Silkeborg: de store projekter

Baggrund

Silkeborg med lidt over 43.000 indbyggere (92.000 indbyggere i kommunen) rykker tættere mod den nye Silkeborgmotorvej mellem Silkeborg og Aarhus, og det åbner op for nye store erhvervsudviklingsområder i motorvejens nærhed. Det største af de nye byudviklingsområder bliver den såkaldte Erhvervskorridor, som ligger lige ud til motorvejen i den nordlige del af byen, og har et samlet areal på 460.000 kvm. Blandt de første investeringer i området er Jyske Banks køb af en grund, hvor der er lokalplanlagt mulighed for opførelse af 48.000 kvm kontor med blandt andet et højhus på 12. etager, og hvor Jyske Bank allerede har opført et kontorhus til Bankdata på i alt 7.300 kvm. Byggeriet har sat nye standarder for byudviklingen og er et symbol på Silkeborgs ambitioner og vækstpotentiale.

Et andet stort byudviklingsprojekt i støbeskeen er udviklingen af Søfronten og Havnen på de attraktive områder langs med vandet i Silkeborg Midtby. Projektet skal understøtte Silkeborg Kommunes identitet som Danmarks Outdoor Hovedstad.

Byens Ejendom vurderer, at der over de næste 10 år skal investeres 14 milliarder kr. i byudvikling i Silkeborg med både privat og kommunal finansiering. Tallet omfatter ikke det 6,2 milliarder store anlæg af Silkeborgmotorvejen.

Silkeborg Kommune er én af de kommuner med den største investeringslyst i Danmark, og ligger som nummer 6 i en opgørelse over danske kommuner med størst bygge- og anlægsaktivitet ifølge Byggefakta. I perioden 2015-18 bygges der i gennemsnit for 10.910 kr. pr indbygger i Danmark. I Silkeborg bygger kommunen for næsten for det dobbelte – helt præcist 19.156 kr. pr. indbygger.

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Kommende planer og projekter
Aktuelle og kommende projekter i Silkeborg. Erhvervskorridoren, Søfronten og Havnen, den nye bydel Søtorvet, Eriksborg - en ny bydel mellem Gødvad og Grauballe med 3.800 boliger, nye boligprojekter i Buskelund, Børnehus og parcelhuse syd for Tværdalsvej i Sejs-Svejbæk, renovering af gågaderne i Silkeborg Midtby, opførelse af plejecentret, bolig- og erhvervsbyggeri.

Hans Jørgen Okholm , Formand for Plan- og Vejudvalget, Silkeborg Kommune

10.00 Udvikling af Søfronten og Havnen
Silkeborg Kommune og Realdania har gennemført en parallelkonkurrence om udarbejdelse af en samlet masterplan for nogle af de mest attraktive arealer i Silkeborg by: Søfronten og Havnen. Den nye masterplan skal sikre, at de uudnyttede potentialer, som findes langs med vandet i Silkeborg Midtby, sættes i spil og bidrager til at understøtte Silkeborg Kommunes identitet som Danmarks Outdoor Hovedstad. Konkurrencen blev i april 2019 vundet af team Effekt, bestående af arkitektfirmaet Effekt, Trafikplan, Colliers International Danmark, WTM Engineers International, Simon Prahm, Co-founder og CEO i GAME, Kasper Larsen, Forretningsudvikler i Camp Adventure.

Sonja Stockmarr , Project director, Effekt

10.25 Boligmarkedet i Silkeborg
Silkeborg kommune vokser med op mod 1.000 nye borgere om året og har netop rundet 92.000 indbyggere. Forventningen er at runde 100.000 borgere inden 2025. Hvordan påvirker befolkningsvæksten boligmarkedet i Silkeborg, og hvordan kommer det til at udvikle sig? Efterspørgselen og priserne stiger, så Silkeborg bliver sommetider kaldt Jyllands Hellerup. Hvor langt vil prisudviklingen gå? De bedste områder for boligudvikling.

