Sydhavn: De store projekter

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Jernbanebyen: byudvikling på 550.000 kvm

Hovedstaden får en helt ny bydel i det store industriområde mellem Vasbygade, Enghavevej og Ingerslevsgade. Navnet på den nye bydel bliver Jernbanebyen. Godsbanearealet er et ca. 550.000 kvm. Status og nyeste udvikling.

Lars Bloch , Chefprojektudvikler Jernbanebyen, DSB Ejendomsudvikling A/S

10.00 Udvikling af 47.000 kvm areal ved ny metrostation ved Sluseholmen

Metroselskabet, MT Højgaard, Arbejdernes Landsbank, Danica Ejendomme, PFA Ejendomme har i 2021 anmodet Københavns Kommune om at få udarbejdet en ny lokalplan for et 47.000 kvm stort areal ved den Metrostation Sluseholmen, der åbner for udvikling i 2024. Nu ligger et lokalplanforslag klar. Holscher Nordberg Architecture And Planning og Over Byen Arkitekter har på vegne af bygherrerne udarbejdet en helhedsplan for området. Den samlede byggemulighed er ca. 95.000 kvm bolig og erhverv fordelt på 5 byggefelter. Det svarer til en bebyggelsesprocent på cirka 200 for lokalplanforslagets område, og inkluderer de knap 13.000 kvm eksisterende erhvervsbyggeri i området.

Mikkel Nordberg , Senior Architect & Partner, Holscher Nordberg

10.25 Kommende udvikling af Stejlepladsen på 51.800 kvm

Det ca 51.800 kvm store Stejleplads skal udvikles til et boligområde med ca. 900 boliger, hvoraf 25 procent af de samlede boligareal skal være almene boliger. KAB blev i 2021 valgt som samarbejdspartner på 200 almene boliger. Et hold bestående af Christensen & Co Arkitekter, Urban Creators, Kragh & Berglund, Urban Power og Moe står bag projektet. Den 1. etape af udviklingsprojektet er blevet udbudt i 2022 og vundet af Enemærke & Petersen som totalentreprenør. Kommende etaper. Hvad skal der bygges og hvilke krav stilles der til det højprofilerede byggeri?

Jesper Schultz , Direktør, Ejendomsselskabet Stejlepladsen

10.50 Kaffepause
11.20 Missing link på 100.000 kvm: Enghave Brygge

Enghave Brygge, som ligger lige mellem Havneholmen i nord og Teglholmen i syd, skal nu udvikles til et sammenhængende metrobetjent bolig- og erhvervsområde. De øvrige områder omkring Enghave Brygge er allerede fuldt udviklet, og nu mangler kun det sidste stykke for at skabe sammenhæng i arealerne. Området er på 100.000 kvm. Masterplanen er udviklet af Juul Frost Arkitekter.

Line Stybe Vestergaard , Landskabsarkitekt MAA/ MDL, Juul | Frost Arkitekter

11.45 Metro til Sydhavn

I 2024 åbner 5 nye metrostationer i Sydhavn. Flere nye linjer i Hovedstaden er i planlægningsfasen: hvilke af dem kan have betydning for Sydhavn og til tilstødende kvarterer?

12.10 Boligmarkedet i Sydhavn

Sydhavn er blevet til et af Københavns mest populære byområder og oplever fortsat en kæmpestor byggeaktivitet. Hvilken indflydelse har de mange byggeprojekter på prisniveauet i kvarteret? Hvem køber/lejer og hvem sælger? Hvilke typer lejligheder efterspørges?

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Sydhavn er blevet et af Københavns mest populære beboelseskvarterer og byder fortsat på et kæmpe byudviklingspotentiale.

Til de store kommende byudviklingsprojektyer i Sydhavn hører:

  • Udvikling af Jernbanebyen på 550.000 kvm mellem Vasbygade, Enghavevej og Ingerslevsgade
  • Udvikling af Stejlepladsen på 51.800 kvm
  • Udvikling af 47.000 kvm areal ved ny metrostation ved Sluseholmen
  • Udvikling af 100.000 kvm på Enghave Brygge
 

 

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her