Horsens-Aarhus-broen til Kalundborg til 136 milliarder

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Kattegatforbindelsen: Planer og udførelse

I januar 2020 har regeringen besluttet at fortsætte planerne for fast forbindelse over Kattegat, enten som en vejbro eller en kombineret vej- og jernbaneforbindelse. Der er 7 delkommissiorier, som omhandler anlæg og miljø, finansiering, samfundsøkonomi, trafik og hvor broen skal føres i land: Røsnæs/Samsø/Hou, Asnæs/Samsø/Hou og Sjællands Odde/Djursland.. Hvordan er tidsplanen? Kommende led i undersøgelsen. Planer og tidsplaner fastlægges.

10.00 Mulige linieføringer

Mulige linjeføringer af en eventuel Kattegatforbindelse. I hvilke byer skal den ramme på den jyske og sjællandske side. Hvad vil det betyde for områderne.

10.25 Kalundborg: Ny vækstcenter på Sjælland

Med Kattegatforbindelsen kan Kalundborg få et nyt liv som vækstcenter i det vestlige Sjælland. Det har været svært at få folk til at bosætte sig i Kalundborg-området, selvom Novo med investeringer på 16 milliarder løfter byen. Ny motorvej og broen vil øge interessen markant. Hvad vil det betyde for huspriserne. Hvor stor bliver væksten.

Martin Damm , Borgmester, Kalundborg Kommune

10.50 Kaffepause
11.20 Horsens - konkurrent til Aarhus

Kattegatforbindelsen vil gøre Horsens til en konkurrent til Aarhus, hvad erhvervsudvikling og indbyggertilvækst angår. Horsens indbyggertal, der i dag er på 92.000 mennesker i Horsens kommune kan blive fordoblet som følge af opførelsen af Kattegatforbindelsen.

Peter Sørensen , Borgmester, Horsens Kommune

11.45 Aarhus - ny synergi med hovedstaden

Hvilken betydning vil Kattegatforbindelsen have for Aarhus? Nye erhverv og stigende befolkningstal. Når København og Aarhus kun er 2 timer fra hinanden vil erhvervsudviklingen blive langt mere integreret. Og kulturlivet vil få nye muligheder nå gæster kan hentes fra begge sider.

Marc Perera Christensen , Direktør / CEO, Erhverv Aarhus

12.10 Vision

Visionerne for en fast Kattegatforbindelse, og hvad den vil komme til at betyde for udviklingen på tværs af landet. 

Anders Kühnau , Formand for Kattegatkomitéen og regionsrådsformand i Region Midtjylland, Kattegatkomitéen

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

En kombineret vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat vil koste 136 milliarder kr, mens en ren vejforbindelse kan opføres for 62 milliarder kr. 

I januar 2020 har regeringen besluttet at videreføre den igangværende forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat, som blandt andet ser på mulighederne for en kombineret vej- og jernbaneforbindelse.

Resultaterne af forundersøgelserne ventes færdige i 2021. Byggestart forventeligt i 2027-2028.

En Kattegatforbindelse kan realistisk set være færdig i 2035-2040.

Vejdirektoratet udgav i samarbejde med Sund & Bælt og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i december 2018 en strategisk analyse af effekter og konsekvenser ved projektet, som er grundlaget for den videre planlægning


 

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 2. december 2020
Klokken 09.00 - 12.40
: DOCKENDOCKEN, Færgehavnsvej 35, 2150 NordhavnDe kommer også

DM-Gruppen A/s

Jane Sundstrøm c/o Kontoret

Erhverv Aarhus

Marc Perera Christensen

GSV Materieludlejning A/S

Anne Cecilie Lysbo

Horsens Kommune

Peter Sørensen

Kalundborg Kommune

Martin Damm

Kattegatkomitéen

Anders Kühnau

Pantheon a|s

Flemming Therkelsen

Andre konferencer

Tilmeld dig her