Roskilde: investeringer i byudvikling for 25 milliarder kr.

21. februar 2018, Program


09.00: Registrering og morgenmad

09.30: Velkomst

09.35: Visioner og strategier for Roskilde

Roskilde er en af de mest eftertragtede kommuner at flytte til og har en befolkningstilvækst på 1000 borgere årligt. Alene væksten i indbyggertallet vil betyde 250.000 kvm boligbyggeri fordelt på 5000 nye boliger, samt omdannelse af 3900 boliger de næste 10 år. De mange nye borgere kan se frem til omfattende investeringer i kultur- og fritidsbyggerier de næste år. Blandt andet planlægges et nyt stadion til 200 millioner kr i Rådmandshaven. Det nye stadion skal skabe synergi med det 4.500 kvm store Kildegården, som udvikles til det nye idræts– og bevægelsescenter, Ribén. Også Roskilde Svømmebad moderniseres og udvides for 148 millioner kr. Hvad gør Roskilde i den kommende tid for at beholde og udvide sin position som Midtsjællands centrum? Hvad er fremtidsplanerne, og hvordan skal Roskilde udvikles i forhold til boliger, erhverv og infrastruktur?

10.00: Konkrete planer og projekter i Roskilde

Roskilde står overfor omfattende udvikling ved det stationsnære Røde Port og i den nye bydel Musicon. Men derudover har kommunen også planer i Jyllinge, som vil få omkring 800 nye beboere, når lokalplanen for 44 nye parcelhuse og 49 rækkehuse samt ny infrastruktur med en åbning ud til Hovedvej A6 forventes at ligge klar i løbet af 2017. Budgettet vil ligge på 200 millioner kr. Jyllinge Nordmark ligger ellers udsat for oversvømmelser, men Roskilde Kommune har igangsat et kystsikringsprojekt til 35 millioner kr, som indebærer byggeri af beskyttende diger, og som man håber kan blive godkendt i løbet af 2017. Endvidere er der planer om 40 nye boliger i Jyllinge midtby. Viby vil få 950 helt nye boliger, når den 100.000 kvm nye bydel Skousbo er fuldt udbygget. Salget af grunde i første etaper tæt på stationspladsen er gået i gang. Skousbo vil blive en grøn bydel, hvor der er taget højde for regnvandshåndteringen, og den nye bydel anslåes til at komme til at koste 700 millioner kr. Samtidig har Kommunen udarbejdet en helhedsplan for Viby bymidte, som indebærer en forskønnelse af Viby Torv for 2 millioner kr. samt et ældrevenligt boligbyggeri. I selve Roskilde står det centrale Sortebrødre Plads overfor en omdannelse med flere boliger, butikker og en byport til Roskildes handels- og kulturstrøg. Pladsen får også et p-hus i 10 niveauer og med plads til 500 biler, og med grønne, hængende haver på den vestlige facade. Hvilke andre byudviklingsprojekter har man i Roskilde?

10.25: Ny udvikling til 1,5 milliarder kr. i Ny Østergadekvarteret Røde Port

Udviklingen af Røde Port-området omkring Ny Østergade og Roskilde Station er blevet kaldt et af de mest ambitiøse byggeprojekter i Roskildes historie. Det 34.460 kvm store areal kommer til at danne rammen om 91.500 kvm bebyggelse, fordelt på 38.500 kvm boliger, 17.600 kvm kontorerhverv, mens resten anvendes til stormagasin, hotel, butikker, restauranter og caféer. Halvdelen af grundarealet bebygges, mens resten bliver udlagt til opholdsarealer for at skabe et grønt og åbent bykvarter omkring et stort torveområde. Området skal binde Roskilde sammen via en lys tunnel mellem Ny Østergade og Jernbanegade, og der kommer to højere byggerier på op til 17 etager ved sygehusgrunden og ved Røde Port. Byggesummen er anslået til at blive 1,5 milliarder kr. Hvordan kommer det nye byområde til at se ud, med hvilken tidsplan skal det bygges, og hvad tilfører det Roskilde? 

