TV-optagelse af:

Jylland: Nye ændringer i Bygningsreglementet. KURSUS.

Program

Registrering og morgenmad
Velkomst
Bæredygtighedskrav skrives ind i Bygningsreglementet

Regeringen og de fleste politiske partier har i 2021 indgået  en aftale om en ’National strategi for bæredygtigt byggeri’. Målet er at begrænse byggeriets klimapåvirkninger og ressourceforbrug, samtidig med at det fremmer udviklingen af bæredygtige løsninger, som efterspørges på fremtidens eksportmarkeder. Strategiens krav til bygningers klimaaftryk indfases i Bygningsreglementet med udgangspunkt i kriteriet fra den frivillige bæredygtighedsklasse om livscyklusvurdering, der beregner byggeriets CO2-udledninger. Kravet indføres i Bygningsreglementet på linie med Bygningsreglementets øvrige tekniske krav. Meningen er, at de nye krav skal strammes over tid.

Cristine Ussing , Advokat (L), BA ling.merc., Clemens Advokater

Bæredygtighedskravenes konsekvenser for byggesektoren

De nye regler forventes at gøre byggeriet dyrere. Derfor skal der igangsættes en række tiltag, der skal kompensere for de stigende omkostninger. Således skal der identificeres og gennemføres lettelser af økonomiske byrder for byggeriet på niveau med den opdaterede beregning. Den opdaterede beregning og oversigt over byrdelettelser vil blive forelagt og drøftet med aftalepartierne ultimo 2023. Derudover skal der bl.a. foretages justeringer af certificeringsordningen for brandrådgivere og statikere gennem digitalisering og bedre koordinering i branchen.

Kaffepause
Øvrige ændringer til Bygningsreglementet BR18

Bygningsreglementet, BR 18 er i 2020 blevet ændret på en lang række afgørende punkter, mens en del andre punkter har fået en ny, mere præcis formulering. De ændrede regler omfatter:

• Væsentlige ombygninger.
• Evakuering og redning af personer.
• Bærende konstruktioners bæreevne.
• Bebyggelsesregulerende bestemmelse vedrørende sommerhuse.
• WC-krav for offentligt tilgængelige bygninger
• Sanitetsbygninger med et areal på 25 kvm.
• Transportable konstruktioner på byggepladser.
• Camping- og salgsområder.
• Ibrugtagningstilladelse for enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse.
• Brand vedrørende drift, kontrol og vedligehold og driftsmæssigetiltag.
• Brandværnsforanstaltninger under udførelsen af et byggearbejde.
• Energikrav til vinduer, glasydervægge, ovenlysvinduer og glastage.
• Centralvarmekedler.
• Skateboardbaner, parkourredskaber mv.
• Udformningen af tekniske installationer for sommerhuse.
• Vandinstallationers udformning og vandtemperatur.
• Midlertidige, flytbare pavilloner, som er undtaget fra visse energikrav.
• Risikoklasse 1

Ændringer til Bygningsreglementet BR18 - fortsat

Bolig- og Planstyrelsen foreslår en 3 ændringer af bygningsreglementet. Ændringerne forventes at træde i kraft i juli 2021. Der lægges op til 1. At ændre i bestemmelserne for brugen af certificerede rådgivere, 2. At bebyggelsesregulerende bestemmelser ændres, så der er byggeret for en bygnings afstand til skel mod vej og 3. Lægges der op til at ændre reglerne for vedvarende energianlæg (VE-anlæg). Derudover foreslås det, at der sker en ændring af bekendtgørelsen om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet.

Spørgsmål og afslutning
Frokost

Baggrund

Regeringen og de fleste politiske partier har i 2021 indgået en aftale om en "National strategi for bæredygtigt byggeri". Målet er at begrænse byggeriets klimapåvirkninger og ressourceforbrug, samtidig med at det fremmer udviklingen af bæredygtige løsninger. Strategiens krav til bygningers klimaaftryk indfases i Bygningsreglementet med udgangspunkt i kriteriet fra den frivillige bæredygtighedsklasse om livscyklusvurdering, der beregner byggeriets CO2-udledninger. Kravet indføres i Bygningsreglementet på linie med Bygningsreglementets øvrige tekniske krav. Meningen er, at de nye krav skal strammes over tid.

De nye regler forventes at gøre byggeriet dyrere. Derfor skal der igangsættes en række tiltag, der skal kompensere for de stigende omkostninger. Således skal der identificeres og gennemføres lettelser af økonomiske byrder for byggeriet på niveau med den opdaterede beregning. Den opdaterede beregning og oversigt over byrdelettelser vil blive forelagt og drøftet med aftalepartierne ultimo 2023. Derudover skal der bl.a. foretages justeringer af certificeringsordningen for brandrådgivere og statikere gennem digitalisering og bedre koordinering i branchen.

Desuden er Bygningsreglementet, BR 18 i 2020 blevet ændret på en lang række afgørende punkter, mens en del andre punkter har fået en ny, mere præcis formulering. De ændrede regler omfatter:

• Væsentlige ombygninger.
• Evakuering og redning af personer.
• Bærende konstruktioners bæreevne.
• Bebyggelsesregulerende bestemmelse vedrørende sommerhuse.
• WC-krav for offentligt tilgængelige bygninger
• Sanitetsbygninger med et areal på 25 kvm.
• Transportable konstruktioner på byggepladser.
• Camping- og salgsområder.
• Ibrugtagningstilladelse for enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og sommerhuse.
• Brand vedrørende drift, kontrol og vedligehold og driftsmæssigetiltag.
• Brandværnsforanstaltninger under udførelsen af et byggearbejde.
• Energikrav til vinduer, glasydervægge, ovenlysvinduer og glastage.
• Centralvarmekedler.
• Skateboardbaner, parkourredskaber mv.
• Udformningen af tekniske installationer for sommerhuse.
• Vandinstallationers udformning og vandtemperatur.
• Midlertidige, flytbare pavilloner, som er undtaget fra visse energikrav.
• Risikoklasse 1

 

 

 

 

Bestil her
Copyright. TV-udsendelsen må ikke deles med andre.

TV-udsendelsen varer cirka 2 timerDeltagere

ABC Pavilloner A/S

Torben Rørmose Stadsholt
Thomas Kildeby Pedersen

Blücher A/S

Palle Madsbjerg

Clemens Advokater

Cristine Ussing

Favrskov Kommune

Morten Toft
Egil Madsen
Michael Bisgaard
Anders Vindum
Jens Steenberg Jessen
Martin Dyremose Sørensen

FUTURUM ApS

Eldin Kajkus

Geo

Tobias Brønden Hørlykke
Tina Baastrup Damgaard

GRUMMESGAARD & OHRT bygherrerådgivning

Kristian Grummesgaard
Janne Ohrt Jensen

HORTEN Advokatpartnerselskab

Lars Gregersen

Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S

Jesper Lund

KJARGAARD BYG A/S

Alex Flarup

Nordvestbo

Michael Sand Pedersen
Anders Vestergaard
Anette Sørensen
Tora Rasmussen

Pluskontoret Arkitekter

Bent Madsen

Property Advice

Elsemaria C. Andersen

Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S

Martin Pedersen
Anne Sofie Palle

ZÜBLIN A/S

Anders Weidemann

Aarhus Universitetshospital - Teknisk Afdeling

Karl Motz-Markers

Aarhus Universitetshospital - Teknisk Afdeling - Tegnestuen

Peter Jakobsen
Kirsten Sølling
Per Horup Sørensen

Andre TV-optagelser

Bestil her