Investeringer for 25 milliarder i plejeboliger

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Udvikling og investering i friplejehjem

Hvem udvikler og hvem investerer i friplejehjem. Hvad kan vi forvente i den kommende tid? Hvad gør en investering i friplejehjem vellykket?

Klaus Ahm , Klaus Ahm

10.00 Københavns plejehjemsplaner

Hvilke plejehjemsplaner har Københavns Kommune? Nybyggeri og renovering. Samarbejde med private udviklere og plejehjemsadministratorer.

Per Christensen , Byggechef, Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

10.25 Privat investor bag friplejehjem

Hvilke fordele for private- og institutionelle udviklere og investorer er der ved at investere i friplejehjem? Samarbejde med kommuner og plehjehjemsoperatører.

Kasper Wehner , NHC, Northern Horizon Capital

10.50 Erfaringer med plejeboliger: brugersynspunkt

Erfaringer med plejeboliger: hvad virker og hvad virker ikke?

11.15 Kaffepause
11.45 Ombygning af utidssvarende plejehjem

Mange kommuner har i dag overladt bygherreopgaven og den efterfølgende administration til Lejerbo i forbindelse med ombygning af utidssvarende plejehjem, der fremover skal fungere som plejeboliger og servicearealer. Kommunerne har herved undgået en navigering rundt i et farligt farvand, der kræver organisation, teknologi, viden og ressourcer af sit mandskab.

12.10 Nyt investeringsområde: Botilbud til psykiatriske patienter mm.

Solutio Gruppen etablerer og driver botilbud til psykiatriske patienter og folk med misbrugsproblemer. Det er Solutio Gruppens vision og mål løbende at udvide antallet af botilbud, døgnpladser og beskæftigelses- og uddannelsestilbud målrettet de krævende beboere – både voksne og unge. Det er endnu et nichemarked for private udviklere og investorer, men potentialet er betydeligt. Hvilke perspektiver er der for markedets udvikling? Hvordan agerer man som privat investor på dette marked?

12.30 Demenslandsbyer – internationale erfaringer

Brugerinvolvering af både medarbejdere, patienter/beboere og besøgende i design af plejehjem. Erfaringer fra plejehjems- og Alzheimersplejehjemsdesign i Frankrig og Norge.

Morten Rask Gregersen , Partner, arkitekt, Nord Architects

12.55 Spørgsmål og afslutning
13.00 Frokost

Baggrund

Danmarks Statistik vurderer at der frem til 2030 vil være 170.000 flere ældre over 80 år, og selvom stadig flere klarer sig hjemme vil byggeriet af plejehjem være markant.

Markedet for private plejehjem i Danmark forudses at være meget stort.

Kommunernes Landsforening vurderer, at der de kommende 10 år skal opføres op mod 13.000 nye plejehjemsboliger, Dansk Byggeri melder om behov for 26.000, og Dansk Industri beregner behovet til helt op mod 35.000 boliger.

Plejeboliger bygges af kommuner, almene boligselskaber og nu i stigende grad også af private udviklere og opertører samt institutionelle investorer.

I 50 kommuner er der i dag ikke private plejehjem - der er i alt 37.000 plejeboliger i Danmark

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 10. maj 2023
Klokken 09.00 - 13.00
: DOCKENDOCKEN, Færgehavnsvej 35, 2150 NordhavnDeltagere

ALFA Development

Mette Thiberg

BM Byggeindustri

Simon Hasbøg
Tom Mikkelsen

Brøndby Kommune

Jan Munkholm

Danielsen Architecture

Brian Singh Rence

FORCE4 ARCHITECTS A/S

Andreas Lauesen

Friis Andersen Arkitekter A/S

Jesper Øager Jensen
Jakob Hastrup Clausen

HolmrisB8

Tine Mainz

Horten Advokatpartnerselskab

Rikke Søgaard Berth

Industriens Pension

Peter Schnell Jensen

Klaus Ahm

Klaus Ahm

Kromann Reumert

Andreas Hansson

Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Per Christensen

NHC, Northern Horizon Capital

Kasper Wehner

Nord Architects

Morten Rask Gregersen

Nordstern

peter riber

Pressalit

Claus Albertsen
Beata Anna Richter

Rambøll

Henrik Offendal

Silkeborg Kommune

Allan Madsen
Søren Overgaard

Sweco Architects

Steen Gissel

Andre konferencer

Tilmeld dig her