TV-optagelse af:

Jylland: Planlov og lokalplaner - nye ændringer og muligheder. KURSUS

Program

Registrering og morgenmad
Velkomst
Planloven – generelle forhold og nyeste ændringer

Planloven generelt - grundlæggende principper i loven samt forholdet til anden lovgivning. Rammestyringsprincip og præcisionskrav. Overblik over hovedpunkterne i de seneste ændringer af loven.

Håkun Djurhuus , Partner Advokat, Lundgrens

Lokalplaner – retsvirkning og indhold

Retsvirkning af lokalplaner og hvad kan fastsættes i lokalplaner. Lokalplanret- og pligt.

Dispensation fra lokalplaner

Rammerne for dispensation – hvornår kan der dispenseres og hvornår er der krav om ny lokalplanlægning for virkeliggørelsen af et projekt.

Kaffepause
Lokalplan ved ombygninger

Hvilke planretlige regler gælder ved ændret anvendelse af en ejendom?

Planprocessen og mulighed for indflydelse

Processen for vedtagelse af lokalplaner samt mulighederne for at påvirke indholdet af lokalplaner i form af indsigelser og forslag under høringsfasen, såvel som via teknisk bistand til planudarbejdelsen.

Lokalplanretlig due diligence

Hvilke forhold bør man være opmærksom på, og hvad er de mest almindelige faldgruber?

Ekspropriation og offentlig overtagelse

Krav om offentlig overtagelse og Ekspropriation med henblik på virkeliggørelse af lokalplan - hvilke betingelser er der? Ekspropriation til fordel for private.

Klage og erstatning

Planlovens klagesystem vedrørende ekspropriation og generel klageberettigelse, opsættende virkning m.v. Domstolsprøvelse af spørgsmål om erstatning.

Spørgsmål og afslutning
Frokost

Baggrund

Større bygge- og anlægsarbejder kan kun gennemføres på grundlag af en lokalplan. Derfor er kendskab til planloven en forudsætning for et vellykket projekt, både set fra den private bygge- og ejendomsaktørs og fra en kommunes synsvinkel.

 

I juni 2022 blev der indgået en aftale om at ændre planloven, så der bl. a. skabes nye rammer for grøn omstilling, udvikling af levende byer med varieret boligudbud samt udvikling af landdistrikter og kystområder. Alt med henblik på at sikre mere fleksibilitet og bedre udviklingsmuligheder.

 

Kurset sætter særlig fokus på de væsentligste og praktisk relevante ændringer, og dermed de nye udviklingsmuligheder der følger af loven. Planloven anskues dermed i høj grad fra brugersiden, det vil sige fra ejendomsudviklerens og investorernes side, men kurset henvender sig også til kommunale sagsbehandlere, som beskæftiger sig med udarbejdelse af lokalplaner, og med forvaltningen af planloven.

 

Foruden ændringerne af planloven indgår særligt lokalplaner som et centralt element i seminaret, herunder i forhold til hvad der kan – og ikke kan – reguleres i lokalplan, og hvornår et projekt forudsætter lokalplanlægning. Lokalplaner er bindende for borgere og virksomheder, og man bør derfor som investor i fast ejendom udføre en planretlig due diligence forud for opkøb af ejendomme. Kurset belyser de væsentlige forhold, som bør søges afdækket i en sådan proces, med henblik på at undgå dyre faldgruber.

 

Muligheden for at påvirke indholdet i en lokalplan belyses, såvel i forhold til planprocessen, som i forhold til at yde kommunerne teknisk bistand til planudarbejdelsen. Der inddrages såvel relevant praksis som konkrete eksempler undervejs, som er egnede til at illustrere den praktiske anvendelse af planloven.

 

Bestil her
Copyright. TV-udsendelsen må ikke deles med andre.

TV-udsendelsen varer cirka 2 timerDeltagere

AlmenBo Aarhus

Jesper Holze

Birch GM Silkeborg

Dennis Guldborg Laursen
Heidi Willisie Sønderby
Kristina Østergaard
Louise Elgaard Løvschal

Clemens Advokater

Lene Lausen
Peter Hyldahl Ebbesen

Dansk Boligbyg a/s

Line Tungelund

DM Gruppen A/S

Jane Sundstrøm

Ejendomsselskab Olav de Linde

Morten Thomassen

Escot Fast Ejendom A/S

Bent Knudsen

Halberg & Olsen Innovation ApS

Anette Ladefoged

Innova advokat firma

Elisabet Villadsen jensen

Jakobsen Advokater

Finn Ebbe Jakobsen

Kaj Ove Madsen A/S Aarhus

Lars Winther Jensen

Kontoret, Lille Torv

Jakob Tonsgaard

Lundgrens

Håkun Djurhuus

NCC Danmark A/S

Sarah Jarsbo
Claus Haase Clausen

Pantheon a|s

Flemming Therkelsen

PRO Developments A/S

Brian Svart
Thomas Jespersen
Finn Kristoffersen
Mark Haugaard

Region Midtjylland

Bettina Wolff

Ringkøbing Skjern Kommune

Anne Schwabe Bank

Salling Group

Stine Højhus

Stender Innovation A/S

Allan Egeris Arentsen
Morten Lyhne
Sejer Rasmussen
Jonas Jessen

Sunset Boulevard

Morten Jørgensen

Sweco Architects

Rene Bjerregaard
Mogens Amstrup

Vurderingsstyrelsen

Rasmus Vinther Jensen
Louise Østergaard Mikkelsen
Jesper Michaelsen
Astrid Stigård Nielsen

Andre TV-optagelser

Bestil her