Corona-krav til indretning, byggematerialer og bygninger fremover


Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Virustrussel og nye forholdsregler: Kontorer

Vores kontorlandskab vil blive omformet af Corona-krisen. Vi har ser nu tydeligt at der både var et stort urealiseret potentiale i hjemmearbejde og elektroniske samarbejdsværktøjer, men vi er også blevet bevidste om at kontorets udformning og brug er en smittedefinerende risikofaktor for virksomheden og den medarbejdere. Brugen af hjemmearbejdspladser vil vokse markant og kræve mindre areal i kontorejendomme og skubbe til vores arbejdsformer - omvendt vil øget sikkerhed omkring fællesområder, et mere kontaktfrit og velventileret og teknologisk understøttet kontor kræve nye investeringer.

Rasmus Juul-Nyholm , Adm. direktør, Cobblestone

10.00 Virustrussel og nye forholdsregler: Butikker og butikscentre

Ombygning og nybyg - åbne arealer, åbning mod gader, åbning af overdækninger, flow af kundestrømme, opdeling af centre i nødvendige og ikke vitale-butikker, placering af cafeer og restauranter mod gadeplan (som kan åbnes ved udbrud) til take-away, ventilation, flere WCer.

Kathrine Heiberg , CEO, Reteam

10.25 Virustrussel og nye forholdsregler: Offentlige rum i byer og læringmiljøer

Udformningen af de offentlige rum i byerne vil også blive påvirket af coronakrisen og ønsket om at strømline interaktion mellem mennesker. Kan tiltag, der anvendes i udformnignen af de offentlige rum anvendes til udformning af skoler, butikker og offentlig bygninger såsom hospitaler,  sportshaller mm.

Krister Jens , PhD. Stud. Data Driven Design, MSc. Civ. Eng., Henning Larsen

10.50 Kaffepause
11.15 Erfaringer fra sundhedsbyggeri

Sundhedsbyggeri. Hvordan kan arbejdet med sundhedsbyggeriet overføres til andre typer bygninger hvad angår reduktion af smittedspredning? Hvordan vil en proces fremadrettet se ud, når man programmerer en bygning? Og hvordan bevarer man den sociale sundhed, når man arbejder i det digitale rum?

Camilla Heering , Sundhedschef , Erik Arkitekter

11.40 Lejeloven - huslejefrihed, lejenedsættelse eller fuld husleje

Lejeloven har ikke taget højde for virus-lukninger, men har i paragraf 22 og 23 en række åbninger som udlejere og lejere kæmper om nu. Huslejefrihed, lejenedsættelse eller fuld husleje. Udsættelse af lejebetalinger. For og imod. Nye formuleringer i erhvervslejeloven - hvornår forventes det.

Lasse Stjernholm Detlevsen , Advokat, partner, Plesner advokater

12.05 Frokost
12.50 Fysiske rammer, fællesskaber og Corona

Corona har ikke gjort behovet for fællesskab mindre, men vilkårene har ændret sig - især i de rum, hvor vi møder vores medmennesker. Vi er på vej mod en udvikling, hvor flere dør af ensomhed og nu er corona en ny faktor vi også skal håndtere bedst muligt. Det giver anledning til at tænke over, hvordan vi designer de fysiske rammer, uden det er på bekostning af fællesskab og sundhed.

Dorte Friis , Partner Cand.arch. maa og proceskonsulent, Spacelab Arkitekter

13.15 Nye krav til ventilation

Filtre, recirkulation af luft. Hvorledes sikres at vira ikke transporteres rundt.

Alireza Afshari , Professor, Aalborg Universitet

13.40 Fornyet fokus på rengøring

Optimering, drift, påvirkning af drift og indemiljø. Adfærd og det fælles ansvar for arbejdsmiljøet. Rengøringsdilemmaer.

Katrine Grathe , Head of Cleaning Excellence, ISS

14.05 Konferencen slutter

Baggrund

Coronaen vil komme igen, eller afløses af andre grimme vira, fordi verden er blevet global. Her er 1 bud på Danmark fra nu og frem:

* Rengøring: Vil vokse kraftig, for der vil være krav/ønske om daglig rengøring af indgangspartier og elevatorer i både boligejendomme og kontorejendomme og butiksområder - som vi allerede kender det fra toiletter på tankstationer. Og i det hele taget vil rengøringssektoren vokse markant.

* Boligmarkedet. Kraftig opbremsning magen til sidste krise, for med arbejdsløshed og usikkerhed og stigende renter er der dømt faldende priser - 15-20 %. Banker og realkredit vil se usikkerhed i privatøkonomier og derfor kræve større udbetaling. Og købebeviser vil få et kraftigt nøk ned af. Da epidemier primært rammer storbyerne, kan det give et løft til udkantsområder og ikke mindst øer.

