Ny Byggeplan for KØBENHAVN frem til 2031

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 De overordnede mål og rammer

De overordnede mål for byens udvikling og arealanvendelse. Målene omhandler bl.a. udbygningen i kommunen med boliger, arbejdspladser, trafikbetjening, energiforsyning, offentlig service og rekreative områder. Retningslinier og rammer. Hvor skal de forskellige byformål ligge, hvor skal trafikanlæg ligge? Regler for byggesagsbehandling i områder uden lokalplaner: hvilken anvendelse og tæthed, der skal være hvor, byomdannelsesområder. Nye parkeringsnormer.

Kenneth Horst Hansen , Planchef, Københavns Kommune, Center For Byudvikling

10.15 Kommuneplanen og boligbyggeri

Økonomiforvaltningen vurderer, at der er behov for at opføre ca. 4,2 millioner kvm boliger og ca. 2,4 millioner kvm erhverv (inkl. institutioner) i Københavns Kommune fra 2019 til 2031. Hvad siger planen om boligbyggeriet. Hvor og hvad skal der bygges? Kravene til boligstørrelse: flere mindre boliger. Almene boliger. Ungdomsboliger. 

Tue Rex , Kommunalplanprojektleder, Københavns Kommune, Center For Byudvikling

10.40 Kaffepause
11.10 Hvad vil kommuneplanen betyde for boligmarkedet i København?

Hvad vil kommuneplanen betyde for boligmarkedet i København? Kommer der balance mellem udbud og efterspørgsel, hvad både antal og lejlighedernes størrelse angår?

Lone Bøegh Henriksen , Indehaver, Home

11.35 Kommuneplanens betydning for erhvervs- og offentligt byggeri

Kommuneplanens betydning for erhvervs- og offentligt byggeri. Hvilken betydning skal den nye kommuneplan have for kontor-, butiks- og logistikbyggeri?

Joseph Alberti , Head of Research, EDC Erhverv Poul Erik Bech

12.00 De 3 store planer for København og Hovestadsområdet

Der findes nu 3 overordnede planer for Københavns udvikling: Danmarks Hovedstad, Fingerplan 2019 og Københavns Kommunes egen kommuneplan. Hvordan hænger disse planer indbyrdes sammen? Hvilket samlet billede tegnes for Københavns byudvikling? Og hvordan vurderer Byplanlaboratoriet, at planerne passer med de politiske mål om vækst, bæredygtighed og regional balance?”

Ellen Højgaard Jensen , Direktør, Cand. scient. geograf, Dansk Byplanlaboratorium

12.25 Udviklingen af Stejlepladsen: nyt byudviklingsområde under Kommuneplan 2019

Team Christensen & Co. står bag vinderprojektet til bebyggelsesplan for den nye bydel i Sydhavnen, Stejlepladsen på den sydlige side af Sjællandsbroen. En stor del af området er i dag udlagt som perspektivområde i kommuneplanen. Med Kommuneplan 2019 udlægges hele området, både nord og syd for banen, til byudvikling.

Michael Christensen , Founding Partner og direktør, Architect MAA, Christensen & Co Arkiteker

12.50 Frokost

Baggrund

Københavns politikere skal de kommende måneder drøfte en ny kommuneplan, som sætter rammerne for byens fysiske udvikling de næste 12 år.

Planen bekendtgøres primo 2020.

Baggrunden for planen udgøres bl.a. af den kraftige udvikling i beboertallet. Økonomiforvaltningen vurderer, at der er behov for at opføre 60.000 boliger i perioden 2019 til 2031 eller ca. 4,2 millioner kvm bolig og ca. 2,8 millioner kvm erhverv (inkl. institutioner) i Københavns Kommune fra 2019 til 2031. Det betyder byggeri for 300 milliarder kr.

Nogle andre af København Kommunes målsætninger med den nye Kommuneplan er:

  • At almene boliger udgør 20 procent af boligerne i København og at 25 procent af de nye boliger i byen er almene
  • At skabe rammer for 12.000 nye ungdomsboliger frem mod 2031
  • At der opføres nye boliger til børnefamilier, par uden børn og enlige, og at der sikres en variation i boligstørrelser og –typer i de enkelte byområder
  • At skabe blandede og mangfoldige boligområder med boliger til alle københavnere
  • At byudvikling fortrinsvis sker gennem omdannelse og fortætning af nedslidte industri og havnearealer til moderne funktionsblandede bydele og bykvarterer
  • At nye højhuse placeres stationsnært hvor de kan understøtte byens og stedets kvaliteter og bidrage til områdets byliv og identitet
  • At varmeforsyningen baseres på fjernvarme med mulighed for at indpasse samfundsøkonomisk hensigtsmæssige vedvarende energiteknologier.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 28. januar 2020
Klokken 09.00 - 12.50
: DOCKENDOCKEN, Færgehavnsvej 35, 2150 NordhavnDe kommer også

Aberdeen Standard Investments

Jesper Nielsen

AI a/s

Jan Bruus Sørensen

Akelius

Julie Freja Carlsen

Arkitema

Henning Riskjær Svendsen

Bjarke Ingels Group

David Zahle

BO-VEST

Georg Schmidt
Jan Hyttel

Caplloyd

Katja Ochtaras
Flemming Meyendorff

Christensen & Co Arkiteker

Michael Christensen

Concise

Mathilde Lykke Bülow

COWI A/S

Thomas Knudsøø Damm

DAB

Carina Seifert

danbolig København City & Christianshavn

Anne Crone

Dansk Byplanlaboratorium

Ellen Højgaard Jensen
Andreas Hvidt
Christian Broen

DSU Vesterbro

Lauritz Ziethen

Dyrhauge Consult

Steffen Grimm Dyrhauge

EDC Erhverv Poul Erik Bech

Joseph Albert

Forbundet Arkitekter og Designere

Anette Sørensen

home

Anne Crone
Lone Bøegh Henriksen

Horten Advokatpartnerselskab

Rikke Søgaard Berth

ISC Rådgivende Ingeniører A/S

Peter Seielstad Nielsen

Kuben Management A/S

Anders Thanning

Københavns Kommune, Center For Byudvikling

Anders Skovbo
Kenneth Horst Hansen
Tue Rex

Lundsgaard Erhverv

Jette Lundsgaard

Lyngby-Taarbæk Kommune

Birger Kjer Hansen

Martin & Co

Jan Martin Sørensen

Metroselskabet I/S

Marc Jørgen Jørgensen

Miljømærkning Danmark

Alba Caviedes Nozal

MOE A/S

Signe Søes-Cybulski

MT Højgaard A/S

Lars Eggert

Nykredit

Dean Hansen

Pensiondanmark

Christian E. Olsson

Privat

Karin Olsen
Grit Andersen Naqvi
Nikolaj Carlsson

Rambøll Danmark A/S

Katrine Mai-Jørgensen

REMA Butiksudvikling A/S

Lars Thisted

RGS Nordic A/S

Henrik Grand Petersen
Jesper Hansen

solarplan Aps

Klaus Boyer

UFFE GRAA-JACOBSEN

UFFE GRAA-JACOBSEN

V8 Construction A/S

Morten Baunsgaard
Henrik Christensen
Christoffer Nørr Nissen

Via Trafik Rådgivning A/S

Mogens Møller

Vurderingsstyrelsen

Simon Lind
Jean Budtz
Maria Højlund
Tina Britta Hansen

Andre konferencer

Tilmeld dig her