Logistik og industri i e-handelens tid

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Kommende udvikling på logistikmarkedet

Logistik- og industrimarkedet er præget af en stor efterspørgsel, drevet frem af bl.a. den voksende e-handel og det uforholdsmæssigt lille udbud. Samtidigt påvirkes udformningen af lager- og industrifacviliteter af den stigende automtisering og brug af robotter. Vil tendensen med den store efterspørgsel og begrænede udbud fortsætte eller er der tegn på vending? Priser, afkast og tomgang for industri- og logistikejendomme i Danmark. Hvem bygger, hvem lejer, og hvem køber logistikejendomme nu og på sigt? Hvordan kommer dette marked til at udvikle sig de næste 5-10 år, og hvad bliver afgørende? Ny struktur på logistikmarkedet: BigBox logistics, last mile logistics, city logistics, SBU, Small Business Units.

Jacob Widahl , Erhvervsmægler, Cand. jur., Colliers International Danmark

10.00 Webhandelsspecifikke lagerfaciliteter: Hvordan tilpasser man sig de nye teknologier?

Digitalisering og nye teknologier sætter sit præg på transport-, logistik og den måde, vi bygger logistikfaciliteter på. Og flere store gennembrud kan være i vente. Bygger eller køber man logistikfaciliteter i dag, skal man imådegå den forventede udvikling, hvor behovene kan ændre sig yderst hurtigt. Hvilke trends skal man holde øje med, når man planlægger investeringer på lager-, produktions- og logistikområdet? Hvordan gearer man logistikejendomme til de nye krav og undgår at de hurtigt bliver utidssvarende?

10.25 Last mile logistik

E-handel virksomhederne ønsker atl reducere leveringstiden og være tæt på kunderne. Derfor opføres der lager- og logistikejendomme, der skal facilitere leveringerne til slutbrugerne – den såkaldte last mile delivery, som stiller særlige krav til konstruktion og beliggenhed. Hvilke krav stilles der til last mile delivery logistikejendomme? Vil udviklingen af e-commerce ændre geografien i logistikmarkedet. Hvor tæt skal man være på slutbrugeren? Kommer vi til at en ændring af distributionskanalerne, således at der kommer flere mindre distributionsventre i de store byer, så man kommer virkeligt tæt på slutbrugerne? Hvor skal de placeres i de tætbebyggede byer?

10.50 Kaffepause
11.20 Investering i logistikejendomme

Hvad gør et logistikprojekt til en god investering? Hvad går investorerne efter, og hvorfor? Hvorfor overhovedet investere i logistikejendomme, og hvordan plejes investeringen bedst muligt? Afkast. Exittider og krav til kontrakter og fremtidige anvendelsesmuligheder. Hvilke internationale trends vil påvirke det danske marked? Påvirker andre faktorer investeringsbeslutninger: anvendelighed for webhandel, bæredygtighed, strømforbrug og andre ressourcer, adgang til arbejdskraft.

11.45 Robotter og arbejdskraft: hvad betyder for design af logistikejendomme?

Blandt de faktorer, man som investor eler udvikler af logistik- og industrifaciliteter er adgangen til velkvalificeret arbejdskraft og øget brug af robotter, som ikke kun kommer til at supplere mennesket, men kommer til at spille en rolle i produktionsprocessen på egne præmisser. Hvordan designer man lager-, logistik- og industrifaciliteter, som både er attraktive for velkvalificeret arbejdskraft og understøtter de robotiserede arbejdsgange. Vil robotterne ændre den måde, vi tænker logidstikfaciliteter på?

12.10 Hvor i landet? Logistikmarkedets nye geografi

E-handelsudvikling betyder, at logistikvirksomederne nu gerne ligge tæt på slutbrugerne, dvs. tæt på de store byer og det næste skridt kan være flere mindre distributionsventre inde i de store byer, så man kommer virkeligt tæt på slutbrugerne. For bedre at kontrollere varestrømmen kan logistikvirksomheder også i større omfang se på havne og multimodale løsninger. Endelig ser vi en tendens til at afprøve nye lokationer placeret uden for de velkendte logistik-hubs for at kunne følge med markedsvæksten. En anden faktor der på længere sigt vil påvirke placeringen af logistikfaciliteter er infrastrukturinvesteringer i motorveje, havne samt de store interregionale projekter, Femernforbindelsen, Kattegatforbindelsen og Helsingør-Helsingborg. Betyder hensynet til bæredygtighed noget for placering af lagerfaciliteter?

Peter Gyldendal , Administrerende direktør, Langebæk

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Der er stærk stigende efterspørgsel på lager-, logistik- og produktionsejendomme i Danmark. Dette medfører stigende priser og en meget lille tomgang, da virksomhederne søger plads til øget nethandel og produktion.

Drivkraften bag udviklingen er primært den voksende e-handel med sine krav til en hurtig leveringstid, der medfører, at logistikfaciliteter rykker tættere på forbrugerne. Dertil kommer  lav rente og et akkumuleret mangel på moderne faciliteter.

Stigende efterspørgsel og knapheden på moderne logistik- og industrifaciliteter er dog i gang med at udløse betydeligt nybyggeri flere steder i landet.

Danmark har 69,1 million kvm lokaler til lager, logistik og produktion, og ved indgangen til 4. kvartal 2020 var knap 1,9 million kvm udbudt til leje eller til salg.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 7. oktober 2021
Klokken 09.00 - 12.40
: Scandic CopenhagenScandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København VDeltagere

Albertslund Kommune

Carsten Brodersen
Søren Kehr

Bulbro Invest Aps

Anders Balle

Colliers International Danmark

Jacob Widahl

industribo Byg A/s

jens.larsen@lastas.dk

Jyske Bank A/S

Kasper Bonde

Langebæk

Peter Gyldendal

Andre konferencer

Tilmeld dig her