Claus B. Hansen, Arkitekt, Claus B. Hansen & Allan Chabert A/S Arkitekter

10.50: Kaffepause

11.20: Udvikling af Musicon

Startskuddet er givet til udviklingen af Musicon med 7.500 kvm nybyggeri på Bifaldet. De 62 nye boliger i op til 6 etager vil blive bygget i 2 etaper og henvender sig til både studerende, børnefamilier, seniorer og singler, der ønsker at bo i Roskildes nye musikkvarter. Byggesummen anslåes til 110 millioner kr. Målet er, at der skal bygges i alt 650 nye boliger på Musicon over de kommende 15 år. Musicon har med de nuværende ungdomsboliger og kreative familieboliger 225 boliger. Med det igangværende projekt vil det antal inden for få år være fordoblet, og bydelen vil på sigt komme til at huse over 1.000 nye beboere. Hvordan kommer de 62 nye boliger til at indgå i kvarterets image? Hvordan kommer byggeriet til at se ud, og hvilke planer er der for yderligere udvikling af området?

11.45: Renovering og opførelse af almene boliger for over 3 milliarder kr.

Boligselskabet Sjælland står overfor omfattende renoveringer af flere almene afdelinger. Frem mod 2022 skal der renoveres i blandt andet Æblehaven, Rønnebærparken, Ringparken, Kristianslund, Korsgården og Fælledgårdene for samlet omkring 2 milliarder kr. Renoveringerne omfatter blandt andet energirenovering, renovering af installationer, facader og tag samt renovering af friarealer. Samtidig planlægger det almene boligselskab nybyggeri af 700 nye boliger i blandt andet Trekroner Øst, Skousbo i Viby og på det tidligere skoleslagteris grund, hvor boligselskabet udvikler 16.000 kvm nye boliger i samarbejde med et privat udviklingsselskab. Samlet løber investeringerne op i over 3 milliarder kr. Hvad indebærer renoveringerne og nybyggeriet i Roskilde? Hvad er tidsplanen?

12.10: Markedet for erhvervsejendomme i Roskilde

Roskilde er på landsplan den 3. mest efterspurgte by at slå sig ned i for virksomhederne. Hvordan ser markedet for kontor, butik, samt logistik- og industribygninger ud i Roskilde. Efterspørgsel, priser, afkast, lejeniveau.

12.35: Spørgsmål og afslutning

12.40: Frokost
Nye talere

Per Bro

Byggechef i Boligselskabet Sjælland taler på Roskilde: investeringer i byudvikling for 25 milliarder kr.
Kristin Jonasson

Advokat (L), Director i Kammeradvokaten, Advokatfirmaet Poul Schmith taler på Lejeloven - nyheder
Suna Cenholt

Arkitekt, Partner i Pluskontoret Arkitekter taler på Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS
Kasper Kornerup Thygesen

Planlægger, Landinspektør i LE34 taler på Jylland: Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS
Bente Lindstrøm

Landinspektør i LE34 taler på Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS
Henrik Hvidesten

Borgmester i Ringsted Kommune taler på Ringsted investerer 12 milliarder i byudvikling
Bernt Suikkanen

Senior Specialist i COWI taler på Jylland: Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS
Troels Graversen

Specialkonsulent i Københavns Kommune, Center For Byudvikling taler på Almene boliger til 16 milliarder i København - udvikling og byggeri
John Borrisholt

Regionsdirektør for Sjælland i EDC Erhverv Poul Erik Bech taler på Roskilde: investeringer i byudvikling for 25 milliarder kr.
Frederik Munk

Fuldmægtig i Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen taler på Midlertidige boliger - de nye muligheder
Stefan Overby

Partner, Landinspektør i LE34 taler på Jylland: Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS, Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS
Henrik Hansen

Bygningsansvarlig i AL2bolig taler på Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS
Asger Nybo Larsen

Specialist i COWI taler på Jylland: Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS
Lisbet Wolters

Stadsarkitekt i Vejle Kommune taler på Vejle investerer 11 milliarder i byudvikling
Morten Homann

Direktør i Boligkontoret Aarhus taler på Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS
Rasmus Rømling

