Vejle: De store projekter

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Visioner og strategier for vækst i Vejle: økonomi, bosætning og infrastruktur

Vejle er én af Danmarks hurtigst voksende byer. I 2019 overhalede Esbjerg, hvad befolkningstallet angår, og dermed er blevet Danmarks femtestørste kommune med 118.028 indbyggere i juni 2021. Vejle Kommunes nye bosætningsstrategi frem til 2030 blev vedtaget i august 2021. Ifølge den nye strategi forventer Vejle Kommune at vokse med 1.500 borgere om året. Hvilke visioner og perspektiver er der for Vejle som bosætningsby, og hvordan vil byen udnytte de muligheder, der ligger i den betydelige befolkningsvækst? Infrastrukturudvikling: Forbindelsesvejen vest om Uhre og havnetunnel. Vil Vejle fortsatkæmpe for en ny Vejle Fjord forbindelse?

10.00 Ny Rosborg: ny bydel med 2.500 boliger + andre konkrete planer og projekter i Vejle

Ny Rosborg er Vejles største kommende bydelsprojekt. Den nye bydel vil give plads til 4.000-5.000 beboere og etableres som 6 holme på et 800.000 kvm stort areal i Vejle Ådal. De første byggerier forventes at gå i gang om 2-3 år. Byrådet har i 2020 vedtaget udviklingsplanen for Ny Rosborg og er i gang med at udarbejdes et kommuneplantillæg for den nye bydel. Senere opstartes en rammelokalplan for de første 2 etaper af udviklingsplanen. Lokalplan kommer til at blive udarbejdet sideløbende med kommuneplantillægget og skal give mulighed for at etablere det blå-grønne landskab samt de 3 første holme. Arkitektfirmaet Møller & Grønborg præsenterede i april 2020 en udviklingsplan for den nye bydel. Andre konkrete planer og byudviklingsprojekter i Vejle i den kommende tid. Lokalplaner og kommende udbud. Erhvervsområdet Highroad Vejle Syd, byfornyelsen af Vestbyen, parkeringshus ved Gammelhavn og Sjællandsgade, udvidelse af Erhvervspark Vandel.

Henrik B. Aagaard , Afdelingsleder, Planafdeling, Vejle Kommune

10.25 Boligmarkedet i Vejle

Vejle Kommune med et befolkningstal på 118.028 i juni 2021, er én af Danmarks hurtigst voksende kommuner, og er en af de kommuner, der tiltrækker flest tilflyttere. Alene i 2020 er der kommet 1.571 flere indbyggere i Vejle og Vejle Kommune forventer at opretholde den årlige befolkningsvækst i samme størrelesorden frem til 2030. Tilstrømning af de nye borgere og den generelle prisstigningstendens i 2020 har også afsat sine spor i Vejle, hvor kvadratmeterprisen steg med 8,5 procent i løbet af 2020, betydeligt mere, end landsggennemsnit på 6.5 procent. Dette medfører en høj byggeaktivitet af både 1-familiehuse, rækkehuse og boliger i etageejendomme. Hvor skal de nye indbyggere bo, og hvordan kommer efterspørgslen og priserne til at udvikle sig i de kommende år? Hvem flytter til Vejle? Hvilke nye boligkvarterer og byområder bliver attraktive, og for hvem?

10.50 Kaffepause
11.20 Erhvervsmarkedet i Vejle

Erhvervsmarkedet i Vejle: kontor, butik, logistik, industri og hotel. Byggeri af udlejningsboliger. Er der ledige grunde nok til erhvervsudvikling i Vejle? De bedste områder. Boom i hotelinvesteringer i Trekantområdet. Flere nye hoteller i Vejle.

11.45 Gammelhavn: 79.700 kvm boliger og erhverv

Folketingets Finansudvalg godkendte i maj 2021 Banedanmarks salg af det gamle jernbaneareal ved Gammelhavn i Vejle til udviklingsselskabet NPV. Banedanmark sælger således sin del af Posthusgrunden og dermed kan udviklingsselskabet realisere de betingede handler, som selskabet tidligere har indgået med PostNord og DSB, der ejer resten af Posthusgrunden. På arealerne vil NPV opføre 79.700 kvm byggeri, hvoraf 7.800 kvm er detailhandel, fælles lokaler, restauranter og liberalt erhverv. Blandt andet er der indgået aftale med Kvickly. Lokalplanen for projektet blev godkendt i maj 2020. Projektet er tegnet af Årstiderne Arkitekter. Derudover har NPV koblet Henning Larsen Architects på til at tegne en del af projektet for yderligere at sikre variation. Rambøll er ingeniør. Hvad skal der bygges? Tidsplan. Udbud. Hvad vil projektet betyde for Vejle?

12.10 Infrastruktur i Vejle og Trekantområdet

Hvordan ser den kommen infrastrukturudbygning i Vejle og Trekantområdet ud? Hvordan ser det ud med de planlagte investeringer? Hvad er realistisk, muligt og hvilken udvikling ønsker man? 

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Vejle er én af Danmarks hurtigst voksende byer. I 2019 overhalede Esbjerg, hvad befolkningstallet angår, og dermed er blevet Danmarks femtestørste kommune med 118.028 indbyggere i juni 2021.

Vejle Kommunes nye bosætningsstrategi frem til 2030 blev vedtaget i august 2021. Ifølge den nye strategi forventer Kommunen at vokse med ca. 1.500 borgere om året. Tilstrømning af de nye borgere og den generelle prisstigningstendens i 2020 har også afsat sine spor i Vejle, hvor kvadratmeterprisen steg med 8,5 procent i løbet af 2020, betydeligt mere, end landsggennemsnit på 6.5 procent. 

Befolkningsvæksten medfører behovet for udvikling af nye byområder. Udviklingen er allerede sat i gang i påbl.a.  Gammelhavn, den tidligere Posthusgrunden, er der planer om at opføre 200 nye boliger i karrér på 6-7 etager.

På tegnebrættet er også udvikling af den 500.000 kvm store forstad, Rosborg, i Vejle Ådal vest for centrum. Her er der potentiale for 250.000 kvm nyopførelse af bolig og erhverv. Bydelen vil på sigt få mellem 4.000 og 5.000 nye indbyggere, og der kan opføres mellem 2.000 og 2.500 boliger.

Vejle er også en traditionsrig erhvervsby og en lille "metropol" med sprudlende erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og kulturaktiviteter. Kommunen har en vision om at tiltrække 500 nye private arbejdspladser om året og være blandt Danmarks 10 mest erhvervsvenlige kommuner.

Vejleområdet har optimal trafikal tilgængelighed og kan tiltrække produktions- eller servicevirksomheder, større lager- eller distributionsvirksomheder, engroshandel, håndværkervirksomheder samt hoteller.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her