Flere og flere familier vælger at bosætte sig i Helsingør Kommune. En ny opgørelse viser således, at der siden 2012 er flyttet langt flere familier ind i kommunen, end der er flyttet ud.

En opgørelsen viser, at der siden 2012-2016 er kommet 297 flere familier til Helsingør Kommune, i forhold til hvor mange familier, der er flyttet ud. Kommunen er dermed godt på vej til at nå målet om, at der inden 2020 skal være tilflyttet 800 nye familier til kommunen. En udvikling, som borgmester Benedikte Kiær hilser velkommen.

- Det er skønt, at tallene går den rigtige vej. Vi får nye familier til hvert år, og særligt de seneste par år kan vi se, at den positive udvikling med flere familier tager til. Det er rigtig godt for vores daginstitutioner og skoler, ligesom det er med til at sikre arbejdskraft til det lokale erhvervsliv, og at vi fremover har penge til at sikre ordentlige velfærdsydelser for borgerne i kommunen. Jeg er rigtig glad for, at så mange har fået øjnene op for de mange muligheder der er for et godt familieliv i Helsingør Kommune, siger Bendikte Kiær.

I alt er 3.548 familier flyttet til Helsingør Kommune siden 2012. Det samlede antal familier, som er bosiddende i kommunen er dog faldet en anelse over perioden. Det skyldes Helsingør Kommunes demografiske profil, med relativt mange ældre borgere, der naturligt falder ud af familiedefinitionerne, når de når en vis alder. Det vil sige, at den naturlige afgang af familier har været en anelse højere end nettotilflytningen har kunnet opveje.

Læs mere af artiklen
Boligudvikling i København 2017-2027

Afholdes 12. september 2017

Klokken kl. 09.00 - 12.40

DOCKENDOCKEN , Færgehavnsvej 35, 2150 Nordhavn

Tilmeld

Baggrund

Der kommer 10.000 nye indbyggere til København om året og hovedstadens indbyggerantal på 591.500 vil derfor vokse med 100.000 frem mod 2027. Hovedstadsområdet som helhed voksede med 16.700 indbyggere i 2015. Boligbyggeriet har siden 2013 været i fremgang, og i 2017 kommer boligbyggeriet for første gang siden 2007 op over 20.000 boliger. Byggeriet har generelt udviklet sig stabilt i 2016, og boligerne udgør 36 procent af det professionelle byggeri. Det svarer til, at der bygges boliger for 25,4 milliarder kr. i 2016, en fremgang på 19 procent sammenlignet med 2015. Og det er særligt i hovedstaden, der bygges boliger.

Københavns Kommunes kommuneplan lægger op til nybyggeri af 45.000 nye boliger frem mod 2027. Ud af de 45.000 boliger, der planlægges opført frem med 2027, lægger Kommunen op til at 9.000 skal være almene, mens 6.000 skal være ungdomsboliger. Med byudviklingsområderne Nordhavn, Sydhavn, Ørestad, Valby og Carlsbergbyen er der ifølge Kommunen sikret tilstrækkelig plads til nybyggeri. I den eksisterende by vil der være plads til 8.000-10.000 nye boliger. Men behovet kan være større, hvis man regner med en demografisk udvikling med flere singler og enlige ældre, og også Kommunens krav om boliger på mindst 95 kvm kan vise sig utilsvarende. Hvis befolkningsvæksten og behovet for flere boliger stiger markant, vil der blive brug for at inddrage flere perspektivområder til byudvikling, som for eksempel Ydre Nordhavn, Godsbaneterrænet og Refshaleøen.

Tilstrømningen til København påvirker også priserne på ejendomme. Udbudsprisen er steget med 6,7 procent over det seneste år i København. Det er det højeste på landsplan, hvor landsgennemsnittet er 5,1 procent, og en ejendom på 140 kvm koster i hovedstaden omkring 4 millioner kr., hvilket er 250.000 kr. mere end for 1 år siden. Der er dog store forskelle internt i København, hvor Nordhavn er absolut det dyreste område med en udbudspris på 51.528 kr. per kvm i 2015. Den indre by er Københavns næstdyreste postnummer med en udbudspris på 47.866 kr. per kvm. Bare 750 kr. under det findes Frederiksberg C, og derefter kommer Vesterbro og Østerbro med gennemsnitlige udbudspriser på henholdsvis 46.645 kr. og 41.834 kr. per kvm. Boligpriserne har været opadgående de seneste år, hvilket gør boliger til en attraktiv investering for developere, investorer, fonde og pensionskasser.

Også udenlandske investorer har fået øjnene op for det københavnske boligmarked, hvor et stabilt politisk klima, operationel transparens, lave renter og solide, høje afkast, gør det nemt at handle ejendomme i Danmark. Danmark er sammen med de øvrige nordiske lande udnævnt til at være et foretrukket marked i 2017 for internationale investorer, og der er stigende efterspørgsel på boligudlejningsejendomme i København og omegn.


Læs mere om baggrunden

Program

09.00
09.30
09.35 Med byudviklingsområderne Nordhavn, Sydhavn, Ørestad, Valby og Carlsbergbyen er der ifølge Københavns Kommune sikret tilstrækkelig plads til nybyggeri af 40.000 boliger. I den eksisterende by vil der være plads til 8.000-10.000 nye boliger. Kommuneplanen lægger op til 45.000 nye boliger frem mod 2027. Men er det nok? Hvis København vokser med 10.000 flere indbyggere om året, hvoraf hver 3. er single, vil der være et behov for 7.000 nye boliger om året. Hvordan kommer den demografiske udvikling til at se ud i fremtiden? Hvor mange nye boliger vil der blive behov for, hvilke typer boliger og til hvilke befolkningsgrupper? Hvilke krav stiller vi til boligerne nu og i fremtiden? Holder kommunens bestemmelse om boligstørrelser med en nedre grænse for nye boliger på 95 kvm, dog med visse muligheder for fritagelse fra kravet, og hvilke udfordringer giver det med tanke på det voksende antal af ældre og singler?