Direktør i Urban Rigger taler på Midlertidige boliger - de nye muligheder
Louise Faber

Lektor i Aalborg Universitet taler på Jylland: Erhvervslejeloven - den nyeste udvikling
Julian Weyer

Partner. Arkitekt maa i C.F. Møller taler på Frederiksberg investerer 18 milliarder i byudvikling
Anders Busk Sørensen

Cicilingeniør, partner i Willis taler på Jylland: Risikostyring og forsikring af byggeri. KURSUS, Risikostyring og forsikring af byggeri. KURSUS
Mads Stougård Kristiansen

Centerchef i Ringsted Kommune taler på Ringsted investerer 12 milliarder i byudvikling
Jes Randrup

Koncernkommunikationschef i DLG taler på Fredericia investerer 15 milliarder i byudvikling
Peter Thorsgaard

Afdelingschef i A. Enggaard A/S taler på Fredericia investerer 15 milliarder i byudvikling
Kim Olesen

Projektleder i Bygningsstyrelsen taler på Vejle investerer 11 milliarder i byudvikling
Gustav Lanng Madsen

Udviklingschef i COWI taler på Jylland: Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS
Henrik Nikolajsen

Partner, Erhvervs- & ejendomsmægler, Valuar, MDE, MRICS i Nybolig Erhverv taler på Ringsted investerer 12 milliarder i byudvikling
Lars Lindskov

Byrådsmedlem i Roskilde Kommune taler på Roskilde: investeringer i byudvikling for 25 milliarder kr.
Kristina Jordt Adsersen

Principal architect i Mutopia taler på Midlertidige boliger - de nye muligheder
Michael Soja Høxbroe

Arkitekt, MAA & MDD i Urbania taler på Almene boliger til 16 milliarder i København - udvikling og byggeri
Morten Christiansen

i Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen taler på Midlertidige boliger - de nye muligheder
Claus B. Hansen

Arkitekt i Claus B. Hansen & Allan Chabert A/S Arkitekter taler på Roskilde: investeringer i byudvikling for 25 milliarder kr.
Tove Skrumsager Frederiksen

Projektdirektør i Køge Kyst P/S taler på Køge: De store projekter
Martin Elkjær

Indehaver i Navitas Rådgivende Ingeniører taler på Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS
Gefion overtager boligprojekt på 37.500 kvm i Rødovre fra Bricks

Gefion overtager boligprojekt på 37.500 kvm i Rødovre fra Bricks

Rødovre Port bliver nu en realitet. 3-cifret millionhandel netop lukket. På vegne af Bricks har Colliers International solgt byggeretten til opførelse af projekt Rødovre Port til Gefion Group, som udvikler et boligprojekt på 37.500 kvm. Gefion Group investerer 800 millioner kr. i projektet.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

Colliers International Aarhus
Erhvervsmægler
Søren Lindbjerg
T: +45 2013 1030
   
Bricks
Direktør
Martin Busk
T: +45 2099 8972

Gefion Group
Administrerende direktør
Thomas W. Færch
T: +45 2020 1941

Gefion Group har rejst kapital fra en række private og institutionelle investorer til køb af det store nybyggeriprojekt Rødovre Port. Finansieringen er formidlet af en af Nordens største investeringsbanker, som Gefion Group samarbejder med. Samtidig har Gefion Group indgået aftale om at rejse byggefinansieringen. Den samlede finansiering til projektet udgør 800 millioner kr.

Det endelige byggeri kommer til at indeholde i alt tre højhuse på 14, 16 og 19 etager, 2 på den ene og et på den anden side af Avedøre Havnevej, så byggeriet samler Rødovre og Hvidovre. Der opføres en 2-etagers, fritsvævende bygning hen over vejen og der kommer en gang- og cykelbro med grøn beplantning.

- Behandling og vedtagelse af lokalplanen er gennemført. Det bliver utroligt spændende at følge byggeriet fremadrettet, siger Søren Lindbjerg, erhvervsmægler hos Colliers International.

NB! Ørestad - nye planer og projekter for 10 milliarder kr. Konferencen afholdes d. 24. april 2018.

