Silkeborg: de store projekter

Baggrund

Silkeborg med lidt over 43.000 indbyggere (92.000 indbyggere i kommunen) rykker tættere mod den nye Silkeborgmotorvej mellem Silkeborg og Aarhus, og det åbner op for nye store erhvervsudviklingsområder i motorvejens nærhed. Det største af de nye byudviklingsområder bliver den såkaldte Erhvervskorridor, som ligger lige ud til motorvejen i den nordlige del af byen, og har et samlet areal på 460.000 kvm. Blandt de første investeringer i området er Jyske Banks køb af en grund, hvor der er lokalplanlagt mulighed for opførelse af 48.000 kvm kontor med blandt andet et højhus på 12. etager, og hvor Jyske Bank allerede har opført et kontorhus til Bankdata på i alt 7.300 kvm. Byggeriet har sat nye standarder for byudviklingen og er et symbol på Silkeborgs ambitioner og vækstpotentiale.

Et andet stort byudviklingsprojekt i støbeskeen er udviklingen af Søfronten og Havnen på de attraktive områder langs med vandet i Silkeborg Midtby. Projektet skal understøtte Silkeborg Kommunes identitet som Danmarks Outdoor Hovedstad.

Byens Ejendom vurderer, at der over de næste 10 år skal investeres 14 milliarder kr. i byudvikling i Silkeborg med både privat og kommunal finansiering. Tallet omfatter ikke det 6,2 milliarder store anlæg af Silkeborgmotorvejen.

Silkeborg Kommune er én af de kommuner med den største investeringslyst i Danmark, og ligger som nummer 6 i en opgørelse over danske kommuner med størst bygge- og anlægsaktivitet ifølge Byggefakta. I perioden 2015-18 bygges der i gennemsnit for 10.910 kr. pr indbygger i Danmark. I Silkeborg bygger kommunen for næsten for det dobbelte – helt præcist 19.156 kr. pr. indbygger.

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Kommende planer og projekter
Aktuelle og kommende projekter i Silkeborg. Erhvervskorridoren, Søfronten og Havnen, den nye bydel Søtorvet, Eriksborg - en ny bydel mellem Gødvad og Grauballe med 3.800 boliger, renovering af gågaderne i Silkeborg Midtby, opførelse af plejecentret, bolig- og erhvervsbyggeri.
10.00 Udvikling af Søfronten og Havnen
Silkeborg Kommune og Realdania har igangsat en parallelkonkurrence om udarbejdelse af en samlet masterplan for nogle af de mest attraktive arealer i Silkeborg by: Søfronten og Havnen. Den nye masterplan skal sikre, at de uudnyttede potentialer, som findes langs med vandet i Silkeborg Midtby, sættes i spil og bidrager til at understøtte Silkeborg Kommunes identitet som Danmarks Outdoor Hovedstad. Konkurrencen forventes afsluttet til april 2019.
10.25 Boligmarkedet i Silkeborg
Silkeborg kommune vokser med op mod 1.000 nye borgere om året og har netop rundet 92.000 indbyggere. Forventningen er at runde 100.000 borgere inden 2025. Hvordan påvirker befolkningsvæksten boligmarkedet i Silkeborg, og hvordan kommer det til at udvikle sig?De bedste områder for boligudvikling. Priser og efterspørgsel.
10.50 Kaffepause
11.20 415.000 kvm erhvervsområde ved Silkeborgmotorvejen
Udvikling af Erhvervskorridoren ved Silkeborgmotorvejen er allerede i gang. Jyske Banks byggeri til Bankdata og Envisions bygning ved Nørreskov Bakke er nogle af de første markante byggerier i området. Med et nyt lokalplanforslag skal der for alvores sparkes gang i udviklingen af området. Planen er udarbejdet i et samarbejde mellem Silkeborg Kommune og Årstiderne Arkitekter.
11.45 Udvikling af Søtorvet
Søtorvet er Silkeborgs nye byudviklingsprojekt. Projektet består af en grøn bypark, som bliver hævet over vejniveau. I parken bygges 8 punkthuse inspireret af New York High Line, som kommer til at rumme knap 300 nye leje- og ejerboliger. Hele projektet realiseres på den grund, hvor der i dag er Kvickly, parkeringsanlæg og Shell.
12.10 Det 7.000 kvm store Svømmecenter Silkeborg - status og kommende udvikling
Politikerne har givet grønt lys til udarbejdelse af en lokalplan for Søholt med henblik på at etablere det 7.000 kvm store Svømmecenter Silkeborg. Silkeborgs største idrætsforening, Silkeborg Svømmeklub, SSK står bag byggeplanerne. Laban Arkitekter har udarbejdet et skitseforslag til det nye svømmecenter, som erstatning for den gamle svømmehal, som er forældet og ikke mulig at renovere.
12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

Birch Ejendomme

Rene Birch
Bettina Birch
Line Krogh Pedersen
Jan Kristiansen

Buus Anlægsgartner

Anders Bjørnlund

Byggeselskabet Paulsen as

Christian Paulsen
Casper

Christian paulsen

Christian Paulsen

Dimension Design

Thomas Münster
Uffe Bengaard

Ejendomsmæglerfirmaet Thorkild Kristensen Erhverv

Jan Kirkebæk

Jyske Bank A/S

Jens-Iver Junker
Chr. Andersen

Rambøll Danmark A/S

René F. G. Bjerregaard

SKALA Arkitekter a/s

Trine Vermund

SOLARLUX Scandinavia AB

Sonny Curtis

Stokvad A/S

Henrik Krogh Sloth

Sønderborg Kommune

Pernille Refshauge

Andre konferencer

Tilmeld dig her