Udvikling af nedslidte ejendomme og konvertering til nye formål

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Markedet for udviklingsejendomme

Kan man tale om et marked for udviklingsejendomme? Eller er "markedet" alt for mangfoldig, hvad priser, udviklingsmulighedr, teknisk tilstand, beliggenhed mm angår? Optimering gennem renovering, ombygning, driftforbedringer eller ændring af ejendommens bestemmelse.

10.00 Den gode ide: "Næse" for et godt projekt

Hvordan finder man frem til gode udviklingsmuligheder ved en ejendom? Er intuitionen nok eller kan man sætte "næsen" for et godt projekt på formel? Udvikling og optimering gennem et regneark eller unikt koncept og innovative ideer?

10.25 Juridiske aspekter af ejendomsudvikling

Juridiske aspekter af ejendomsudvikling. Hvad skal man være opmærksom på?

10.50 Paragraf 5 stk. 2 renoveringer efter Blackstone-indgreb

Situationen for paragraf 5 stk 2 renoveringer efter Blackstone-indgreb. Er der stadigvækk muligheded for gode opgraderingsprojekter af nedslidte boliger?

11.15 Kaffepause
11.50 Ejendomsoptimering gennem renovering

Eksempel på et godt ejendomsoptimeringsprojekt gennem renovering og ombygning. Hvad kan en arkitekt tilføre en opgraderingsmoden ejendom?

12.15 Profitabel energioptimering

Hvilken værdi har energispørgsmålet i en ejendomshandel? Hvordan indregner køber energiforbruget i prisen? Hvilke energiforbedringer sælger bedst - er det benhårdt forbrug, eller er der også penge i miljøhensyn? Undersøgelser tyder på, at energiforbedringer gennemsnitligt forøger værdien af huse med 11 procent. Hvordan ser det ud med erhvervsejendomme?

12.40 Certificering af renoverede ejendomme

Ikke kun nybeggeirer, men også renoveringer kan blive certificeret. Det mest udredte certifikat er DGNB certifikatet, og nu er der også mulighed for at benytte sig af den tyske certificeringsordning: "Buildings in use". Hvad skal der til for at opnå et certifikat? Hvad betyder det for ejendommen?

13.05 Spørgsmål og afslutning
13.10 Frokost

Baggrund

Der er store muligheder for at tilføre en ejendom værdi gennem renovering, ombygning eller driftoptimering. Stadig flere invetorer og ejendomsudviklere specialiserer sig i optimering af ejendomme, hvor potentielet ikke udnyttes til fulde. Dette gælder også energirenoveing af ejendomme, der nyder står bevågenhed, ikke mindst på grund af energispørgsmålets stigende værdi i ejendomshandel.

Ganske vist betød det såkaldt Blackstone indgreb fra 2020, at det er blevet mindre profitabelt at gennemføre paragraf 5 stk 2 renoveringer som har givet udlejere mulighed for ved fraflytning at foretage en gennemgribende renovering af lejemålet og sætte huslejen markant op. Udlejere skal nu bl.a. vente 5 år fra at have overtaget en ejendom, før de kan hæve huslejen efter paragraf 5 stk 2. og det har bragt denne type projekter ned, men ikke berøvet dem deres attraktivitet helt og nye forretningsmodeler er ved at opstå på området.

 

 

 

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her