Colliers og Bricks har langvarige relationer og hos Bricks noterer direktør Martin Busk sig stor glæde over, at handelen nu er faldet på plads og overdraget til Gefion Group.

- Hos Bricks har vi en vision, der hedder at skabe smukke og funktionelle rammer for menneskers liv og arbejde. Det her projekt er spot-on i forhold til vores vision, når byggeriet står færdigt vil der være tale om et helt unikt sted med enestående arkitektur, lækre udearealer og butiksmiljø, siger en begejstret Martin Busk, direktør og medejer af Bricks.

Arkitema har sat stregerne til projektet, som omfatter 37.500 kvm, hvoraf 33.000 kvm er boliger, mens resten er butikker og erhverv. Derudover etableres 200 nye parkeringspladser. Hos Gefion Group, som har erhvervet projektet, er der også begejstring.

NB! Roskilde: investeringer i byudvikling for 25 milliarder kr. 2018-2028. Konferencen afholdes d. 21. februar 2018.

- Vi har arbejdet på sagen længe og er rigtig glade for muligheden for at føre sagen videre og bringe boliger og nyt liv til pladsen foran Rødovre Station til glæde for Rødovres beboere og erhvervsdrivende, siger administrerende direktør Thomas W. Færch, Gefion Group.

Advokater på sagen var senioradvokat, Peter Hyldahl Ebbesen fra Kromann Reumert, der rådgav sælger, og partnerne Søren Damgaard og Søren Kopp fra Bruun & Hjejle, som rådgav Gefion Group.

Desuden har Vind-Vind udført vindanalyser af Rødovre Port-projektet, hvilket blandt andet skyldes, at der indgår 3 højhuse i projektet. Virksomheden har har også udført vindanalyser af Irmabyen, som er under udvikling omkring det gamle kaffetårn ved Korsdalsvej i Rødovre.

Tommy Blindkilde, 16. august 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega

 • Butiksmarkedet i Aalborg
  Aalborg, den 11. oktober 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Aalborg midtby har 1.026 butikker, hvilket er en stigning på 4 procent over de sidste tre år. Omsætningen er i samme periode steget 9 procent og lå på 11,7 milliarder kr. i 2016. Alene supermarkeder og varehuse omsatte for 5,3 milliarder kr. Overordnet bidrager...
 • Jylland: Juridisk Due Diligence - risikovurdering ved køb og salg af ejendom. KURSUS
  Aarhus C, den 19. september 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Due diligence er den proces, hvor køberen undersøger forholdene i den ejendom, der er til salg. Formålet er at afdække risici og ejendommens potentiale, der vil have indflydelse på ejendommens værdi, ligesom undersøgelsen belyser forhold - også...
 • Lejeloven - nyheder
  Nordhavn, den 11. september 2018 kl. 09.00 - 12.40
 • Moms og skat for byg og ejendom - nye regler og afgørelser KURSUS
  Hellerup, den 5. september 2018 kl. 09.00 - 12.40
  På kurset kan du få den nyeste viden om moms på køb, salg, ombygninger og udlejning af fast ejendom i Danmark. Blandt andet gennemgås skat i forbindelse med fast ejendom, den seneste udvikling i praksis, typiske fejl på moms- og skatteområdet samt...
 • Jylland: Moms og skat for byg og ejendom - nye regler og afgørelser KURSUS
  Aarhus C, den 29. august 2018 kl. 09.00 - 12.40
  På kurset kan du få den nyeste viden om moms på køb, salg, ombygninger og udlejning af fast ejendom i Danmark. Blandt andet gennemgås skat i forbindelse med fast ejendom, den seneste udvikling i praksis, typiske fejl på moms- og skatteområdet samt...
 • Jylland: Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS
  Aarhus C, den 21. august 2018 kl. 09.00 - 12.45
  Programindhold Kurset vil lægge vægt på hvilke aspekter, der er vigtige i forhold til udvikling af en byejendom eller omdannelse af et byområde med henblik på salg eller udlejning, herunder planlægning, ejendomsdannelse og beregning af bygningsarealer....
 • Mod BR 30 - Energikrav i kommende bygningsreglementer
  Nordhavn, den 19. juni 2018 kl. 09.00 - 13.05
  De energimæssige krav til bygninger - såvel de nye som de eksisterende, er under voldsom forandring. Men hvilken vej går udviklingen? Hvad kan vi forvente af de kommende regulativer - fremfor alt Bygningsreglementet og hvilke faktorer og overvejelser vil påvirke...
 • Vejle investerer 11 milliarder i byudvikling
  Vejle, den 13. juni 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Vejle kommune med et befolkningstal på 112.916 i 2017, er én af Syddanmarks hurtigst voksende kommuner, og indbyggertallet vil i 2027 være nået op på 120.992 – en stigning på 6,67 procent eller en tilgang på 800 nye borgere årligt i...
 • Contract Management i byggeriet
  København V, den 13. juni 2018 kl. 08.45 - 16.00
  Komplekse og langvarige kontrakter bliver ofte forhandlet uden fokus på, at kontrakten og styringen af kontrakten er grundlæggende for at forebygge tvister og konflikter i kontraktforløbet. Det er ikke usædvanligt at se, at når kontrakten er underskrevet, bliver...
 • Nyeste ændringer i AB systemet: Nyt ABR 89, AB 92 og ABT93. KURSUS
  Hellerup, den 7. juni 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Tidligere Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen nedsatte i 2015 et udvalg, der skal revidere byggeriets aftalevilkår, AB-systemet. Udvalget består af repræsentanter fra 14 offentlige og private organisationer, som repræsenterer byggeriets centrale...
 • Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS
  Nordhavn, den 31. maj 2018 kl. 09.00 - 12.45
  Programindhold Kurset vil lægge vægt på hvilke aspekter, der er vigtige i forhold til udvikling af en byejendom eller omdannelse af et byområde med henblik på salg eller udlejning, herunder planlægning, ejendomsdannelse og beregning af bygningsarealer....
 • Juridisk Due Diligence - risikovurdering ved køb og salg af ejendom. KURSUS
  Hellerup, den 30. maj 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Due diligence er den proces, hvor køberen undersøger forholdene i den ejendom, der er til salg. Formålet er at afdække risici og ejendommens potentiale, der vil have indflydelse på ejendommens værdi, ligesom undersøgelsen belyser forhold - også...
 • Aarhus investerer 81 milliarder i byudvikling
  Aarhus C, den 29. maj 2018 kl. 09.00 - 13.05
