Helsingør Kommune godt på vej mod at opfylde mål om en tilvækst på 800 familier inden 2020

Helsingør Kommune godt på vej mod at opfylde mål om en tilvækst på 800 familier inden 2020

Flere og flere familier vælger at bosætte sig i Helsingør Kommune. En ny opgørelse viser således, at der siden 2012 er flyttet langt flere familier ind i kommunen, end der er flyttet ud.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

Helsingør Kommune
T: +45 4928 2828

En opgørelsen viser, at der siden 2012-2016 er kommet 297 flere familier til Helsingør Kommune, i forhold til hvor mange familier, der er flyttet ud. Kommunen er dermed godt på vej til at nå målet om, at der inden 2020 skal være tilflyttet 800 nye familier til kommunen. En udvikling, som borgmester Benedikte Kiær hilser velkommen.

- Det er skønt, at tallene går den rigtige vej. Vi får nye familier til hvert år, og særligt de seneste par år kan vi se, at den positive udvikling med flere familier tager til. Det er rigtig godt for vores daginstitutioner og skoler, ligesom det er med til at sikre arbejdskraft til det lokale erhvervsliv, og at vi fremover har penge til at sikre ordentlige velfærdsydelser for borgerne i kommunen. Jeg er rigtig glad for, at så mange har fået øjnene op for de mange muligheder der er for et godt familieliv i Helsingør Kommune, siger Bendikte Kiær.

I alt er 3.548 familier flyttet til Helsingør Kommune siden 2012. Det samlede antal familier, som er bosiddende i kommunen er dog faldet en anelse over perioden. Det skyldes Helsingør Kommunes demografiske profil, med relativt mange ældre borgere, der naturligt falder ud af familiedefinitionerne, når de når en vis alder. Det vil sige, at den naturlige afgang af familier har været en anelse højere end nettotilflytningen har kunnet opveje.

Fakta

Byrådet i Helsingør Kommune har vedtaget en vision om, at der inden 2020 skal være tilflyttet 800 nye familier i forhold til 2012. Der opereres med 2 definitioner på familier:

Definition 1
”Par, hvoraf som minimum den ene er i aldersgruppen 25-50 år, og hvor begge er i beskæftigelse på opgørelsestidspunktet.”

Definition 2
”Familier bestående af par med børn, par uden børn, enlige med børn eller enlige med børn, hvor børnene er bosiddende på en anden adresse end den enlige. De voksne i familiedefinitionen skal aldersmæssigt ligge mellem 18-64 år, og er enten i beskæftigelse eller under fuldtidsuddannelse på opgørelsestidspunktet. For par gælder det, at det kun er den ene, der skal være i aldersgruppen og i beskæftigelse eller under uddannelse. Hjemmeboende børn er som en del af familiedefinitionen under 25 år.”

Tommy Blindkilde, 19. juni 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


12. september 2017
Boligudvikling i København 2017-2027 - Program09.35

Fremtidens boligbehov i København

Med byudviklingsområderne Nordhavn, Sydhavn, Ørestad, Valby og Carlsbergbyen er der ifølge Københavns Kommune sikret tilstrækkelig plads til nybyggeri af 40.000 boliger. I den eksisterende by vil der være plads til 8.000-10.000 nye boliger. Kommuneplanen lægger op til 45.000 nye boliger frem mod 2027. Men er det nok? Hvis København vokser med 10.000 flere indbyggere om året, hvoraf hver 3. er single, vil der være et behov for 7.000 nye boliger om året. Hvordan kommer den demografiske udvikling til at se ud i fremtiden? Hvor mange nye boliger vil der blive behov for, hvilke typer boliger og til hvilke befolkningsgrupper? Hvilke krav stiller vi til boligerne nu og i fremtiden? Holder kommunens bestemmelse om boligstørrelser med en nedre grænse for nye boliger på 95 kvm, dog med visse muligheder for fritagelse fra kravet, og hvilke udfordringer giver det med tanke på det voksende antal af ældre og singler?

Curt Liliegreen, Projektdirektør, Boligøkonomisk Videncenter


10.00

Andelsboliger i København - lever tanken?

Andelsboligen er et udpræget Københavner-fænomen. Over 30 procent af boligmassen i København er andelsboliger, mens det på landsplan er 9 procent. Andelsboligen er populær i København, men alligevel har det været småt med nybyggeri af andelsboliger de sidste mange år, måske på grund af historier i medierne omkring dårlig økonomi i mange andelsboligforeninger efter krisen. Men nu får København sine første andelsboliger i 10 år, når det første andelsboligprojekt med 99 lejligheder skydes i gang på Grønttorvsgrunden i Valby. Interessen har været så stor, at man nu arbejder på at etablere flere. Hvad er grunden til, at der bliver bygget så få nye andelsboliger generelt i København, og hvad er mulighederne for flere? Hvilke forhold gør sig gældende, når man bygger for at etablere en andelsboligforening?

