Torben Christensen stopper med omgående virkning som administrerende direktør for Ejendomsforeningen Danmark. Baggrunden for ændringen i direktionen er, at bestyrelsen ønsker en anden profil, der kan positionere Ejendomsforeningen Danmark og ejendomsbranchen i fremtiden.

Ejendomsforeningen Danmark oplyser i en ekstraudgave af deres nyhedsmail Huset Net, at bestyrelsen har indgået en fratrædelsesaftale med administrerende direktør Torben Christensen. Aftalen indebærer, at Torben Christensen, der har været i Ejendomsforeningen Danmark siden december 2009, stopper i dag, den 19. maj 2017.

- Baggrunden for ændringen i direktionen er, at bestyrelsen ønsker en anden profil, der kan positionere Ejendomsforeningen Danmark og ejendomsbranchen i fremtiden, står der i mailen, hvor bestyrelsen samtidig takker Torben Christensen for hans indsats i de forløbne 7,5 år.

Det oplyses videre, at bestyrelsen i Ejendomsforeningen Danmark med det samme er gået i gang med at søge efter en ny administrerende direktør, der i tæt samarbejde med juridisk direktør Morten Østrup Møller vil udgøre foreningens fremtidige direktion.

Læs mere af artiklen
Køge investerer 23 milliarder i byudvikling

Afholdes 16. november 2017

Klokken kl. 09.00 - 12.40

TheilgaardsTheilgaards , Theilgaards Torv 6, 4600 Køge

Tilmeld

Baggrund

Med en række kæmpeinvesteringer og byudviklingsprojekter, har Køge sat kurs mod et veritabelt byggeboom, der vil præge byen over de kommende 10 år. Med til at drive udviklingen er udvidelsen af Køge Bugt motorvejen, samt den hurtige togforbindelse til København og Ringsted, og videre til Hamborg. Hermed kommer Køge med godt 59.000 indbyggere i hele kommunen til at stå endnu stærkere som trafikknudepunkt, logistikcentrum og bosætningssted på Sjælland.

Ifl. Byens Ejendom kommer de samlede investeringer i Køge op på i alt 23,5 milliarder kr. frem til 2025, fordelt på:

 • Boligbyggeri for 7 milliarder kr.
 • Kontorbyggeri for 875 millioner kr.
 • Butiksbyggeri for 620 millioner kr.
 • Offentligt byggeri for 5,7 milliarder kr.
 • Logistik og industri for 5 milliarder kr.
 • Infrastruktur for 1,2 milliarder kr.
 • Renoveringer af boliger for 2,4 milliarder kr.
 • Renoveringer af erhverv for 700 millioner kr.


Der er en række storslåede projekter i byen med:

 • Udviklingen af den nye bydel Køge Kyst til i alt 6 milliarder kr. 
 • Køge Nord med bolig og erhverv på en 800.000 kvm stor grund
 • Opførelse af et supersygehus til 4 milliarder
 • Opførelse af Køge Campus med en række uddannelser, ungdomsboliger, serviceerhverv mm.
 • Fortsat udbygning af Skandinavisk Transport Center.


Blandt andre kommende projekter er:

 • Opførelsen af et nyt kulturhus i Køge centrum
 • Udvidelse af Køge rådhus
 • Boligbyggeri i Borup og Herfølge nær Køge.

 

Læs mere om baggrunden

Program

09.00
09.30
09.35 Kommende byudvikling: Køge Nord stationsområdet, supersygehuset, Skandinavisk Transport Center og Køge Havn, Campus Køge. Køge stadion. Boligbyggeri i Borup og Herfølge nær Køge. Infrastrukturudvikling i og omkring Køge.

Mette Jorsø , Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Køge Kommune

10.00 Køge som boligby. Køge forventes at opleve en befolkningstilvækst på over 9.000 indbyggere frem til 2028 og der skal bygges lidt over 3.600 boliger i samme periode. Store boligbyggerier er gået i gang i bl.a. Køge Kyst og flere store arealer er udlagt til boligbyggeri. Hvordan vil boligmarkedet i Køge udvikle sig og hvad vil etableringen af de mange nye arbejdspladser og hurtigforbindelsen til København betyde for boligbyggeri i byen? Prisudvikling, udbud og efterspørgsel på boliger.

