Tagboliger og altaner - planlægning og løsninger

Baggrund

Etablering af tagboliger kan være et svar på den voksende efterspørgsel på boliger i København. En undersøgelse foretaget af DTU Byg har vist, at der i København alene kan etableres boliger til 22.000 beboere, hvis potentialet for tagboliger i de ældre københavnske ejendomme udnyttes fuldt ud. Tilmed på nogle af de mest eftertragtede adresser, hvor der ellers ikke er mulighed for at bygge nyt.

Set på landsplan er der ifl. data fra Danmarks Statistik og BBR-registret i alt ca. 7 millioner uudnyttede kvm loftsareal i etageejendomme i Danmark. Det svarer til omkring 70.000 taglejligheder.

Alene i København findes der over 20.000 kvm uudnyttede loftarealer på større beboelsesejendomme.

Opsætning af altaner på eksisterende ejendomme er enormt populært disse år. Etablering af altaner er teknisk ret kompliceret, til gengæld resulterer den i en mere beboervenlig lejlighed, der tilmed stiger i værdi.

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Økonomi og tekniske rammer
Rentabiliteten på tagboliger øges markant gennem optimering af tagets geometri, byggeteknisk rationalisering, samspil mellem teknik og arkitektur, samt fokus på boligkvaliteter for fremtiden. Muligheder og risici, de tekniske rammer og hvad der gør et tagboligprojekt rentabelt på både kort og langt sigt.

Diego Cubillo Nielsen , Arkitekt, cand. arch. Partner , Arkitekturlab

Brian Lund Povlsen , Bygningskonstruktør, Partner, Arkitekturlab

10.00 Hvilke tagboliger efterspørges?
Hvad ønsker køberne af tagboliger og hvilke behov lejlighederne skal opfylde? Hvem anvender tagboliger sig til? Prisudvikling på tagboliger. Hvad betyder altan for salgs- og lejeprisen på boliger?

Tina Guldbæk , Projektchef , danbolig Niels Hald Projektsalg

10.25 Praktiske cases: Etablering af tagboliger step by step
Skou Gruppen har udviklet flere tagboligprojekter i København. En af de sidste har været udvikling af 18 boliger på Nørrebro.  Lejlighederne er blevet en realitet, efter entreprenørvirksomheden tilbage i 2016 købte 1.600 kvm loftsrum af ejerforeningen Raadmandshuse. Som en del af købet forpligtede Skou Gruppen sig også til at renovere 10 opgange og give ejendommens facade et løft ved at forny fugerne. Ejerforeningen får også nyt tag, som bygges på den eksisterende tagkonstruktion. Tidligere har Skou Gruppen etableret tagboliger på bl.a. Falkoner Alle og Nyelandsvej på Frederiksberg, Mågevej i Københavns Nordvestkvarter og på Sønder Boulevard på Vesterbro. Hvordan griber man en udvidelse af loftsrum til boliger an? Er det ligegyldigt hvem man køber loftsrummene af? Er myndighederne en hjælp eller en udfordring? Er der tips og tricks til salgsprocessen? Hvordan med finansieringen? Og hvordan ser Skou Gruppen mulighederne fremover?

Martin Skou Heidemann , Adm. direktør, Partner, Skou Gruppen

10.50 Kaffepause
11.20 Frederiksbergs retningslinjer for tagboliger
Frederiksberg er en af de dele af hovedstaden, der har det største potentielle for etablering af tagboliger. Kommunens praksis for godkendelse af tagboliger.

Pernille Birk Morgen , Byggeri- og Arkitekturchef , Frederiksberg Kommune

11.45 Juridiske udfordringer i forbindelse med etablering af tagboliger
Juridiske problemstillinger i forbindelse med omdannelse af lofte. Hvilke udfordringer kan man støde på? Hvordan løser man dem bedst?

Thomas Marker , Advokat , Advokatfirmaet Marker

12.10 Nye altaner i eksisterende bygninger
Forskellige former for altaner. Myndighedskrav. Krav til størrelse, placering og udformning. Tekniske krav: altanernes brandmodstandsevne og bæreevne.  Finansiering. Københavns Kommunes retningslinier for altaner og tagterrasser.

Niels Urban , Salgschef, Altan.dk

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

Advokatfirmaet Marker

Thomas Marker

AI a/s

Jan Bruus Sørensen
Signe Gregers Wiberg Johansen
Cathrine Mølgaard Thornfeldt
Rasmus Nielsen
Mikael Møller Ferslev
Kevin Stefan Pedersen

Altan.dk

Niels Urban

Altan.dk A/S

Ulrik Knudsen
Niels Urban

Arbejdernes Andelsboligforening

Erik Jensen

Arkitekt MAA Torben Baltsen

Torben Baltsen

arkitekterne BJØRK & MAIGÅRD ApS

Søren Næser
Anders-Peter Østergaard

Arkitekturlab

Diego Cubillo Nielsen
Brian Lund Povlsen Mail:

Aumento

Henrik Hjortsholm

BMI Group

Mogens Gyldenløve

BO-VEST

Georg Schmidt

Bygenergi ApS

Torben Bro Petersen
Jeppe Hesselager Engsager

Caplloyd

Katja Ochtaras

danbolig Niels Hald Projektsalg

Katrine Enø
Tina Guldbæk

De Københavnske Ejendomsselskaber

Charlotte Køfer kristensen
Lars Lorentz Nielsen

DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab

Lars Merrild Hareskov

Frederiksberg Kommune

Pernille Birk Morgen

Gaihede a/s

Jesper Krog

Gentofte-Frederiksberg-Ejendomsselskab

Moses Kromann

Gottlieb Paludan Architects

Thomas Bonde-Hansen

Hansen & Thomsen Advokataktieselskab

Frank Hansen
Anders Birkenfeldt

Heimstaden

Thomas Jørgensen
Iben Lüthje Hielscher
Niels Winther

INGENIØR´NE

John Andresen

Jørn Andersen

Jørn Andersen

Loftbolig A/S

Jesper Kimer
Jannik Munch-Christensen

MM Properties

Marc Møller

Orbicon

Pia Wallbohm

Privatbo

Nikolaj Carlsson
Charlotte Felthus Andersen
Erik Sander

SCHØDT A/S

Søren Schødt

Skala Arkitekter A/S

Mette Louise Jepsen

Skou Gruppen

Martin Skou Heidemann

ØENS Advokatfirma

Kenneth Gudmundsson

Andre konferencer

Tilmeld dig her