Nye Talere

Karen Nielsen

Karen Nielsen

Udviklings Direktør i Hines Nordics

taler på:

Alternative HOTELprojekter og nye hotelkoncepter
Krister Jens

Krister Jens

PhD. Stud. Data Driven Design, MSc. Civ. Eng. i Henning Larsen

taler på:

Corona-krav til indretning
Rune D. Rasmussen

Rune D. Rasmussen

Administrerende direktør i ADP A/S

taler på:

Fredericia de store projekter
Camilla Heering

Camilla Heering

Sundhedschef i Erik Arkitekter

taler på:

Corona-krav til indretning
Bent Madsen

Bent Madsen

Adm. Direktør i Landsbyggefonden

taler på:

Almene boliger - største vækstmarked - private udviklingsprojekter
Daniel Marthendal

Daniel Marthendal

Director i CBRE

taler på:

Byggeri og ejendomsmarkedet i Danmark 2020-2030
Lars Høeberg

Lars Høeberg

Kommuneplanchef i Aarhus Kommune

taler på:

AARHUS: de største projekter