Seniorbofællesskaber

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Seniorbofællesskaber kortlagt

I 2022 slog 24 nye seniorbofællesskaber dørene op med knap 1.000 nye boliger. Også 2023 tegner til at blive et år, hvor flere og flere ældre får mulighed for at flytte ind i et fællesskab, da 27 nye seniorbofællesskaber med i alt 1.376 nye boliger er planlagt til at åbne. Det er det højeste antal nye boliger i et enkelt år nogensinde. Det viser en ny kortlægning, som Realdania har fået foretaget af analysevirksomheden Methods. Realdania har i samarbejde med en række pensionsselskaber og almene boligorganisationer bidraget til udviklingen af flere bofællesskaber rundt om i landet. Hvilke erfaringer har man høstet? Hvad er i pipe-line?

10.00 Finansiering af seniorbofællesskaber

Seniorbofællesskaber er populære, men er de lige så pipulære hos bankerne? Hvilke betingelser stiller bankerne for finansiering af seniorbofællesskaber?

10.25 Danmarks største seniorbofællesskab med 30 km termonet i jorden

Der er taget første spadestik til et af Danmarks absolut største bofællesskaber i Lejre på op til 200 boliger med meget lavt CO2-aftryk, der blandt andet opvarmes af 30 km termonet i jorden. Bofællesskabet vil strække sig over areal på 220.000 kvm. Det bliver opdelt i 6 selvstændige boligklynger med blandede ejerformer i form af ejer- og lejeboliger, der blev købt til formålet i 2017.

10.50 Kaffepause
11.20 Samtænkning af hjemmepleje mm. med seniorbofællesskaber

Hvad sker der, når beboerne i seniorbofællesskaber bliver ældre? Og kan seniorbofællesskaberne målrettes beboere, der er kommet i den plejekrævende alder? Samtænkning af hjemmepleje og andre ydelser med seniorbofællesskaber.

11.45 Seniorbofællesskab vil tiltrække mænd

Seniorbofællesskabet Ovalen i Alberslund vil sikre lige mange mænd og kvinder blandt beboerne. Derfor arbejdes der på at skabe gode rammer for mændene. Ovalen er AKB, Albertslunds tredje boligafdeling.

12.10 Pionerprojekt med DGNB Diamant

Et af pionerprojekterne i PensionDanmarks seniorbofælleskabskoncept Virke er som Danmarks første private byggeri certificeret med DGNB Diamant, der omfatter både bæredygtighed, arkitektur og æstetik. Det er desuden kun anden gang, at certifikatet tildeles til et boligbyggeri. PensionDanmark har tidligere meldt ud, at selskabet over de kommende 5 år forventer at bygge 10-15 Virke-bebyggelser med 30-50 boliger i hver i nogle af landets større byer. Det svarer det til investeringer på 1-2 milliarder kr. Tegnestuen Vandkunsten er aarkitekt bag projektet.

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Den hastigt aldrende befolkning betyder, at der er stor efterspørgsel på seniorboliger. Den stigende interesse gælder i stor grad også seniorbofællesskaber, som vinder større og større udbredelse. Undersøgelser viser, at 80.000 overvejer at flytte i seniorbofællesskab inden for de næste 5 år. Pt. står i gennemsnit 28 ældre på ventelister til hvert af de 7.000 seniorbofællesskaber, der eksisterer i Danmark i dag.

Der er flere måder at indrette seniorboliger og seniorkollektiver på, og der eksperimenteres livligt på området. Dertil får seniorboliger og seniorbofællesskaber stigende bevågenhed fra både ejendomsudviklere og ejendomsinvestorer samt andre ejendomsaktører.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her