Grøn byudvikling og omdannelse af bydele


Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Grønne byrum som udviklingsstrategi

Folk flytter ind til byen, men vil samtidig have det grønne med sig. Det som vi efterspørger i byen er interessante steder at bo, byens hændelser, det sociale og det kommercielle. Naturen repræsenterer i princippet det modsatte udgangspunkt, da vi søger naturen for freden og det rekreative. Derfor er der brug for grønne byrum, der stimulerer øjet og giver plads til ophold og aktiviteter i grønne omgivelser. Hvordan kan man forene byen og naturen i byrummet og hvilken effekt har udviklingen for byens borgere og ejendomme?

Louise Fiil Hansen , Partner, Design director , SLA

10.00 Det nære byrum som økonomisk vækst

En tydelig global tendens i disse år er de private aktørers overtagelse af det urbane offentlige rum. Domiciler, hoteller, private boligejendomme – alle involverer de på en eller anden måde de omkringliggende uderum. Skrækeksemplerne kender vi: afskærmede, tomme og golde arealer og pladser, der intet bidrager til selve projektet og til resten af byen. Men hvordan kan private bygherrer udnytte deres grønne uderum strategisk, så de både skaber økonomisk vækst og omdømmemæssig værdi for dem selv, samtidig med at de skaber klimatisk, social og miljømæssig merværdi for resten af samfundet? Kan den grønne indsats måles økonomisk i enkeltprojekt skala?

10.25 Landmandsliv på stenbroen

Urban gardening kan være mange ting og foregår i mange størrelser. I den lille ende kan der være tale om blomster og urter i vindueskarmen eller i altankassen. I den større ende er det kolonihaver, tilplantede baggårde, lommeparker, intensive grønne tage eller som det sidste skud på stammen vertikale landbrug. De urbane landbrug på Københavns tage er et billede på den stigende tendens til at vi ønsker naturen ind i byen. Projekterne har en lang række gevinster, bl.a. i form af mindre hærværk. Hvilken betydning har grøn omdannelse for en ejendom, både i forhold til funktion og økonomi?

Boe Sallingboe , Partner, Altan Alferne

10.50 Kaffepause
11.20 Vinterhave i et højhus

En vinterhave i en cirkulær 60 m høj bygningskrop kan blive Nordhavns nye seværdighed.

Ole Schrøder , Founding Partner, Tredje Natur

11.45 Kommende storprojekt: grøn kile på tværs af Amager

En ny visionsplan for et stort område af Amager vil skabe et 3 km lang grøn kile på tværs af øen mellem Amager Fælled og Amager Strandpark.

Niels Frisch Kjølholt , Projektchef Områdefornyelsen Sundby, Københavns Kommune

12.10 Grønne tage og taghaver: status og erfaringer

De seneste år er der etableret mange taghaver i København, bl.a. i Tivoli Congress Center, Rigsarkivet, SEB Bank og Frederiksberg Gymnasium. Flere er på vej i forbindelse med både nybyggeri og renovering af eksisterende bygninger, offentlige såvel som private. Taghaver spiller en praktisk rolle som både en klimasikring og et attraktivt frirum til bygningernes brugere. De kan også være et asset i promoveringen af et projekt og være med til at skabe et unikt image for en bygning eller et byområde. Malmos har stået bag anlæg af taghaver på bl.a. Rigsarkivet, Slotsholmen og Slagelse psykiatri. Hvilke erfaringer har man høstet over årene i forbindelse med de grønne tage? Kan det betale sig?

Per Malmos , Kommerciel Direktør, Malmos

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Grundlaget for en bæredygtig byudvikling og byomdannelse er en gennemtænkt planlægning, som omfatter mere end miljøhensyn og klimatilpasning. Når nye arealer tages i brug, eller byområder skifter anvendelse, er en velovervejet disponering af arealerne afgørende for, hvilken kvalitet områderne får på sigt. Målet er at skabe byområder, der er smukke, sikre, mangfoldige og oplevelsesrige at være i. Moderne byudvikling er således en kompleks opgave, som kræver meget andet og mere end at tegne huse, torve og gader. 

En ejendoms investeringsmæssige værdi opstår ved, at ejendommen kan bibringe dens ejer en løbende lejeindtægt. Dette forudsætter, at ejendommen har lejertække, hvilket først og fremmest er afhængig af beliggenhed og omgivelser. Mens en ejendoms beliggenhed næppe kan ændres, kan omgivelserne i høj grad påvirkes. En grøn omdannelses betydning for ejendommes investeringsværdi er således evident.

Et attraktivt miljø for mennesker og erhvervsliv er en af de væsentligste forudsætninger for at kunne tiltrække investorer og dermed skabe et kapitalgrundlag for en byudvikling eller –omdannelse. Der stilles derfor store krav – også til eksisterende byrum – pladser, torve – for at være et godt byrum investeringsmæssigt.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 21. november 2023
Klokken 09.00 - 12.40
: DOCKENDOCKEN, Færgehavnsvej 35, 2150 NordhavnDeltagere

Altan Alferne

Boe Sallingboe

JAJA Architects

Jon Borberg

Københavns Kommune

Aske Lium
Niels Frisch Kjølholt

Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Kontor for Ejendomsstrategi og Kapacitet

Aske Lium
Kristina Sólheyg Kristoffersen

Malmos

Per Malmos

Mølbak Landinspektører A/S

Britt Andersen

Seniorbo-Frederiksberg

Birgitte Franck

SLA

Louise Fiil Hansen

Tredje Natur

Ole Schrøder

Andre konferencer

Tilmeld dig her