Baggrund

Projekteringsledelse er et komplekst emne og kræver mange færdigheder. Projekteringslederen skal kunne overskue hele byggeprocessen og sætte sig ind i de udfordringer, som kan opstå hele vejen igennem processen fra tilbud over tidsplan til færdiggørelse. På dette kursus bliver du klædt på til at håndtere og overskue projekteringsledelse.

Du får på dette kursus en bred indsigt i de elementer, der knytter sig til projekteringsledelse, og du får kendskab til en række værktøjer til planlægning og styring af projekteringsforløbet, blandt andet projektorganisationens opbygning, tidsplaner, økonomi- og risikostyring, arbejdsmiljø og kommunikation.

Hele vejen igennem vil du høre praktiske eksempler fra virkelighedens byggeprojekter.

Målgruppe:

Kurset er henvendt til dig, som arbejder med byggeprojekter og skal udfylde rollen som projekteringsleder, og som derfor gerne vil være bedre rustet til at kunne klare planlægning af opgaver og udfordringer i forbindelse med projekteringsledelse.

Underviser: John Flemming JensenCivilingeniør, Director, Major Projects and Project Excellence, Rambøll

Afholdes i samarbejde med Nohr-Con.
Denne konference arrangeres af Nohr-Con. Ved tilmelding via Byens Ejendom klippekort koster denne konference 2 klip. Netværksmedlemskab hos Byens Ejendom kan ikke benyttes ved tilmelding til Nohr-Con-konferencer.

DELTAGERPRIS
Kr. 4.995,- ekskl. moms per person.

Læs mere om baggrunden

Program

08.45
09.00
09.10 Aftalegrundlag – ABR89 Introduktion til ABR89 og aftaleindgåelse. Bygherrens og rådgiverens forpligtigelser. Ydelsesbeskrivelser FRI/PAR Projekteringslederens rolle og ansvar. Projekteringsledelse i praksis Organisering Forhold til kunden. Kundeskifte efter faser? Totalrådgiver eller sideordnede rådgivere. Fordele, ulemper, opmærksomhedspunkter. Organisering i forskellige samarbejdsformer. Rollefordeling mellem projekteringsleder og projektleder. Fokus, ligevægt, fairness. Kompetencekrav – projekteringsleder og team. Tidsplaner Beslutningsplaner og kundens pligter. De forskellige aktørers behov og arbejdsmetoder. Samordnede tidsplaner. Forskudt projektering – faremomenter. Konsekvens af forsinkelser, internt og eksternt. Frontloading og lean – hvordan dækkes alles behov? Gate closed-ledelse – hvornår kan man ændre – og hvad er konsekvensen?
12.00
13.00 Modeller for styring – og faldgruber. Omprojektering – hvorfor og hvornår er det muligt? Projektøkonomi og honoraraftaler – hvordan styres på tværs og internt? Risikostyring Rationel risikostyring. Hvor skal fokus ligge – hvad er væsentligt? Arbejdsmiljø under projektering Organisering Hvordan sikres at dette gennemføres? Kommunikation Rapportering internt og eksternt – hvordan? Møder – hvordan sikres værdien?
16.00
10.50
11.20
11.45
12.10
12.40
Læs mere om programmet
Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom