Den nye planlov – For private aktører. KURSUS

Den nye planlov – For private aktører. KURSUS

Send denne konference til en ven eller en kollega

Send denne konference til en ven eller en kollega

Kurset afholdes d. 21. marts 2018 kl. 09.00 - 12.40

Baggrund

Planloven har været under en omfattende modernisering, og trådte i kraft i sommeren 2017. Ændringerne indebærer en række nye muligheder for ejendomsudviklere. Der er gennemført en række administrative lettelser, og adgangen til at dispensere er udvidet.

Der er bl.a. vedtaget nye regler om at prioritere erhvervsarealer langs motorvejene til transport- og logistikvirksomheder, og andre transporttunge virksomheder. En af fordelene ved at friholde sådanne områder for miljøfølsom anvendelse som f.eks. kontorbyggeri er, at også jordpriserne holdes på et rimeligt niveau, såvel som også trafiksikkerhedsmæssige hensyn tilsiger en sådan friholdelse.

Endvidere er der fastsat nye regler om forbehold af arealer til produktionsvirksomheder, med tilhørende udlæg af de såkaldte konsekvensområder. Disse regler tjener til at forebygge miljøkonflikter, og vil bl.a. bidrage til en højere investeringssikkerhed for erhvervslivet. Konsekvensområderne udgør en bufferzone mellem produktionserhverv og mere miljøfølsom anvendelse, og loven tillader opførelse af kontorbyggeri trods forureningsbelastning, forudsat at de i loven fastsatte betingelser herfor opfyldes. Indenfor konsekvensområderne kan der under visse betingelser udlægges transformationsområder, hvor der kan bygges boliger, uanset en vis overskridelse af de vejledende støjgrænser.

Reglerne om planlægning til butiksformål er også ændret, idet den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker er hævet, og idet størrelsesbegrænsningen for udvalgsvarebutikker helt er ophævet. Der kan udlægges aflastningsområder udenfor bymidterne, forudsat at der er et tilstrækkeligt kundegrundlag.

Kurset har til formål at give deltagerne et generelt og overordnet overblik over de udvalgte ændringer, og de muligheder, der knytter sig til disse.

 Program

09.00

Registrering og morgenmad


09.30

Velkomst


09.35

De væsentligste ændringer af planloven

Oversigt over de væsentligste ændringer af planloven.

Vibeke Westergaard Vibeke Westergaard, Advokat, Advokatfirmaet Westergaard


09.45

Administrative lettelser

Administrative lettelser – herunder muligheden for forkortet høringsperiode samt ændring af reglerne om statslige indsigelser.


10.00

Ændret dispensationshjemmel

Ændret dispensationshjemmel – mulighed for dispensation til midlertidig brug af områder og ejendomme i strid med en lokalplans principper.


10.15

Erhvervsarealer langs motorvejene

Regler om prioritering af erhvervsarealer langs motorvejene til transport- og logistikvirksomheder og andre transporttunge virksomheder.


10.30

Erhvervsområder for produktionsvirksomheder

Nye regler om forbehold af arealer til produktionsvirksomheder, med tilhørende konsekvensområder.


10.55

Kaffepause


11.25

Erhvervsområder fortsat

Nye regler om forbehold af arealer til produktionsvirksomheder, med tilhørende konsekvensområder.


11.35

Byggeri indenfor konsekvens- og transformationsområder

Byggeri indenfor konsekvens- og transformationsområder. Regler og praktiske cases.


11.55

Ændring af detailhandelsreglerne

Reglerne om planlægning til butiksformål er ændret, idet størrelsesbegrænsningen for udvalgsvarebutikker er ophævet, og det nu er tilladt at udvide eller udlægge aflastningsområder udenfor bymidterne, forudsat at der foreligger et tilstrækkeligt kundegrundlag.


12.35

Spørgsmål og afslutning


12.40

FrokostTilmelding til Den nye planlov – For private aktører. KURSUS

Send denne konference til en ven eller en kollega

Send denne konference til en ven eller en kollega

Kurset afholdes d. 21. marts 2018 kl. 09.00 - 12.40

1. Virksomhedsinfo og fakturering

Inkluderet i prisen:

  • Professionelt arrangement til tiden
  • Morgenkaffe
  • Frokost
  • Konferencemappe
  • Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende
  • Kursusbevis

2. Antal deltagere og deltagerinfo

Person 1
Person 2
Person 3 - Gratis
Person 4
Person 5
Person 6 - Gratis

Behandler, vent venligst...

Byens Ejendom behandler dine data fortroligt og videregiver aldrig dine informationer til tredjepart. Har du spørgsmål vedr. dine data eller din regning, kan du altid kontakte os på tlf. 70702207 eller pr. e-mail til bogholderi@byensejendom.dk

Buy more conference vouchers

Klippekortet kan bruges af alle medarbejdere i jeres virksomhed. Normalprisen for 5 konferencer er 14.825 kr, for 10 konferencer er den 29.650 kr og for 20 konferencer er prisen 59.300 kr. I sparer altså, 5.125 kr eller 11.150 kr eller 23.300 kr.

10 klip for 18.500
spar 11.150 KR.
20 klip for 36.000
spar 23.300 KR.
5 klip for 9.700
spar 5.125 KR.
Purchase vouchers and signup to conference
  Renewing membership....
I'm not interested

Praktisk info

Tidspunkt

21. marts 2018
Kl. 09.00 - 12.40

Sted

DOCKEN
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
Telefon: +45 39299200
www.docken.dk

Se på kort

Pris

2.965 kr. ekskl. moms.

Kontakt

Har du spørgsmål til arrangementet, vil du have hjælp til tilmelding, eller har du et andet spørgsmål til Byens Ejendom, så skriv til os her.

Vi kontakter dig per email eller tlf. efter dit ønske inden for max 2 arbejdsdage. Dine personlige oplysninger gemmes ikke og bruges kun til at kontakte dig om dette.

Andre konferencer

Grønttorvet og Valby - investerer 30 milliarder i byudvikling
25. oktober 2017, Nordhavn
Læs programmet

Kontorbyggeriets udvikling
2. november 2017, Nordhavn
Læs programmet

Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
16. november 2017, Køge
Læs programmet

Andre seminarer

Sale and lease back. KURSUS
28. november 2017, Nordhavn
Læs programmet

Certificering - nye krav i Byggeloven. KURSUS
29. november 2017, Nordhavn
Læs programmet

Jylland: Certificering - nye krav i Byggeloven. KURSUS
31. januar 2018, Aarhus C
Læs programmet

KONFERENCER OG KURSER