Curt Liliegreen , Projektdirektør, Boligøkonomisk Videncenter

10.00 Andelsboligen er et udpræget Københavner-fænomen. Over 30 procent af boligmassen i København er andelsboliger, mens det på landsplan er 9 procent. Andelsboligen er populær i København, men alligevel har det været småt med nybyggeri af andelsboliger de sidste mange år, måske på grund af historier i medierne omkring dårlig økonomi i mange andelsboligforeninger efter krisen. Men nu får København sine første andelsboliger i 10 år, når det første andelsboligprojekt med 99 lejligheder skydes i gang på Grønttorvsgrunden i Valby. Interessen har været så stor, at man nu arbejder på at etablere flere. Hvad er grunden til, at der bliver bygget så få nye andelsboliger generelt i København, og hvad er mulighederne for flere? Hvilke forhold gør sig gældende, når man bygger for at etablere en andelsboligforening?

Allan Thomsen , Advokat, hansen thomsen_

10.25 Mennesker har forskellige baggrunde, behov og prioriteter, og for at imødekomme disse kræves forskellige strategier for boligudviklingen i byen. Med fokus på konceptudvikling, metode og strategi vises tre eksempler på, hvordan man skaber dialog mellem det menneskelige perspektiv og arkitekturen i alment boligbyggeri. I de udvalgte projekter har omdrejningspunktet været at skabe sammenhæng mellem sociale behov, lokal identitet og områdets fysiske rammer. Hvordan understøtter man et socialt samspil mellem de forskellige brugergrupper? Hvordan stimulerer man ejerskab og socialt engagement, og hvordan tænker man det sociale ind i udviklingen af boligområder?

Ofri Earon , Arkitekt MAA phd, Rambøll

10.50
11.20 Vores boliger bliver mere og mere intelligente, og samtidig er der stadig højere krav om bæredygtighed og energioptimering. 40 procent af den energi, vi som samfund bruger, er forbundet med vores bygninger og bygge- og anlægsbranchen er en stor medaktør, når det gælder fremtidens miljø. Hvis branchen skal være med til at forbedre miljøet kræver det nytænkning og innovative tilgange til boligbyggeriet. Hvordan ser fremtidens bolig ud? Hvordan bygger man boliger mere bæredygtigt og miljørigtigt, og hvordan energioptimerer man?

Anders Kudsk , Områdechef for innovation og koncepter, NCC Construction

11.45 Udbudsprisen på huse er steget med 6,7 procent over det seneste år i København, hvilket er det højeste på landsplan. Landsgennemsnittet er 5,1 procent. En ejendom på 140 kvm koster i hovedstaden omkring 4 millioner kr., hvilket er 250.000 kr. mere end for 1 år siden. Der er dog store forskelle internt i København, hvor Nordhavn er absolut det dyreste område med en udbudspris på 51.528 kr. per kvm i 2015. Liggetiden for en 2-værelses i København er kun 63 dage i gennemsnit, mens det tager 111 dage at sælge en 5-værelses. Samtidig er udbuddet af ejerlejligheder faldet i 2016. Hvordan ser boligmarkedet i København ud, og hvad kan vi forvente os fremover? Hvordan er prisudviklingen og liggetider? Hvilke områder er attraktive for køberne, og hvad påvirker udviklingen?

Joachim Borg Kristensen , Chefanalytiker, Nykredit

12.10 Enghave Brygge er det nordligste af de 3 bydele i udviklingsområdet Sydhavnen. Den ligger mellem Teglholmen og Fisketorvet og området kommer til at bestå af 10 nyanlagte øer omkring den 700 meter lange Enghave Kanal. Fuldt udbygget vil Enghave Brygge bestå af 2.600 nye boliger og op til 1.600 nye arbejdspladser. Den nye bydel vil udover boliger få en metrostation, butikker, daginstitutioner, restauranter og caféer. Danielsen Architecture er arkitekt på Enghave Brygge Midt, byggefelterne E, F, og G, som består af samlet 51.000 kvm med 485 boliger. København får med projektet 45 nye rækkehuse, som ligger tæt på centrum. Den samlede byggesum er på 660 millioner kr. Hvordan kommer de nye boligprojekter til at se ud, og hvordan vil den nye bydel fremstå arkitektonisk?

