Ringsted: De store projekter

Baggrund

Ringsted er den by på Sjælland, der oplever den procentvis største befolkningstilvækst. Befolkningen er steget med 263 procent siden 1926 og med 10 procent inden for de sidste 10 år. Udviklingen går dermed stærkere end i København. Befolkningsprognoser spår, at Ringsted vokser med over 5.000 indbyggere de næste 10 år. I dag bor der 34.359 i kommunen. Det er kombinationen af en attraktiv beliggenhed og lave boligpriser, der danner baggrund for den kraftige befolkningstilvækst.

Huspriserne på Vest-og Sydsjælland er steget 8,5 procent i gennemsnit siden 2016, hvilket er mere end i Hovedstaden, hvor de steg 4,9 procent. Priserne er dog stadig langt fra toppen, eftersom det også var på Sjælland, at priserne faldt mest under finanskrisen. Samme billede tegner sig for erhvervsejendomme. Region Sjælland har ikke haft så få tomme kontorer i 9 år og har samtidig danmarksrekord i færrest ledige kontorarealer, tomgangen er på 3,6 procent, hvor landsgennemsnittet er dobbelt så højt. Tomgangen for lager- og produktionslokaler i regionen er på kun 1,5 procent. Området er derfor i bekneb for lokaler, og det er især i Ringsted og Slagelse, at efterspørgslen er betydeligt større end udbuddet. Det har hidtil været Køge, som trak virksomhederne til sig, men nu skeler mange til, at de kan spare mange penge ved at bo i Ringsted blot 20 km væk og stadig tæt på motorvejene.

Ringsted Kommune er derfor i gang med at se på nye udviklingsområder. Fire af udviklingsområderne ligger tæt på afkørsler og direkte ud til motorvej E20, hvor 40.000 bilister passerer dagligt. I Kærup Erhvervspark er der stadig ledig plads til nye virksomheder med byggeklare grunde på op til 40.000 kvm. Klosterparken er et nyt 47.000 kvm stort område mellem motorvejen og Ringsted Outlet. Området ligger 600 meter fra en motorvejstilkørsel. Kommunen er ved at udarbejde en helhedsplan for et nyt 1,2 millioner kvm stort erhvervsområde lige ved motorvej E20 ved Jordmodervej, som vil være oplagt for lager-, logistik-, produktions- og engrosvirksomheder. Ved Eventyrvej er 90.000 kvm af de i alt 120.000 kvm stadig ubebygget. Området ligger 800 meter fra en motorvejstilkørsel og her giver lokalplanen mulighed for lettere industri, engroshandel og detailhandel med særlig pladskrævende varegrupper.

Kommunen arbejder også på at udvikle Kasernegrunden til et nyt boligområde. Kasernegrunden dækker et område nord for Kaserne Parkvej og mellem Bataljonen og Delingen samt området syd for Kaserne Parkvej mellem Garnisonen og begge sider af Regimentet.

Med Ringstedbanen, den nye hurtigbaneforbindelse til 110 millioner kr., der er planlagt færdig i 2018, vil det blive muligt at komme til Købehavn på ca. 30 minutter samtidig med, at transporttiden til Odense og Jylland halveres. Forligskredsen bag den faste forbindelse over Femern Bælt indgik marts 2016 en politisk aftale, hvor tidsplanen for udbygning af de danske jernbaneanlæg i tilslutning til den faste forbindelse blev fastsat. Den nye Ringsted-Nykøbing Falster jernbanestrækning vil være udbygget i 2021 og elektrificeret i 2024. På sigt vil jernbaneanlæg for 6,8 milliarder mellem Ringsted og Rødby skabe en transportkorridor mellem Øresundsregionen og Hamborg i Tyskland. Det vil danne grobund for en konkurrencestærk region, der kan vokse frem til gavn for de omkringliggende byer, deriblandt Ringsted.

Byens Ejendom vurderer, at der skal bruges 12 milliarder kr på byudvikling i Ringsted over de næste ti år.

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Visioner for Ringsteds fremtid
Ringsted er en eftertragtet kommune, både når det drejer sig om bosætning og erhvervsudvikling. Vejen til vækst og udvikling er bogstavelig talt sat på skinner i Ringsted, hvor den nye jernbane mellem Ringsted og København senere på året rykker Ringsted i S-togs afstand af Hovedstaden. Den centrale beliggenhed, udbygning af infrastrukturen og en målrettet satsning på tilbud inden for fritid, kultur, uddannelse og detailhandel gør Ringsted til et attraktivt sted at investere, og ruster Ringsted Kommune til udvikling i fremtiden. Hvad gør Ringsted for at fastholde og udvide sin position som Sjællands centrum? Hvad er Ringsted Kommunes fremtidsplaner, og hvordan skal der udvikles i forhold til boliger, erhverv og infrastruktur?

Henrik Hvidesten , Borgmester, Ringsted Kommune

10.00 Overblik: Konkrete planer og projekter i Ringsted
Ringsted oplever en omfattende udvikling med mange nye borgere og nye virksomheder. Det stiller krav om attraktive ”varer på hylderne” og udbygning af kommunens service- og fritidstilbud. Hvad er tidsplanen og ststus for boligområdet Kasernegrunden? Hvor og hvordan skal de næste byudviklingsområde etableres? Hvor er der plads til nye virksomheder, og for hvilke brancher? Hvad indeholder næste udbygning af Ringsted Sportscenter, og hvilke andre projekter er i støbeskeen?

