Esbjerg: De store Projekter

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Planer og projekter for Esbjerg

Konkrete planer og projekter for Esbjerg. Byudvikling, nye lokalplaner, kommende udbud, bolig- og erhvervsbyggeri. Lokalplan for hele midtbyen, fremtiden for det 2 millioner kvm store areal i Andrup, hvor Facebook tidligere havde planer om at bygge et datacenter, banegårdsområdet og Museumspladsen, udvikling af havnen, Helhedsplan for Bramming, Esbjerg Strand, City Nord Retail Park. Og hvad med Jernstøberiet i Ribe?

10.00 Ny bydel: Esbjerg Strand med 90.000 etagemeter

Esbjerg Kommune og AP Pension har stiftet arealudviklingsselskab, der skal realisere 90.000 kvm store nye bydel på den kunstige havneø ved Esbjerg Strand. Projekt er tegnet af BIG og skal der foruden 2 uddannelsesinstitutioner, som Education Esbjerg står bag, rumme dagligvarebutik, hotel, restaurant og flere hundrede ejer- og lejeboliger.

 

10.25 Projekter til 7 milliarder kr. i Esbjerg Havn

Esbjerg Havn vil tage bidraget til den grønne omstilling af energiforsyningen til et nyt niveau. Derfor har havnen indgået en samarbejdsaftale med Danmarks største arbejdsmarkedspensionsselskab, PensionDanmark, med henblik på milliardinvesteringer i udviklingsprojekter på havnen.

10.50 Kaffepause
11.20 Boligrenovering og nybyggeri til 1,5 milliard kr.

Esbjergs Boligforeningen Ungdomsbo skal gennemføre en række store renoveringer og byggeprojekter, som løber op i 1,5 milliard-beløb. Boligforeningen Ungdomsbo har 3.624 boliglejemål fordelt på 53 afdelinger i Esbjerg. Esbjerg har i alt 12.000 almene boliger.

11.45 Højhus på 9 etager ved Esbjerg havn

Udviklingsselskabt Claus Sørensen Ejendomme vil bygge et højhus på 9 etager og 34 meter med erhverv og boliger på adressen Strandbygade 2 ved havnen i Esbjerg. Projektet er tegnet af Dorte Mandrup. Esbjerg-politikere har i maj 2023 sendt projekteti høring.

 
12.10 Udlejningsboliger i Esbjerg og andet erhvervsbyggeri

I perioden 2020-2030 forventes der bygget ca. 3.000 nye boliger, hvilket er væsentligt flere end i de tidligere år. Hvor mange af dem kan være udlejningsboliger? Efterspørgsel efter udlejningsboliger i Esbjerg. Hvem investerer i boligejendomme? Lejepriser. Bedste belliggenheder. Andre erhvervsprojekter: kontor, butik, logistik, industri og hotel - efterspørgsel, udbud og lejepriser.

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Der bor i dag ca. 115.585 mennesker I Esbjerg, der dækker et areal på 750 kvm. En målrettet strategisk indsats skal sikre, at der i de kommende år arbejdes på at udvikle den fortsatte vækst, så kommunen fortsat vil være attraktiv for både borgere, tilflyttere og for erhvervslivet.

Esbjerg Kommune er Danmarks Energimetropol inden for både olie, gas og vind og 62 procent af arbejdsstyrken inden for offshore energi i Danmark er beskæftiget i Esbjerg. Byen er desuden blevet optaget i selskabet af de 20 vigtigste energibyer på verdensplan. Kommunen har som del af deres Vækststrategi et mål om at fordoble antallet af energivirksomheder og energiarbejdspladser frem mod 2025. Men selvom den erhvervsmæssige vækst i høj grad relateres til energi og offshoreaktiviteter, skabes der også vækst i de øvrige brancher og indenfor uddannelse og kulturlivet.

Erhvervslivet spænder bredt og der er i løbet af de seneste få år skabt flere hundrede nye stillinger i Esbjerg. De mange nye stillinger er blandt andet skabt i helt nye virksomheder og i statslige arbejdspladser, der er i gang med at rykke til byen, som en del af regeringens plan om statslig udflytning, hvilket bidrager til jobvæksten i byen.

Esbjerg By har potentiale til at blive en af landets mest attraktive storbyer at bosætte sig i. For borgere er byen på flere måder attraktiv på grund af jobmuligheder, kultur, fritidstilbud og byliv, havet og den øvrige storslåede natur. Derudover er byen en universitetsby med flere videregående uddannelser og forskningsmiljøer.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her