Jacob Quistgaard , Indehaver, ejendomsmægler MDE, Home Køge

10.25 Udvikling i priser, efterspørgsel, udbud og liggetider. Køge oplever en enestående vækst i antal indbyggere og arbejdspladser, der kommer til at vokse med over 20.000. I de nye byudviklingsområder Køge Kyst, Køge Nord, Bellingeparken og i forbindelse med Køge Stadion er der lagt op til en eksplosiv vækst i kontorbyggeri. Samtidigt fortsætter Køge sin fremmarch som transport- og logistikcenter, hvor Skandinavisk Transport Center, STC udvider med 7-800.000 kvm.

Kenneth Hansen , Afd. leder, Nybolig Erhverv Jørgen Klode

10.50
11.20 En ny terminal, der kan flytte gods fra vejnettet til skinner og omvendt, vil ligge optimalt i Køge. Det viser en ny markedsanalyse udarbejdet af Realise for Fonden Femern Belt Development. Hvilke potentialer har Køge, og hvilken rolle kan byen spille i transportkorridoren mellem København og Hamborg?

Stig Rømer Winther , Adm.direktør, Femern Belt Development

11.45 Et nyt beboerdrevet boligprojekt på Køges Søndre Havn giver den enkelte stor indflydelse på både egen bolig og de fælles rammer. Bag projektet står Selskabet for Billige Boliger, Tegnestuen Vandkunsten og byudviklingsselskabet Køge Kyst.

Hugo Marqvorsen , Initiativgruppen Bofællesskab Køge Kyst

12.10 Køges erhvervsliv er inde i en positiv udvikling og arbejdspladser bliver skabt i stor stil. Således steg antallet af lønmodtagerjobs i det private erhvervsliv med 10 procent i årene 2014 – 2016. Dertil kommer flotte tendenser inden for iværksætteri. I 2016 blev der etableret 254 nye virksomheder i Køge Kommune, og over en 10-årig periode, har iværksætterne skabt 2.700 job ud af de i alt 19.200 private job, der er i kommunen. Center for VækstAnalyse har i august 2017 offentliggjort en analyse af erhvervsudviklingen i Køge.