Kasper Danielsen , Architect cand.arch. maa, CEO, Danielsen Architecture

12.35
12.40
09.35 Flere og flere vil bo i København. Hvordan kommer den demografiske udvikling til at se ud i fremtiden? Hvor mange nye boliger vil der blive behov for, hvilke type boliger og til hvilke befolkningsgrupper? Hvilke krav stiller vi til boligerne nu og i fremtiden? Holder kommunens bestemmelse om boligstørrelser med en nedre grænse for nye boliger på 95 kvm, og hvilke udfordringer giver det med tanke på det voksende antal af ældre og singler?
10.00 Københavns Kommunes kommuneplan lægger op til 45.000 nye boliger frem mod 2027. Hvilke områder er aktuelle med henblik på boligbyggeri i København? Hvor skal og kan der bygges nye boliger, og hvad lægger lokal- og kommuneplanerne op til? Hvad er mulighederne i Nordhavn, Ørestad, Sydhavn, Amager, Carlsbergbyen og andre steder? Hvilke områder bliver interessante i fremtiden?
10.00 Byggeriet i Danmark udgør mellem 5 og 8 procent af BNP, og byggebranchen er derfor en vigtig spiller i samfundsøkonomien. Derfor er det vigtigt, at byggeriets forskellige parter kan samarbejde, er omkostningseffektive og kan forny sig på områder som klimatilpasning, stigende urbanisering, demografiske ændringer og bæredygtig udvikling. Hvordan skaber man innovation i boligbyggeriet, og hvordan omsætter man gode idéer til praksis?
10.00 Københavns Kommune er den kommune i landet med den største andel af enlige i aldersgruppen 30-49 år. 43 procent af byens borgere i den aldersgruppe er singler. Også på Frederiksberg samt i Lolland, Odense og Glostrup Kommuner er der mange singler. På landsplan er 37 procent af den voksne befolkning ifølge Danmarks Statistik singler. Det svarer til 1,6 millioner mennesker, hvilket ifølge Finans er rekordhøjt. Det lægger pres på boligmarkedet. Vi kan se, at flere af singlerne også går efter de store lejligheder, som vi tidligere fortrinsvis solgte til par eller familier, siger presseansvarlig i Nybolig, Thomas Hovgaard, til Finans. Sekretariatschef i Boligøkonomisk Videnscenter, Curt Liliegreen, har flere gange peget på det paradoksale i, at det stigende antal singler - særligt i de store byer - skaber øget efterspørgsel efter små boliger, mens eksempelvis Københavns Kommune stiller krav om, at hovedparten af alle nye bolig minimum skal have en gennemsnitsstørrelse på 95 kvm. Singlerne bruger da også forholdsvis mange penge på boligen. Singlerne er ene om at betale husleje, forsikringer, licens, tv-pakke, internet, bil og så videre. I Danmark bruger vi rigtig mange penge på bolig sammenlignet med andre lande. En af årsagerne til det er netop de mange singler, siger cheføkonom i Danske Bank, Las Olsen til Finans. Ifølge en ny prognose vil København frem mod 2027 vokse med 100.000 indbyggere, og der skal derfor opføres 45.000 boliger i perioden. Selvom den indenlandske nettotilflytning til København er bremset op, vil kommunen i 2016 få yderligere 11.000 indbyggere, fordi der fødes flere end der dør samt på grund af nettotilflytning fra udlandet. Ifølge Berlingske Business viser en ny prognose fra Københavns Kommune, at der derfor frem mod 2027 skal bygges 45.000 boliger. Tilflytningen betyder da også, at der er gang i salget af projektboliger. siger Hans Jørn Abrahamsen, der er salgschef i NCC Bolig, til avisen. Han forventer dog ikke kun, at den store tilflytning vil påvirke priserne i Københavns Kommune. Også omegnskommunernes boligmarked vil komme yderligere under pres i de kommende år. København er allerede blevet dyr, og hvis priserne stiger yderligere, så vil vi se, at folk begynder at kigge på alternative steder forholdsvis tæt på København. Så ud over at priserne vil stige i København, så forventer vi også, at priserne vil stige nogle af de steder, der ligger under en halv time med offentlig transport fra København, siger han til Berlingske Business. Københavns Kommune voksede i 2015 med godt 10.000 indbyggere, mens Hovedstadsområdet som helhed fik yderligere 16.700 indbyggere.
12.10 Enghave Brygge er det nordligste af de 3 bydele i udviklingsområdet Sydhavnen. Den ligger mellem Teglholmen og Fisketorvet og området kommer til at bestå af 10 nyanlagte øer omkring den 700 meter lange Enghave Kanal. Fuldt udbygget vil Enghave Brygge bestå af 2.600 nye boliger og op til 1.600 nye arbejdspladser. Den nye bydel vil udover boliger få en metrostation, butikker, daginstitutioner, restauranter og caféer. NPV Nordic Property Vision står overfor udviklingen af i alt 78.700 kvm, som vil komme til at omfatte 1034 nye lejligheder og rækkehuse. Den anslåede byggesum er på 1,3 milliarder kr. Hvordan kommer den nye bydel til at se ud, og hvad er status og tidsplan for byggerierne?Arkitema er arkitekt på Enghave Brygge Nord byggefelt A og B, hvor der samlet skal bygges for 710 millioner kr, 550 lejligheder 26500 kvm, Byggefelt B: boliger 28.000 kvm 325 lejligheder + Byggefelt A: 310 millioner 225 lejligehder, boliger + erhverv.
12.10 Lige ud til Svanemøllestranden skal der bygges 6 blokke kombinerede ejerlejligheder og almene boliger for en samlet byggesum på 270 millioner kr. Området har tidligere været lukket for offentligheden og huset WHOs gamle kontorer. Byggeriet bliver på 21.500 kvm, hvoraf det almene byggeri udgør 4.000 kvm. I alt opføres 156 lejligheder. De eksisterende kontorer rives ned på nær en enkelt bygning, der får op til 2 ekstra etager. De nye boligblokke opføres i et kuperet terræn og skal åbne op mod kysten og vandet og samtidig danne overgang mellem de høje bygninger mod Hellerup og villakvarteret mod syd. Hvordan tilføjer man nyt i en allerede udbygget bydel? Hvordan kommer byggeriet til at se ud, og hvem henvender det sig til?
