Konfliktløsning ved byggeopgaver. KURSUS.

Baggrund

Hvert år ender 2.000 byggeprojekter i konflikt med mægling, syn, skøn eller voldgift. Udgifterne løber op i 3 milliarder kr. og i snit tager det 1,5 år at få afsluttet en sag. Det er dyrt og besværligt  - og tidsrøvende især - for både bygherrer, rådgivere og byggefirmaer.

Når det gælder private bygherrer får 80 procent ret. På det professionelle niveau, så forliges 50 procent og 50 procent bliver dømt. Hvordan håndteres konflikter, hvordan effektiviseres det når der er gået skævt? Hvordan løses det hurtigere og bedre? Hvilke værktøjer er bedst til at opnå et fornuftigt resultat? 

Syn og skøn bruges i tvister hvor det udførte arbejde ikke svarer til forventningerne og den indgåede aftale i forbindelse med bolighandel, nybyggeri, ombygning, renovering af boliger eller andet byggeri. Pr. 1. januar 2019 er der trådt nye regler i kraft, hvad betyder de nye regler?
 
Motivation: Dette kursus giver forståelse for processen i et syn og skønsforløb. Du får værktøjer til hvordan man kan forberede sig og kan håndtere et sådant forløb bedst muligt.

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Nye regler fra 1. januar 2019
Pr. 1. januar 2019 er der trådt en række nye regler i kraft. Reglerne udspringer af kapitlet om tvister i AB-18 aftalesystemet og indeholder for de allerede eksisterende regelsæt også visse øvrige opdateringer. Helt overordnet lægges der i AB-18 op til anvendelse af hurtigere og billigere tvisteløsningsformer. Hvad betyder de nye regler?

Erik Brandt , Civilingeniør, seniorforsker, SBI

Simon Heising , Advokat (H), Partner, Nexus Advokater

09.55 Formålet med syn og skøn
Syn og skøn bruges i tvister hvor det udførte arbejde ikke svarer til forventningerne og den indgåede aftale i forbindelse med bolighandel, nybyggeri, ombygning, renovering af boliger eller andet byggeri. Hvad kan man opnå med syn og skøn og hvad kan man forvente af forløbet?   
10.05 Hvornår kan man med fordel indhente syn og skøn?
Der kan være mange grunde til, at der ikke anmodes om syn og skøn i en tvist, da skønsprocessen kan være en ressourcekrævende affære. Er syn og skøn altid en fordel? Hvornår er andre muligheder end traditionelt syn og skøn en god løsning? 
10.15 Processen for syn og skøn
Indsendelse af begæring til Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. Udmeldelse af skønsmand. Skønsmandens rolle. Skønsforretning. Besigtigelse. Skønserklæring. Fordeling af omkostninger. Hvad gør man ved fortsat uenighed? Mulighed for at få afvist syn og skøn - nyt syn og skøn.  
10.50 Kaffepause
11.20 Relevante dokumenter
Hvilke dokumenter skal man gøre klar og hvordan gør man i praksis?
11.45 Spørgsmål til skønsmand
Hvordan stiller man de mest optimale spørgsmål og hvad kan man ikke spørge om? Hvad må skønsmanden ikke svare på?
12.00 Tidsfrister
Hvilke tidsfrister skal man forholde sig til og være opmærksom på?
12.10 Bevissikring
Hvad siger de gældende regler og hvordan sikrer man sig de bedst mulige beviser?
12.25 Faldgruber
Hvilke typiske faldgruber bør man forsøge at styre udenom?
12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her