Simon Freund Jensen , Indehaver & Projektchef - Ejendomsmægler, MDE, Danbolig Silkeborg

10.50 Kaffepause
11.20 60 lejligheder og 15 rækkehuse på Fiskarsgrunden
I foråret 2015 lukkede Fiskars sin afdeling i Silkeborg på Vestre Ringvej. Nu har metal- og designkoncernen fået sendt et lokalplanforslag i høring med henblik på, at området kan omdannes til etagebyggeri med 60 lejligheder samt 15 rækkehuse. Glerup er udvikler og Laban Arkitekter har udarbejdet skitseprojektet for grunden.

Mikael Glerup , Direktør, Glerup

11.45 Op mod 1.000 boliger i Funder
Kuben Management er i samarbejde med Atra Arkitekter i gang med at udvikle en helt ny bydel i Funder ved Silkeborg. Projektet er opdelt i 2 etaper omfatter samlet mellem 800 og 1.000 boliger. De seneste år har Funder oplevet en markant boligtilvækst, og i Planstrategi 2040 er Funder udpeget som fremtidigt vækstpotentiale.

Sigurd Jakobsen , Indehaver, Arkitekt MAA, Atra Arkitekter

Henrik Steen Sørensen , Regionsdirektør, Kuben Management

12.10 415.000 kvm erhvervsområde ved Silkeborgmotorvejen
Udvikling af Erhvervskorridoren ved Silkeborgmotorvejen er allerede i gang. Jyske Banks byggeri til Bankdata og Envisions bygning ved Nørreskov Bakke er nogle af de første markante byggerier i området. Med et nyt lokalplanforslag skal der for alvores sparkes gang i udviklingen af området. Planen er udarbejdet i et samarbejde mellem Silkeborg Kommune og Årstiderne Arkitekter.
12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

A Enggaard

Per Severinsen

ACO Nordic a/s

Sanne A. Olsen
Michael Juul Jensen

Arbejdernes Byggeforening

René K. Rasmussen
Jackie Lauge Foged

Arbejders Byggeforening

Jackie Lauge Foged

Atra Arkitekter

Sigurd Jakobsen

Birch Ejendomme

Rene Birch
Bettina Birch
Line Krogh Pedersen
Jan Kristiansen

Buus Anlægsgartner

Anders Bjørnlund

Byggeselskabet Paulsen as

Christian Paulsen
Casper

CG Jensen A/S

Hans Jørn Kühn

Christian paulsen

Christian Paulsen

Constructa A/S

Morten Reher-Langberg

Danbolig Silkeborg

Simon Freund Jensen

Dansk Miljørådgivning

Claus Larsen

DEM Rådgivende ingeniøre

Mads Hammershøj

Dimension Design

Thomas Münster
Uffe Bengaard

Effekt

Sonja Stockmarr

Ejendomsmæglerfirmaet Thorkild Kristensen Erhverv

Jan Kirkebæk

Geopartner Landinspektører A/S

Anne Marie J. Walmar
Søren Fogsgaard
Tine Ahrndt Andersen

Glerup

Mikael Glerup

Jyske Bank A/S

Jens-Iver Junker
Chr. Andersen

Kuben Management

Henrik Steen Sørensen

NIRAS A/S

Thomas Rolskov Christiansen

Rambøll Danmark A/S

René F. G. Bjerregaard

Realmæglerne Silkeborg v/Lene Bang & Connie Halberg

Lene Bang

Silkeborg Kommune

Hans Jørgen Okholm

SKALA Arkitekter a/s

Trine Vermund

SOLARLUX Scandinavia AB

Sonny Curtis

Stokvad A/S

Henrik Krogh Sloth

Sønderborg Kommune

Pernille Refshauge

ÅF Buildings Denmark

Jakob Bonde Langelund

Andre konferencer

Tilmeld dig her