12.10 København får en helt ny bydel, centralt beliggende lige ved Hovedbanegården og Tivoli, når den gamle 30.000 kvm store posthusterminal omdannes til kontorer, hotel og boliger for 5 milliarder kr. Der lægges op til en bebyggelsesprocent på 360 procent, hvilket er det dobbelte af den planlagte bebyggelsesprocent for Carlsberg Byen og Århusgadekvarteret i Nordhavn samt i de eksisterende bydele Nørrebro og Østerbro. Posthusterminalen vil omfatte 125.000 kvm nybyggeri, og det er planen at opføre 3-4 højhuse. Grunden skal åbnes op mod det øvrige København med offentligt tilgængelige grønne byrum på en hævet plint med butikker og cafeer, og nye forbindelser for gående og cyklister gennem området. Hvordan arbejder man med omdannelsen af et helt nyt område midt i København, og hvordan kan den samlede plan for området komme til at se ud? Hvor mange nye københavnere får bolig her, og hvem er de?
12.10 Enghave Brygge er det nordligste af de 3 bydele i udviklingsområdet Sydhavnen. Den ligger mellem Teglholmen og Fisketorvet og området kommer til at bestå af 10 nyanlagte øer omkring den 700 meter lange Enghave Kanal. Fuldt udbygget vil Enghave Brygge bestå af 2.600 nye boliger og op til 1.600 nye arbejdspladser. Den nye bydel vil udover boliger få en metrostation, butikker, daginstitutioner, restauranter og caféer. NPV Nordic Property Vision står overfor udviklingen af i alt 78.700 kvm, som vil komme til at omfatte 1034 nye lejligheder og rækkehuse. Den anslåede byggesum er på 1,3 milliarder kr. Hvordan kommer den nye bydel til at se ud, og hvad er status og tidsplan for byggerierne?
12.10 Der står 1,55 millioner kvm erhvervslokaler tomme i Storkøbenhavn, og hovedstaden er dermed et af de områder i landet, hvor der er flest tomme kvm erhvervslokaler. Med den demografiske udvikling er der samtidig akut mangel på boliger i hovedstaden. En omdannelse fra kontor til bolig vil ikke kun være en fordel for ejerne og de boligsøgende. Det vil også være en god løsning for miljøet. Hvis en kontorbygning er tidssvarende og i god stand, så kan det fra et miljømæssigt standpunkt være en fordel at genbruge bygningerne til nye formål. Hvad er potentialet for omdannelse i København, og hvad skal der til for at der sættes skub i omdannelsen? Hvilke fordele og forhindringer er der?
12.40 Med en forventning om, at taglejlighederne vil give en overskudsgrad i størrelsesordenen 12-15 procent, satser Skou Gruppen nu på taglejligheder i København. Skou Gruppen har blandt andet købt loftsarealer på Rådmandsgade og Mågevej i Københavns Nordvestkvarter, hvor der skal ombygges til tagboliger. Tagboligerne skal derefter sælges som ejerlejligheder. Skou Gruppen er også hovedentreprenør på et tagboligprojekt på Sønder Boulevard på Vesterbro. Inden for nær fremtid bygger Skou Gruppen sammenlagt 33 taglejligheder i København. Der er i København en klart stigende tendens til at opføre eller udvide boliger i loftsrum. Hvordan griber man en udvidelse af loftsrum til boliger an, og hvilke erfaringer har man gjort sig? Har Skou Gruppen flere planer om at bygge tagboliger og hvor? Hvad er mulighederne og udviklingspotentialet?
12.40 Der bygges bl.a. på Islands Brygge samt i Sydhavnen plus evt. Nordhavnen.
12.40 Hvordan er markedet for udlejningsejendomme - hvad er efterspørgslen for lejeboliger?
12.40 En analyse fra rådgivningsvirksomheden Exometric viser, at udvalget af nye boliger i København er for ensartet og boligerne er for dyre. Analysen viser også, at københavnere i højere grad end før overvejer at flytte ud af byen. . Boligerne i København har nået et prisniveau, hvor mange ikke kan være med lyder det i en markedskommentar (PDF) fra rådgivningsvirksomheden. Vi ser en risiko for, at kun par og enlig uden børn har råd til at bo i hovedstaden. Forstæderne både vest og nord for København trækker i børnefamilierne, udtaler Henrik Sørensen, administrerende direktør og partner i Exometric. . Det kan blandt andet aflæses på, at væksten i tilflytning til København langsomt er begyndt at falde - og at et stigende antal københavnere overvejer at flytte væk.Den faldende vækstkurve bekræftes af nye tal fra Exometric, der viser, at københavnere i dag typisk overvejer mellem 4 og 5 steder uden for København, hvor de potentielt godt kunne tænke sig at flytte hen. Det tal var for 2 år siden under 3, fordi de fleste københavnere havde meget svært ved at se sig selv andre steder end netop København. Det påvirker beboersammensætningen i KBH som vil komme til at bestå af ældre samt par uden børn. Den høje kvm rpsi betyder at folk vælger at bo i mindre boliger, derfor er der størtst erfterspørgsel på boliger på 50-65 kvm. ikke bare for singler men også til par. Tendensen kan gøre nabokommunerne mere attraktive for især børnefamilier eller mennesker med normal indkomst. Prisstigningen på boliger i KBH og Frederiksberg overgår langt den generelle prisstigning - de er steget med 6-8 procent siden 1992.  