  Aarhus er Jyllands vækstcenter og oplever en nettotilvækst på over 4.000 nye borgere hvert år. Befolkningen vil i 2027 være på 369.000, og Aarhus ligger nr. 2 lige efter København som landets største tilflytningskommune. Det stiller store krav...
 • Ansvar og ansvarsforsikring i byggeriet - fokus på rådgiveransvar
  København V, den 24. maj 2018 kl. 12.30 - 16.00
  På kurset gennemgår vi reglerne for rådgiveransvar ud fra ABR89 og Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning (2012). Rådgiveransvaret afgrænses i forhold til bygherrens og entreprenørens ansvar. Vi tager bl.a. fat i forhold omkring ansvar for fejl i...
 • Erhvervslejeloven - ny udvikling
  Hellerup, den 24. maj 2018 kl. 09.00 - 12.45
  En korrekt håndtering af erhvervslejelovens regelsæt er et af de vigtigste redskaber for professionelle ejendomsaktører, hvis unødige tvister med lejerne skal undgås. Et gnidningsfrit samarbejde mellem lejere og udlejere er en vigtig forudsætning, når...
 • Jylland: Risikostyring og forsikring af byggeri. KURSUS
  Aarhus C, den 23. maj 2018 kl. 09.00 - 12.45
  Manglende eller mangelfuld forsikringsdækning medfører øget risiko og økonomiske tab for bygherre, ejendomsudvikler, rådgiver, arkitekt eller entreprenør.  Derfor er den korrekte forsikring et centralt element i risikostyring og  en af...
 • Erhvervslejeloven og butikker. KURSUS
  Nordhavn, den 17. maj 2018 kl. 09.00 - 12.50
  Et gnidningsfrit samarbejde mellem lejere og udlejere er en vigtig forudsætning, når værdien og driften af erhvervsudlejningsejendomme skal optimeres. Derudover er e n korrekt håndtering af erhvervslejelovens regelsæt et af de vigtigste redskaber for...
 • Jylland: Erhvervslejeloven - den nyeste udvikling
  Aarhus C, den 15. maj 2018 kl. 09.00 - 13.00
  En korrekt håndtering af erhvervslejelovens regelsæt er et af de vigtigste redskaber for professionelle ejendomsaktører, hvis unødige tvister med lejerne skal undgås. Et gnidningsfrit samarbejde mellem lejere og udlejere er en vigtig forudsætning, når...
 • Ringsted investerer 12 milliarder i byudvikling
  Ringsted, den 8. maj 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Ringsted er den by på Sjælland, der oplever den procentvis største befolkningstilvækst. Befolkningen er steget med 263 procent siden 1926 og med 10 procent inden for de sidste 10 år. Udviklingen går dermed stærkere end i København....
 • Konflikthåndtering - sådan tackler du vanskelige situationer
  København V, den 7. maj 2018 kl. 08.45 - 16.45
  Kender du det, når en konflikt optrappes så meget, at den er svær at komme ud af? Vi møder alle problematikker i vores hverdag, som skal løses - og her har du chancen for at lære at løse dem, inden de vokser dig over hovedet. Dette kursus...
 • Esbjerg investerer 24 milliarder i byudvikling
  Esbjerg, den 3. maj 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Esbjerg er Danmarks offshore-centrum inden for både olie, gas og vind, og med regeringens nye aftale om Nordsø-olien, der faldt på plads i foråret 2017, har byen fået cementeret sin stilling. 62 procent af arbejdsstyrken inden for offshore energi i Danmark er...
 • Projekteringsledelse i praksis
  København V, den 3. maj 2018 kl. 08.45 - 16.00
  Projekteringsledelse er et komplekst emne og kræver mange færdigheder. Projekteringslederen skal kunne overskue hele byggeprocessen og sætte sig ind i de udfordringer, som kan opstå hele vejen igennem processen fra tilbud over tidsplan til færdiggørelse....
 • Tid, forsinkelse og dagbøder i byggeriet
  København V, den 2. maj 2018 kl. 08.45 - 12.00
  På kurset får du en grundig gennemgang af reglerne for fristforlængelse og dagbod med udgangspunkt i AB92 og belyst ud fra praktiske eksempler. Endvidere indgår hvilke overvejelser, man bør gøre sig omkring dagbod og erstatning i forbindelse med...
 • Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS
  Hellerup, den 2. maj 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Et nyt Bygningsreglement 2018 træder i kraft den 1. januar 2018. Det nye bygningsreglement indeholder blandt andet følgende ændringer: • Ny struktur i bygningsreglementet • Afskaffelse af den tekniske byggesagsbehandling og ændring af de administrative...
 • Ny
  Ekstraarbejder i byggeriet
  København V, den 2. maj 2018 kl. 12.30 - 16.00
