Seniorbofællesskaber

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Seniorbofællesskaber kortlagt

I 2022 slog 24 nye seniorbofællesskaber dørene op med knap 1.000 nye boliger. Også 2023 tegner til at blive et år, hvor flere og flere ældre får mulighed for at flytte ind i et fællesskab, da 27 nye seniorbofællesskaber med i alt 1.376 nye boliger er planlagt til at åbne. Det er det højeste antal nye boliger i et enkelt år nogensinde. Det viser en ny kortlægning, som Realdania har fået foretaget af analysevirksomheden Methods. Realdania har i samarbejde med en række pensionsselskaber og almene boligorganisationer bidraget til udviklingen af flere bofællesskaber rundt om i landet. Hvilke erfaringer har man høstet? Hvad er i pipe-line?

10.00 Finansiering af seniorbofællesskaber

Seniorbofællesskaber er populære, men er de lige så populære hos bankerne? Hvilke betingelser stiller bankerne for finansiering af seniorbofællesskaber?

Anne Thybjerg , Boligforeningsdirektør, Arbejdernes Landsbank

10.25 Danmarks største bofællesskab med 30 km termonet i jorden

Der er taget første spadestik til et af Danmarks absolut største bofællesskaber i Lejre på op til 200 boliger med meget lavt CO2-aftryk, der blandt andet opvarmes af 30 km termonet i jorden. Bofællesskabet vil strække sig over areal på 220.000 kvm. Det bliver opdelt i 6 selvstændige boligklynger med blandede ejerformer i form af ejer- og lejeboliger, hvoraf en forventes at blive et eniorbofællesskab.

10.50 Kaffepause
11.20 Samtænkning af hjemmepleje mm. med seniorbofællesskaber

Hvad sker der, når beboerne i seniorbofællesskaber bliver ældre? Og kan seniorbofællesskaberne målrettes beboere, der er kommet i den plejekrævende alder? Samtænkning af hjemmepleje og andre ydelser med seniorbofællesskaber.

Mikkel Wienberg , Partner, Friis & Moltke

11.45 Seniorbofællesskab vil tiltrække mænd

Seniorbofællesskabet Ovalen i Alberslund vil sikre lige mange mænd og kvinder blandt beboerne. Derfor arbejdes der på at skabe gode rammer for mændene. Ovalen er AKB, Albertslunds tredje boligafdeling.

12.10 Virke: PensionDanmark arbejder med nyt bofællesskabskonceptet

PensionDanmark vil over de næste år videreudvikle og implementerer deres boligfælleskabskoncept Virke flere steder i landet.  Virke er en ny generation af boligfællesskaber for personer over 50 år uden hjemmeboende børn, fokus er på det gode byggeri og fællesskab og med ambitionen om at certificerer til minimum DGNB Guld. I udgangspunktet består et Virke af 30-50 veldesignede og kompakte boliger, hvor man deles om gode fællesfaciliteter og hvor hverdagsfællesskabet er i centrum. I Virke konceptet arbejdes der med et introprogram for kommende beboer og en særlig Vicevært ordning – Virkevært. Ud over et grundigt indblik i selve konceptet, vil der blive sat fokus på erfaringer fra eksisterende Virke –boligfællesskaber.

Per Schulze , Virkechef, Pension Danmark Ejendomme

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Den hastigt aldrende befolkning betyder, at der er stor efterspørgsel på seniorboliger. Den stigende interesse gælder i stor grad også seniorbofællesskaber, som vinder større og større udbredelse. Undersøgelser viser, at 80.000 overvejer at flytte i seniorbofællesskab inden for de næste 5 år. Pt. står i gennemsnit 28 ældre på ventelister til hvert af de 7.000 seniorbofællesskaber, der eksisterer i Danmark i dag.

Der er flere måder at indrette seniorboliger og seniorkollektiver på, og der eksperimenteres livligt på området. Dertil får seniorboliger og seniorbofællesskaber stigende bevågenhed fra både ejendomsudviklere og ejendomsinvestorer samt andre ejendomsaktører.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 21. marts 2024
Klokken 09.00 - 12.40
: DOCKENDOCKEN, Færgehavnsvej 35, 2150 NordhavnDeltagere

A/S Nortvig

Marcus Andersen
Thomas Nortvig

Arbejdernes Landsbank

Anne Thybjerg

Calum A/S

Finn Nygaard

DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab

Lars Merrild Hareskov

Dragør SeniorBo

Nina Nørgaard

DSB Ejendomsudvikling A/S

Andreas Hougaard

Entreprenør Morten C. Henriksen A/S

Anders Lunddal Mehlsen
Hans Erik Jensen

Friis & Moltke

Mikkel Wienberg

Jyske Bank

Josefine Haslund
Pia Villum

Kornmark ApS

jens mark

Pension Danmark Ejendomme

Per Schulze

Re:arc institute

Carla Cammilla Hjort

Andre konferencer

Tilmeld dig her