Allan Thomsen, Advokat, hansen thomsen_


10.25

Nye strategier for boligudviklingen i byen

Mennesker har forskellige baggrunde, behov og prioriteter, og for at imødekomme disse kræves forskellige strategier for boligudviklingen i byen. Med fokus på konceptudvikling, metode og strategi vises tre eksempler på, hvordan man skaber dialog mellem det menneskelige perspektiv og arkitekturen i alment boligbyggeri. I de udvalgte projekter har omdrejningspunktet været at skabe sammenhæng mellem sociale behov, lokal identitet og områdets fysiske rammer. Hvordan understøtter man et socialt samspil mellem de forskellige brugergrupper? Hvordan stimulerer man ejerskab og socialt engagement, og hvordan tænker man det sociale ind i udviklingen af boligområder?

Ofri Earon, Arkitekt MAA phd, Rambøll


10.50

Kaffepause


11.20

Fremtidens bæredygtige boligbyggeri

Vores boliger bliver mere og mere intelligente, og samtidig er der stadig højere krav om bæredygtighed og energioptimering. 40 procent af den energi, vi som samfund bruger, er forbundet med vores bygninger og bygge- og anlægsbranchen er en stor medaktør, når det gælder fremtidens miljø. Hvis branchen skal være med til at forbedre miljøet kræver det nytænkning og innovative tilgange til boligbyggeriet. Hvordan ser fremtidens bolig ud? Hvordan bygger man boliger mere bæredygtigt og miljørigtigt, og hvordan energioptimerer man?

Anders Kudsk, Områdechef for innovation og koncepter, NCC Construction


11.45

Udviklingen i boligpriser i København

Udbudsprisen på huse er steget med 6,7 procent over det seneste år i København, hvilket er det højeste på landsplan. Landsgennemsnittet er 5,1 procent. En ejendom på 140 kvm koster i hovedstaden omkring 4 millioner kr., hvilket er 250.000 kr. mere end for 1 år siden. Der er dog store forskelle internt i København, hvor Nordhavn er absolut det dyreste område med en udbudspris på 51.528 kr. per kvm i 2015. Liggetiden for en 2-værelses i København er kun 63 dage i gennemsnit, mens det tager 111 dage at sælge en 5-værelses. Samtidig er udbuddet af ejerlejligheder faldet i 2016. Hvordan ser boligmarkedet i København ud, og hvad kan vi forvente os fremover? Hvordan er prisudviklingen og liggetider? Hvilke områder er attraktive for køberne, og hvad påvirker udviklingen?

Joachim Borg Kristensen, Projektleder, Senioranalytiker, Nykredit


12.10

Udvikling af Enghave Brygge

Enghave Brygge er det nordligste af de 3 bydele i udviklingsområdet Sydhavnen. Den ligger mellem Teglholmen og Fisketorvet og området kommer til at bestå af 10 nyanlagte øer omkring den 700 meter lange Enghave Kanal. Fuldt udbygget vil Enghave Brygge bestå af 2.600 nye boliger og op til 1.600 nye arbejdspladser. Den nye bydel vil udover boliger få en metrostation, butikker, daginstitutioner, restauranter og caféer. Danielsen Architecture er arkitekt på Enghave Brygge Midt, byggefelterne E, F, og G, som består af samlet 51.000 kvm med 485 boliger. København får med projektet 45 nye rækkehuse, som ligger tæt på centrum. Den samlede byggesum er på 660 millioner kr. Hvordan kommer de nye boligprojekter til at se ud, og hvordan vil den nye bydel fremstå arkitektonisk?

Kasper Danielsen, Architect cand.arch. maa, CEO, Danielsen Architecture


12.35

Spørgsmål og afslutning


12.40

Frokost


Nye talere

Hugo Marqvorsen

i Initiativgruppen Bofællsskab Køge Kyst taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Jane Sundstrøm

i Nordland Invest taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Mette Jorsø

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Stephen Willacy

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune taler på Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028
Flemming Thingbak

Direktør i Aalborg City taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Steen Royberg

Partner, erhvervsmægler MDE, MRICS, valuar i Nybolig Erhverv Aalborg taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Søren Nordby

Landinspektør, Indehaver i LandSyd taler på Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig
Torben Nøhr

Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune taler på Køge: De store projekter

Miljø og teknik