  På dette halvdagskursus får du praktiske anvisninger til, hvordan du fører tilsyn med, opgør og registrerer ekstraarbejder. Kurset sætter dig i stand til at argumentere for og gennemskue, om et udført arbejde er et ekstraarbejde eller et kontraktarbejde....
 • Risikostyring og forsikring af byggeri. KURSUS
  Hellerup, den 25. april 2018 kl. 09.00 - 12.45
  Manglende eller mangelfuld forsikringsdækning medfører øget risiko og økonomiske tab for bygherre, ejendomsudvikler, rådgiver, arkitekt eller entreprenør.  Derfor er den korrekte forsikring et centralt element i risikostyring og  en af...
 • Ørestad - nye planer og projekter for 10 milliarder kr
  Nordhavn, den 24. april 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Ørestad er et moderne og attraktivt byområde med en central beliggenhed, og den er med til at styrke Københavns position som national og international hub. Ørestad består af 3,1 millioner kvm byggeri, herunder boliger, kontorer, butikker, hoteller og offentligt...
 • Aalborg: De store projekter
  Aalborg, den 19. april 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Aalborg præges i dag af store udviklingsprojekter, hvoraf Aalborg Hospital for 4,6 milliard kr. og udvidelse af Aalborg Universitet til lidt over 2 milliarder, er de største. For at imødekomme det stigende behov for boliger, der kommer fra en befolkningstilvækst...
 • Køge: De store projekter
  Køge, den 12. april 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Byudviklingen i Køge præges af en række store projekter i milliardskala, der gør Køge til en af Danmarks højdespringere, hvad byggevolumen angår. Blandt de store projekter er: Udvikling af den nye bydel Køge Kyst til 6 milliarder...
 • Aftale om teknisk rådgivning ABR 89 og ydelsesbeskrivelser
  København V, den 12. april 2018 kl. 08.45 - 16.00
  I 2012 kom der en ny Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning, og Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning blev ændret i 2013. På dette kursus bliver du opdateret på ændringerne, samt får en indføring i beskrivelserne og hvordan de bruges i...
 • Den nye planlov – For kommuner. KURSUS
  Nordhavn, den 10. april 2018 til 11. april 2018
  Planloven har været under en omfattende modernisering, og trådte i kraft i en ny og markant ændret version i sommeren 2017. Ændringerne indebærer mere fleksibilitet lokalt i kommunerne, og skaber en række nye muligheder. Formålsbestemmelsen er...
 • Udlejning af kontorejendomme og kontorhoteller. KURSUS
  Nordhavn, den 5. april 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Et gnidningsfrit samarbejde mellem lejere og udlejere er en vigtig forudsætning, når værdien og driften af erhvervsudlejningsejendomme skal optimeres. Derudover er e n korrekt håndtering af erhvervslejelovens regelsæt et af de vigtigste redskaber for...
 • Odense - de store projekter
  Odense SØ, den 21. marts 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Udviklingen i Odense er siden 2015 gået fra de små punkt-projekter til igangsættelsen af store byggerier og projekter, der vil forandre områderne, hvor projekterne ligger. Før var de fleste byggeprojekter ikke særligt sammenhængende med omgivelserne....
 • Den nye planlov – For private aktører. KURSUS
  Nordhavn, den 21. marts 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Planloven har været under en omfattende modernisering, og trådte i kraft i sommeren 2017. Ændringerne indebærer en række nye muligheder for ejendomsudviklere. Der er gennemført en række administrative lettelser, og adgangen til at dispensere er udvidet....
 • AARHUS: De store projekter
  Aarhus C, den 8. marts 2018 kl. 09.00 - 13.05
  De store projekter står i kø i Aarhus. Byen er i rivende vækst med baggrund i en befolkningsstigning på ca. 5.000 om året. I 2016 voksede Aarhus Kommune med 5.045 indbyggere og overgik dermed forventningerne. På intet tidspunkt siden 1985 har kommunen haft...
 • Midlertidige boliger - de nye muligheder
  Nordhavn, den 6. marts 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Lempelsen af planloven, der nu tillader, at de midlertidige containerboliger kan forblive stående i 10 år, kombineret med det enorme behov for studie- og ungdomsboliger sætter gang i byggeriet af containerboliger. Ifølge Københavns kommunes udmelding fra maj 2017...
 • Fredericia investerer 15 milliarder i byudvikling
  Fredericia, den 1. marts 2018 kl. 09.00 - 13.05
