Odense: De store projekter

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Kommende projekter

Odense har i de senere år gennemgået en massiv transformation, og udviklingen fortsætter i højt tempo. Med forventningen om 1.000 nye indbyggere om året frem mod 2028, er investeringslysten i Odense stor. Udviklingen af Odense Havn, Vollsmose, Campus Odense og Letbanens 2. linje er blandt de helt store projekter, hvor blandt andet et tæt samspil mellem kommune, boligselskaber, private investorer og byens borgere kommer til at drive udviklingen. Men også mange andre steder i byen er udviklingspotentialet stort. Den gamle hospitalsgrund.

10.00 Vollsmose: Kommende udvikling for 10 milliarder kr.

Gennem investeringer på op imod 10 milliarder kro. og anlæg af omkring 2.000 nye boliger frem mod 2030 skal Vollsmose udvikles med flere blandede boligformer samt nybyggeri til erhverv og kommunale arbejdspladser. Der etableres et privat arealudviklingsselskab, hvor Odense Kommune og boligorganisationerne Civica og FAB samt AP Pension udgør ejerkredsen.

10.25 Butikscentergrund bliver til 1.000 boliger

A. Enggaard har ifølge Odense Kommune indgået en aftale med ejeren den tidligere slagterigrund ved Østre Stationsvej, hvor Steen & Strøm gennem en årrække havde planer om at opføre shoppingcenteret Viva. Her ønskes nu en ny blandet bydel med 86.000 kvm byggeri i form af 1.000 boliger og erhverv, service og butikker samt parkeringshuse. Bydelen skal udvikles over en længere årrække.

 
10.50 40.000 kvm medieby i Odense

TV 2 Danmark, Jysk Fynske Medier, SDU, TV 2 Fyn og Media City Odense, MCO har underskrevet en hensigtserklæring med DSB Ejendomsudvikling om at skabe en medietech-by ved Jarlsberggade i Odense.C.F. Møller Architects er tilknyttet projektet og har udarbejdet de første skitser for det hus, der både skal kunne rumme traditionelle medievirksomheder og et omkringliggende “økosystem” såsom tech-virksomheder, marketing/kommunikation, film, spiludviklere og uddannelsesinstitutioner.

 

 

11.20 Kaffepause
11.45 Sådan skal Inderhavnen udvikles

Odense Kommune, A. Enggaard og Odense Havn er i 2022 kommet med en ny vision for fremtidens Odense Inderhavn. Visionen bygger på den samarbejdsaftale, som parterne indgik i marts 2021 og med inspiration i de input, der er kommet fra borgerinddragelsesprocessen i efteråret 2021, hvor mere end 2.200 borgere, virksomheder og foreninger i Odense har givet deres idéer og ønsker for fremtidens inderhavn til kende. Visionen vil, sammen med opsamlingen af borgerinddragelsen i efteråret 2021, indgå i et oplæg til en arkitektkonkurrence, der bliver afholdt i løbet af 2022. 

12.10 Boligmarkedet i Odense

Boligmarkedet i Odense: status og kommende udvikling. Fortsætter den høje efterspørgsel og prisernes himmelflugt eller eller er vi på vej ind i mere smult vande, hvad priserne og købelysten angår? Priser, efterspørgsel, liggetider. Etgeboliger, rækkehuse, enfamiliehuse.

12.35 Odense letbane etape 2

Efter igansættelsen af Letbanens 1. linie er kommunen i gang med at undersøge letbanens linje 2. Linieføring. Tidsfrister. Udbud.

13.00 Spørgsmål og afslutning
13.05 Frokost

Baggrund

Udviklingen i Odense er siden 2015 gået fra de små punkt-projekter til igangsættelsen af store byggerier og byudviklingsprojekter, der vil forandre både de lokale byområder og hele byen. I Odense bymidte har den vellykkede omdannelse af Thomas B. Thriges gade til en ny bykvarter sat nye høje standarder for byudvikling, der både er moderne og tro mod byens ånd.

Blandt aktuelle største udviklingsområder er:

Dalum Papirfabrik, Havnen, Tietgenbyen, Nyt OUH, Nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Hospitalsgrunden, Vollsmose, Cortex Park.

Hvad transportinfrastruktur angår, bliver letbanen byens rygrad, når den åbner i 2022. En ny 2. linie på 7,6 km. er i en tidlig udviklingsfase.

Bag denne udvikling er en vækst på 1.000 indbyggere årligt og byens evne til at tiltrække investeringer fra virksomheder, ikke mindst de højteknologiske inden for IT og robotteknologi mm.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her