Tidsplaner, forsinkelse, dagbøder og ekstraarbejder i byggeriet. Kursus

Baggrund

Tidsplaner og planlægning af byggeprojektet er en stor del af AB 18. Her får du en grundig gennemgang af reglerne for tidsplaner, fristforlængelse, dagbøder og ekstraarbejder med udgangspunkt i AB18.

Byggeriet har fået nye aftalevilkår, som tages i anvendelse fra 1. januar 2019. De medfører væsentlige ændringer i forhold til tidsplaner og planlægning af byggeprojektet.

På dette kursus får du en fortolkning af praksis og jura på området for tidsplaner, forsinkelse, dagbøder og ekstraarbejder med udgangspunkt i AB18. Undervejs vil du høre om praktiske eksempler og voldgiftspraksis.

Vi sætter fokus på de ændringer omkring planlægning og tidlig involvering, som er en del af de nye regler i AB 18.  Du får praktiske anvisninger til, hvordan du fører tilsyn med, opgør og registrerer ekstraarbejder. Samtidig taler vi om konfliktløsning under de nye regler.

5 gode grunde til at deltage:

1. Du får en god forståelse for reglerne for tidsplaner, fristforlængelse og dagbod.

2. Du lærer, hvornår og hvordan man varsler dagbod.

3. Du får styr på de overvejelser, du bør gøre dig allerede ved kontraktforhandlingen.

4. Afklaring på reglerne og typiske problemstillinger i forbindelse med ekstraarbejder.

5. Indsigt i nye konfliktløsningsmodeller i AB 18.

Hvem kan deltage? 

Alle som arbejder med entrepriseret og byggeriets aftalevilkår, og som håndterer eller eksponeres for tidsplaner, forsinkelser, dagbod og ekstraarbejder – uanset om du er bygherre, entreprenør, leverandør, arkitekt, ingeniør, konstruktør eller andet.

Kurset er både relevant for dig, som kender de tidligere regler i AB 92 og har brug for en gennemgang af de nye regler. Og for dig som har brug for en bred introduktion til reglerne på området.

For at få mest muligt ud af kurset, anbefaler vi, at du har grundlæggende kendskab til entrepriseret, f.eks. ved at have deltaget i kurset AB 18 for ikke jurister – intensiv entrepriseret.

Undervisere:
Christoffer Hornslet, Advokatfuldmægtig, Bech-Bruun Advokatvirksomhed

Afholdes i samarbejde med Nohr-Con.
Netværksmedlemskab hos Byens Ejendom kan ikke benyttes ved tilmelding til Nohr-Con-konferencer. Klippekort: Det koster 2 klip at deltage

DELTAGERPRIS
Kr. 4.995,- ekskl. moms per person.

Læs mere om baggrunden

Program

08.45 Morgenkaffe og registrering
09.00 Velkomst v/ Nohrcon
09.10 Tidsplaner, Forsinkelse og dagbøder
Tidsplaner og planlægning ifølge AB18. Tid og forsinkelse. Tidsfrister og deres betydning for forsinkelse og dagbod. Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse. Entreprenørens reklamationspligt for tidsfristforlængelse. AB18 og skærpede krav i kontraktgrundlaget. Bygherrens hæftelse ved forsinkelse. Erstatning eller godtgørelse. Entreprenørens reklamationspligt. Bygherrens ret til tidsfristforlængelse. Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse og dagbod. Dagbod eller erstatning. Størrelsen af dagbod. Bygherres varsling af dagbodskrav. Tabsbegrænsningspligt og forcering af arbejderne. 
12.00 Frokost
13.00 Ekstraarbejder
Entreprenørens ret og pligt til at udføre ekstraarbejde. Skriftlighed som krav for bestilling af ekstraarbejde. Kontrakt- eller ekstraarbejde. Betalingskrav for ekstraarbejde. Opgørelse af ekstrakrav vedr. ekstraarbejder. Vurdering af pris som regningsarbejde via syn og skøn. Ekstraarbejder og afleveringsfrister/overskridelse heraf. Konflikthåndtering. 
16.00 Afslutning og tak for i dag. Deltagerbeviser udleveres.
Læs mere om programmet
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

Brøndby Kommune - Jura og Kommunale Ejendomme

Mette Sølbeck Rungsted
Betinna Pliniussen
Andreas Topp Christensen
MIchael Brath
Jesper Storskov
Marie Peronard
Mette Hersom Steffensen
Henrik Schiermacher

Dobbelthuse.dk ApS

Tonny Ager Søbrink

Hoffmann A/S

Morten Enkebølle

JCB Tømrer & Snedker ApS

Lene Bundgaard

NCC

Søren Vange

Råhus Construction ApS

Carsten Iversen

sbs rådgivning

Bo Vendelholt Christensen

ØENS Advokatfirma

Søren Saaby Hansen

Andre konferencer

Tilmeld dig her