Mads Stougård Kristiansen , Centerchef, Ringsted Kommune

10.25 Erhvervsejendomsmarkedet i Ringsted
Region Sjælland kan med en tomgang på kontorlokaler på 3,6 procent mønstre den laveste tomgang på landsplan. Landsgennemsnittet er det dobbelte. Et tilsvarende lyst billede tegner sig for lager- og produktionslokaler. Hele regionen og især Vest- og Sydsjælland har oplevet et stort fald i antallet af tomme industrilokaler, som særligt i Ringsted er en mangelvare. Derfor udlægges der nye erhvervsområder blandt andet på Jordemodervej og Klosterparken. Arbejdet med byggemodningsplanen for Business Park Ringsted er godt i gang, og åbner op for et nyt 1,2 millioner kvm stort  erhvervsområde med facade til motorvej E20 lige ved afkørsel 35. Ringsted ligger ideelt i forhold til motorvejsnettet og de nye jernbaner til Køge/København og den fremtidige Femern-forbindelse. Hvilken effekt vil det have for erhvervsudviklingen i byen og for markedet på erhvervsejendomme? Hvordan er det med udbud, efterspørgsel, priser og afkast på erhvervsejendomme i Ringsted?

Henrik Nikolajsen , Partner, Erhvervs- & ejendomsmægler, Valuar, MDE, MRICS, Nybolig Erhverv

10.50 Kaffepause
11.20 Ringsted som handelsby
Over 4 millioner kunder besøger årligt Ringsteds butikker, der tiltrækker både regionale, nationale og internationale besøgende. Ringsted Outlet er i stærk vækst og planlægger en markant udvidelse. Ved siden af Ringsted Outlet er der mulighed for yderligere udvikling med detailhandel, underholdningstilbud og kontorer. Ringsted er da også en af de byer som ICPs analyser viser vil kunne fastholde sin position som attraktiv handelsby, og der eksisterer fine eksempler på butikskoncepter, der har forstået at kombinere e-handel med inspirerende fysiske butikker, der både fungere som showrooms og egentlige butikker. Hvad er baggrunden for Ringsteds succes som handelsby, og hvor ligger potentialerne i fremtiden? Hvilke funktioner efterspørges som supplement til de eksisterende succesfulde handelsdestinationer? Hvordan kan den stigende e-handel påvirke udviklingen?

Jeanette Jussing Amdal , Center Manager, Ringsted Outlet

11.45 Almene boliger for 383 millioner kr.
Andelsboligforeningen af 1941 opfører 284 nye boliger for en samlet byggesum på 383 millioner kr. i Ringsted. Blandt andet i Kasernebyen opføres der 5600 kvm boliger, hvoraf halvdelen vil være under 50 kvm og derfor henvende sig til unge eller singler. Også på hjørnet mellem Brogade og Næstvedvej planlægges der 64 mindre, almene boliger, mens der ved Shell-krydset på Næstvedvej opføres 50-60 familielejligheder. På sigt kan der også bygges 73 almene boliger på hjørnet af Møllegade og Næstvedvej, hvilket vil kræve en nedrivning af Dampmøllen. Hvordan kommer de mange nye almene byggeprojekter til at se ud, og hvad er tidsplanen?

Ole Hemmingsen , Kundechef, Andelsboligforeningen af 1941

12.10 Boligmarked i vækst
Over 3.000 nye borgere har bosat sig i Ringsted i de sidste 10 år, og i takt med at priserne sti-ger i Hovedstaden vokser efterspørgslen efter boliger i Ringsted. En central beliggenhed og god infrastruktur har selvfølgelig afgørende betydning, men gør det ikke alene. Hvad er det tilflytterne tiltrækkes af i Ringsted, og hvilken rolle spiller beliggenheden og kultur- og fritidstilbud? Hvem bosætter sig i Ringsted, og hvilke typer boliger efterspørger de? Hvad er prisniveauet, udbud og efterspørgsel, og variationen i boligtyper?  

Peter Dinesen , Indehaver, Vurderingskonsulent, Estate Mæglerne

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

Andelsboligforeningen af 1941

Ole Hemmingsen

Estate Mæglerne

Peter Dinesen

Jeudan III A/S

Søren Nielsen
Niels Lønborg Brandt

Junckers Industrier A/S

Mikkel Snedgaard

KSE Ejendomme ApS

KSE Ejendomme ApS

Kuben Management A/S

Anders Thanning
Henrik Offendal

Leva Ejendomme A/S

Rasmus Egede

Loxam A/S

Martin Sløk Pilemand
Jan Lynge

Nybolig Erhverv

Henrik Nikolajsen

Nykredit

Jonas V. Mikkelsen

park street nordicom

lars Poulsen

Ringsted Forsyning

Janne Hansen

Ringsted Kommune

Mads Stougård Kristiansen
Henrik Hvidesten

Ringsted Outlet

Jeanette Jussing Amdal

SB ENTREPRISE A/S

Torben Eriksen

Temporent A/S

Torben Sloth

Willis Towers Watson

Jan Linde

ZBC

Klaus Helstrand

Andre konferencer

Tilmeld dig her