Træ til etagebyggeri og rækkehuse - nyeste udvikling i træbyggeri

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Træbyggeri: status og fremtid

Er træbyggeriet kommet over sine børnesygdommene. Hvilke erfaringer har man høstet og hvad vej går udviklingen inden for et byggeform, der efterhånden har fået et godt fodfæste i dansk byggeri? Mange forhold ska spille sammen, hvis man skal lave et vellykket træbyggeri. Hvordan opnår man det?

10.00 Nye krav i bygningsreglementet fra 2023: Hvad betyder de for træ i byggeri?

Fra 2023 indfases i bygningsreglementet krav til bygningers klimaaftryk. Det betyder bl.a., at alt nybyggeri fremover skal underkastes en livscyklusvurdering, LCA, mens der samtidig trinvist indføres et loft over CO2-udledninger fra 2023 til 2029. Den 5. marts 2021 vedtog en række politiske partier aftalen om den nationale strategi for bæredygtigt byggeri. Hvad vil aftalen og det nye Bygningsreglement betyde for træbyggeri?

10.25 Nyudviklet sensor monitorerer fugtskader

Eliminering af skader i træbyggeri er en væsentlig forudsætning for træbyggeri skal vinde ordentligt ind i byggebranchen. Startup virksomheden Woodsense har udviklet en trådløs sensor, der overvåger trækonstruktioner og sender alarmer, når der opstår eksempelvis fugtskader. Sensoren monitorer træelementerne og følge dem i hele værdikæden ind til drift af bygningen. Woodsense er i 2021 blevet udvalgt af Realdania og Industriens Fond til at deltage i et Urbantech programmet hvor de har skabt et tæt samarbejde med COWI & Arkitema.

Jeppe Rasmussen , Founder, CEO, Woodsense

10.50 Kaffepause
11.20 Træ lige så stærkt som beton: CLT

CLT eller Cross laminated timberer, der også kaldes massivtræ, er lige så stærkt som beton og gør det muligt at bygge stort og højt med træ. CLT blev introduceret i Østrig og Tyskland i 1990’erne, og er efterhånden blevet udbredt som byggemateriale til både beboelses- og erhvervsejendomme. Præfabrikerede elementer af CLT gør det muligt at bygge hurtigt og effektivt. I Danmark har der dog hidtil kun været relativt få projekter med anvendelse af CLT. Hvorfor er materialet ikke mere udbredt? Hvilke fordele og ulemper har det? Er prisen konkurrencedygtig i forhold til andre materialer?

11.45 13.900 kvm stor kontorbygning af træ

Arkitema og COWI står i spidsen for udviklingen af et nyt dansk hovedkvarter for industrigiganten Bosch. Det 13.900 kvm store træbyggeri opføres på Telegrafvej i Ballerup, og skal stå klar til brug i 2023. Bosch har ønsket, at alt i ejendommen skulle tænkes bæredygtigt, med fokus på at bygningen skulle gøre en reel forskel. Ifølge Arkitema bliver der tale om et hus, der sætter nye standarder, og som kommer til at blive en milepæl på rigtig mange punkter inden for kontorbyggeri. Bl.a. bruges der Cross Laminated Timber, CLT i vigtige konstruktioner som facader og etageadskillelser.

Dorthe Keis , Arkitekt maa, partner, Arkitema

12.10 Fælledby: 2.000 træboliger på Amager

Fælledby på Amager, også kendt under navnet Vejlandskvarteret bliver Københavns første bydel i træ. PensionDanmark og By & Havn er gået sammen i et projektselskab og bygger 2.000 træboliger på 181.000 kvm byggegrund i Vejlandskvarteret. Bebyggelsen bliver certificeret efter de højeste standarder for bæredygtighed og med facader beklædt med naturmaterialer som sten, tegl og træ. Den nye bydel skal udvikles over de kommende 10 år. Det bliver det fjerde og sidste bykvarter i Ørestad. Henning Larsen and MOE har udarbejdet masterplanen for projektet.

 

 

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Træbyggeri bliver mere og mere populært, og det er nu muligt at bygge både højhuse og store bygningskomplekser i træ.

Træ anvendes til boligbyggeri, kontorer, skoler og andre undervisningsinstitutioner, men mulighederne er mange flere.

Træets stigende popularitet som byggemateriale skyldes dets klimavenlige egenskaber, fleksibelt og lav vægt.

Fordi materialet kan ånde, giver træ et betydeligt bedre indeklima i sammenligning med beton og andre byggematerialer.

Som et bæredygtigt alternativ til beton er træ derfor kommet i fokus hos både bygherrer og arkitekter.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 3. maj 2022
Klokken 09.00 - 12.40
: DOCKENDOCKEN, Færgehavnsvej 35, 2150 NordhavnDeltagere

Profile A/S

Frank Nielsen
Dorthe Sprøgel Svendsen

Adserballe & Knudsen A/S

Michael Vestergaard Jacobsen

Arkitema

Dorthe Keis

CG JENSEN A/S (CG JENSEN A/S - Fabriksparken v. Glostrup)

Henrik Berg
Morten Andersen

DAB

Jane Nelson
Nanna Marie Aae Christnesen

Frederiksberg Kommune ( Ældrerådet)

Claus Kortzau

KAB

Jesper Birn Lindeberg

Kornmark ApS

Søren Aabling
Jens Mark

NCC Danmark

Martin Wittendorff Jensen

NCC Danmark A/S

Lasse Ebler
Carsten Haake
Morten Lauritsen

NordVestBO

Anders Vestergaard

Willis Towers Watson

Jan Linde

Woodsense

Jeppe Rasmussen

Züblin A/S

Mikael Schroll
Rasmus Mørch

Andre konferencer

Tilmeld dig her