Ejendomsforeningen Danmark siger farvel til Torben Christensen

Ejendomsforeningen Danmark siger farvel til Torben Christensen

Torben Christensen stopper med omgående virkning som administrerende direktør for Ejendomsforeningen Danmark. Baggrunden for ændringen i direktionen er, at bestyrelsen ønsker en anden profil, der kan positionere Ejendomsforeningen Danmark og ejendomsbranchen i fremtiden.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

Ejendomsforeningen Danmark
Formand
John R. Frederiksen
T: +45 4053 5522

Ejendomsforeningen Danmark oplyser i en ekstraudgave af deres nyhedsmail Huset Net, at bestyrelsen har indgået en fratrædelsesaftale med administrerende direktør Torben Christensen. Aftalen indebærer, at Torben Christensen, der har været i Ejendomsforeningen Danmark siden december 2009, stopper i dag, den 19. maj 2017.

- Baggrunden for ændringen i direktionen er, at bestyrelsen ønsker en anden profil, der kan positionere Ejendomsforeningen Danmark og ejendomsbranchen i fremtiden, står der i mailen, hvor bestyrelsen samtidig takker Torben Christensen for hans indsats i de forløbne 7,5 år.

Det oplyses videre, at bestyrelsen i Ejendomsforeningen Danmark med det samme er gået i gang med at søge efter en ny administrerende direktør, der i tæt samarbejde med juridisk direktør Morten Østrup Møller vil udgøre foreningens fremtidige direktion.

Tommy Blindkilde, 19. maj 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


16. november 2017
Køge investerer 23 milliarder i byudvikling - Program09.00

Registrering og morgenkaffe


09.30

Velkomst


09.35

Konkrete planer for Køge og Køgeområdet 2017 - 2027

Kommende byudvikling: Køge Nord stationsområdet, supersygehuset, Skandinavisk Transport Center og Køge Havn, Campus Køge. Køge stadion. Boligbyggeri i Borup og Herfølge nær Køge. Infrastrukturudvikling i og omkring Køge.

Mette Jorsø, Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Køge Kommune


10.00

Prisudvikling, udbud og efterspørgsel på boliger 2017 - 2028

Køge som boligby. Køge forventes at opleve en befolkningstilvækst på over 9.000 indbyggere frem til 2028 og der skal bygges lidt over 3.600 boliger i samme periode. Store boligbyggerier er gået i gang i bl.a. Køge Kyst og flere store arealer er udlagt til boligbyggeri. Hvordan vil boligmarkedet i Køge udvikle sig og hvad vil etableringen af de mange nye arbejdspladser og hurtigforbindelsen til København betyde for boligbyggeri i byen? Prisudvikling, udbud og efterspørgsel på boliger.

Jacob Quistgaard, Indehaver, ejendomsmægler MDE, Home Køge


10.25

Erhvervsmarkedet i Køge 2017 - 2028

Udvikling i priser, efterspørgsel, udbud og liggetider. Køge oplever en enestående vækst i antal indbyggere og arbejdspladser, der kommer til at vokse med over 20.000. I de nye byudviklingsområder Køge Kyst, Køge Nord, Bellingeparken og i forbindelse med Køge Stadion er der lagt op til en eksplosiv vækst i kontorbyggeri. Samtidigt fortsætter Køge sin fremmarch som transport- og logistikcenter, hvor Skandinavisk Transport Center, STC udvider med 7-800.000 kvm.

Kenneth Hansen, Afd. leder, Nybolig Erhverv Jørgen Klode


10.50

Kaffepause


11.20

Bør der ligge en kombiterminal i Køge?

En ny terminal, der kan flytte gods fra vejnettet til skinner og omvendt, vil ligge optimalt i Køge. Det viser en ny markedsanalyse udarbejdet af Realise for Fonden Femern Belt Development. Hvilke potentialer har Køge, og hvilken rolle kan byen spille i transportkorridoren mellem København og Hamborg?

Stig Rømer Winther, Adm.direktør, Femern Belt Development


11.45

Byggefællesskaber på Køge Kyst

Et nyt beboerdrevet boligprojekt på Køges Søndre Havn giver den enkelte stor indflydelse på både egen bolig og de fælles rammer. Bag projektet står Selskabet for Billige Boliger, Tegnestuen Vandkunsten og byudviklingsselskabet Køge Kyst.

Hugo Marqvorsen, Initiativgruppen Bofællsskab Køge Kyst


12.10

Motorvej- og vejudvikling omkring Køge

En ny trafikanalyse har påpeget, at en forkortet version af Ring 5 fra motorvejsforbindelse fra Frederikssundmotorvejen til Køge Bugt Motorvejen kan afhjælpe trængselsproblemer. Derfor anbefaler Vejdirektoratet, at man går videre med at planlægge denne del af Ring 5 motorvejen. Hvilke muligheder er der for at motorvejen bliver en realitet? Og hvad med hele strækningen fra Helsingør / Helsingborg i nord til Køge i Syd? Hvad med andre trafikale tiltag i området?


12.35

Spørgsmål og afslutning


12.40

Frokost


Nye talere

Steen Royberg

Partner, erhvervsmægler MDE, MRICS, valuar i Nybolig Erhverv Aalborg taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Hugo Marqvorsen

i Initiativgruppen Bofællsskab Køge Kyst taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Torben Nøhr

Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune taler på Køge: De store projekter
Mette Jorsø

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Jane Sundstrøm

i Nordland Invest taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Søren Nordby

Landinspektør, Indehaver i LandSyd taler på Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig
Flemming Thingbak

Direktør i Aalborg City taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Stephen Willacy

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune taler på Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028

Miljø og teknik