Årets første måned bød på 229 tvangsauktioner

Årets første måned bød på 229 tvangsauktioner

I januar 2016 blev der bekendtgjort 229 tvangsauktioner. Dermed starter året lidt lavere, end hvor det slap i 2015.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

Realkreditrådet
Direktør Ane Arnth Jensen
T: +45 3312 4811

Januar 2016 bød på 229 tvangsauktioner. Det viser dagens sæsonkorrigerede tal fra Danmarks Statistik. Ifølge Ane Arnth Jensen, direktør for Realkreditrådet, er det godt nyt for boligejerne.

- Efter nogle år med forholdsvis mange tvangsauktioner fra 2010 til 2013, ser det ud til, at de danske familier kan ånde lettet op igen. Den finansielle krise der ramte i september 2008 betød, at flere familier end tidligere måtte vinke farvel til deres bolig. Men nu ser det ud til, at antallet af tvangsauktioner heldigvis igen har stabiliseret sig på et lavere niveau, siger Ane Arnth Jensen, direktør for Realkreditrådet.

NB! Alternativt boligbyggeri. Konferencen afholdes d. 2. juni 2016.

De seneste 2 år har det månedlige antal af tvangsauktioner i gennemsnit ligget på lige knap 290. Det er betydeligt færre i forhold til de i gennemsnit godt 414 månedlige tvangsauktioner fra 2010 til 2013.

- Det lave antal tvangsauktioner er godt nyt for de danske boligejere, for det er selvfølgelig hårdt at miste familiens bolig, ligesom en tvangsauktion ofte også kan medføre et økonomisk tab for familien. Derfor skal man heller aldrig tøve med at henvende sig til sit realkreditinstitut, hvis man får svært ved at betale ydelsen på sit boliglån, så man i fællesskab kan prøve at finde en løsning, inden det er for sent, slutter Ane Arnth Jensen.

Tommy Blindkilde, 4. februar 2016


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


21. juni 2016
RANDERS investerer 16 milliarder i byudvikling - Program09.00

Registrering og morgenkaffe


09.30

Velkomst


09.35

Overblik: Vision og prioriteter for Randers

Randers kommune skal vokse til 103.000 indbyggere inden 2023, men kommunen ønsker at vokse yderligere. Bl.a. skal kultur og byudvikling med kvalitet være driver i udviklingen, for at opnå den ønskede befolkningstilvækst. Derfor har Randers Byråd besluttet, at gennemføre det store byudviklingsprojekt ”Byen til Vandet” for at skabe sammenhæng mellem Randers midtby og vandet, men også for at tilvejebringe nye og attraktive byudviklingsmuligheder til såvel boliger som erhverv. Derudover har Randers Byråd besluttet en principplan for en ny og bæredygtig bydel, med op til 6.000 boliger i Randers syd. Første del af området er udbudt til salg. Samtidig er der en lang række større bolig- og erhvervsprojekter i støbeskeen. Hvad betyder disse store projekter for byen? Hvad satser Randers på i fremtiden? Hvilke strenge spiller Randers på i sin byudviklingsstrategi?

Claus Omann Jensen Claus Omann Jensen, Borgmester, Randers kommune


10.00

Byen til vandet - byudvikling på 920.000 kvm grund

"Byen til Vandet” er navnet på Randers Byråds store byudviklingsprojekt, der skal sikre sammenhæng mellem midtbyen og vandet og nye attraktive byggemuligheder. Her inddrager Randers, som Danmarks eneste flodby, ca. 920.000 kvm store arealer langs Gudenåen samt dele af Randers Havn klods op ad bykernen til byudvikling. Dette skal ses i sammenhæng med, at havnen kan flytte til et nyt havneområde øst for midtbyen. Med ”Byen til Vandet” sammentænkes byudvikling med klimasikring og infrastruktur, så der kan etableres en unik bydel med et levende bymiljø og spændende byrum. Det forventes, at der både skal være plads til kultur, kreative erhverv, boligudvikling og rekreative muligheder. Der er i 2015 gennemført en forundersøgelse i samarbejde med Realdania, og byrådet forventes primo 2016 at tage stilling til, hvordan der skal arbejdes videre med projektet. Hvordan er projektet tænkt og hvordan skal det udrulles? Hvilke muligheder skaber det for byen? Hvad er tidsperspektivet? Hvordan kan området tages i brug i etaper? Hvilke fordele giver sammentænkningen af byudvikling og klimasikring for området samt Randers by og kommune?

Rune Asmussen Rune Asmussen, Planchef, Randers kommune


10.30

Erhvervsmarkedet i Randers 2016 - 2025

Erhvervsmarkedet i Randers i dag og på sigt. Efterspørgsel, prisudvikling og afkast på kontor, butik og logistik.

Michael Møller Michael Møller, Indehaver, ejendomsmægler, valuar , EDC Erhverv Danebo


10.55

Pause og networking


11.25

64.000 kvm nyt byggeri på gammel kaserne

Den gamle Kaserne i Randers er siden 2005 blevet renoveret og ombygget, og alle de gamle bygninger er udlejet og rummer i dag over 100 lejere. Nu startes næste etape, nemlig realiseringen af en ”By i Byen” med nybyggeri af i alt 64.000 kvm bolig-, erhvervs-, og kulturbygninger i tråd med den lokalplan for hele det gamle kaserneområde, der blev vedtaget i 2006. I alt vil det færdige projekt rumme 84.000 kvm.

Henrik Sinnbeck Henrik Sinnbeck, Direktør, By i Byen

Anne Sinnbeck Anne Sinnbeck, Adm.dir. , By i Byen


11.50

Konkrete planer og projekter 2016 - 2026

Konkrete planer og projekter i Randers. Munkdrup - Randers største byudviklingsområde i den sydlige del af Randers vil blive det andet store byudviklingsområde i Randers i de kommende år ved siden af Byen til Vandet. Området ligger godt placeret i forhold til storcenter, uddannelsesinstitutioner, E45 motorvejen, samt en eventuelt kommende letbane til Århus. Andre igangværende projekter og byudviklingsprojekter i støbeskeen: Færdiggørelse af bydelen Thors Bakke, nyt hotel ved Randers Stadion, attraktive boliger i det tidlige hotel Kongens Ege, byomdannelse ved Dronningborg Maskinfabrik, nye butikker i aflastningscenteret i Paderup samt boligbyggeri på Falbegrunden. Fremtidige projekter: Byomdannelsesområder i Vorup, hhv. Møllestensfabrikken og den tidligere slagterigrund samt konkrete projektområder inden for ”byen til vandet”. Planerne om fortætning af Randers midtby samt udbud af byggegrunde og planer for bolig- og erhvervsbyggeri.

Britta Pørksen Britta Pørksen, Leder Plan, Randers kommune


12.15

Nyt hotel med 126 værelser ved Randers Stadion

Randers Byråd har godkendt en lokalplan, der baner vejen for et nyt hotel i tilknytning til det kommende 8.000 kvm store Randers Water & Wellness svømmebad. Det er Gribskov Gruppen, som hører under koncernen Skak Gruppen, der med Arbejdernes Landsbank i ryggen planlægger at opføre hotellet. GMF Danmark driver Water & Wellness samt arbejder med projektudvikling for Gribskov Gruppen.

Jeppe Ulrich Jeppe Ulrich, CEO, GMF Danmark


12.40

Spørgsmål og afslutning


12.45

Frokost


KONFERENCER OG KURSER

Nye talere

Morten Meldgaard Christensen

Projektleder i Brabrand Boligforening taler på Alment boligbyggeri i Aarhus 2016-2026
Niels Jakubiak Andersen

Administrerende Direktør og Partner i Krydsrum Arkitekter taler på Tagboliger i eksisterende ejendomme - planlægning og løsninger
Jacob Lemche

Partner, projektleder i Peter Jahn & Partnere taler på BR 15 - Bygningsreglementet - de nye krav
Brian Seemann Broe

Landedirektør i Netto taler på Butiksmarkedets udvikling 2017-2027
Birgitte Gade Ernst

Arkitekt MAA Forretningsområdechef Health i Arkitema taler på Herning investerer 15 milliarder i byudvikling
Jørgen Mogensen

Partner i AK83 taler på Logistik- og industriejendomme - projekter og udvikling 2016-2025
Martin Jensen

Adm. direktør i Bjert Invest taler på Kolding investerer 11 milliarder i byudvikling
Christian Nemming

Partner, arkitekt i KHS Arkitekter taler på Nordhavnen - de næste faser 2017-2030
Peder Fynholm

Projektleder i Teknologisk Institut taler på Højhusbyggeri i København, Jylland: Højhusbyggeri - fordele og udfordringer
Jens T B Madsen

Partner, Landinspektør i LE34 taler på Udstykning og ejendomsdannelse, Jylland: Udstykning og ejendomsdannelse
Uffe M. Holm

Landinspektør i LandSyd taler på Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig
Thomas Boe

By & Udviklingsdirektør i Kolding Kommune taler på Kolding investerer 11 milliarder i byudvikling
Stefan Overby

Partner, Landinspektør i LE34 taler på Udstykning og ejendomsdannelse, Jylland: Udstykning og ejendomsdannelse
Mai-Britt Beldam

Central Concept Developer i Ecophon taler på Kontormarkedets udvikling 2017-2027
Charlotte Nørbak

Byggechef i Domea taler på Nordhavnen - de næste faser 2017-2030
Nicolai Platzer Funder

Advokat i Homann Law taler på Butiksmarkedets udvikling 2017-2027
Tyra Dokkedahl

Arkitekt, Én model i Kunstprojektleder taler på Alternativt boligbyggeri
Carsten Koch

Formand for bestyrelsen, diirektør i By & Havn taler på Nordhavnen - de næste faser 2017-2030
Christian Larsson

Project Vice President i Novo Nordisk taler på Hillerød - byudvikling 2017-2027
Per Malmos

Kommerciel Direktør i Malmos taler på Urban gardening og taghaver
Camilla Fabricius

Medlem af Aarhus Byråd, Fungerende Rådmand i Aarhus Kommune taler på Aarhus havn: Byudvikling for 2 milliarder
John Wagner

Adm. direktør i De Samvirkende Købmænd, DSK taler på Butiksmarkedets udvikling 2017-2027
Jørgen Beider

Arkitekt i Sweco Architects taler på Omdannelse af erhverv til bolig
Mads Schierbeck

Partner i Nielsen og Thomsen Advokater taler på BR 15 - Bygningsreglementet - de nye krav
Morten Strunge

Projektchef i AAB, Aarhus taler på Alment boligbyggeri i Aarhus 2016-2026
Kristian Würtz

Rådmand i Aarhus Kommune taler på Aarhus investerer 81 milliarder i byudvikling
Henriette Soja

Partner i Horten Advokater taler på Jylland: Certificering - nye krav i Byggeloven, Certificering - nye krav i Byggeloven
Dorte Meldgaard

Borgmester i Hillerød Kommune taler på Hillerød - byudvikling 2017-2027
Rikke Dahl Jakobsen

i Orbicon taler på Nye skoler i København for 5 milliarder
Thomas Engstrøm

Udlejnings- og markedschef i SEB taler på Odense - de store projekter
Hans Brigsted

Sektionsleder i Hillerød Kommune taler på Hillerød - byudvikling 2017-2027
Thomas Jensen

Indehaver, Adm. direktør i Jensen Retail Group taler på Butiksmarkedets udvikling 2017-2027
Steen Nielsen

Senior Chief Project Manager i Rambøll taler på Nordhavnen - de næste faser 2017-2030
Bente Lindstrøm

Landinspektør i LE34 taler på Udstykning og ejendomsdannelse, Jylland: Udstykning og ejendomsdannelse
Lasse Lind

Arkitekt i 3XN taler på Udvikling af hotelmarkedet 2017-2027
Rasmus Egeskov Davidsen

Associeret partner, seniorrådgiver, cand.merc. i Newsec taler på Kontormarkedets udvikling 2017-2027
Flemming Buhl

Real Estate Director i Nordania Leasing taler på Finansiering af ejendom
Per Juulsen

Direktør i Kollegiekontoret, Århus taler på Ungdomsboliger i Aarhus 2017-2027
Lars Hajslund

Direktør i Visit Herning taler på Herning investerer 15 milliarder i byudvikling
Rune Kilden

Direktør i Havneinvest taler på Aarhus havn: Byudvikling for 2 milliarder
Anders Frederiksen

Professor, Fungerende Institutsleder i Aarhus Universitet, Herning taler på Herning investerer 15 milliarder i byudvikling
Peter Tingsgaard

Formand i Foreningen AquaPark taler på Slagelse - byudvikling og investeringer 2017-2027
Torben Gade

Projektleder i Marina City taler på Kolding investerer 11 milliarder i byudvikling
Poul-Erik Hansen

Indehaver, statsaut. ejendomsmægler i Home taler på Kolding investerer 11 milliarder i byudvikling
Eric Korre Horten

Advokat, HD(R) i Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere taler på Finansiering af ejendom
Erik Lauritzen

Borgmester i Sønderborg Kommune taler på Sønderborg investerer 13 milliarder i byudvikling