Ny praksis for konsortier

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst

Annelouise Dalgaard Pedersen , Partner, Horten Advokatpartnerselskab

Anne-Sophie Kämpf Svane , Specialistadvokat, Horten Advokatpartnerselskab

09.35 Konsortier i dag og i morgen

Hvilke typer konsortier er der? Hvordan danner man et konsortium og hvordan strukturerer man konsortieaftaler? Lovrammer. Udvidet EU-lovgivning. Konsortiesamarbejdets fremtid - kommende regulativer. Samarbejdspartnerne.

10.00 Konsortiesamarbejde og konkurrencereglerne

Hvad siger konkurrenceloven om konsortiesamarbejde? Hvorvidt er et konsortiesamarbejde lovligt efter konkurrencereglerne? Konkurrence og Forbrugerstyrelsens standardkontrakt. Erstatning for konkurrencelovsovertrædelser - muligheder og risici.

10.30 Konsortiedannelse og udbudsreglerne

Hvordan etableres et konsortium under hensyn til udbudsreglerne.

10.50 Kaffepause
11.20 Konsortievenligt udbud

Hvordan tilrettelægges udbud, så der tages hensyn til muligheden for at byde som konsortium?

11.45 Strukturering af konsortieaftaler: jura, økonomi og forventningsafstemning

Hvordan struktureres konsortieaftalen bedst muligt for at sikre en fair og glidende proces fra udbud til projektlevering? Hvordan fordeles den økonomiske kage og hvordan vurderes risikoen for forsinkelser og problemer i løbet af processen, herunder hvem der skal betale for at løse evt. problemer? Kortvarige og langsigtede aftaler. Faldgruber og best practice.

12.05 Konsortiesamarbejde fra projektering til overlevering

Konsortieamarbejde og fremdrift i projektets forskellige fase. Hvordan håndteres uenighed undervejs og hvordan sikres løbende medejerskab af det samlede projekt fra projektgrupperne? Hvilke følger har et konsortiemedlems konkurs for konsortiet? Juridiske løsninger.

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

På baggrund af en dom, der faldt i Højesteret i 2019, vurderer eksperter nu, at det er blevet vanskeligere for virksomheder at indgå konsortiesamarbejder. 

I november 2019 faldt der en dom, hvor Højesteret ophævede Sø- og Handelsrettens dom i den omstridte ”vejstribe-sag”. Her fandt Højesteret - modsat Sø- og Handelsretten - at Eurostar Danmark A/S og GVCO A/S havde overtrådt konkurrencelovgivningen ved at indgå aftale om at byde som konsortium i et udbud om vejstribemarkering.

De komplekse vurderinger af hvorvidt et konsortium lovligt kan deltage i et udbud eller ej, kan føre til, at virksomheder vil blive mere tilbageholdende med at indgå konsortiesamarbejder.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har oplyst, at de på baggrund af ovennævnte dom, vil revidere deres vejledning om konsortiedannelse, som de udgav i 2018.

På dette kursus får du kendskab til den måde, konsortier fungerer på og de lovregler, der styrer konsortiesamarbejde. Vi gennemgår praktiske eksempler og mulige faldgruber.  

 

 
 

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 26. november 2020
Klokken 09.00 - 12.40
: Scandic Palace HotelScandic Palace Hotel, Rådhuspladsen 57, 1550 København vAndre konferencer

Tilmeld dig her