Ny Byggeplan for KØBENHAVN frem til 2031

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 De overordnede mål: retningslinier og rammer

De overordnede mål for byens udvikling og arealanvendelse. Målene omhandler bl.a. udbygningen i kommunen med boliger, arbejdspladser, trafikbetjening, energiforsyning, offentlig service og rekreative områder. Retningslinier og rammer. Hvor skal de forskellige byformål ligge, hvor skal trafikanlæg ligge? Regler for byggesagsbehandling i områder uden lokalplaner: hvilken anvendelse og tæthed, der skal være hvor, byomdannelsesområder. Nye parkeringsnormer. Arkitekturpolitik.

Kenneth Horst Hansen , Planchef, Københavns Kommune, Center For Byudvikling

10.15 Kommuneplanen og boligbyggeri

Økonomiforvaltningen vurderer, at der er behov for at opføre ca. 4,2 millioner kvm boliger og ca. 2,4 millioner kvm erhverv (inkl. institutioner) i Københavns Kommune fra 2019 til 2031. Hvad siger Kommuneplanen om boligbyggeriet. Hvor og hvad skal der bygges? Kravene til boligstørrelse: flere mindre boliger. Almene boliger. Ungdoms- og seniorboliger, hvor der ifl planen skal opføres 12.000 ungdomsboliger frem mod 2031. Bofællesskaber og alternative boformer.

Tue Rex , Kommunalplanprojektleder, Københavns Kommune, Center For Byudvikling

10.40 Kaffepause
11.10 Hvad vil kommuneplanen betyde for boligmarkedet i København?

Hvad vil kommuneplanen betyde for boligmarkedet i København? Kommer der balance mellem udbud og efterspørgsel, hvad både antal og lejlighedernes størrelse angår?

Lone Bøegh Henriksen , Indehaver, Home

11.35 Kommuneplanens betydning for erhvervs- og offentligt byggeri

Kommuneplanens betydning for erhvervs- og offentligt byggeri. Hvilken betydning skal den nye kommuneplan have for kontor-, butiks- og logistikbyggeri?

Joseph Alberti , Head of Research, EDC Erhverv Poul Erik Bech

12.00 De 3 store planer for København og Hovestadsområdet

Der findes nu 3 overordnede planer for Københavns udvikling: Danmarks Hovedstad, Fingerplan 2019 og Københavns Kommunes egen kommuneplan. Hvordan hænger disse planer indbyrdes sammen? Hvilket samlet billede tegnes for Københavns byudvikling? Og hvordan vurderer Byplanlaboratoriet, at planerne passer med de politiske mål om vækst, bæredygtighed og regional balance?”

Jes Møller , Formand for bestyrelsen, Dansk Byplanlaboratorium

12.25 Metro- og letbanebyggeri for over 57 milliarder kr.

Der er omfattende trafikprojekter i støbeskeen i København i den nærmeste fremtid. Metrolinjen Cityringen står færdig i 2019 og vil blive suppleret af Nordhavnslinjen i 2020 og Sydhavnslinjen fra Hovedbanegården til Ny Ellebjerg i 2024. Sydhavnsmetroen vil koste 8 milliarder kr. Derudover kan metrolinjen blive forlænget fra Ny Ellebjerg i begge retninger mod Bispebjerg og Hvidovre for 10 milliarder kr. Forlængelsen kan tidligst gå i gang i 2026 efter man har undersøgt mulige linjeføringer. Man undersøger også mulige forbindelser mellem Brønshøj Torv over Hovedbanegården til Refshaleøen, eller fra Bispebjerg Hospital via Refshaleøen til Amagerbro Station. Nordhavnslinjen kan på sigt forlænges med yderligere 4 stationer til 2 milliarder, efterhånden som den nye bydel, Nordhavn, udbygges og skaber behov for mere infrastruktur. Endelig er der planer om en mulig letbane fra Glostrup station til Lufthavnen for 5 milliarder kr. samt en mulig letbane langs Frederikssundsvej til 2 milliarder kr. Der har også været offentliggjort tanker om en metro til Malmö, et projekt på mindst 20 milliarder kr., der skal etableres som en 22 km lang boret tunnel under Saltholm. Hvad er status og evt. tidsplan på de mange idéer og projekter om Københavns fremtidige offentlige transport?

