Kontorudvikling i en digital tid


Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Kontormarkedet: Lejeniveau, tomgang og afkast

Der er historisk høje forventninger til det fremtidige marked for kontorejendomme. Antallet af ledige kontorer i hovedstaden rasler ned på grund af opsvinget og konverteringer til boliger og hoteller. Især de seneste 2 år er tomgangen faldet kraftigt både i Københavns omegn og i København by, der ikke har haft færre tomme kontorlokaler i 9 år. Den stigende interesse for kontorejendomme kan også ses ved forventninger om stigende ejendomsværdi og stigende markedsleje. Status på kontormarkedet og forventninger til fremtiden. Afkastkrav 2019 - 2029. Med en mere fleksibel og delvist hjemmearbejdende medarbejderskare vil der skulle bruges flere serviced offices og mindre kontorenheder - vil det påvirke markedet som helhed prismæssigt?

10.00 Digitaliserede arbejdsmarked og kontorindretning

Nye arbejdsprocesser og nye digitale kompetencer stiller nye krav til udformning af kontorlokaler. Hvordan skaber man et kontor, der passer til den digitale arbejdsmarkeds foranderlige krav? Hvordan knytter man kontorrummets rumlige udformning til firmaets forretningsgange, ledelsesstruktur og kommunikationsbehov? Hvordan påvirker man atmosfæren og arbejdspladskulturen i et firma gennem design og tilrettelægning af kontorrummet? Muligheder og konkrete løsninger.

Paulette Christophersen , Partner og interiør designer MDIA MDD, PLH Arkitekter

10.25 Ny trend: kontor og hotel ud i et

Kontorhoteller er et af de mest dynamisk voksende segmenter af kontormarkedet. Bag den dynamiske vækst står ændrede arbejdsformer og et vækstlag af innovative firmaer, der sætter pris på videndeling og fleksibilitet, hvad kontorstørrelse og opsigelse af leje angår. Et aktuelt projekt går et skridt videre og knytter kontor og hotel i samme bygning.

10.50 Kaffepause
11.20 Krav om totaløkonomi for kontorer

Forandringerne i samfundet med øget fokus på at imødekomme klimaændringer, bæredygtighed og øget produktivitet gør, at man ikke længere kan træffe de rigtige valg, hvis man alene ser på opførelsesøkonomien i kontor og domicilbyggerier. Der ses stadig større ønsker og krav i den private og offentlige sektor for, at man fremover vurderer projekterne i et totaløkonomisk perspektiv, og således optimerer byggeriet ud fra anlægs-, energi-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Der findes desuden krav om, at bygningerne skal fremme produktiviteten, indlæringen og/eller trivslen for brugerne. Hvad kommer disse krav og ønsker til at betyde for byggeindustrien, herunder bygningsejerne, lejerne og brugerne?

11.45 It-vækstvirksomhed bygger nye kontorer på 20.000 kvm.

IT-virksomheden Vismas nye domicil skal opføres i Carlsberg Byen. Domicilet rummer udover 16.000 kvm kontor også en restaurant, samt en stor parkerings- og cykelkælder. Bygningen bliver i alt på 20.000 kvm. Visma flytter ind i begyndelsen af 2021. Domicil-projektet er tegnet af Danielsen Architecture. Visma har de seneste år oplevet en kraftig vækst i Danmark og de nye kontorer skal danne ramme om en fortsat udvikling af firmaet. Hvad skal der bygges, og hvilke krav stiller en moderne it-virksomhed til sine kontorer?

Carsten Boje Møller , Divisionsdirektør, Visma

Finn Uldum , Projektleder, Visma

12.10 Kontor & fællesskab på en helt ny måde

Soho Nomads er et helt nyt kontorkoncept, hvor man selv vælger stedet, man vil arbejde i.

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Kontormarkedet er vendt, først og fremmest i København, men også i andre storbyer, hvor en øget beskæftigelse har en positiv indvirkning på efterspørgslen efter kontorlokaler. En anden faktor, der påvirker den stigende efterspørgsel efter kontorer er, at mange af byernes kontorer er i den sidste tid omdannet til boliger.

Tomgangen på kontorer i København ligger nu på 5,7 procent af de i alt 5,8 millioner kvm kontor i byen. Den faldende tomgang og stigende lejepriser
medfører, at der nu bliver igangsat  såkaldt spekulativt kontorbyggeri, hvor der ikke er aftaler med lejere på plads på forhånd.

Forbedrede infrastrukturforhold, ændrede pendlervaner og en generel indbyggervækst i hovedstadsområdet kan sætte yderligere gang i markedet for kontorejendomme i København og omegnskommunerne.

Regeringens igangværende udflytning af offentlige arbejdspladser vil frigøre 80.000 kvm kontorlokaler i Hovedstaden, men tomgangen på kontorlokaler i København vil dog fortsætte sin faldende tendens i takt med, at især jobvæksten skaber øget efterspørgsel.

Den stigende efterspørgsel har sammen med den lave rente gjort det attraktivt at investere i kontorejendomme, og kontorområdet har nu for alvor overhalet boligområdet, som den sektor, der er størst forventninger til i det kommende år. Det gælder på både ejendomsværdi, udlejningsprocent og markedsleje.

Undersøgelser viser, at 19 procent af de danske virksomheder er på udkig efter nye lokaler, og at de skal være større og bedre end de nuværende. Det svarer til, at næsten 40.000 firmaer eller hver 5. virksomhed leder efter nye lokaler. Det afspejler, at mange virksomheder og selvstændige har godt gang i forretningen. Kun ganske få kigger efter nye lokaler, fordi deres lejemål udløber eller for at spare penge. Langt de fleste har brug for mere plads og leder efter lokaler, som er bedre indrettede med bedre beliggenhed.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her