Vestegnen: De store projekter

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Boligmarkedet i Vestegnen

Børnefamilier forlader Københavns Kommune og sætter i stor stil kursen til forstadsområderne, heriblandt Vestegnen. Derfor er efterspørgselen efter boliger i området steget dramatisk i de sidste og det samme gør prisniveauet. Hvordan ser situationen ud nu og hvad bringer de kommende år? Forbliver Vestegnen et attraktivt alternativ til Købnhavn? Vil de mange byudviklings- og boligprojekter på Vestegnen påvirke udbuddet af boliger og prisniveauet? Hvad efterspørges og hvor differentieret er det store område, hvad gælder efterspørgselen, købergruppen og de forskellige boligtyper?

Birgit Daetz , Kommunikationschef, Boligsiden

10.00 Høje Taastrup C: Ny bydel med 262.000 kvm til 3,2 milliarder

Arealudviklingsselvskabet, der er stiftet af Høje-Taastrup Kommune, Danske Shoppingcentre og Ejendomsselskabet ATPFA II, har igangsat en ambitiøs udvikling for området mellem City 2 og Høje Taastrup Station, hvor der skal opføres en helt ny bydel Høje Taastrup C. Det nye byoel får plads til 1.500 boliger godt 100.000 etagemeter erhverv og 4.000 arbejdspladser. Den samlede pris er 3,2 milliarder kr. De første flytter ind i bydelen til april 2022 – hvad er status og hvad mangler?

Lars Bloch , Direktør, Arealudviklingsselvskabet Høje Taastrup C

10.25 Vestegnens fremtid som erhvervsområde

Flere erhvervsområder i Vestegnen bliver for tiden omdannet til boliger, men med flere attraktive stationsnære områder og en kommende letbane er Vestegnen fortsat attraktiv for kontorudvikling. Vestegnen forbliver også et af Danmarks største logistikklynger med et bagland med 3,8 millioner indbyggere i Øresund City. En anden faktor, der vil påvirke Vestegnens potentiele som erhvervsområde er de planlagte infrastrukturinvesteringer med Femern forbindelsen og en evt. udvikling af Ring syd 5 motorvejen fra Køge til Frederikssundsmotorvejen. 

Søren Stensdal , Adm. direktør , Stensdal Group

10.50 Kaffepause
11.20 Butikker, butiksmarkedet og byudvikling på Vestegnen

Mange steder er butiksmarkedet under pres med tomme butikker og lang liggetid ved udlejning, mens andre steder klarer sig bedre i konkurrence med e-handelen. Hvordan er situationen for de eksisterende butikker på Vestegnen: hovedstrøgs butikker, sekundære beliggenheder og butikscentre? Hvad betyder den nye virkelighed på butiksmarkedet, forårsaget af e-handelens fremvækst og den øvrige konkurrencesituation i området for etablering af butikker i de nye byudviklingsområder på Vestegnen?

Jens Chr. Petersen , Senior Specialist, COWI

11.45 Brøndby Strand: Byudvikling for milliarder over de næste 20 år

Hele Brøndby Strand skal forandres over de næste 20 år. Fremtidens Brøndby Strand er en strategisk byudviklingsproces, der bliver igangsat af Brøndy Kommune. Blandt de fysiske fokusområder er bymidten det utidssvarende indkøbscenter, Brøndby Strand Parkerne skal udvikles som et attraktivt boligområde, nord-sydgående forbindelser samt flere af de kommunale arealer, der skal bruges til nye formål så som boliger, byrum og nye offentlige servicefunktioner. Brøndby kommune har udarbejdet en køreplan for en byudviklingsproces, hvor der i den første etape skal udarbejdes analyser og et konkurrenceprogram, der skal beskrive den opgave, som Brøndby Kommune ønsker at få en række tværfaglige arkitekthold bud på løsninger til. I 2021-2022 vil 3 udvalgte rådgiverhold udarbejde 3 forskellige forslag til, hvordan bydelen kan udvikles i fremtiden. Derudover skal de alm. boligselskaber, øvrige grundejere og bydelens borgere, investorer og andre samarbejdspartnere involveres tæt i processen.


