Udvikling af ferieparker og sommerhuse - nye regler, investeringer og byggeri

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Omdannelse af campingpladser: love og regler

Omdannelser af campingpladser i spændet mellem sommerhuslov, campingreglement, planlov og bygningsreglement. Konkrete eksempler.

10.00 Fremtidens feriehuse og feriefaciliteter

Hvilke krav stiller nutidens og - især - fremtidige brugere til feriefaciliteter? Hytter, campingpladser, strandhoteller og feriecentre. Nye trends i udformning, udstyr og oplevelsestilbud.

10.25 Kystnære turistfaciliteter: udvikling af arealer ved 111 havne

Nyt landsplandirektiv giver kommunerne mulighed for at udvikle arealer ved 111 havne og udlægge 2.027 nye sommerhusgrunde i kystnærhedszonen.

10.50 Kaffepause
11.20 Feriecamping og strandbeskyttelse

Strandbeskytelse i forbindelse med oprettelse af camping- og feriehuspladser. Regler. Dispensationsmuligheder.

11.45 Norsk investor køber camping i Danmark for over 100 millioner

Det norske investeringsselskab Norvestor har købt 4 campingpladser på Fyn for lidt over 100 millioner kr. Og flere opkøb er på vej. I alt har koncernen nu 44 campingplader i Sverige og Danmark, som er samlet i det svenske selskab First Camp. Selskabet har i december 2019 børsnoteret en obligation og fået 700 millioner i kassen til nye campingopkøb i Danmark. Norvestor har 10 milliarder kr under forvaltning og fokuserer på mindre og mellemstore selskaber i Norden.

12.10 Ny Lalandia med 483 feriehuse og et badehotel

Lalandias 3. danske feriecenter skal åbne i Søndervig. Det nye Lalandia i Søndervig vil bestå af en stor Aquadome, legeland, padel-tennis, kreative værksteder, restauranter og caféer. I tilknytning til Lalandia vil der blive opført 483 feriehuse i fase 1, og efterfølgende vil der blive opført et badehotel. I alt får cententerfaciliteterne et areal af 35.000 kvm.

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Campingpladser skal ændres til ferieparker. Nu står de for 1/3 af danskernes overnatninger inden for landets grænser, svarende til 11 millioner gæster, hvilket gør camping til den mest udbredte hjemlige ferieform blandt danskerne. Ikke desto mindre har antallet af campinggæster på danske campingpladser været faldende i de sidste år. 

For campingpladserne lever ikke op til moderne turisters krav. Derfor har Erhvervsstyrelsen udstedt en nyt campingbekendtgørelse, der trådte i kraft den 31. marts 2019. De nye regler vil løfte de danske campingpladser, og gøre dem mere attraktive for professionelle investorer, som vil ændre omrdåerne til ferieparker.

For hele leisuremarked gælder det, at markedet bliver mere og mere professionaliseret og flere store ejendomsinvestorer retter nu deres interesse mod feriefaciliteter. 

Interesen gælder både hytter, campingpladser, ferieboliger, strandhoteller og feriecentre, og drives af at:

  • Elbiler kan ikke trække campingvogne - så derfor vil der komme feriehuse i stedet.
  • Nye regler siger 40 procent af en campingplads må være feriehytter.
  • Hytter må nu være 45 kvm til 70 kvm store dobbelthytter.
  • Folk holder fere i Norden (Danmark).
  • Nyt camping reglement per marts 2019 med langt større muligheder.
  • Store investorer går ind i fereprojekter: Søndervig (Parken Sport og Entertainment), projektet på Nordals, norsk-svensk koncern har opkøbt 4 fynske campingpladser.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her