Nordhavn - udviklingsplaner, Nordhavnstunnel, Lynette-øen og Refshaleøen

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Udvikling af Ydre Nordhavn og Lynetteholmen

Nordhavnsudbygningen er i fuld gang og nu rettes blikket mod udviklingen af Ydre Nordhavn og den nye, 2,7 millioner kvm store kunstige ø Lynetteholmen øst for Trekroner Søfort mellem Nordhavn og Refshaleøen. Folketinget har i juni 2021 vedtaget lov om anlæg af Lynetteholm og anlægsarbejderne med at etablere Lynetteholm forventes sat i gang endnu i løbet af 2021 og løbe indtil 2024. I den periode bliver øens afgrænsning konstrueret og der bliver gjort klar til at modtage jord. Efter 10 år forventer man at kunne gå i gang med byudvikling af dele af Lynetteholm. Udvikling af Ydre Nordhavn og Lynetteholmen.

Marc J. Jørgensen , Projektchef, By & Havn

10.00 Tunnel, veje og en ny lystbådehavn

I den nye infrastrukturaftale mellem Folketingets partier, der er blevet vedtaget i juni 2021, er der reserveret 12,7 milliarder kr. til infrastruktur tilknyttet den kunstige halvø Lynetteholm. Hvilke vejprojekter planlægges i forbindelse med anlæggelse af Lynetteholmen? Status og kommende udvikling i byggeriet af den 1,4 km lange tunnel mellem Nordhavnsvej/østsiden af Strandvænget og Kattegatvej på Nordhavn. Nordhavnstunnellen er budgetteret til at koste 3,4 milliarder kr., og kan efter tidsplanen forventes taget i brug i slutningen af 2027. Som en del af projektet anlægger Vejdirektoratet også en midlertidig erstatningshavn ved Færgehavn Nord, hvor ca. halvdelen af de omkring 1.500 både i Svanemøllen Havn skal flyttes til. Status og kommende udvikling i anlæg af erstatningshavnen.

Christian Tolderlund , Senior projektleder, Vejdirektoratet

10.25 Udvikling af Refshaleøen

Med planerne for anlægget af Lynetteholm i Københavns Havn og snart også en ny metrolinje og en østlig ringvej, blæser vindene nu kraftigere i retning af byudvikling også på Refshaleøen. Her driver Refshaleøens Ejendomsselskab B&W’s gamle arealer med hundredvis af kreative lejere, kunst, musikfestivaler, restauranter og forskelligartet produktion i de rå værftsbygninger, som ifølge den gældende kommuneplan er et værdifuldt historisk kulturmiljø. Selskabet har gennem 25 år stadig mere målrettet og i samarbejde med lejerne vakt det udtjente industriområde og dets kajkanter til live. I dag er Refshaleøen med sine mange midlertidige aktiviteter en af landets mest populære destinationer. Men hvad skal der ske med kreativiteten og med værftets kulturhistorie, hvis Refshaleøen snart skal udvikles til blivende by?

Jes Transbøl , Adm. direktør, Refshaleøens Ejendomsselskab A/S

10.50 Kaffepause
11.20 Udvikling af eksisterende ejendomme i Nordhavn

By & Havns ejendomsportefølje består af 700 lejemål, hvoraf en stor andel er beliggende i Nordhavn. En del af By & Havn forretningsstrategi er udvikling og konvertering af bl.a. de gamle pakhuse i Nordhavn til nye formål. By & Havn oplever stor interesse for sådanne lejemål fra blandt andet gallerier og arkitektfirmaer.

11.45 Kontorer og butikker mm. i Nordhavn

Kontor, butik, hotel og udlejningsboliger. Muligheder, efterspørgsel, afkast. Mikrobeliggenheder. Stor investorinteresse, ikke mindst fra udenlandske storinvestorer. Hvad går investorerne efter? Kontor, butik og.... hvilke andre muligheder for erhvervsudvikling byder Nordhavn på? Og hvad med Lynetteholm - hvad kan det nye byområde bidrage med, og hvad vil udvikling af øen betyde for erhvervsmarkedet i København?

12.10 Gamle fabrikker får nyt liv i Den Røde By

I Nordhavn står flere af de ældste bygninger kendt som Den Røde By, foran for en omfattende, men nænsom transformering fra bl.a. fabrikker til blandet erhverv. Små værksteder og gode restauranter i stueplan skal give værdi til beboere og besøgende i Nordhavn. Derudover vil der være attraktive kontorlejemål på de andre etager. Det er PFA og NREP, med arkitektfirmaet Briq som rådgiver, som i fællesskab står for opgaven. Foruden renovering af husene opføres der yderligere 2 bygninger, hvor der blandt andet genanvendes mursten fra en skydebane, der tidligere stod på området. I en del af den øvrige røde by, med Riffelsyndikatet og Købmandsgården mv, er der allerede sket konkrete eksempler på transformation. Hvilke erfaringer har man høstet her?

Mads Birkedahl Dehlbæk , NREP, Nordic Real Estate Partners

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Nordhavnsudbygningen er i fuld gang og nu rettes blikket mod udviklingen af Ydre Nordhavn og den nye, 2,7 millioner kvm store kunstige ø Lynetteholmen øst for Trekroner Søfort mellem Nordhavn og Refshaleøen.

Folketinget har i juni 2021 vedtaget lov om anlæg af Lynetteholm og anlægsarbejderne med at etablere Lynetteholm forventes sat i gang endnu i løbet af 2021 og med vedtagelsen af loven har By & Havn fået hjemmel til at anlægge den nye ø med plads til 35.000 beboere og lige så mange arbejdspladser.

Udviklingsplanen for området omfatter også Refshaleøen, som bliver den første etape i processen. Refshaleøen skal udvikles med plads til 15.000 nye indbyggere samt ca. 15.000 arbejdspladser.

Som en helt central præmis for byudviklingen i det nye område skal der desuden etableres ny infrastruktur, der blandt andet kan sikre tilgængeligheden for de nye beboere i områderne.

I den nye infrastrukturaftale mellem Folketingets partier, indgået i juni 2021, er der reserveret 12,7 milliarder kr. til infrastruktur tilknyttet den kunstige halvø Lynetteholm.

Blandt infrastrukturinvesteringerne i forbindelse med udvikling af Nordhavn, Refshaleøen og Lynetteholm findes anlæg af den 1,4 km lange tunnel mellem Nordhavnsvej/østsiden af Strandvænget og Kattegatvej på Nordhavn til 3,4 milliarder kr., der nu er i gang og forventes afsluttet i 2027.

Som en del af projektet anlægger Vejdirektoratet også en midlertidig erstatningshavn ved Færgehavn Nord, hvor ca. halvdelen af de omkring 1.500 både i Svanemøllen Havn skal flyttes til.

På længere sigt indgår en Østlig Ringvej fra Nordhavnen til motorvejen på Amager samt en metrobetjening af området og i udviklingsplanerne.

Københavns Kommune og staten stifter sammen et selskab med 50 procent ejerskab til hver. Det bliver et datterselskab, der lægges ind under By & Havn.

Anlægsarbejderne med at etablere Lynetteholm forventes sat i gang i løbet af 2021 og løbe indtil 2024. I den periode bliver øens afgrænsning konstrueret og der bliver gjort klar til at modtage jord. Efter 10 år forventer man at kunne gå i gang med byudvikling af dele af den nye ø.

 

 

 Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 2. marts 2022
Klokken 09.00 - 12.40
: Endnu ikke fastsatEndnu ikke fastsat, Offentliggøres snarest, 1000 KøbenhavnDeltagere

3XN

Claire Bay Jensen

Arpe & Kjeldsholm A/S

Niels Secher

BAUER DK A/S

Petra Peter

By & Havn

Mark Jørgensen

home Nordhavn

Lars Heede-Ørsted
Henrik Bengtson
Laura Amalie Kylèn Nørager
Linda Teute Pedersen

Hvidovre Kommune

Connie Kirkegaard Nielsen

Leca Danmark A/S

Dorthe Høyer

NREP, Nordic Real Estate Partners

Mads Birkedahl Dehlbæk

Refshaleøens Ejendomsselskab A/S

Jes Transbøl

SLA A/S

Mette Skjold

Vejdirektoratet

Christian Tolderlund

Andre konferencer

Tilmeld dig her