Lise Juul Madsen , Programchef , Brøndby Kommune

12.10 Omdannelse af erhvervsområder og kvarterløft på Vestegnen

En del af det centrale Rødovre omdannes for tiden fra et ældre og slidt industri- og erhvervsområde til et attraktivt byområde ved navn Bykernen. Flere af Vestegnens ældre erhversområder undergår i disse år en lignende udvikling og potentielet for flere byudviklingsprojekter af denne type i området er meget stort. Også flere beboelseskvarterer på Vestegnen trænger til et løft med f.eks. opgradering af udearealerne og fortætning. Urban Power er arkitekten bag Bykernen i Rødovre og står bag flere vellykkede nye kvarterprojekter og byomdannelser i både Vestegnen, andre steder i København og i andre byer. Hvordan tilfører man slidte områder et nyt liv? Og hvordan skaber man et vellykket byudviklingsprojekt og kvarterløft? Er der noget særligt ved Vestegnens særpræg, som man skal tage højde for? Samarbejde med kommuner og andre aktører, herunder ejendomsudviklere. Praktiske eksempler og erfaringer.

Rune Veile , Arkitekt, Partner, Urban Power

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Området langs Køge Bugt motorvejen mellem København og Køge, også kaldt Vestegnen, oplever en opblomstring, med stærk vækst i både befolkning og boligpriser.

Vestegnen er et differentieret område, der spænder fra højhuse og boligblokke til lav villabebyggelse langs den naturskønne Køge Bugt, mens der på erhvervssiden findes en stærk koncentration af logistik, og stadig mere kontor og butiksbyggeri.

Hele 6 Vestegnsommuner Vallensbæk, Glostrup, Rødovre, Ishøj, Albertslund og Solrød ligger blandt de 10 kommuner, danskerne helst vil bo i, tæt efterfulgt af Brøndby, Hvidovre og Høje-Taastrup, ifl en rapport udarbejdet af boligportalen Boligdeal.dk.

Vestegnen byder derfor på store udviklingsmuligehder for både bolig og erhvervsbyggeri som følge af sin beliggenhed i forhold til byen, mulighed for fortætning af de mange stationsnære områder og god tilgængelighed, der bliver endnu bedre med opførelsen af letbanen langs Ring 3 og højhastighedsbanen København - Ringsted.

Tallene fra Boliga viser antal solgte villaer og rækkehuse i 2019 / i 2020 og stigningen i procent:

•    Vallensbæk: 138 / 179 / 29,7 procent
•    Ishøj: 143 / 184 / 28,7 procent
•    Brøndby: 184 / 233 / 26,6 procent
•    Glostrup: 147 / 183 / 24,5 procent
•    Høje-Taastrup: 469 / 577 / 23,0 procent
•    Rødovre: 286 / 337 / 17,8 procent
•    Albertslund: 170 / 197 / 15,9 procent
•    Hvidovre: 407 / 413 / 1,5 procent

Derudover danner de lidt over 329.000 indbyggere i området, og en stigende strøm af tilflyttere, et stærk befolkningsgrundlag for byudviklingen.

Fordelt på kommuner er befolkningssammensætningen følgende:

 • Hvidovre: 52,027
 • Rødovre: 36.500
 • Ishøj: 21.675
 • Brøndby: 35.322
 • Vallensvæk: 15,484
 • Solrød: 21,582
 • Greve: 47,773
 • Glostrup: 22,357
 • Albertslund: 27.896
 • Høje Taastrup: 48.853
 • I alt: 329.469Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 6. september 2022
Klokken 09.00 - 12.40
: Scandic GlostrupScandic Glostrup, Roskildevej 550 , 2605 BrøndbyDeltagere

Aldi

John Borella

Arealudviklingsselvskabet Høje Taastrup C

Lars Bloch

BO-VEST

Martin Olsen
Peter Føhrby Nybom
Jeannette Pagh Schüler
Anders Schou Pleidrup

Boligsiden

Birgit Daetz

Brøndby Kommune

Lise Juul Madsen

danbolig

Anne Crone

EDC Erhverv Poul Erik Bech

Frank Kristensen
Mark Backhausen

Friheden Gruppen A/S

Stefan Boll Johansen Friheden Ejendomme ApS

Høje-Taastrup Kommune

Astrid Jørgensen
Birgitte Bøgeløv

ICP

Jens Chr. Petersen

Lidl

Christina Birlie

Norconsult Arkitektur

Lotte Larsen
Hans Henrik Linde
Jess Sørensen

Skel.dk Landinspektører

Michael Thomsen

Stensdal Group

Søren Stensdal

Torben Stevold

Torben Stevold

Urban Power

Rune Veile

Andre konferencer

Tilmeld dig her