ELEVATORprojekter i ejendomme. Økonomi og udførelse. KURSUS


Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Krav til elevatorer

Tekniske og æstetiske krav til elevatorer i eksisterende bygninger og ved ombygninger i Københavns Kommune. Hvordan ansøger man?

Kurt Andersen , Afdelingsleder elevator, Altan.dk

10.00 Elevatorer og ejendommens værdi

Hvad betyder etablering af en elevator for ejendommens værdi og attraktivitet for lejerne eller købere? Kan det altid betale sig at etablere elevatorer?

10.25 Etablering af en elevator

Hvordan gennemfører man et elevatorprojekt? Projektets faser fra start til slut. Idé. Beboernes accept. Kommunens accept. Udførelse. Serviceaftaler. Hvilke typer elevatorer er der? Placering i bygningen og tilgængelighed. Ombygning af bygninger.

10.50 Kaffepause
11.20 Tekniske krav

Krav til elevatorer i Bygningsreglementet. Brandkrav.

11.45 Finansiering

Hvilke finansieringsmuligheder er der? Hvilke støttemuligheder?

12.10 Praktiske erfaringer

Praktiske erfaringer med etablering af elevator.

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

En stor del af den ældre boligmasse er ikke opført med elevator. Imidlertid har mange af beboerne i de øverste etager et ønske om en elevator, hvadenten det er ældre beboere, der kan blive boende i længere tid i sin lejlighed eller børnefamilier, der kan få en lettere dagligdag. Samtidig betyder investeringer i en elevator at ejendommen bliver mere værd.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her