Logistik og industri i e-handelens tid

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Kommende udvikling på logistikmarkedet

Logistik- og industrimarkedet er præget af en stor efterspørgsel, drevet frem af bl.a. den voksende e-handel og det uforholdsmæssigt lille udbud. Samtidigt påvirkes udformningen af lager- og industrifacviliteter af den stigende automtisering og brug af robotter. Vil tendensen med den store efterspørgsel og begrænede udbud fortsætte eller er der tegn på vending? Priser, afkast og tomgang for industri- og logistikejendomme i Danmark. Hvem bygger, hvem lejer, og hvem køber logistikejendomme nu og på sigt? Hvordan kommer dette marked til at udvikle sig de næste 5-10 år, og hvad bliver afgørende?

10.00 Nye trends på markedet for lager-, logistik- og industriejendomme

Hvilke trends skal man holde øje med, når man planlægger investeringer på lager-, produktions- og logistikområdet?

10.25 Last mile logistik

E-handel virksomhederne ønsker atl reducere leveringstiden og være tæt på kunderne. Derfor opføres der lager- og logistikejendomme, der skal facilitere leveringerne til slutbrugerne – den såkaldte last mile delivery, som stiller særlige krav til konstruktion og beliggenhed. Hvilke krav stilles der til last mile delivery logistikejendomme? Vil udviklingen af e-commerce ændre geografien i logistikmarkedet. Hvor tæt skal man være på slutbrugeren?

10.50 Kaffepause
11.20 Investering i logistikejendomme

I løbet af de seneste år har udenlandske investorer fået øjnene op for investeringer i danske logistikejendomme. Hvad går investorerne efter, og hvorfor? Hvorfor overhovedet investere i logistikejendomme, og hvordan plejes investeringen bedst muligt? Exittider og krav til kontrakter og fremtidige anvendelsesmuligheder. Hvordan ser en udenlandsk investor på logistik i Danmark og i Norden? Hvilke internationale trends vil påvirke det danske marked?

11.45 Robotter og arbejdskraft: hvad betyder for design af logistikejendomme?

Blandt de faktorer, man som investor eler udvikler af logistik- og industrifaciliteter er adgangen til velkvalificeret arbejdskraft og øget brug af robotter, som ikke kun kommer til at supplere mennesket, men kommer til at spille en rolle i produktionsprocessen på egne præmisser. Hvordan designer man lager-, logistik- og industrifaciliteter, som både er attraktive for velkvalificeret arbejdskraft og understøtter de robotiserede arbejdsgange.

12.10 Optimering af logistikejendomme

Stigende godsmængder og ændrede handelsmønstre stiller nye krav til logistikejendomme og en del af de eksisterende ejendomme bliver derfor hurtigt utidssvarende. Hvordan optimerer man logistikejendomme og tilpasser voksende (eller faldende) godsmængder. Due diligence i forbindelse med udvikling, leje eller investering i logistik- og industriejendomme.

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Der er stærk stigende efterspørgsel på lager-, logistik- og produktionsejendomme i Danmark. Dette medfører stigende priser og en meget lille tomgang, da virksomhederne søger plads til øget nethandel og produktion.

Drivkraften bag udviklingen er primært den voksende e-handel med sine krav til en hurtig leveringstid, der medfører, at logistikfaciliteter rykker tættere på forbrugerne. Dertil kommer  lav rente og et akkumuleret mangel på moderne faciliteter.

Stigende efterspørgsel og knapheden på moderne logistik- og industrifaciliteter er dog i gang med at udløse betydeligt nybyggeri flere steder i landet.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her