Træbyggeri

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Hvad viser evaluering af træbyggeri?

Teknologisk Institut har i samarbejde med Alexandra Instituttet lavet de såkaldte post-occupancy evaluations, POEs, af en række træbygninger både i Danmark og andre steder i EU. Undersøgelsen fokuserer bl.a. på følgende parametre: akustik, indeklima, temperatur, æstetik samt bygningen som helhed og bygger på målinger, simuleringer og på den opfattelse beboerne har af bygningen.

10.00 Det nyeste om brandsikring

Brandsikring af træbyggeri fortsætter med at være vigtigt issue når der skal bygges i træ. Det nyeste om brandsikring. Erfaringer fra verdens højeste træbyggeri i Norge.

Jonathan Jørgensen , Fagchef brandsikring, Sweco

10.25 Ny brandsikringsmetode uden kemikalier

Nyudviklet specialløsning uden brug af kemikalier i byggeriets træfacader kan minimere risikoprofilen og reducere prisen for højt bæredygtigt træbyggeri markant. Løsningen har gennemgået Danmarks mest omfattende brandtest i verdensmålsprojektet UN17 Village i København. Udvikleren bag projektets 24 m og 7 etager høje træbygninger er NREP.

10.50 Kontorhus i 20 etager af træ og brugte vindmøllevinger

Med 78 m i højden og 20 etager bliver det kommende kontorhus ”TRÆ” i Aarhus Danmarks højeste træhus. Højhuset, som opføres af pensionsselskabet PFA, skal teste nye metoder til genbrug af træ, glas og udtjente vindmøllevinger. Byggeriet er sat i gang i juni 2022.

Michael Bruhn , Direktør, PFA Ejendomme

11.15 Kaffepause
11.40 Genbrugstræ i byggeriet

Muligheder for anvendelse af genbrugstræ i byggeriet.

12.05 Bærende konstruktion og ydervægge i træ

Totalentreprenøren Hoffmann opfører sammen med AP Ejendomme et uddannelses- og forskningscentret Biomanufacturing Project House, BPH, i Kalundborg. Både den bærende konstruktion og ydervægge er udført i træ. Fordele og ulemper ved teknologien. Er træ fortsat et højrisikomateriale - et bud fra et entreprenørfirma.

12.30 Banebrydende træteknologi: Fra fabriksbygning til boliger

Transformationen af de gamle fabriksbygninger Fabers Fabrikker i Ryslinge på Fyn til bolig har modtage Renoverprisen i 2022. På baggrund af en 3D-scanning af de kringlede rum i den gamle fabrik var det muligt at bygge en ny “boligboks” af træ, der passer ind i fabriks-skallen. 

Mads Møller , Partner, Arkitekt , Arcgency

12.55 Spørgsmål og afslutning
13.00 Frokost

Baggrund

Træbyggeri bliver mere og mere populært, og det er nu muligt at bygge både højhuse og store bygningskomplekser i træ.

Træ anvendes til boligbyggeri, kontorer, skoler og andre undervisningsinstitutioner, men mulighederne er mange flere.

Træets stigende popularitet som byggemateriale skyldes dets klimavenlige egenskaber, fleksibelt og lav vægt.

Fordi materialet kan ånde, giver træ et betydeligt bedre indeklima i sammenligning med beton og andre byggematerialer.

Som et bæredygtigt alternativ til beton er træ derfor kommet i fokus hos både bygherrer og arkitekter.

 

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 5. december 2023
Klokken 09.00 - 13.00
: Endnu ikke fastsatEndnu ikke fastsat, Offentliggøres snarest, 1000 KøbenhavnDeltagere

Alfabo

Georg Schmidt
Erik Lønne Gotfredsen

Arcgency

Mads Møller

CG Jensen A/S

Morten Andersen
Claus Baumann
Henrik Berg

COWI A/S

Heidi Lund Hansen

De Forenede Ejendomsselskaber A/S

Flemming Mathiesen

Enemærke & Petersen

Thomas Bülow

GMB Ejendomme ApS

Mike Holch
Simon Skov
Jens Lauritsen
Thomas Stentoft
John Toft

HHM A/S

Peter Carstensen

Hoffmann A/S

Troels Søgaard
Steffen Boye
Jacob Sølvsten Andersen
Tom Pedersen

Kornmark ApS

jens mark

PFA Ejendomme

Michael Bruhn

Sweco

Jonathan Jørgensen

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører

Claus Lind

Andre konferencer

Tilmeld dig her