Fredede og bevaringsværdige bygninger - regler, løsninger og tilskud

Baggrund

Der er 9.000 fredede bygninger i Danmark og ca. 300.000 vurderes at have bevaringsværdi. Størsteparten af de fredede huse er privatejede, og 75 og 80 procent af dem er private boliger.

Fredede og bevaringsværdige bygninger kan have unikke kvaliteter, der kan skabe værdi for brugere og ejere. Og der er både en række fordele og udfordringer ved at være ejer eller administrator af en sådan bygning.

Der gælder en række særregler for fredede og bevaringsværdige bygninger.  De har hjemmel i, primært, Bygningsfredningsloven, men også i Planloven, Byggeloven, Landzone, Lokalplaner, Byfornyelsesloven.

Fredningen af et hus medfører, at der skal søges tilladelse hos Slots- og Kulturstyrelsen, hvis man ønsker at istandsætte eller bygge om, både indvendigt og udvendigt, mens det i et bevaringsværdigt hus, er kun facaden, der ikke må ændres uden tilladelse. De særlige krav for fredede- og bevaringsværdige huse kan således
påføre ejeren ekstra udgifter,

Til fordelene hører derimod muligheden for at
opnå økonomisk støtte til evt. ombygningsarbejder. En fredet ejendom kan også blive fritaget for at betale grundskyld, og derudover kan ejere af flere typer fredede bygninger fradrage drifts-, vedligeholdelses- og forbedringsudgifter i den skattepligtige indkomst.

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Lovgivning om fredede og bevaringsværdige bygninger
De særlige regler, der gælder for fredede bygninger, fremgår af bygningsfredningsloven, som administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. Gennemgang af de vigtigste opmærksomhedspunkter i loven med praktiske eksempler. Bærende fredningsværdier, funktionsændringer i fredede bygninger, detaljernes vigtighed, og hvad et godt projekt skal indeholde.

Birte Skov , Arkitekt, Specielkonsulent, Slots og Kulturstyreslen

10.00 Støtteordninger
Ejerne af fredede og bevaringsværdige ejendomme kan få økonomisk støtte til bygningsarbejder fra Slots- og Kulturstyrelsen, kommunen eller fra private og fonde. En fredet ejendom kan derudover blive fritaget for at betale grundskyld, og så kan ejere af fredede bygninger fradrage drifts- og vedligeholdelses- og forbedringsudgifter i den skattepligtige indkomst. Bestemmelsen finder dog ikke anvendelse for fredede ejerlejligheder og for ejere af udlejningsejendomme gælder særlige regler. Hvilke betingelser gælder for at få økonomisk støtte? Hvad kan der ydes støtte til? Grundskyldsfritagelse og regler for skattemæssige fradragsordninger.

Leif Hansen , Historiske Huse

10.25 Renovering af fredede og bevaringsværdige bygninger - konkret fremgangsmåde og økonomi
Center for Bygningsbevaring, CFB arbejder med bevaring, sikring og udvikling af fredede og bevaringsværdige ejendomme. Ud fra projekter, CFB har lavet for Obel Ejendomme, Mogens de Linde, Freja m.fl. vises det, hvordan restaurering og renovering giver mening ud fra et økonomisk perspektiv.

Vera Noldus , Ph.d., arkitektur, kulturarv og kommunikation, Center for Bygningsbevaring

10.50 Nyboder restaureres og ombygges til campus
De fredede bygninger i Nyboder skal restaureres, moderniseres og ombygges til campus. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste er bygherren bag projektet.

Erik B. Hansen , Projektchef, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

11.20 Kaffepause
11.45 Forsikring af frededede huse
Forsikring af fredede og bevaringsværdige huse. Hvad skal man være særligt opmærksom på? Hvorfor er det farligt at "underforsikre" et hus?

Poul Ørum , Senioradviser, Pind & Partnere

12.10 Proces og rentabilitet: lejligheder i et fredet palæ
Holsteins Palæ, bestående af 2 ejendomme i Stormgade 10-12 ved siden af Nationalmuseet i Københavns centrum, er blevet omdannet til 17 boliger. Freja købte de 2 ejendomme, da Klima- Energi- og Bygningsministeriet rykkede ud og ved årsskiftet 2014-2015 solgte ejendommene til Artha Kapitalforvaltning, som sammen med COPI Group har omdannet ejendommene til boliglejligheder. Hvordan omdanner man en fredet bygning til lejligheder, og hvordan udvikler man dens potentiale fuldt ud? Hvordan griber man projektet an i praksis?

Maria Brunander Vøgg , Adm. direktør, Copenhagen Property Investment

12.35 Energioptimering af fredede og bevaringsværdige bygninger
Hvor stor er potentialet for energioptimering og energibesparelser for fredede og bevaringsværdige bygninger? Hvilke udfordringer støder man på og hvordan løser man dem optimalt? Konkrete eksempler. Det fredede anlæg Fæstningens Materialegård i København skulle restaureres og blev udpeget til demonstrationsprojekt. Man ønskede at afprøve forskellige metoder til at energioptimere fredede bygninger for at skabe ny viden på området. De forskellige bygninger besad meget forskellige værdier og det afspejles valget af energibesparende løsninger.

Anders Brüel , Projektleder, Realdania Byg

13.00 Spørgsmål og afslutning
13.05 Frokost
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

De kommer også

Jonas Karstens Brandt

AB Clausen Rådgivende Ingeniører

Christian Wittrup

Advokatanpartsselskabet PBJ

Peter Vinther Bjerregaard

AI a/s

Steen Rosendal

Arkitektfirma A/S Hune & Elkjær

Stine H. Bonnén Bisgaard

Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S

Jacob Ravn Petersen

Bente Naver Ejendomsrådgivning

Bente Naver

Bygningsstyrelsen

Peer Kvist

CASA Arkitekter

Inge-Lise Leander

Center for Bygningsbevaring

Vera Noldus

Copenhagen Property Investment

Maria Brunander Vøgg

COWI

Gorm Krogsdal

danbolig Østerbro

Nicolai Glad
Alice Lotinga

DSB Ejendomsudvikling A/S

Tina B. Øelund

Erik Arkitketer

Trine Neble

Erik Pedersen Aps Rådgivende Civilingeniøer

Annette Hansen

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Erik B. Hansen

Hallerup Ejendomme ApS

Jan Hallerup

Historiske Huse

Leif Hansen

ISC Rådgivende Ingeniører A/S

John Petersen

M.Vesterholm Malermester

Maria Vesterholm

NIRAS

Henrik de Gier

PA Savværk A/S

Anders Cederfeld

park street nordicom

Lars Poulsen

Pind & Partnere

Poul Ørum

Rambøll Danmark A/S

Mi Sundheim

Realdania Byg

Anders Brüel

Rørbæk og Møller arkitekter A/S

Flemming Stoltz Nielsen

Slots og Kulturstyreslen

Birte Skov

Strunge Jensen A/S, Rådgivende Ingeniører F.R.I.

Jesper Strunge Jensen

V2C ApS

Hans Toksvig Larsen

Wenbo A/S

Gert Jensen

Willis Towers Watson

Jan Linde

Aaberg Arkitekter

Jens Aaberg

Andre konferencer

Tilmeld dig her