12.40 Carlsberg Byen P/S vil opføre 8.200 kvm boliger ved Rahbeks Allé i Københavns og Frederiksberg Kommuner. Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg har vedtaget en lokalplan for Rahbeks Allé 15-19. Den skal bane vejen for et boligbyggeri som Carlsberg Byen P/S står bag. På den del af grunden, der ligger i København Kommune, opføres 5.200 kvm med 55 ejerlejligheder, mens der i Frederiksberg Kommune opføres 3.000 kvm med 31 ejerlejligheder. Boligbyggeriet tegnes af Praksis Arkitekter.
12.40 NCC Construction har indgået kontrakt om at bygge 2 højhuse i op til 14 etager og med i alt 123 ejerlejligheder i størrelsen 76 til 126 kvm. Det drejer sig om en totalentreprise på 11.850 kvm boligbyggeri fordelt på 2 etaper. Højhusbyggerierne bliver markante huse med kubeformede altaner. Til trods for at byggeriet skal foregå på et lille område og ud til den fredede Fælled. så bliver det rejst i en proces og med præfabrikerede badekabiner og skakte. Det stiller store krav til den indledende planlægning samt tekniske og logistiske færdigheder. Her har projektets fulde digitalisering vist sig at have stor værdi. Digitalisering er en del af NCC’s DNA. Det er en naturlig og integreret del af alle vores projekter i vores danske og nordiske portefølje. Vi har mange års erfaring med at opbygge og koordinere digitale modeller og i at benytte VDC som en struktureret samarbejdsform med alle projektets involverede i komplicerede bygge- og anlægsprojekter. Den erfaring har vi gjort brug af i dette projekt, siger Morten Alsdorf, områdechef for VDC i NCC Construction. NCC påbegynder byggearbejdet i december 2015. Højhusene bliver en del af byggeriet i Nordre Fælledkvarteret, hvor der også bygges rækkehuse og almene boliger. De nye boliger er tegnet af Zeso Architects.
12.40 I en nyopført beboelsesejendom i Søborg nord for København viser Realdania Byg nye veje til at ramme "det reelle 0", så en husstand ikke sætter noget CO2-mæssigt fodaftryk, når det handler om den energi, der skal til for at drive hjemmet. I månedsvis har håndværkere knoklet med at færdiggøre den nye beboelsesejendom på Søborg Hovedgade nord for København. Nu er ejendommen færdig. Danmark har fået sit første reelt energineutrale etageboligbyggeri: BOLIG+. Der har længe været fokus på energiforbruget til varme i nybyggeri. Derimod har beboernes løbende forbrug af elektricitet været en smule overset. Med BOLIG+ ønsker vi at vise de økonomiske og miljømæssige gevinster, der kan opnås, ved at se samlet på energiforbruget i byggeriet, når beboerne flytter ind og en almindelig hverdag melder sig med brug af en lang række elektriske apparater, siger administrerende direktør i Realdania Byg, Peter Cederfeld. Danmark har i flere år været langt fremme med energineutrale enfamiliehuse. Med BOLIG+ rykker energineutralitet ind i boligbyggeri i flere etager. Specialudviklede solcellepaneler på gavle, altaner og tag på BOLIG+ bygningen leverer energi nok til at dække forbruget af strøm til varme, brugsvand, ventilation og evt. køling. Via solceller produceres også energi nok til bygningens øvrige forbrug såsom lyset i opgangen, dørtelefonen, liften osv. og til husstandenes private elforbrug til køleskab, tv, elkedel, iPad osv.
12.40 Idé fra Tommy. Enghave Brygge-projektet, der omfatter 292.000 kvm byggeri på 10 kunstige boligøer.  Enghave Brygge omfatter 10 nye øer med 2.400 boliger og 1.600 arbejdspladser for 8 milliarder kr. på et 176.000 kvm stort område. Ud over NPV står By & Havn og JM Danmark bag.Juul | Frost Arkitekter, Gröning Arkitekter og Danielsen Architecture har udarbejdet den overordnede plan for området, hvor 35.000 kvm vandareal landindvindes til etableringen af de 10 boligøer, mens 30.000 kvm udgraves til kanaler og havnebassiner. Planen tager udgangspunkt i en helhedsplan fra 2002, der blev udarbejdet af kommunen i samarbejde med det daværende Københavns Havn (nu By & Havn) og den hollandske tegnestue Soeters Van Eldonk Ponec Architecten.
12.40 Internationale investeringer (Jesper Damgård), store svenske selvskaber Balder Group, Idé fra Tommy..
12.40 Ejendomsselskabet Enghaven med et tidligere bestyrelsesmedlem af Amagerbanken i spidsen står bag planen om et nyt byggeri med 83 boliger samt serviceerhverv i en del af stueetagen fordelt på i alt på 10.500 kvm på Vesterbro. Ejendomsselskabet Enghaven ønsker at nedrive det meste af det eksisterende byggeri på Enghavevej 12-16 og Sundevedsgade 21-25 for at gøre plads til det nye boligbyggeri med navnet "Toves Gaard". Entasis har tegnet projektet, der opføres som randbebyggelse i 5 etager i forlængelse af den eksisterende karré på Sundevedsgade. Ejendomsselskabet Enghaven ønsker at nedrive det meste af det eksisterende byggeri på Enghavevej 12-16 og Sundevedsgade 21-25 for at gøre plads til det nye boligbyggeri med navnet "Toves Gaard". Entasis har tegnet projektet, der opføres som randbebyggelse i 5 etager i forlængelse af den eksisterende karré på Sundevedsgade. I byrummet mod Enghavevej indgår en eventuel fremtidig fornyelse af arealet omkring sommerrestauranten Tove Ditlevsens Mindehave.
