Horsens-Aarhus-broen til Kalundborg til 136 milliarder


Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Vision

Visionerne for en fast Kattegatforbindelse, og hvad den vil komme til at betyde for udviklingen på tværs af landet. 

Anders Kühnau , Formand for Kattegatkomitéen og regionsrådsformand i Region Midtjylland, Kattegatkomitéen

10.00 Kattegatforbindelsen: Planer og udførelse

I januar 2020 har regeringen besluttet at fortsætte planerne for fast forbindelse over Kattegat, enten som en vejbro eller en kombineret vej- og jernbaneforbindelse. Der er 7 delkommissiorier, som omhandler anlæg og miljø, finansiering, samfundsøkonomi, trafik og hvor broen skal føres i land: Røsnæs/Samsø/Hou, Asnæs/Samsø/Hou og Sjællands Odde/Djursland.. Hvordan er tidsplanen? Kommende led i undersøgelsen. Planer og tidsplaner fastlægges.

10.25 Kalundborg: Ny vækstcenter på Sjælland

Med Kattegatforbindelsen kan Kalundborg få et nyt liv som vækstcenter i det vestlige Sjælland. Det har været svært at få folk til at bosætte sig i Kalundborg-området, selvom Novo med investeringer på 16 milliarder løfter byen. Ny motorvej og broen vil øge interessen markant. Hvad vil det betyde for huspriserne. Hvor stor bliver væksten.

10.50 Kaffepause
11.20 Horsens - konkurrent til Aarhus

Kattegatforbindelsen vil gøre Horsens til en konkurrent til Aarhus, hvad erhvervsudvikling og indbyggertilvækst angår. Horsens indbyggertal, der i dag er på 92.000 mennesker i Horsens kommune kan blive fordoblet som følge af opførelsen af Kattegatforbindelsen.

Peter Sørensen , Borgmester, Horsens Kommune

11.45 Aarhus - ny synergi med hovedstaden

Hvilken betydning vil Kattegatforbindelsen have for Aarhus? Nye erhverv og stigende befolkningstal. Når København og Aarhus kun er 2 timer fra hinanden vil erhvervsudviklingen blive langt mere integreret. Og kulturlivet vil få nye muligheder nå gæster kan hentes fra begge sider.

12.10 Spørgsmål og afslutning
12.15 Frokost

Baggrund

En kombineret vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat vil koste 136 milliarder kr, mens en ren vejforbindelse kan opføres for 62 milliarder kr. 

I januar 2020 har regeringen besluttet at videreføre den igangværende forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat, som blandt andet ser på mulighederne for en kombineret vej- og jernbaneforbindelse.

Resultaterne af forundersøgelserne ventes færdige i 2021. Byggestart forventeligt i 2027-2028.

En Kattegatforbindelse kan realistisk set være færdig i 2035-2040.

Vejdirektoratet udgav i samarbejde med Sund & Bælt og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i december 2018 en strategisk analyse af effekter og konsekvenser ved projektet, som er grundlaget for den videre planlægning.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her