Vestegnen: De store projekter

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Boligudvikling og boliginvesteringer i Vestegnen

Børnefamiler forlader Københavns Kommune og i stor stil til forstadsområderne, heriblandt Vestegnen. Hvordan ser et vellykket boligprojekt ud i Vestegnen. Hvad efterspørges og hvor differentieret er det store område, hvad gælder efterspørgselen og de forskellige boligtyper? Hvad kan en evt. udvikling af Ring syd 5 motorvejen betyde for boligbyggeriet?

10.00 Omdannelse af erhvervsområde: 2.000 boliger i Brøndby

Brøndby Kommune har udarbejdet en udviklingsplan for Kirkebjerg. Planen betyder, at det tidligere industrikvarter over de næste 10-15 år omdannes til en ny og moderne bydel med 2.000 boliger. AKF Koncernen har i slutningen af 2019 købt 46.000 kvm i Kirkebjerg. Her planlægger koncernen at opføre et nyt stort boligområde på mere end 470 boliger. Projektet har en samlet salgsværdi på 1,2 milliarder kr. Hvordan skal Kirkebjerg udvikles? Hvilke andre byudviklingsprojekter er der i Brøndby og hvordan vægter kommunen udviklingen af henholdsvis bolig- og erhvervsprojekter?

10.25 Vestegnens fremtid som erhvervsområde

Flere erhvervsområder i Vestegnen bliver for tiden omdannet til boliger, men med flere attraktive stationsnære områder og en kommende letbane er Vestegnen fortsat attraktiv for kontorudvikling. Vestegnen forbliver også et af Danmarks største logistikklynger med et bagland med 3,8 millioner indbyggere i Øresund City. En anden faktor, der vil påvirke Vestegnens potentiele som erhvervsområde er de planlagte infrastrukturinvesteringer med Femern forbindelsen og en evt. udvikling af Ring syd 5 motorvejen fra Køge til Frederikssundsmotorvejen. 

10.50 Nordmarken: Ny bydel i Vallænsbæk til 550 millioner kr.

Vallensbæk Kommune og Vestegnen HF & VUC planlægger i samarbejde udvikling af ny bydel kaldet "Nordmarken". Projektet omfatter omdannelse af den nuværende "VUC-grund" til opførelse af ny bydel med i alt 40.000 kvm boliger i form af familie-, ungdoms- og ældreboliger, både etageboliger og rækkehuse, en skole og daginstitution.

11.15 Kaffepause
11.45 Logistikcenter til 1,5 milliarder i Solrød

Den paneuropæiske logistikspecialist Verdion og partner Aviva Investors vil opføre E20 Park Copenhagen, et nyt logistikcenter med en kapacitet på 150.000 kvm logistikareal på det 380.000 kvm store område tæt på Solrød på E20-motorvejen.

12.10 Bykernen: Ny kæmpebydel i Rødovre

En del af det centrale Rødovre fremstår i dag som et ældre og slidt industri- og erhvervsområde. I de kommende år skal det omdannes til et attraktivt byområde kaldet Bykernen. Området bliver fordelt på 6 forskellige kvarterer. Rødovre Kommune har allerede udarbejdet de første lokalplaner for området, som over flere etaper  bliver udbudt til private investorer.

12.35 Brøndby Strand 2.0: renovering og nybyggeri til milliarder

Brøndby Strand Parkerne står foran en af Danmarkshistoriens største omdannelser med omfattende bygningsrenovering og gentænkning af udeområderne. Den ikoniske bebyggelse strækker sig over 2 km, indeholder 2.900 boliger højhuse, lavhuse og rækkehuse. Projektet omfatter bl.a. nedrivning af 5 af de i alt 12 karakteristiske 16 etagers højhuse, der er forurenet med PCB. De huse, der ikke rives ned skal renoveres gennemgribende for 1.5 milliarder kr. Brøndby kommune har udarbejdet en køreplan for en byudviklingsproces, hvor der i den første etape skal udarbejdes analyser og et konkurrenceprogram, der skal beskrive den opgave, som Brøndby Kommune ønsker at få en række tværfaglige arkitekthold bud på løsninger til. I 2021-2022 vil 3 udvalgte rådgiverhold udarbejde 3 forskellige forslag til, hvordan bydelen kan udvikles i fremtiden. Derudover skal de alm. boligselskaber, øvrige grundejere og bydelens borgere, investorer og andre samarbejdspartnere involveres tæt i processen.

13.00 Spørgsmål og afslutning
13.05 Frokost

Baggrund

Området langs Køge Bugt motorvejen mellem København og Køge, også kaldt Vestegnen, oplever en opblomstring, med stærk vækst i både befolkning og boligpriser.

Vestegnen er et differentieret område, der spænder fra højhuse og boligblokke til lav villabebyggelse langs den naturskønne Køge Bugt, mens der på erhvervssiden findes en stærk koncentration af logistik, og stadig mere kontor og butiksbyggeri.

Hele 6 Vestegnsommuner Vallensbæk, Glostrup, Rødovre, Ishøj, Albertslund og Solrød ligger blandt de 10 kommuner, danskerne helst vil bo i, tæt efterfulgt af Brøndby, Hvidovre og Høje-Taastrup, ifl en rapport udarbejdet af boligportalen Boligdeal.dk.

Vestegnen byder derfor på store udviklingsmuligehder for både bolig og erhvervsbyggeri som følge af sin beliggenhed i forhold til byen, mulighed for fortætning af de mange stationsnære områder og god tilgængelighed, der bliver endnu bedre med opførelsen af letbanen langs Ring 3 og højhastighedsbanen København - Ringsted. Derudover danner de lidt over 329.000 indbyggere i området, og en stigende strøm af tilflyttere, et stærk befolkningsgrundlag for byudvikling.

Fordelt på kommuner er befolkningssammensætningen følgende:

 • Hvidovre: 52,027
 • Rødovre: 36.500
 • Ishøj: 21.675
 • Brøndby: 35.322
 • Vallensvæk: 15,484
 • Solrød: 21,582
 • Greve: 47,773
 • Glostrup: 22,357
 • Albertslund: 27.896
 • Høje Taastrup: 48.853
 • I alt: 329.469Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her