12.40 København vokser med 10.000 indbyggere årligt, og efterspørgslen på boliger eksploderer derfor i hovedstaden - også blandt ejendomsinvestorer. I dag søger hele 603 ejendomsinvestorer boligudlejningsejendomme i hovedstaden. Rekordlav rente, kombineret med bedre adgang til finansiering, har sendt et stort og stigende antal københavnske boliginvestorer på jagt efter gode ejendomme. Det fortæller investeringschef i EDC Erhverv Poul Erik Bech, Poul Randrup. Han fremhæver, at mange investorer lige nu er på tæerne for at finde velegnede ejendomme - såvel centralt som i omegnen af København. Samtidigt er Københavns Kommune præget af en enorm befolkningsvækst, som får efterspørgslen til at stige yderligere. En befolkningsfremskrivning viser, at der vil være 50.000 ekstra indbyggere i 2020 og hele 175.000 yderligere i 2040. Omregnet til etageboliger skaber det et behov for hele 30.381 nye lejligheder om blot 5 år og 88.567 om 15 år. Samtidigt peger udviklingen på, at en meget stor del af disse vil være udlejningsboliger, hvorfor boligudlejningsejendomme er en god investering i det nuværende marked. Den store efterspørgsel på udlejningsejendomme er ikke kun et lokalt fænomen. En lignende udvikling ses også i øvrige danske storbyer såsom Aarhus, Odense, Esbjerg og Aalborg. - Markedet er gunstigt for både sælger og køber lige nu, og uanset om man går i salgstanker eller med ønsker om at optimere sin ejendom, står vores landsdækkende team af specialister i investeringsejendomme selvfølgelig klar til at rådgive om mulighederne, siger Poul Randrup. Tal fra Danmarks Statistik viser at kvm-prisen på boligudlejningsejendomme ikke stiger ligeså markant som kvm-priserne for ejerlejligheder. Det betyder, at boligudlejningsejendomme er et fornuftigt investeringsalternativ i det nuværende marked. Samtidigt viser vores beregninger at der i 2020 mangler mere end 30.000 etageboliger for at mætte befolkningstilvæksten. Tomgangsrisikoen for udlejningsboliger i København er derfor minimal, udtaler Poul Randrup. Udenlandske ejendomsinvestorer bag halvdelen af alle transaktioner over 100 millioner i København. København ventes at vokse med 100.000 indbyggere de næste 10 år, og urbaniseringen og den store befolkningsvækst er i øjeblikket medvirkende til en stigende efterspørgsel på investeringer i boligudlejningsejendomme, lyder det fra Nybolig Erhverv København. Der er stigende efterspørgsel på boligudlejningsejendomme i København og omegn, og investorerne kommer både fra Danmark og udlandet. Tendensen ser ud til at fortsætte, fortæller Partner Jacob Lund fra Nybolig Erhverv København. Vi ser en kæmpe efterspørgsel i og omkring København på disse typer ejendomme. Og så er investorerne desuden begyndt også at sætte fokus på forstæderne, så efterspørgslen spreder sig som ringe i vandet. Investorerne søger længere ud for at få større afkast, siger han.Man kan låne ret billigt med realkreditlån og strikke det sammen med en fast ydelse på 2 procent uden afdrag, forklarer Jacob Lund. Han skitserer, at der flyder en masse udenlandsk kapital ind i øjeblikket fra udenlandske kapitalfonde, pensionskasser og ejendomsselskaber samt private investorer med udenlandsk baggrund. Der er især interesse fra Norge, Sverige, Tyskland og England, og investorerne oplever, at der er attraktivt at placereb pengene i København og omegn. I forhold til investeringer på over 100 millioner kr. er det minimum halvdelen af transaktionerne, der bliver foretaget af udenlandske investorer, mens de danske investorer i højere grad tager sig af de lidt mindre investeringer. Udfordringen er at finde store nok projekter, forklarer Jacob Lund.Hos Nybolig Erhverv København har man gennem 2015 oplevet stor efterspørgsel efter boligudlejningsejendomme. Tendensen fortsætter, nu hvor året går på hæld. De seneste salg er gode eksempler på den enorme og konstante efterspørgsel efter mindre og mellemstore boligudlejningsejendomme, som vi har oplevet gennem hele 2015, og som vi forventer fortsætter uformindsket i 2016, fortæller Jacob Lund, Partner i Nybolig Erhverv København. Boligudlejningsejendomme holder en høj kurs blandt andet på grund af den lave rente og stigende lejeniveauer, som gør denne type investering meget sikker og yderst interessant for kapitalstærke købere. Investorernes ønske om at opnå højest mulige afkast i en kombination med pres på efterspørgslen giver stigende interesse for ejendomme med et højere afkast og et godt udviklingspotentiale, hvilket blandt andet var tilfældet med ejendommen på Hvidovre Torv, forklarer Anders Bengtsson, Partner i Nybolig Erhverv København, som har formidlet salget af ejendommen i Hvidovre. Investeringsinteressen for de mindre og mellemstore boligudlejningsejendomme både i det centrale København og i de omkringliggende byer findes hos både de professionelle investorer og de private investorer, som ønsker at udvide deres ejendomsportefølje.