12.50 Frokost

Baggrund

Københavns politikere skal de kommende måneder drøfte en ny kommuneplan, som sætter rammerne for byens fysiske udvikling de næste 12 år.

Datoen for den endelige vedtagelse i Borgerrepræsentationen forventes at være 12. december 2019. Selve planen bekendtgøres primo 2020.

Baggrunden for planen udgøres bl.a. af den kraftige udvikling i beboertallet. Økonomiforvaltningen vurderer, at der er behov for at opføre 60.000 boliger i perioden 2019 til 2031 eller ca. 4,2 millioner kvm bolig og ca. 2,8 millioner kvm erhverv (inkl. institutioner) i Københavns Kommune fra 2019 til 2031. Det betyder byggeri for 300 milliarder kr.

Nogle andre af København Kommunes målsætninger med den nye Kommuneplan er:

  • At almene boliger udgør 20 procent af boligerne i København og at 25 procent af de nye boliger i byen er almene
  • At skabe rammer for 12.000 nye ungdomsboliger frem mod 2031
  • At der opføres nye boliger til børnefamilier, par uden børn og enlige, og at der sikres en variation i boligstørrelser og –typer i de enkelte byområder
  • At skabe blandede og mangfoldige boligområder med boliger til alle københavnere
  • At byudvikling fortrinsvis sker gennem omdannelse og fortætning af nedslidte industri og havnearealer til moderne funktionsblandede bydele og bykvarterer
  • At nye højhuse placeres stationsnært hvor de kan understøtte byens og stedets kvaliteter og bidrage til områdets byliv og identitet
  • At varmeforsyningen baseres på fjernvarme med mulighed for at indpasse samfundsøkonomisk hensigtsmæssige vedvarende energiteknologier.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 28. januar 2020
Klokken kl. 09.00 - 12.50
: DOCKENDOCKEN, Færgehavnsvej 35, 2150 NordhavnDe kommer også

Aberdeen Standard Investments

Jesper Nielsen

AI a/s

Jan Bruus Sørensen

Akelius

Julie Freja Carlsen

Arkitema

Henning Riskjær Svendsen

Bjarke Ingels Group

David Zahle

BO-VEST

Georg Schmidt
Jan Hyttel

Caplloyd

Katja Ochtaras
Flemming Meyendorff

Concise

Mathilde Lykke Bülow

COWI A/S

Thomas Knudsøø Damm

DAB

Carina Seifert

Dansk Byplanlaboratorium

Jes Møller

EDC Erhverv Poul Erik Bech

Joseph Albert

Hansen & Thomsen Advokataktieselskab

Frank Hansen

home

Anne Crone
Lone Bøegh Henriksen

Horten Advokatpartnerselskab

Rikke Søgaard Berth

ISC Rådgivende Ingeniører A/S

Peter Seielstad Nielsen

Kuben Management A/S

Anders Thanning

Københavns Kommune, Center For Byudvikling

Kenneth Horst Hansen
Tue Rex

Lundsgaard Erhverv

Jette Lundsgaard

Lyngby-Taarbæk Kommune

Birger Kjer Hansen

Martin & Co

Jan Martin Sørensen

Metroselskabet I/S

Marc Jørgen Jørgensen

MT Højgaard A/S

Lars Eggert

Nykredit

Dean Hansen

Pensiondanmark

Christian E. Olsson

Privat

Karin Olsen
Grit Andersen Naqvi
Nikolaj Carlsson

Rambøll Danmark A/S

Katrine Mai-Jørgensen

solarplan Aps

Klaus Boyer

V8 Construction A/S

Morten Baunsgaard
Henrik Christensen
Christoffer Nørr Nissen

Via Trafik Rådgivning A/S

Mogens Møller

Vurderingsstyrelsen

Simon Lind
Jean Budtz

Andre konferencer

Tilmeld dig her