Silkeborg: De store projekter

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Visioner for Silkeborg

Silkeborg er i udvikling. Det gælder både byens image som et unikt for bosætning og erhverv, attraktivt sted befolkningstilvækst og erhvervsaktivitet. Byen forener i sin DNA traditioner fra en attraktiv kurby, beliggende midt i naturskønne områder, og et stærkt industricenter. Hvordan bygger Silkeborg videre på sine traditioner? Hvilke forventninger og visioner har Sikeborg på både kort og langt sigt på både indbygger- og erhvervssiden?


10.00 Kommende planer og projekter

Aktuelle og kommende projekter i Silkeborg. Kommuneplan 2020-2032. Erhvervskorridoren, Søfronten og Havnen, Stations- og banearealet, den nye bydel Søtorvet, Eriksborg - en ny bydel mellem Gødvad og Grauballe med 4.200 boliger, nye boligprojekter i Buskelund, bolig- og erhvervsbyggeri. Silkeborgs arkitekturpolitik: hvilke bygninger vil man- og hvilke vil man ikke have i Silkeborg?


Line Morsing Steenberg , Planchef, Silkeborg Kommune

10.25 Eriksberg: Ny bydel til 6 milliarder kr.

Silkeborg Kommune har igangsat udvikling af en ny bydel, Eriksborg mellem Gødvad og Grauballe. En strukturplan for bydelen er blevet vedtaget i december 2020. Planen omfatter udvikling af bydelen der frem mod 2040 skal være hjem for 7.000 borgere fordelt i knap 4.000 boliger. Desuden skal bydelen bl.a. indeholde skole, forretninger, infrastruktur og byrum. Området forventes udviklet over 4 etaper, hvor første etape, der forventes at gå i jorden i 2022 vil bestå af en bydelscenter, erhvervsområde og et boligområde på ca. 1.200 nye boliger nord for Gødvad. Laban Arkitekter er totalrådgiver for udviklingsprojektet. Strukturplanen for hele bydelen er udarbejdet af Silkeborg Kommune i samarbejde med Sleth Arkitekter og Boris Brorman Jensen.

10.50 Kaffepause
11.20 Boligbyggeri: hvor længe vil boomet fortsætte?

Silkeborg hører blandt Danmarks hurtigst voksende kommuner. De nuværende ca. 93.000 borgere i kommunen skal nå op på 105.000 i 2030. Boligbyggeriet følger trop med befolkningsudviklingen og har i de sidste år sat nye rekorder. I 2019 kom der således hele 700 nye boliger til kommunen, som ligger på femtepladsen i boligbyggeri i Danmark. Hvordan påvirker befolkningstilvæksten og de mange nye boliger boligmarkedet i Silkeborg? Efterspørgslen og priserne stiger, så Silkeborg bliver sommetider kaldt Jyllands Hellerup. Hvor langt vil prisudviklingen gå? De bedste områder for boligudvikling i selve Silkeborg og i Silkeborgs omegn. Hvor stor er luksusklassesegmentet og hvilke typer boliger efterspørges der gnerelt? Kan folk få, hvad de søger?

Simon Freund Jensen , Indehaver & Projektchef - Ejendomsmægler, MDE, Danbolig Silkeborg

11.45 Nyt Jorn museum til 200 millioner

Et nyt Asger Jorn museum til 200 millioner planlægges opført i Silkeborgs centrum. Arkitema er i samarbejde med underrådgiverne Copenhagen Contemporary og Colorcloudstudio blevet valgt til at udarbejde et konceptprogram for det kommende Nyt Museum Jorn i Silkeborg.

12.10 Silkeborg i investorernes søgelys: Investeringer i Silkeborg

Der er en betydelig interesse for at investere i Silkeborg. Hvem investerer og hvilke typer ejendomme har investorerne fokus på? Lager og logistik, kontor, butik, udlejningsboliger.

Michael Odderskjer Jensen , Erhvervsrådgiver & Indehaver, Nordicals Silkeborg

Mads Faber , Nordicals Silkeborg

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Silkeborg med 46,923 indbyggere (94.041 indbyggere i kommunen) rykker tættere mod den nye Silkeborgmotorvej mellem Silkeborg og Aarhus, og det åbner op for nye store erhvervsudviklingsområder i motorvejens nærhed.

Blandt de største af de nye byudviklingsområder bliver derfor den såkaldte Erhvervskorridor, som ligger lige ud til motorvejen i den nordlige del af byen, og har et samlet areal på 460.000 kvm. og et lokalplanlagt mulighed for opførelse af 48.000 kvm kontor.

Silkeborg Kommune er én af de kommuner med den største investeringslyst i Danmark, og ligger som nummer 6 i en opgørelse over danske kommuner med størst bygge- og anlægsaktivitet ifølge Byggefakta.

Silkeborg hører også blandt Danmarks hurtigst voksende kommuner. De nuværende knap 47.000 borgere i kommunen skal nå op på 105.000 i 2030. Boligbyggeriet følger trop og kommunen ligger på femtepladsen i boligbyggeri i Danmark.

En ny kæmpebydel Eriksborg skal være med til at skabeknap 4.000 boliger frem mod 2040 til mange af de nye indbyggere.

Et andet stort byudviklingsprojekt i støbeskeen er udviklingen af Søfronten og Havnen på de attraktive områder langs med vandet i Silkeborg Midtby. Projektet skal understøtte Silkeborg Kommunes identitet som Danmarks Outdoor Hovedstad.

Byens Ejendom vurderer, at der over de næste 10 år skal investeres 14 milliarder kr. i byudvikling i Silkeborg med både privat og kommunal finansiering. Tallet omfatter ikke det 6,2 milliarder store anlæg af Silkeborgmotorvejen.
 

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 25. oktober 2022
Klokken 09.00 - 12.40
: Scandic SilkeborgScandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 SilkeborgDeltagere

Byggeselskabet Paulsen

Jesper Quist

Danbolig Silkeborg

Simon Freund Jensen
Morten Skotte

dinBOLI A/S

Allan Laursen

Ejendomsselskabet Midtjylland

Jan Jørgensen

Geopartner Landinspektører

Anne Marie J. Walmar
Martin Friis Hedegaard

Investeringsselskabet Elkær Invest A/S

Klaus Skovsen
Jan Kristiansen

LLG A/S

Morten Asmussen

Nordicals Silkeborg

Michael Odderskjer Jensen
Mads Faber

Realkredit Danmark

Arne Vendelbo
Kim Winckler Pedersen

Silkeborg Kommune

Line Morsing Steenberg

Stokvad Rådgivende Ingeniører

Henrik Krogh Sloth

Wils A/S

Klaus Nybo
Thomas Wils

ZÜBLIN A/S

Anders Weidemann

AAB-Silkeborg.dk

Flemming Jensen
Allan Oldenburg

Andre konferencer

Tilmeld dig her