Mads Váczy Kragh , Direktør , Væksthus Sjælland

12.35
12.40
09.35 Køge har som udgangspunkt stærke kort på hånden - logistik center, industri center, tourisme, idyllisk by ud til havet. Alligevel er der en fornemmelse af at byen ikke udnytter sit enorme potentielle fuldt ud. Hvilken by skal Køge blive om 10 - 20 år. Hvilke potentialer har byen og hvordan udnyttes de fuldt ud i konkurrence med andre centra på Sjælland - Roskilde, Hillerød og Helsingør. Ny Kommuneplan 2013.  
10.00
10.25 Cobe Architects er i samarbejde med Dissing+Weitling og Cowi i gang med at udarbejde en ny masterplan for Køge Nord, hvor 800.000 kvm er udlagt til byudvikling. Masterplanen ventes klar i slutningen af 2015. Byggeriet af Køge Nord Station, der bliver et centralt knudepunkt for skift til og fra S-banen, er netop i gang, og omkring stationen skal der opføres en ny bydel med bl.a. 6.000-7.000 arbejdspladser, 800-1.000 boliger og ca. 2.700 P-pladser med Parker og Rejs-anlægget.
11.20 Det aktuelt største byudviklingsprojekt Køge Kyst til en anslået værdi af 6 milliarder kr. på det 240.000 kvm store areal tæt på Køge bymidte, er kommet godt fra start. Umiddelbart op ad Køge Station er TK Development nu ved at opføre et stort byggeri med butikker, boliger og kontorer. Samtidig har Køge Kyst aftaler med de første ejendomsudviklere på Søndre Havn, der med sine 150.000 kvm er det største af de 3 delområder, som Køge Kyst udvikler. Køge Kyst er i gang med byggemodning af grunden, der på sigt skal give plads til et nyt kvarter med boliger, erhverv, kulturtilbud og rekreative arealer. Byggeriet på grunden startede i foråret 2016 med to boligprojekter. Flere andre projekter er undervejs.
11.20 Igennem de senere år har Skandinavisk Transport Center, STC / Køge Havn udviklet sig til at være en af Danmarks hurtigst voksende logistik- og transportklynger. Nye investeringer er strømmet til, senest har lægemiddelgiganten Nomeco bebudet at ville lægge sit centrallager i STC - en investering på 500 millioner kr. Også Køge Havn, som er en del af STC, er blevet udvidet betydeligt, og står foran en helt enorm udvikling, hvor det forventes, at havnen frem til 2030 overtager en del af godset fra hovedstadsområdet. En forundersøgelse er igangsat efteråret 2015 for at afdække mulighederne for at flytte containerterminalen fra Københavns Nordhavn til Køge. Køge havn og Copenhagen Malmö Port, der administrer containerterminalen, står for undersøgelsen. Undersøgelsen skal være færdig i begyndelsen af 2016.
11.20 TK Development og Køge Kyst har nu aftalt at gennemføre hele TK Developments planlagte byggeri i Køges stationsområde, bestående af i alt 34.500 kvm butikker, boliger, erhverv, kultur og offentlige funktioner i et nyt livligt fodgængerområde midt i Køge. Projektet består bl.a. af det 19.000 kvm store butikscenter ”Strædet”, der netop er blevet solgt til den finske investor Citycon, samt en 3.000 kvm udvidelse af rådhuset og et 6.000 kvm rehabiliteringscenter (begge dele solgt til Køge Kommune). Dertil kommer boligdelen med over 6.300 kvm boliger og en biograf. Den oprindeligt planlagte parkeringskælder er blevet reduceret i størrelse - til gengæld etableres et parkeringshus i den nordlige del af Stationsområdet.
11.45 Universitetshospital i Køge skal videreføres med en ny udbudsstrategi efter ophævelsen af samarbejdet med totalrådgiverkonsortium bestående af arkitektfirmaet C.F. Møller og de 2 ingeniørfirmaer Rambøll og Alectia. Den samlede bygning indvies i 2022.
12.10 Køge stormer frem som en af Sjællands dynamoer for økonomisk udvikling og byggeri. Hvordan skal Køge "forvalte" sin fremgang - hvordan markedsfører Køge sig som en attraktiv erhvervsby - nationalt, internationalt?
12.10 Campus Køge fordobler sit areal og kapacitet over de kommende år. Hvad vil de ca. 8.000 elever, studerende og kursister betyder for byen? Hvordan integreres campus og dets studerende bedre med byen?
12.10 Regionsrådet i Region Sjælland har i 2015 vedtaget udbudsstrategien for byggeriet af Universitetssygehus Køge, der har et anlægsbudget på 4 milliader kr. Byggeriet opdeles i 9 etaper, og vil bestå af ca. 30 udbud. Byggestarten er i 2016 og sygehuset bliver taget fuldt i brug i 2022. Det nye sygehus bliver 190.000 kvm. Et konsortium bestående af C.F. Møller, Alectia og Rambøll står bag det kommende supersygehus. Hvordan udrulles projektet? Hvilke krav stilles der til entreprenører og leverandører?
12.10 En ny trafikanalyse har påpeget, at en forkortet version af Ring 5 fra motorvejsforbindelse fra Frederikssundmotorvejen til Køge Bugt Motorvejen kan afhjælpe trængselsproblemer. Derfor anbefaler Vejdirektoratet, at man går videre med at planlægge denne del af Ring 5 motorvejen. Hvilke muligheder er der for at motorvejen bliver en realitet? Og hvad med hele strækningen fra Helsingør / Helsingborg i nord til Køge i Syd? Hvad med andre trafikale tiltag i området?
12.40 Rubov arkitekter. Begynder vist nu. 1. etape i det store byomdannelsesprojekt. Hvordan skal Køge udvikles så man bevarer dens traditionelle karakter som en af de fineste sjælandske 2 ben at stå på - en af de fineste sjælandske byer med cgharme og særpræg, og samtidigt en industriel tradition, havneby   Det kunne også være Jan Gehl
