Almene boliger: store projekter


Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Tåstrupgård: modernisering og udvikling til 2 milliarder

Taastrup Kommune og Boligselskabet AKB, Taastrup v/KAB planlægger udviklingsplan for renovering og modernisering af boligafdelingen Taastrupgård. Taastrupgaard omdannes over de næste 10 år til en bæredygtig bydel, der knyttes til Selmoseområdet og Taastrup Hovedgade gennem et nyt kulturstrøg. Taastrupgaard opdeles i 3 kvarterer, yderligere 107 boliger nedrives, der tilføjes flere nye boligtyper og boligerne renoveres til et nutidigt energi og komfort niveau. På Nabogrunden Selsmosen tilføres ca. 250 private boliger og Høje-Taastrup Kommune opfører et Børnekulturhus centralt i Taastrupgaard. Høje-Taastrup Kommune og Boligselskabet AKB, Taastrup har desuden indgået en aftale om at opføre 40 ældreboliger på Taastrupgaard arealer. Den samlede beløbsramme for udviklingen af Taastrupgaard forventes at være 1,2 milliarder kr., der primært hentes i Landsbyggefonden og i Boligselskabet AKB, Taastrup. Derudover investeres der 600 millioner kr. i private boliger og 250 millioner kr. i Børnekulturhus.

Lars Bendix Christensen , Wissenberg

Søren Nielsen , Partner, Vandkunsten

10.00 Brøndby Strand 2.0: renovering til 1,5 milliarder

Brøndby Strand Parkerne står foran en af Danmarkshistoriens største omdannelser med omfattende bygningsrenovering og gentænkning af udeområderne. Den ikoniske bebyggelse strækker sig over 2 km, indeholder 2.900 boliger højhuse, lavhuse og rækkehuse. Projektet omfatter bl.a. nedrivning af 5 af de i alt 12 karakteristiske 16 etagers højhuse, der er forurenet med PCB. De huse, der ikke rives ned skal renoveres gennemgribende for 1.5 milliarder kr. Brøndby kommune har udarbejdet en køreplan for en byudviklingsproces, hvor der i den første etape skal udarbejdes analyser og et konkurrenceprogram, der skal beskrive den opgave, som Brøndby Kommune ønsker at få en række tværfaglige arkitekthold bud på løsninger til. I 2021-2022 vil 3 udvalgte rådgiverhold udarbejde 3 forskellige forslag til, hvordan bydelen kan udvikles i fremtiden. Derudover skal de alm. boligselskaber, øvrige grundejere og bydelens borgere, investorer og andre samarbejdspartnere involveres tæt i processen.

Ulrik Brock Hoffmeyer , Adm. direktør, Bo-Vest

10.25 Bellahøj renoveres for 1,1 milliarder

Danmarks kendteste boligområde, Bellahøjhusene i København skal renoveres for 1,1 milliarder kr. Bellahøj genskabes som et boligområde med en stærk identitet, hvor beboerne er stolte af at bo, og hvor andre drømmer om at flytte hen. Det er visionen i projektet "Bellahøj genfortælles", som det tværfaglige team står bag. Et team med Henning Larsen Architects, Erik Møller Arkitekter, GHB Landskabsarkitekter, Orbicon, Rekommanderet og 3 almene boliselskaber skal stå i spidsen for renoveringen. Hvordan koordinerer man samarbejde mellem flere boligselskaber og deres arkitekter for at få sikret en holistisk renoveringsløsning for et stort kompleks ejet af flere boligselskaber?

Mikkel Hune , Project Manager, Arkitekt MAA, Henning Larsen

10.50 Kaffepause
11.20 Boligselskab med 1.300 boliger i pipelinen

Boligselskabet Sjælland har 1.300 boliger i pipelinen både på Sjælland og i København. Imidlertid kunne selskabet godt bygge 25 procent mere.

Bo Jørgensen , Direktør , Boligselskabet Sjælland

11.45 500 almene boliger på Amager Fælled

Vejlands Kvarter P/S, der er et samarbejde mellem By & Havn og PensionDanmark, udvikler areal på Amager Fælled. Området skal have ca. 2.000 boliger, heraf skal 1.500 være private ejer-, og udlejningsboliger, mens 500 skal være almene boliger. Der kan opføres i alt 219.000 kvm etageareal. Masterplan er udarbejdet af Henning Larsen Architects A/S med Moe A/S som underrådgiver.

Erling Thygesen , Projektudviklingsdirektør, Pension Danmark

12.10 AAB bygger 2.500 spekulationsfri andelsboliger

AAB vil benytte de forblæste friarealer mellem boligblokkene i de almene boligområder til at bygge 2.500 andelsboliger. Sammen med MT Højgaard meldte AAB i august 2020 ud, at parterne lancerer en ny boligform, som opføres mellem de almene boligblokke, der blev bygget i 1950’erne til 1970’erne. Andelsboligerne vil i henhold til Ghettoplanen betyde, at almene boliger i områder, der er på den såkaldte ghettoliste, slipper fra at blive revet ned.

Christian Høgsbro , Adm. direktør, AAB

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

De foregående år har været gode for den almene sektor med et betydeligt antal nye byggeprojekter og flere gennemgående moderniseringer af de eksisterende boliger.

Både staten og kommuner udarbejder nye initiativer, der har til formål at sætte gang i endnu mere alment boligbyggeri og renoveringer hvorfor man i den kommende tid kan forvente, at aktivitetn på området tager til i styrken.

I København alene er der i den nye kommuneplan tale om byggeri af 13.800 nye almene familie- og ungdomsboliger frem til 2031. I støbeskeen er også flere renoveringsprojekter i milliard- eller trecifret millionklassen.

På landsplan Landsbyggefonden godkendt 453 almene byggeprojekter til en samlet sum af 18,4 milliarder kr.


Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 11. maj 2021
Klokken 09.00 - 12.40
: DOCKENDOCKEN, Færgehavnsvej 35, 2150 NordhavnDeltagere

Bo-Vest

Ulrik Brock Hoffmeyer

Boligselskabet Sjælland

Bo Jørgensen

Creo Arkitekter a/s

Rikke Grendal Giliamsen

DOMUS arkitekter

Marie Hvidaa Prochownik
Frida Vang Petersen

Henning Larsen

Mikkel Hune

KAB

Claus Bjørton

Niels Lützen landskabsarkitekter ApS

Niels Lützen

Pension Danmark

Erling Thygesen

Rambøll

Flemming Stenaa

Rambøll Management Consult

Louise Glerup Aner

Vandkunsten

Søren Nielsen

Willis Towers Watson

Jan Linde

Wissenberg

Lars Bendix Christensen

AAB

Christian Høgsbro

Andre konferencer

Tilmeld dig her