Sikring af bygninger: Terror, indbrud og cyberangreb

Baggrund

Den voksende kriminalitet på nettet, industrispionage og terrorhændelser komner øget behov for sikring af byrum og bygninger på dagsordenen.

Der er behov for både den fysiske sikring af bygninger mod uønsket indtrængen og digital sikkerhed, hvor stadig større brug af data og elektroniske systemer gør det nødvendigt at sikre disse mod hacking og andre former for digital kriminalitet.

Konferencen skal gøre det nemmere for bygherrer, investorer, rådgivere og entreprenører at forholde sig til behovet for og kravene til fysisk og digital sikring af bygninger og byrum.

 

 

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 EU's databeskyttelsesforordning og hvidvasklovens betydning for ejendomsbranchen
Hvad betyder EU's databeskyttelsesforordning og hvidvaskloven, der trådte i kraft i 2018, for ejendomsbranchen? Loven har betydning for alle virksomheder, der ligger inde med store mængder af informationer. Også Hvidvaskloven fra 2017 har betydning for store dele af ejendomsbranche.
10.00 Nyeste trends inden for smart overvågning
Nyeste trends inden for overvågningsteknologi og deres anvendelsesmuligheder inden for ejendom.
10.25 Sikkerhed i kontordomiciler, offentlige bygninger og butikker
Hvordan kontrollerer man adgang og persongennemstrømning i firmadomiciler og offentlige bygninger? Hvilke andre sikkerhedsforanstaltninger må moderne arkitektur tage højde for? Sikkerheds i butikker og butikscentre. Bjarne Hammer er ekspert i arkitektur, der tænker sikkerhed ind, og er bl.a. arkitekt bag the International Criminal Court i The Hague.

Bjarne Hammer , Founding Partner, Schmidt Hammer Lassen Architects

10.50 Kaffepause
11.20 Terrorsikring af bygninger
Terrorsikring i forbindelse med nybyggeri, renovering og restaurering af bevaringsværdige bygninger.
11.45 Hvilke sikkerhedstiltag efterspørger investorerne?
Hvordan ser investorerne på sikkerhedsforanstaltninger i bl.a. kontor-, butiks- eller industribygninger? Er det et issue?
12.10 God byplanlægning nedbringer kriminaliteten
I samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden har 5 eksempelkommuner arbejdet med kriminalpræventiv byplanlægning gennem 3 år. Ballerup, Aarhus, Esbjerg, Kalundborg og Guldborgsund har som pilotkommuner arbejdet på forskellige måder med kriminalpræventiv byplanlægning. Den måde, vi designer og planlægger byerne på, kan bidrage til at nedbringe kriminaliteten og skabe større tryghed – eller det modsatte.
12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her