Nye Talere

Klaus Kaiser

Klaus Kaiser

Erhvervsøkonomisk chef i Dansk Landbrug

taler på:

Landbrugsejendomme: nyt investeringsobjekt
Birte Skov

Birte Skov

Arkitekt, Specialkonsulent i Slots og Kulturstyrelsen

taler på:

Fredede og bevaringsværdige bygninger - nye regler
Steen Pedersen

Steen Pedersen

Global ejendomschef i Kirkbi

taler på:

Billund de store projekter
Jesper Veilstrup

Jesper Veilstrup

Projektleder i Everfuel Europe

taler på:

Fredericia de store projekter
Niels Pedersen

Niels Pedersen

Direktør i Miljø Bo

taler på:

Fredede og bevaringsværdige bygninger - nye regler
Nicolaj Bruun Rasmussen

Nicolaj Bruun Rasmussen

Business Development Director i Everfuel Europe

taler på:

Fredericia de store projekter
Peder Baltzer Nielsen

Peder Baltzer Nielsen

Stadsarkitekt i Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen

taler på:

AALBORG: De store projekter
Per Frølund

Per Frølund

Programleder i Aarhus Kommune, Gellerupsekretariatet

taler på:

Almene boliger: store projekter AARHUS