12.40 Fem bredt sammensatte teams var prækvalificeret til konkurrencen om at udarbejde en masterplan for Amager Fælled Kvarter, der er det sidste bykvarter i Ørestad. Vandkunsten, Marianne Levinsen Landskab, Dansk Energi Management & Esbensen og Norconsult-Wessberg har vundet By & Havns projektkonkurrence om en ny masterplan for Amager Fælled Kvarter. masterplanen skal rumme ca. 260.000 etagemeter byggeri, primært boliger. I konkurrenceprogrammet efterlyser By & Havn en visionær grøn og blå profil, der forankrer byudviklingen i stedets natur syd for Grønjordssøen.Planerne for Amager Fælled Kvarter binder Ørestad sammen til den helhed, bydelen fra start er tænkt som, med fire kvarterer i forlængelse af hinanden med hver deres egenart og alle med en unik nærhed til metro, natur og København city. I den københavnske arkitekttegnestue Vandkunsten er arkitekt maa og partner Jan Albrechtsen glad for at have vundet masterplankonkurrencen. Vinderforslaget udmærker sig særligt ved, at fælledens landskab trækkes helt ind mellem bebyggelserne i form af brede landskabskiler. Dette greb definerer og adskiller bebyggelsen i fire klart afgrænsede etaper eller kvarterer, som hver især er underopdelt i større eller mindre karréer, der på række skyder sig ud mod fælleden. et større og værdifuldt vådområde vest for det nye byområde friholdes for bebyggelse.Vi har haft fokus på at bevare mest mulig af naturområdet, og vi har lagt mange kræfter i en tværfaglig besvarelse med målsætning om at udvikle en bydel, hvor bygning og natur smelter sammen på en ny og radikalt anderledes måde. Vi kalder det naturbaserede løsninger
12.40 1,5 milliarder kr. april 2018 til marts 2022. 120.000 kvm med 1150 lejligheder i op til 15 etager. Byggefelt 4 og 18 er oprettet som selvstændige sager. Tidsplan og omfang er justeret. FB-Gruppen og Ingcon udvikler den resterende del af Grønttorvsgrunden. Udviklerne har med pensionsselskabet PKA købt arealet på næsten 160.000 m2 af den hidtidige ejer Grønttorvet København A/S. En del af byggerierne overtages PKA efter opførelse. Denne sag omhandler byggefelterne 6-16, og 19. Projektet i sin helhed omfatter etapevis udvikling af ny bydel med 2.000 blandede boliger ¿ bl.a. rækkehuse og fem højhuse på 50-80 meter. Derudover kommer to børneinstitutioner, butikker, cafeer og formentlig også kontorer. Bydelen får en stor park på 19.000 m2, hvor bjælker fra den store auktionshal bevarer de historiske rødder. Under parken etableres fælles parkeringsanlæg. Lokalplanen giver ret til at bygge 234.000 m2. Budget, areal og antal boliger for de resterende etaper er anslået. Polyform Arkitekter har udarbejdet masterplan for området.
12.40 Masterplan for boligområde Carlsbergbyen. Ny Carlsberg vej 1,5 milliarder kr. april 2018 til nov 2029. 100.000 kvm med 1000 lejligheder. Konsortiet Carlsberg Byen P/S planlægger omdannelse af arealet for Carlsberg Bryggeri til nyt byområde. Samlet forventes området bebygget med 567.000 kvm fordelt på 45 pct. boliger, 45 pct. erhverv og butikker samt 10 pct. til kultur, idræt, institutioner og lignende. Denne sag omhandler masterplanen. De konkrete projekter oprettes separat. Projektet omfatter ombygning af eksisterende bygninger, hvoraf en del er bevaringsværdige, samt nedrivning af bygninger, der erstattes med nybyggeri. I alt opføres ca. 3.000 boliger ¿ heraf 600 almene - på området. Erhvervsbyggeriet omfatter primært opførelse af detailforretninger og kontorerhverv.
12.40 Redmolen Nordhavn 400 millioner kr. maj 2018 til okt 2020. 30.000 kvm 4 blokke med 150 lejligheder. PFA Ejendomme A/S planlægger opførelse af erhverv og boliger på 5 byggefelter i Københavns Nordhavns Aarhusgadekvarter. Denne sag omhandler 4 ud af de 5 felter. Projektet omfatter opførelse af erhverv og boliger på byggefelterne 1.18 -1.21, der har en samlet byggeret på ca. 30.000 m2. Ligeledes arbejdes med mulighed for opførelse af hotel. Det forventes at de to byggefelter til boliger igangsættes først.
12.40 Boliger Ørestad. Else Alfelts Vej. 330 millioner kr. jan 2017 til dec 2018. 29.300 kvm med 234 lejligheder i 7 etager. Topdanmark Ejendom planlægger opførelse af boliger i Ørestad Syd. Projektet omfatter opførelse af 234 boliger med et samlet areal på 22.400 m2 som karrébebyggelse i 4-7 etager. Dertil kommer ca. 6.900 m2 kælder. Bygningen opføres efter energikravene i BR2015. CASA udfører byggearbejdet som totalentreprenør i samarbejde med Vilhelm Lauritzen og MOE.
12.40 Opførelse af boliger Amager øst. Lindgreens Allé, Holmbladsgade, Strandlodsvej. 300 millioner kr. april 2017 til sept 2018. 24.000 kvm 200 lejligheder. Damgaards Boligselskab v/Kim Dencher Johansen og Øens Murerfirma planlægger opførelse af boliger et areal mellem Lindgreens Allé, Holmbladsgade og Strandlodsvej på Amager. Projektet omfatter opførelse af 20.000 m2 den sydlige del (Store Ø). Der opføres primært boliger, men også en mindre del til erhverv - dertil kommer parkeringskælder. Projektet afventer godkendelse af ny lokalplan.
12.40 Arkitektgruppen og NREP har købt ejendommen Green Square og planlægger næsten 29.000 kvm nye boliger på grunden på Strandlodsvej nær Amager Strand. I alt har partnerskabet 1.000 nye boliger for 3,4 milliarder kr. på tegnebrættet i hovedstaden.Partnerskabet mellem NREP og Arkitektgruppen satser massivt på boligbyggeri i København i de kommende år. Sammen skal de bygge 1.000 boliger fordelt på 104.000 kvm for 3,4 milliarder kr. De fleste af boligerne bygges i Ørestad på Amager, ligesom der skal bygges på Sluseholmen, på Teglholmen samt altså i Amager Strandpark.  Udvidelsen af samarbejdet er med til at cementere vores strategiske fokus på udvikling af attraktive boligprojekter i København, som vi fortsat ser et stort behov for, siger Rune Højby Kock, partner i NREP.
12.40 Boliger opføres på: Ved Amagerbanen 21 A, KØBENHAVN S. 330 millioner lr. nov 2017 til okt 2019. 28.000 kvm 270 lejligheder i 7 etager. Lokalplanen er godkendt. Sagen er tilknyttet arkitekt. Arkitektgruppen har indgået samarbejde med NREP om udvikling af dele af arealet Ved Amagerbanen Syd. Projektet omfatter opførelse af ca. 28.000 m2 primært til boliger. Projektet afventer lokalplan. Ifølge lokalplanen skal en del af boligerne på området opføres som almene boliger. Projektet forventes gennemført i etaper - omfanget af de enkelte etaper er ikke fastlagt.
