Ny lov: Byudvikling af boligselskaber og private. KURSUS


Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Baggrund for lovændringen

Hvad er baggrunden for lovændringen? Lovændringen i korte træk.

Anne-Louise Haack Andersen , Advokat, Plesner Advokatfirma

Lise Aaby Nielsen , Advokat, Plesner Advokatfirma

10.00 Betingelser for støtte: Nødvendighed

Hvilke betingelser skal være opfyldt, for at almene boligselskaber kan modtage offentligt støtte ved opførelse af almene boliger sammen med private developere? "Nødvendighed".

10.25 Betingelser for støtte: Ingen unødige risici

Hvilke betingelser skal være opfyldt, for at almene boligselskaber kan modtage offentligt støtte ved opførelse af almene boliger sammen med private developere? "Unødige risici".

10.50 Kaffepause
11.20 Fravigelse af kravet om skøde på ejendommen

I forhold til lovændringen kan kravet om, at den almene boligforening skal have skøde på ejendommen, inden byggeriet kan påbegyndes, i særlige tilfælde fraviges. Hvornår?

11.45 Udbud

Overholdelse af udbudsreglerne. Hvad sker der, hvis den private part ikke overholder udbudsreglerne?

12.10 Spørgsmål og afslutning
12.20 Frokost

Baggrund

En ændring af almenboligloven om såkaldt nøglefærdigt byggeri skal gøre det mere fleksibelt for almene boligforeninger, kommuner og selvejende institutioner at samarbejde med private aktører om nybyggeri.

I modsætning til tidligere skal det nu være muligt for et alment boligselskab at modtage offentlig støtte - også når det samarbejder med en privatejendomsudvikler.

Lovændringen trådte i kraft i januar 2020.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her