Køge: De store projekter
  Køge, den 12. april 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Byudviklingen i Køge præges af en række store projekter i milliardskala, der gør Køge til en af Danmarks højdespringere, hvad byggevolumen angår. Blandt de store projekter er: Udvikling af den nye bydel Køge Kyst til 6 milliarder...
 • Aftale om teknisk rådgivning ABR 89 og ydelsesbeskrivelser
  den 12. april 2018 kl. 08.45 - 16.00
  I 2012 kom der en ny Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning, og Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning blev ændret i 2013. På dette kursus bliver du opdateret på ændringerne, samt får en indføring i beskrivelserne og hvordan de bruges i...
 • Ny
  Den nye planlov – For kommuner. KURSUS
  Nordhavn, den 10. april 2018 til 11. april 2018
  Planloven har været under en omfattende modernisering, og trådte i kraft i en ny og markant ændret version i sommeren 2017. Ændringerne indebærer mere fleksibilitet lokalt i kommunerne, og skaber en række nye muligheder. Formålsbestemmelsen er...
 • Udlejning af kontorejendomme og kontorhoteller. KURSUS
  Nordhavn, den 5. april 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Et gnidningsfrit samarbejde mellem lejere og udlejere er en vigtig forudsætning, når værdien og driften af erhvervsudlejningsejendomme skal optimeres. Derudover er e n korrekt håndtering af erhvervslejelovens regelsæt et af de vigtigste redskaber for...
 • Odense - de store projekter 2018
  Odense SØ, den 21. marts 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Udviklingen i Odense er siden 2015 gået fra de små punkt-projekter til igangsættelsen af store byggerier og projekter, der vil forandre områderne, hvor projekterne ligger. Før var de fleste byggeprojekter ikke særligt sammenhængende med omgivelserne....
 • Ny
  Den nye planlov – For private aktører. KURSUS
  Nordhavn, den 21. marts 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Planloven har været under en omfattende modernisering, og trådte i kraft i sommeren 2017. Ændringerne indebærer en række nye muligheder for ejendomsudviklere. Der er gennemført en række administrative lettelser, og adgangen til at dispensere er udvidet....
 • AARHUS: De store projekter
  Aarhus C, den 8. marts 2018 kl. 09.00 - 13.05
  De store projekter står i kø i Aarhus. Byen er i rivende vækst med baggrund i en befolkningsstigning på ca. 5.000 om året. I 2016 voksede Aarhus Kommune med 5.045 indbyggere og overgik dermed forventningerne. På intet tidspunkt siden 1985 har kommunen haft...
 • Byggeri af containerboliger
  Nordhavn, den 6. marts 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Lempelsen af planloven, der nu tillader, at de midlertidige containerboliger kan forblive stående i 10 år, kombineret med det enorme behov for studie- og ungdomsboliger sætter gang i byggeriet af containerboliger. Ifølge Københavns kommunes udmelding fra maj 2017...
 • Fredericia investerer 15 milliarder i byudvikling
  Fredericia, den 1. marts 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Indbyggertallet i Fredericia vokser i takt med, at området bliver mere attraktivt at bo og arbejde i. Der er nu 44.000 indbyggere i de 2 hovedbyer: Fredericia med 40.000 indbyggere og distributionsbyen Taulov med 4.000 indbyggere. Kommunen har i alt 50.000 indbyggere med 26.000...
 • Frederiksberg investerer 18 milliarder i byudvikling
  Frederiksberg, den 27. februar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Frederiksberg har i de seneste år markeret sig som et af Københavnsområdets mest sprudlende bydele, hvad angår ny ejendomsudvikling og byggeaktivitet. I 2017 får Frederiksberg en ny Kommuneplan. Planen åbner bl.a. op for ekstra butiksbyggeri på i...
 • Roskilde: investeringer i byudvikling for 25 milliarder kr.
  Roskilde, den 21. februar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Roskilde har 87.000 indbyggere og vokser i disse år med 1000 nye borgere om året. Som en af de mest populære kommuner at flytte til, vil det betyde 10.000 nye indbyggere i 2028. Væksten i nettotilflytning til kommunen har 2007-2019 været på 14 procent. Alene...
 • Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS
  Nordhavn, den 8. februar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Et nyt Bygningsreglement 2018 træder i kraft den 1. januar 2018. Det nye bygningsreglement indeholder blandt andet følgende ændringer: • Ny struktur i bygningsreglementet • Afskaffelse af den tekniske byggesagsbehandling og ændring af de administrative...
 • Højhusbyggeri. KURSUS
  Nordhavn, den 7. februar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Højhusbyggeri er hidtil mest blevet forbundet med udlandet, men det er ved at ændre sig. Flere højhusprojekter er i støbeskeen i Danmark, og vores hidtil højeste højhus, Herlev Hospital på 120 m, vil snart se sig slået.  Højhuse...
 • Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS
  Aarhus C, den 6. februar 2018 kl. 09.00 - 13.05
  Generelt ønsker man at opføre op mod 500 nye almene boliger om året i Aarhus. Omkring 110.000 personer står på venteliste til en almen bolig, og eftersom Aarhus vokser med 4.000 mennesker om året, er efterspørgslen på almene boliger stærkt...
 • Jylland: Certificering - nye krav i Byggeloven. KURSUS
  Aarhus C, den 31. januar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Byggeloven er den overordnede rammelov på byggeområdet. En væsentlig ændring af Byggeloven blev vedtaget i foråret 2016 og trådte i kraft med virkning fra 1. juli 2016. Med den nye lov indføres der en certificeringsordning, hvor certificerede...
 • Almene boliger til 16 milliarder i København - udvikling og byggeri
  Nordhavn, den 30. januar 2018 kl. 09.00 - 13.05
  Der skal bygges i alt 8.200 almene boliger i København frem mod 2025. De nye planlovsregler kræver, at 25 procent af boliger i de nye byudviklingsområder bliver almene boliger. Derfor bygges der nu alment overalt i de nye byområder, også de fashionable, og alment...
 • JYLLAND: FINANSIERING af ejendom
  Aarhus C, den 23. januar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Bankerne oplever stor pengerigelighed, men lysten til at låne penge ud til ejendom er fortsat behersket. Mens investorer benytter sig i betydelig grad af realkreditfinansiering og egne midler, er der kommet et væld af alternative kilder til kapitalfremskaffelse. Pensionskasser og...
 • Butiksmarkedet i Aalborg
  Aalborg, den 18. januar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Aalborg midtby har 1.026 butikker, hvilket er en stigning på 4 procent over de sidste tre år. Omsætningen er i samme periode steget 9 procent og lå på 11,7 milliarder kr. i 2016. Alene supermarkeder og varehuse omsatte for 5,3 milliarder kr. Overordnet bidrager...
 • Certificering - nye krav i Byggeloven. KURSUS
  Hellerup, den 17. januar 2018 kl. 09.00 - 12.35
  Byggeloven er den overordnede rammelov på byggeområdet. En væsentlig ændring af Byggeloven blev vedtaget i foråret 2016 og trådte i kraft med virkning fra 1. juli 2016. Med den nye lov indføres der en certificeringsordning, hvor certificerede...
 • Jylland: Contract Management i byggeriet
  Aarhus C , den 7. december 2017 kl. 08.45 - 16.00
  10Komplekse og langvarige kontrakter bliver ofte forhandlet uden fokus på, at kontrakten og styringen af kontrakten er grundlæggende for at forebygge tvister og konflikter i kontraktforløbet. Det er ikke usædvanligt at se, at når kontrakten er underskrevet,...
 • Finansiering af ejendom
  Dragør, den 5. december 2017 til 6. december 2017
  Bankerne oplever stor pengerigelighed, men lysten til at låne penge ud til ejendom er fortsat behersket. Imidlertid er der kommet et væld af alternative kilder til kapitalfremskaffelse. Pensionskasser og forsikringsselskaber er trådt til som en alternativ finansieringskilde...
 • ABT93 for ikke-jurister
  København V, den 30. november 2017 kl. 08.45 - 13.00
  Har du overblik over, hvad du skal være opmærksom på, når du indgår totalentrepriseaftaler? På dette ABT93-kursus får du en grundig introduktion til ABT93 (Almindelige Betingelser for Totalentreprise). På dette kursus om ABT 93 vil du...
 • Certificering - nye krav i Byggeloven. KURSUS
  Nordhavn, den 29. november 2017 kl. 09.00 - 12.20
  Byggeloven er den overordnede rammelov på byggeområdet. En væsentlig ændring af Byggeloven blev vedtaget i foråret 2016 og trådte i kraft med virkning fra 1. juli 2016. Med den nye lov indføres der en certificeringsordning, hvor certificerede...
 • Odense investerer 52 milliarder i byudvikling
  Odense SØ, den 29. november 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Odense har nu fokus på at udvikle bymidten, som skal være en dynamo for både HC Andersen-turismen og for byens indbyggere, ikke mindst de studerende. Der er utallige mindre og mellemstore projekter i gang ved siden af de helt store: Hospital, Universitet, Letbane, Odense Havn...
 • Sale and lease back. KURSUS
  Nordhavn, den 28. november 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Sale and leaseback er blevet et populær instrument til frigørelse af kapital. Sale and leaseback betyder, at ejeren af en ejendom - kontor, industri mm, sælger faciliteter til en investor, og herefter leaser ejendommen af investoren. Seminaret stiller skarpt på de nye...
 • Jylland: Senior- og ældreboliger - udvikling og byggeri
  Aarhus C, den 23. november 2017 kl. 09.00 - 12.40
  aBehovet for boliger til ældre og seniorer vil stige voldsomt, når andelen af den ældre del af befolkningen i fremtiden eksploderer. I Aarhus vil der i 2040 være 24.000 flere borgere over 60 år, og 3.000 flere vil lide af en demens-sygdom. Ønsket om...