12.45 By & Havn har solgt 25.000 kvm byggeret til NREP på hjørnet af Ørestads Boulevard og Asger Jorns Allé, hvor der skal opføres et erhvervs- og boligbyggeri med 2 supermarkeder, 120 boliger, opbevaringscenter og legeland. Årstiderne Arkitekter har sat stregerne til det kommende byggeri.
12.45 NPV udvikler 1.000 boliger fordelt på 117.000 kvm med en samlet projektværdi på 3,1 milliarder kr. på Engholmene. De første boliger skyder nu op. Grøning Arkitekter og Arkitema Architects har tegnet nybyggeriet. Efter flere måneders arbejde med at spunse omkring den nye ø i Københavns Havn og støbe fundament, begynder de nye boligblokke på Engholmene nu at gå i højden. siger projektchef Claus Nielsen. - Man kan klart se husets form og placering ud til vandet og de kommende kanaler. Det går stærkt med elementmontagen, og etagerne vil vokse frem en for en i løbet af foråret og sommeren. Med udgangen af oktober er alle elementer til de 23.000 etagemeter på Kærholm 1 og 2 er på plads, uddyber han. Enghave Brygge bliver en ny bydel, der forbinder Vesterbro og Københavns Havn. I løbet af få år opføres boliger til 6-7.000 københavnere fordelt på ti nye boligøer i Københavns Havn. NPV er projektudvikler på 6 boligøer, som samlet går under navnet Engholmene. Her opfører NPV over 1.000 boliger. De første med indflytning om godt et år, i foråret 2017. Boligerne findes i størrelse fra 72 kvm til godt 200 kvm til priser mellem 2,6 og 16 millioner kr. De fleste med 2 altaner eller terrasser. Alle har udsigt til vandet. De yderste boliger har et flot kik op gennem havneløbet til Operaen og Skuespilhuset.Boliger og erhverv på Enghave Brygge. Nordic Property Vision A/S planlægger opførelse af boliger og erhverv på området Enghave Brygge i København SV. Denne sag omhandler de øvrige etaper. Projektet omfatter opførelse af ca. 650 boliger som karréer på hver af de tre øer, der etableres i havneløbet. Der er ligeledes mulighed for erhvervsbyggeri. Der er i alt afsat 9 byggefelter. Gröning Arkitekter udarbejdet en overordnet plan for området i samarbejde med Juul Frost Arkitekter A/S samt Danielsen Architecture A/S. Arkitema har udarbejdet skitseprojekt. 800 millioner kr. aug 2017 til juli 2023. 66.800 kvm med 650 lejligheder i 9 etager.Enghave Brygge byggefelt F. 300 millioner kr. marts 2020 til aug 2021. 23.000 kvm i 3 blokke med 225 lejligheder i 7 etager.NPV udvikler i samarbejde med NREP nyt bolig- og erhvervsområde på Enghave Brygge. Selskabet der formelt vil være bygherre på projektet kan endnu ikke oplyses. Denne sag omhandler Byggefelt F. Projektet omfatter opførelse af en åben karré bebyggelse i 4-7 etager samt 2 mindre punkthuse. Antal boliger, tidsplan og budget er anslået. Danielsen Architecture har udarbejdet bebyggelsesplan for JM Danmarks del af Enghave Brygge.
12.45 PFA Ejendomme har indgået totalentrepriseaftale med MT Højgaard om opførelsen af et 6.400 kvm boligbyggeri på Frederikskaj i Københavns Sydhavn. Ejendomsselskabet og entreprenørkoncernen har indgået samarbejde om opførelsen af 64 nye lejligheder i 2. etape af Frederikskaj 2-projektet, som i alt omfatter 145 boliger i et af Københavns mest attraktive områder. MT Højgaard påbegyndte opførelsen af 1. etape på i alt 8.600 kvm i 2015.For PFA Ejendomme er projektet et led i en ny investeringsstrategi med et større fokus på boliginvesteringer.- Vi har i PFA lagt en ny strategi, hvor vi fremadrettet skal have boliger for omkring 3-4 milliarder kr. i vores portefølje. Derfor er vi meget tilfredse med at kunne tage et skridt på vejen ved at tilføre et spændende projekt som det på Frederikskaj til vores investeringer, siger Michael Bruhn. Byggetilladelsen ligger allerede klar og februar 2016 starter maskinerne op, så lejlighederne står indflytningsklar i sommeren 2017. Bebyggelsen, der består af i alt 7 forskellige boligblokke, opføres i en høj kvalitetsmæssig standard i smukke og robuste materialer. Miljøvenligheden er også i højsædet med blandt andet 3-lags energiruder og solceller på de grønne tage, som reducerer afledningen af regnvand. Projektet omfatter to etaper på henholdsvis 81 og 64 lejligheder, i alt 145 nye boliger. Projektets arkitekt er Holscher Nordberg Arkitekter og det omkringliggende landskab udarbejdes i samarbejde med SLA.
Læs mere om programmet
Tilmeld

Relaterede konferencer

Nye Talere

Det Faglige Hus

i

taler på:

Esbjerg investerer 24 milliarder i byudvikling

Suna Cenholt

Arkitekt, Partner i Pluskontoret Arkitekter

taler på:

Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS

Gustav Lanng Madsen

Udviklingschef i COWI

taler på:

Jylland: Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS

Peter Thorsgaard

Afdelingschef i A. Enggaard A/S

taler på:

Fredericia investerer 15 milliarder i byudvikling

Martin Elkjær

Indehaver i Navitas Rådgivende Ingeniører

taler på:

Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS

Louise Faber

Lektor i Aalborg Universitet

taler på:

Jylland: Erhvervslejeloven - den nyeste udvikling

Morten Homann

Direktør i Boligkontoret Aarhus

taler på:

Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom