Middelfarts udvikling med projekter for 5 milliarder

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Strategi og visioner for Middelfart

Middelfart ligger centralt i landet som den fynske del af Trekantområdet, og har derfor en attraktiv placering for bosætning og virksomheder. Hvilken vej skal den kommende udvikling i Middelfart gå og hvad vil byen differentiere sig på bland de andre byer i Trekantsområdet? Middelfart hører til de mest avancere kommuner inden for bæredygtigt byggeri og byen ønsker at sætte egne standarder for, hvor bæredygtig den nye byudvikling skal være. Hvordan vil Kommunen styre, hvad der bliver bygget på dens grunde og hvor detaljeret vil man gå til værks? Hvilke krav vil man stille til by- og ejendomsudviklere i Middelfart? Ny Kommuneplan.

10.00 Konkrete planer og projekter

Hvilke planer og perspektiver for udvikling af boliger og erhverv er der i Middelfart? Status og tidsplanen for igangværende og kommende bygge- og byudviklingsprojekter. Byudvikling af Trafikhavnen. Kabelbyen. Teslabyen. Andre byudviklingsprojekter og fortætning af eksisterende bydele. Kommende udbud og lokalplaner. Hvilke nye områder kan komme i spil når vi taler om byudvikling over den næste 10-20 år?
Thorbjørn Sørensen , Middelfart Kommune

10.25 Byudvikling af 53.721 kvm i Trafikhavnen

Nu sætter Middelfart Kommune gang i udviklingen af de kommunalt ejede arealer på Trafikhavnen. Den kommende bydel skal rumme mangfoldige boligformer med ejer- og lejeboliger i forskellige størrelser og til forskellige målgrupper, samt erhverv, så der kan blive skabt arbejdspladser. Middelfart Kommune har gennemført en visionskonkurrence i samarbejde med rådgivningsfirmaet Grandville. Konkurrencen er i august 2021 blevet vundet af Effekt Arkitekter, der er kommet med deres bud på fremtidens visioner for det 53.721 kvm store areal på Trafikhavnen. Vinderholdet skal bistå kommunen med at udarbejde en strategisk udviklingsplan for området, og derefter skal der laves lokalplaner, så byggeriet kan komme i gang.

Mikkel Bøgh , Chief Strategy Officer , Effekt

10.50 Kaffepause
11.20 Boligmarkedet og boligudvikling i Middelfart

Middelfart er attraktiv for bosætning. Byen ligger centralt og naturskønt med korte afstande til Odense og det øvrige Trekantområde. Befolkningstallet vil stige fra 38.854 personer i 2020 til 41.388 personer i 2032. Det er en stigning på 6,6 procent for hele perioden. Derudover øger de nye byudviklingprojekter udbuddet af attraktive boliger. Hvordan vil det påvirke boligmarkedet på sigt? Hvilke typer boliger efterspørger kunderne, og hvad er prisniveauet og liggetider nu og i nærmeste fremtid? Hvilke områder er særligt attraktive?

Per Strandstoft , Indehaver, Daglig leder, Estate Strandstoft

11.45 Kabelbyen: udvikling til 500 millioner kr.

Middelfarts erhvervsmand Torben Østergaard-Nielsen har købt den første del af Middelfart Trafikhavn, der i de kommende år skal omdannes til en ny bydel. Planen er at udvikle de godt 10.000 kvm direkte ud til Lillebælt til et nyt område med boliger og erhverv. Området får navnet Kabelbyen, hvilket refererer til det gamle Nordisk Kabel og Tråd, NKT, i dag ITW. Det forventes, at en lokalplan kan være godkendt, så Torben Østergaard-Nielsen kan gå i gang med sit byggeri i 2023.

12.10 Naturbyen Middelfart: fyrtårnsprojekt til 500 millioner kr.

Middelfart Kommune er kommet på Danmarkskortet med sin banebrydende offgrid tinyhouse-bydel Grobund Brenderup, øst for Middelfart, som er ved at sætte nye standarder for energineutralitet og selvforsyning. Nu sigter Kommunen efter, at en ny bæredygtig bydel bliver et internationalt fyrtårnsprojekt. På et 110.000 kvm stor grund med navnet Naturbyen Middelfart (tidligere Tesla-bydelen) skal der opføres 220 boliger, hvor både bygningernes materialer og drift sætter så lidt aftryk på klimaet som muligt. Projektet forventes at løbe op i ca. 500 millioner kr. og meningen er, at det skal give Kommunen mulighed for at afprøve egne visioner og krav til bæredygtigt byggeri.

Thorbjørn Sørensen , Teknik - og Miljødirektør, Middelfart Kommune

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Befolkningstallet i Middelfart vil stige fra 38.854 personer til 41.388 personer i 2032. Det er en stigning på 6,6 procent, og det stigende befolkningstal er en af de vigtige drivkrafter for nye byudviklings- og boligprojekter.

Middelfart har i de sidste år gennemgået en storstilet forvandling med et 17.000 kvm nyt bycenter og rådhus til 250 millioner kr. centralt i byen.

Nu sætter Middelfart gang i en række nye byudviklingsprojekter, hvoraf det største bliver udviklingen af de kommunalt ejede 53.721 kvm store arealer på Trafikhavnen.

Andre store byudviklingsprojekter er:

  • Kabelbyen
  • Teslabyen
  • Fynsvej 9.

Alle med en værdi af ca. 500 millioner kr.

Middelfart hører til de mest avancerede kommuner inden for bæredygtigt byggeri og byen ønsker at sætte egne standarder for, hvor bæredygtig den nye byudvikling skal være.

Middelfart ligger centralt i landet som den fynske del af Trekantområdet, og er dermed med i Trekantområdets samarbejde om at styrke området som kulturmetropol og som Danmarks produktionscentrum.

 

 

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her