 • Jylland: Rådgivers honorering og erstatningsansvar. KURSUS
  Aarhus C, den 22. november 2017 kl. 09.00 - 13.00
  Efter flere udsolgte seminarer byder Byens Ejendom endnu engang velkommen til vores populære kursus om rådgiveransvar i byggeriet. Rådgiveransvar er kommet i fokus, fordi byggeprocessens parter i stigende grad bliver opmærksomme på, at de kan stille deres...
 • Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
  Køge, den 16. november 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Med en række kæmpeinvesteringer og byudviklingsprojekter, har Køge sat kurs mod et veritabelt byggeboom, der vil præge byen over de kommende 10 år. Med til at drive udviklingen er udvidelsen af Køge Bugt motorvejen, samt den hurtige togforbindelse til...
 • Bæredygtig certificering af byggeri og ejendom. KURSUS
  Nordhavn, den 14. november 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Det er nu muligt at bæredygtigheds-certificere både nybyggerier og eksisterende ejendomme. Og alle slags byggerier kan nu certificeres - der er udarbejdet 5 sæt retningslinier for henholdsvis kontor og erhverv, bolig, hospitaler og sundhedshuse, uddannelse og...
 • Den nye planlov for detailhandlen. KURSUS
  Hellerup, den 8. november 2017 kl. 09.00 - 12.15
  Planloven indeholder en række særlige regler, der kun gælder butikker. I juni 2017 vedtog Folketinget moderniseringen af planloven med nye rammer for detailhandlen. Moderniseringen trådte i kraft den 15. juni 2017. Den nye planlov indeholder en række tiltag, som...
 • Kontorbyggeriets udvikling
  Nordhavn, den 2. november 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Kontormarkedet er vendt, først og fremmest i København, hvor en øget beskæftigelse har en positiv indvirkning på efterspørgslen efter kontorlokaler. Forbedrede infrastrukturforhold, ændrede pendlervaner og en generel indbyggervækst i...
 • Jylland: Tid, forsinkelse og dagbøder i byggeriet
  Aarhus C , den 2. november 2017 kl. 08.45 - 12.00
  På kurset får du en grundig gennemgang af reglerne for fristforlængelse og dagbod med udgangspunkt i AB92 og belyst ud fra praktiske eksempler. Endvidere indgår hvilke overvejelser, man bør gøre sig omkring dagbod og erstatning i forbindelse med...
 • Rådgivers honorering og erstatningsansvar. KURSUS
  Hellerup, den 1. november 2017 kl. 09.00 - 12.50
  Efter flere udsolgte seminarer byder Byens Ejendom endnu engang velkommen til vores populære kursus om rådgiveransvar i byggeriet. Rådgiveransvar er kommet i fokus, fordi byggeprocessens parter i stigende grad bliver opmærksomme på, at de kan stille deres...
 • Jylland: Sådan laver du udbudsmaterialet
  Aarhus C , den 1. november 2017 til 2. november 2017
  På dette to dages kursus arbejder du intenst med, hvordan du opbygger og formulerer dit udbudsmateriale – det vil sige udbudsbekendtgørelse, udbudsbetingelser, kravspecifikation og kontrakt. Du får overblik over, hvordan du arbejder med udbudsmaterialet. Og du bliver...
 • Jylland: Aftale om teknisk rådgivning ABR 89 og ydelsesbeskrivelser
  Aarhus C , den 1. november 2017 kl. 08.45 - 16.00
  I 2012 kom der en ny Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning, og Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning blev ændret i 2013. På dette kursus bliver du opdateret på ændringerne, samt får en indføring i beskrivelserne og hvordan de bruges i...
 • Udvidet contract management – kontraktstyring
  København V, den 31. oktober 2017 kl. 09.45 - 17.00
  Forudsætning for at deltage Dette kursus er et tilbud til dig, der har taget Nohrcon-kurset  Contract Management for udbudssektoren  eller  Contract Management i byggeriet . Deltagelse ved disse kurser eller anden grundlæggende kendskab til kontraktstyring...
 • Grønttorvet og Valby - investerer 30 milliarder i byudvikling
  Nordhavn, den 25. oktober 2017 kl. 09.00 - 12.40
  Valby er et af Københavns store byudviklingsområder, med en befolkning på 52.809 og som fortsat er opadgående. Udviklingen koncentrerer sig hovedsageligt i Valby Syd, der udgøres af FL Smidth-området, det tidligere Grønttorvsområde...
 • Ekspropriation i praksis
  København SV, den 24. oktober 2017 kl. 08.45 - 15.45
  Reglerne om ekspropriation kan være svære at gennemskue - derfor har vi sammensat dette kursus, der giver dig en introduktion til området. Ved at deltage får du følgende med hjem: – Du ved hvornår, der er tale om en ekspropriation. – Du...