  Indbyggertallet i Fredericia vokser i takt med, at området bliver mere attraktivt at bo og arbejde i. Der er nu 44.000 indbyggere i de 2 hovedbyer: Fredericia med 40.000 indbyggere og distributionsbyen Taulov med 4.000 indbyggere. Kommunen har i alt 50.000 indbyggere med 26.000...
 • Jylland: Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS
  Aarhus C, den 28. februar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Et nyt Bygningsreglement 2018 træder i kraft den 1. januar 2018. Det nye bygningsreglement indeholder blandt andet følgende ændringer: Ny struktur i bygningsreglementet Afskaffelse af den tekniske byggesagsbehandling og ændring af de administrative...
 • Frederiksberg investerer 18 milliarder i byudvikling
  Frederiksberg, den 27. februar 2018 kl. 09.00 - 12.50
  Frederiksberg har i de seneste år markeret sig som et af Københavnsområdets mest sprudlende bydele, hvad angår ny ejendomsudvikling og byggeaktivitet. I 2017 får Frederiksberg en ny Kommuneplan. Planen åbner bl.a. op for ekstra butiksbyggeri på i...
 • Butikker og den nye planlov
  Hellerup, den 22. februar 2018 kl. 09.00 - 12.15
  Planloven indeholder en række særlige regler, der kun gælder butikker. I juni 2017 vedtog Folketinget moderniseringen af planloven med nye rammer for detailhandlen. Moderniseringen trådte i kraft den 15. juni 2017. Den nye planlov indeholder en række tiltag, som...
 • Roskilde: investeringer i byudvikling for 25 milliarder kr.
  Roskilde, den 21. februar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Roskilde har 87.000 indbyggere og vokser i disse år med 1000 nye borgere om året. Som en af de mest populære kommuner at flytte til, vil det betyde 10.000 nye indbyggere i 2028. Væksten i nettotilflytning til kommunen har 2007-2019 været på 14 procent. Alene...
 • Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS
  Nordhavn, den 8. februar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Et nyt Bygningsreglement 2018 træder i kraft den 1. januar 2018. Det nye bygningsreglement indeholder blandt andet følgende ændringer: • Ny struktur i bygningsreglementet • Afskaffelse af den tekniske byggesagsbehandling og ændring af de administrative...
 • Højhusbyggeri. KURSUS
  Nordhavn, den 7. februar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Højhusbyggeri er hidtil mest blevet forbundet med udlandet, men det er ved at ændre sig. Flere højhusprojekter er i støbeskeen i Danmark, og vores hidtil højeste højhus, Herlev Hospital på 120 m, vil snart se sig slået.  Højhuse...
 • Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS
  Aarhus C, den 6. februar 2018 kl. 09.00 - 13.05
  Generelt ønsker man at opføre op mod 500 nye almene boliger om året i Aarhus. Omkring 110.000 personer står på venteliste til en almen bolig, og eftersom Aarhus vokser med 4.000 mennesker om året, er efterspørgslen på almene boliger stærkt...
 • Jylland: Certificering - nye krav i Byggeloven. KURSUS
  Aarhus C, den 31. januar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Byggeloven er den overordnede rammelov på byggeområdet. En væsentlig ændring af Byggeloven blev vedtaget i foråret 2016 og trådte i kraft med virkning fra 1. juli 2016. Med den nye lov indføres der en certificeringsordning, hvor certificerede...
 • Almene boliger til 16 milliarder i København - udvikling og byggeri
  Nordhavn, den 30. januar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Der skal bygges i alt 8.200 almene boliger i København frem mod 2025. De nye planlovsregler kræver, at 25 procent af boliger i de nye byudviklingsområder bliver almene boliger. Derfor bygges der nu alment overalt i de nye byområder, også de fashionable, og alment...
 • JYLLAND: FINANSIERING af ejendom
  Aarhus C, den 23. januar 2018 kl. 09.00 - 12.40
  Bankerne oplever stor pengerigelighed, men lysten til at låne penge ud til ejendom er fortsat behersket. Mens investorer i betydelig grad benytter sig  af realkreditfinansiering og egne midler, er der kommet et væld af alternative kilder til kapitalfremskaffelse. ...
 • Certificering - nye krav i Byggeloven. KURSUS
  Hellerup, den 17. januar 2018 kl. 09.00 - 12.35
  Byggeloven er den overordnede rammelov på byggeområdet. En væsentlig ændring af Byggeloven blev vedtaget i foråret 2016 og trådte i kraft med virkning fra 1. juli 2016. Med den nye lov indføres der en certificeringsordning, hvor certificerede...

Miljø og teknik