* Butikscentre. I butikscentre vil alle butikker der vender ud mod gaderne få indgang fra gadeplan, som dog kun må anvendes når næste udbrud/statsindgreb kommer. Hvor det er muligt bygges rulletage, så de indre gader kan åbnes op så det ikke opfattes som et butikscenter, men som en almindelig gågade. Udvendige gader på ydersiden i 1. sals kan måske også komme på tale. Husleje-kontrakter vil fremover komme til at indeholde stats-indgrebsklausuler der regulerer husleje-nedsættelse/bortfald. Butikscentres værdi skæres med 25 % pga fremtidige usikkerheder.

* Kontorer. Storrumskontorer vil blive ombygget til mindre enheder, så der kan skærmes af, så alle på kontoret ikke ryger på karantæne i samme ombæring. Flere separate kantiner, toiletter, og printerrum + flere indgange. Hjemmearbejdspladser vil vokse markant og kræve mindre areal i kontorejendomme - omvendt vil de nævnte opdelinger kræve mere plads.

* Restauranter og cafeer. Der vil blive stillet krav om større afstand mellem bordene og bedre toiletforhold, og ikke mindst dyr ventilation (som suger virusluft væk). Det betyder betydelige ombygninger og tilbygninger, men også at mange må lukke, fordi dyrere kvadratmeter-leje (i forhold til antal gæster) og med kun svagt stigende gæsteantal fra efteråret 2020 vil give dårlig økonomi.

* Natklubber og diskoteker. Svær tid, for hvor ellers står gæster så tæt og er så svedige når der danses og drikkes. Krav om ventilation, færre gæster og flere toiletter.

Hoteller. Det er en sørgelig historie, for verden åbner først op primo 2021 for rejsende i større grad, fordi der først på det tidspunkt er fundet vaccine OG folk er nået at blive vaccinerede. Rejsemønstre vil ændres radikalt - i praksis vil folk rejse mindre de næste 3-4 år indtil der er kommet ro og glemsomhed efter den slemme corona. En halvering af gæstetallet de næste 2 år er realistisk/optimistisk.

* Koncertsale og biografer: Flere siddende koncerter, større afstand mellem stole i biografer og koncertsale. Sværere at få økonomi i koncerter for siddende gæster fylder det dobbelte af stående. Flere toiletter, færre tilskuere må lukkes ind.

* Sommerhuse. Et lyspunkt. For når danskerne ikke må eller tør rejse, så vil de købe sommerhuse eller leje feriehytter og sommerhuse. Stort nybyggeri.

* Campingpladser og ferieparker. Der kom i marts 2019 nye muligheder for 40 % hytter med bad og køkken på campingpladser - der kan bygges rundt regnet 30.000 enheder. Det er slet ikke udnyttet, men vil blive det nu i stor stil. Negativt er det at tyskerne ikke må komme i 2020, men nordmændene og (måske) svenskerne vil komme i store strømme til sikre Danmark.

* Industrien. Også her vil der blive krav om opdeling i sektioner, så alt ikke bliver lagt ned ved karantæne. Leveranceusikkerhed vil betyde at større dele af produktionen vil foregå i Danmark, gene med robotter eller anden teknologisk produktion. Flere kvadratmetre er nødvendige.

Konferencen ser på forskellige bud, byggematerialer og indretning.

Coronaepidemien har gjort os opmærksomme på den betydning, ordentlige hygiejneforhold har for vores sundhed og arbejdsevne. Således vil tiden efter coronavirusen være en tid, hvor vi omvurderer og omlægger vores daglige rutiner, hvad hygiejne og tilrettelæggelse af arbejdspladser og offentlige rum, hvor mange mennesker mødes, angår. Nye regler og regulativer kommer til at se dagens lys på hygiejneområdet inden for det byggede miljø og det offentlige rum.

 

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 21. september 2020
Klokken 09.00 - 14.05
: DOCKENDOCKEN, Færgehavnsvej 35, 2150 NordhavnDe kommer også

Alex Poulsen Arkitekter A/S

Rasmus Bernhard Nielsen
Jonas Hviid Mønster

Blue Water Property A/S

Allan Junge

Caplloyd

Flemming Meyendorff

Cobblestone

Rasmus Juul-Nyholm

DAMPA ApS

Michael Nykjær

Danica Pension

Ann-Marie Lewis
Anne Bjerre

Dansk Forvaltningsselskab A/S

Christopher Bruun

Deloitte

Rikke Grunnet

DTU Science Park

Jytte Spaniel
Lars Birch
Lars Outzen

Egedal Kommune

Bente Maaløe

Erik Arkitekter

Jette Lind Johansen
Camilla Heering

Henning Larsen

Krister Jens

Honeywell A/S

Georg Markhovski

ISS

Katrine Grathe

mtre

Pernille Pals

Plesner advokater

Lasse Stjernholm Detlevsen

point north ApS

kristine Krogsgaard-Nielsen

Reteam

Kathrine Heiberg

SIGNAL

Kadir Ünver

Spacelab Arkitekter

Dorte Friis

Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier

Peter Rosenbeck

TAG Ejendomme A/S

Annizette Gjørup
Thomas Gjørup

Aalborg Universitet

Alireza Afshari

Andre konferencer

Tilmeld dig her