12.40   2013 Maj 02    Lundgaard og Tranberg Arkitekter A/S har vundet konkurrencen ”Nyt Kulturhus i Køge”
13.00 Køge vinder stadig større betydnig som et transporthub mellem København og Hamborg. Vil logistikmarkedet i Køge eksplodere i den kommende tid? Kan der bliver mangel på moderne lagerfaciliteter i området? Udbud, efterspørgsel, prise ved leje og køb. Hvordan vil udviklingen inden for logistikken, opførelsen af Superhospitalet, udvikling af Kyge Kyst samt anlæg af en ny fjernbane / s-togstation påvirke kontor- og butiksmarkedet i byen? Udbud og efterspørgsel på kontorer og butikker. Priser, afkast og tomgang.
13.05 Energiforsyningen i Køge vil skabe et 2.600 kvm. stort vandhus, som kombinerer produktionen af rent drikkevand med forskning, læring og leg med vand. Energiforsyningen i Køge står bag et nyt, fremtidssikret vandhus, og nu er rådgiverteamet til opgaven valgt. Det vindende forslag er udarbejdet af Krüger med Gottlieb Paludan Architects og EKJ Rådgivende Ingeniører som underrådgivere.
13.10 Køge havn står foran en helt enorm udvikling, hvad godsmængderne angår, hvor det forventes, at havnen frem til 2030 overtager en stor del af godset fra hovedstadsområdet og samtidigt bliver et nøglepunkt i forhold til at binde Danmark sammen med markederne i Østeuropa.
13.40 TK Development vil udvikle det 19.000 kvm store butikscenter ”Strædet” tæt ved Køge station. Byggeriet forventes påbegyndt i begyndelsen af 2015 med planlagt åbning i foråret 2017. Til centret hører parkeringsarealer på 13.000 kvm.
14.00 Forberedelserne er godt i gang for Køges nye stadion Køge Park. Køge Park skal være mere end et stadion, idet bygningskomplekset foruden selve stadion og andre sportsfaciliteter skal indeholde kontorer, butikker og offentlige funktioner. Det 54.000 kvm store bygningskompleks med 4 erhvervsbygninger i 3 etagers højde skal iflg. planen opføres på Køge Stadion-grunden. Kommune har valgt Bendix Consult samt Arkitekterne KØGE til at varetage udviklingen af projektet. Køge Park skal ifl. planen finansieres af private investorer i et offentligt-privat partnerskab, OPP. Det vil i praksis betyde, at private investorer skal stå for alle anlægsudgifter, mens Køge Kommune skal leje sig ind i eksempelvis halfaciliteter og klublokaler på en langtidskontrakt. Den samlede pris bliver på ca. 600 millioner kr.
14.00 Hvilken afsmittende effekt vil anlæg af Ringstedbanen og udvidelsen af Køgebugt motorvejen have for området mellem Køge og Greve hvad logistik, industri og kontor angår?
14.40 Kære ReneJeg har tidligere prøvet at ringe til dig, dog uden held. Du har haft min kollega Kim Schultz til et event i Viborg. Jeg er dog interesseret i at snakke med dig vedr. jeres event i Køge. http://byensejendom.dk/conference/byudvikling-i-koge-til-23-milliarder-578 Vi har selv noget lignende i støbeskeen og tænkte på om I havde tid til at ringes ved eller mødes over en kop kaffe, for at snakke om mulige samarbejdsflade Venlig Hilsen / Kind RegardsSEBASTIAN LYKKE MØLLER / SEBAMO@UM.DKPROJECT MANAGERPHONE +45 3392 0391 / MOBILE +45 4153 2583
14.45 Køges fire største almene boligområder Køges fire største almene boligområder Ellemarken, Karlemoseparken, Hastrupparken og Søparken med i alt 5.138 indbyggere og 2.482 lejemål skal moderniseres i de kommende år med støtte fra Landsbyggefonden og Kommunen. Hvad skal der laves? Hvordan udrulles projekterne? Hvilke andre områder i Køge trænger til og vil blive moderniseret i den kommende tid?
14.50 Planerne for Køge Idrætspark er et stort skridt tættere på realisering. Et stort flertal vedtog på byrådsmødet i august 2017 at sige ja tak til et købstilbud på byggeretterne til de udbudte grunde mod Københavnsvej/Stensbjergvej på det nuværende Køge stadion. Lokale investorer skal nu stå bag etablere 18.000 kvm byggeri.
14.55 COWI har i 2017 udarbejdet en detailhandelanalyse for Køge Kommune. Analysen skal danne grundlag for Kommuneplan 2017, og den skal benyttes i den planmæssige og erhvervsmæssige dialog mellem kommunen og detailhandlen.
Læs mere om programmet
Tilmeld

Relaterede konferencer

Nye Talere

Gustav Lanng Madsen

Udviklingschef i COWI

taler på:

Jylland: Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS

Peter Thorsgaard

Afdelingschef i A. Enggaard A/S

taler på:

Fredericia investerer 15 milliarder i byudvikling

Kristin Jonasson

Advokat (L), Director i Kammeradvokaten, Advokatfirmaet Poul Schmith

taler på:

Lejeloven - nyheder

Christoffer Borgwardt-Stampe

Civilingeniør, Energi Ingeniør Industri, Erhverv og Bæredygtighed i Rambøll Danmark

taler på:

Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS

Frederik Munk

Fuldmægtig i Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen

taler på:

Midlertidige boliger - de nye muligheder

Stefan Overby

Partner, Landinspektør i LE34

taler på:

Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS Jylland: Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS

Lisbet Wolters

Stadsarkitekt i Vejle Kommune

taler på:

Vejle investerer 11 milliarder i byudvikling

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom