225 nye ungdomsboliger i rå stil i Sydhavnen

225 nye ungdomsboliger i rå stil i Sydhavnen

Tommy Blindkilde: TDC Pension var tæt på at nedrive den gamle industribygning, Støberiet, men så opstod idéen om at omdanne den til 225 ungdomsboliger for 91 millioner kr. Et nyt facadesystem fra Rockwool er med til at sikre en god isolering.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

Rockwool
E: info@rockwool.dk

Det 11.000 kvm store boligprojekt med Jönsson som totalentreprenør er et kærkomment nyt boligtilbud til unge studerende i København. Det er døbt Støberiet, fordi B&W her i sin tid støbte og formede dele til sine skibsmotorer.

NB! Omdannelse fra offentlig byg og erhverv til bolig. Konferencen afholdes d. 9. februar 2016.

- Vi bevarer bygningens blottede kæmpesøjler og bjælker af beton og bruger dem til at skabe en rå indretning med præg af fabrik og New Yorker stil. Men derudover er alt skrællet ud af bygningen, og der er en total istandsættelse i gang, siger arkitekt MAA Christian Rønnenkamp Koch fra DesignGroup Architects.

Betonydervæggene er efterisoleret udvendigt med REDAir Flex, som er et nyt facadesystem fra Rockwool-koncernen.

NB! Sydhavnen investerer 35 milliarder i byudvikling. Konferencen afholdes d. 11. november 2015.

- Systemet er så simpelt, at man tænker, at det næsten ikke kan være rigtigt. Det er let at montere, og det optager de ujævnheder, der er i den eksisterende facade af beton. Vi har projekteret med systemet, og entreprenøren valgte at arbejde videre med det, siger Christian Rønnenkamp Koch.

27. oktober 2015

Send denne nyhed til en ven eller en kollega

Send denne nyhed til en ven eller en kollega


KONFERENCER OG KURSER

Nye talere

Pia Allerslev

Børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune taler på Nye skoler i København for 5 milliarder
Kristian Würtz

Rådmand i Aarhus Kommune taler på Aarhus - byudvikling for 81 milliarder kr 2017-2027
Per Damgaard-Sørensen

Arkitekt m.a.a., Partner i SAHL Arkitekter taler på AARHUS HAVN: Byudvikling for 2 milliarder
Mikael Jentsch

Kommunaldirektør i Frederikshavn Kommune taler på Frederikshavn - investeringer og byudvikling for 7 milliarder 2017-2027
Søren Haunstrup

CEO i 2S Consult taler på Odense - de store projekter
Birgit S. Hansen

Borgmester i Frederikshavn Kommune taler på Frederikshavn - investeringer og byudvikling for 7 milliarder 2017-2027
Kaare Steen Petersen

Arkitekt og tegnestuechef i Olav de Linde taler på Højhusbyggeri i Aarhus, AARHUS HAVN: Byudvikling for 2 milliarder
Lone Irene Wenzell

Borger- og udviklingsdirektør i Slagelse Kommune taler på Slagelse - byudvikling og investeringer 2017-2027
Kim Madsen

Direktør i Frederikshavn Boligforening taler på Frederikshavn - investeringer og byudvikling for 7 milliarder 2017-2027
Ole Berard

Afdelingschef i MT Højgaard taler på Højhusbyggeri i København
Lars Holten

i Lars Holten Consultancy taler på Slagelse - byudvikling og investeringer 2017-2027
Anders Jørn Jensen

Centerleder i Nørrebros bylandbrug taler på Urban gardening og taghaver
Mogens K. Nielsen

Bestyrelsesformand i Foreningen Als-Fyn Broen taler på Sønderborg investerer 13 milliarder i byudvikling
Jørgen Lang

Direktør i FEAS taler på Aarhus - byudvikling for 81 milliarder kr 2017-2027
Kim Meilstrup

Afdelingsleder Bygninger & Anlæg i Aarhus Havn taler på AARHUS HAVN: Byudvikling for 2 milliarder
Mikkel Seedorff Sørensen

Administrerende direktør i Frederikshavn Havn taler på Frederikshavn - investeringer og byudvikling for 7 milliarder 2017-2027
Gunilla Rasmussen

Byplanarkitekt i Roskilde Kommune, Plan & Udvikling taler på Alternativt boligbyggeri
Svend Heegaard

Projektchef i Fra gade til by taler på Odense - de store projekter
Peder Fynholm

Projektleder i Teknologisk Institut taler på Højhusbyggeri i København, Højhusbyggeri i Aarhus
Kasper Heiberg Frandsen

Associate Partner, Arkitekt MAA i Schmidt Hammer Lassen Architects taler på Aalborg investerer 51 milliarder i byudvikling
Camilla Fabricius

Medlem af Aarhus Byråd, Fungerende Rådmand i Aarhus Kommune taler på AARHUS HAVN: Byudvikling for 2 milliarder
Rasmus Challi

Arkitekt MAA i Dansk Center for Undervisningsmiljø taler på Nye skoler i København for 5 milliarder
Karen Nielsen

Udviklingsdirektør i Steen & Strøm Danmark taler på Odense investerer 52 milliarder i byudvikling
Jesper Prip Bonnesen

Specialist, Master in Fire Safety i COWI taler på Højhusbyggeri i Aarhus, Højhusbyggeri i København
Jacob Jensen

Områdedirektør i Nordjyske Bank taler på Aalborg bygger boliger for 24 milliarder
Lars Hansen

Investment Manager i NREP Logistics taler på Logistik- og industriejendomme - projekter og udvikling 2016-2025
Kristina Jordt Adsersen

Principal architect i Mutopia taler på Urban gardening og taghaver, Alternativt boligbyggeri
Inge Olsen

Direktør, Land, by og kultur i Sønderborg Kommune taler på Sønderborg investerer 13 milliarder i byudvikling
Jim Winsløv

Byggekonsulent i Region Sjælland taler på Slagelse - byudvikling og investeringer 2017-2027
Thomas Frøbert

Partner i Bech-Bruun taler på Omdannelse af erhverv til bolig
Peder Baltzer Nielsen

Stadsarkitekt i Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen taler på Aalborg bygger boliger for 24 milliarder
Trine Skammelsen

Chef for Bystrategisk Stab i Odense Kommune - Bystrategisk stab taler på Odense - de store projekter, Odense investerer 52 milliarder i byudvikling
Søren Lind Christiansen

Professionshøjskoledirektør i University College Sjælland taler på Slagelse - byudvikling og investeringer 2017-2027
Thomas Engstrøm

Udlejnings- og markedschef i SEB taler på Odense - de store projekter
Frank Schwartz

Design Manager i COWI taler på Højhusbyggeri i Aarhus, Højhusbyggeri i København
Anita Lindholm Krak

Arkitekt i Lundgaard & Tranberg taler på Nye skoler i København for 5 milliarder
Stephen Willacy

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune taler på Højhusbyggeri i Aarhus
Ole Lund Sørensen

Byplanarkitekt i Slagelse Kommune taler på Slagelse - byudvikling og investeringer 2017-2027
Barbara Greenhill

Projektleder, Civilingeniør i Biofos taler på Grønne tage
Sigurd Jakobsen

Indehaver, Arkitekt MAA i Atra Arkitekter taler på Aalborg bygger boliger for 24 milliarder
Niels Uhrenfeldt

i Universitetshospital Aalborg taler på Aalborg investerer 51 milliarder i byudvikling
Torben Hjelm

Programleder i Slagelse Kommune taler på Slagelse - byudvikling og investeringer 2017-2027
Mads Bue Mørk

Projektudviklingschef i MT Højgaard taler på Skanderborg investerer 16 milliarder i byudvikling