Logistik- og industri-projekter - største vækstmarked i Danmark

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Kommende udvikling på logistikmarkedet

Logistik- og industrimarkedet er præget af en stor efterspørgsel, drevet frem af bl.a. den voksende e-handel og det uforholdsmæssigt lille udbud. Samtidigt påvirkes udformningen af lager- og industrifacviliteter af den stigende automtisering og brug af robotter. Vil tendensen med den store efterspørgsel og begrænede udbud fortsætte eller er der tegn på vending? Priser, afkast og tomgang for industri- og logistikejendomme i Danmark. Hvem bygger, hvem lejer, og hvem køber logistikejendomme nu og på sigt? Hvordan kommer dette marked til at udvikle sig de næste 5-10 år, og hvad bliver afgørende? Ny struktur på logistikmarkedet: BigBox logistics, last mile logistics, city logistics, SBU, Small Business Units.

Jacob Widahl , Erhvervsmægler, Cand. jur., Colliers International Danmark

10.00 De korte og de lange linier: Politik, økonomi og logistikmarkedet

Coronakrisen har lagt pres på vareproduktion, samt de internationale og interkontinentale forsyninglinier og medført forsinkelser af vareleverancer. Hermed kommer der et afbræk i en langtidsstigning i verdenshandelen, drevet frem af den øgede efterspørgsel, som følger af bl.a. væksten i e-handlen og gode økonomiske konjunkturer. Prognoserne fra tiden før corona talte om en voldsom stigning i den internationale vareomsætning og forventningen er stadigvæk, at varehandelen og varetransporten efter en relativ kort periode vender tilbage til sin stigende kurve. Hvor realistisk er denne forventning? Kan vi forvente, at godsmængder der skal flyttes mellem producenten og forbrugeren og hermed behovet for lagerfaciliteter igen kommer i en vedvarende vækst ad samme transportruter som hidtil eller må vi regne med en længerevarende eller permanent disruption i de internationele varestrømme som følge af ikke kun epidemier, men også handelskrige, politiske konflikter, økonomiske tilbageslag og transportflaskehalse?

10.25 E-markedets udvikling og nye krav til logistikfaciliteter

E-handel sætter sit præg på transport-, logistik og den måde, vi bygger logistikfaciliteter på. Leveringstiden skal reduceres og derfor skal lagerfaciliteterne være så tæt på slutbrugerne som muligt - den såkaldte last mile delivery, som stiller særlige krav til indretning og beliggenhed. Hvilke krav stiller E-handel virksomheder til logistikejendomme, herunder last mile delivery? Og hvad med udviklingen af selve e-handel sektor i Danmark? Kommer der flere store udbydere på bekostning af de små, bl.a. som svar på Amazons forventede snarlige ankomst i Danmark? Kan vi følgeligt forvente forskydninger og evt. flytning omstrukturering af lagerfaciliteter? Hvordan forventes Amazon at bære sig frem på det danske marked, skal der bygges et eller flere distributionscentre og datacentre?

Henrik Theil , Chefkonsulent, Foreningen for Dansk Internet Handel

10.50 Kaffepause
11.20 Investering i logistikejendomme

Hvad gør et logistikprojekt til en god investering? Hvad går investorerne efter, og hvorfor? Hvad skal en logistikejendom kunne i dag og hvilke faktorer påvirker investeringsbeslutninger: beliggenhed, udlejningsforhold, økonomi, fleksibilitet, anvendelighed for webhandel, bæredygtighed, strømforbrug og andre ressourcer, adgang til arbejdskraft og hvad ellers? Due-diligence i forbindelse med køb af logistikejendom. Den gode lejer. Er sale-and-lease back tilbage?

Regitze Lund , Founder and owner, Lund Advice

Peter Michael Tetzlaff , Head of Investments, Verdion

11.45 Sale og lease back af logistikejendomme

Konstruktionen med at sælge sine bygninger og lease eller leje dem tilbage er kommet tilbage, ikke mindst blandt store og mellemstore logistikvirksomheder, der på denne måde kan frigøre kapital til investeringer i sit kerneprodukt.

Luise Christensen , Advokat, partner, Accura Advokatpartnerselskab

Mathias Tegen , Director, Attorney-at-law, Accura Advokatpartnerselskab

12.10 Hvor i landet? Logistikmarkedets nye geografi

E-handelsudvikling betyder, at logistikvirksomederne nu gerne ligge tæt på slutbrugerne, dvs. tæt på de store byer og det næste skridt kan være flere mindre distributionsventre inde i de store byer, så man kommer virkeligt tæt på slutbrugerne. Vil tendensen ændre logistikmarkedets geografi? Hvilke andre tendenser vil påvirke markedet: ønsket om at afprøve nye lokationer placeret uden for de velkendte logistik-hubs for bedre at kunne følge med markedsvæksten? Bliver havne og multimodale løsninger mere eller mindre interresante i logistikmarkedets nye geografi?
Infrastrukturinvesteringer i motorveje, havne samt de store interregionale projekters betydning for placering af lagerfaciliteter: Kattegatforbindelsen, Helsingør-Helsingborg forbindelsen og fremfor alt Femernforbindelsen. Kommer der behov for et nyt logistikhub, når Femernforbindelsen er færdig?

Peter Gyldendal , Administrerende direktør, Langebæk

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Der er stærk stigende efterspørgsel på lager-, logistik- og produktionsejendomme i Danmark. Dette medfører stigende priser og en meget lille tomgang, da virksomhederne søger plads til øget nethandel og produktion.

Drivkraften bag udviklingen er primært den voksende e-handel med sine krav til en hurtig leveringstid, der medfører, at logistikfaciliteter rykker tættere på forbrugerne. Dertil kommer  lav rente og et akkumuleret mangel på moderne faciliteter.

Stigende efterspørgsel og knapheden på moderne logistik- og industrifaciliteter er dog i gang med at udløse betydeligt nybyggeri flere steder i landet.

Danmark har 69,1 million kvm lokaler til lager, logistik og produktion, og ved indgangen til 4. kvartal 2020 var knap 1,9 million kvm udbudt til leje eller til salg.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 20. april 2022
Klokken 09.00 - 12.40
: DOCKENDOCKEN, Færgehavnsvej 35, 2150 NordhavnDeltagere

Accura Advokatpartnerselskab

Luise Christensen
Mathias Tegen

AK83 Arkitekter

Lars Levin Arkitekt/Partner

Albertslund Kommune

Carsten Brodersen
Søren Kehr

Atkins

Henrik Sjøstedt

Bach Gruppen A/S

Martin Rasmussen

Bulbro Invest Aps

Anders Balle

Castellum A/S

Bo Mohr

Colliers International Danmark

Jacob Widahl

EDC Erhverv

Kenneth Jakobsen
Thor Heltborg

Foreningen for Dansk Internet Handel

Henrik Theil

industribo Byg A/s

jens.larsen@lastas.dk

JBN Ejendomsinvest ApS

Mia Verniere

Jyske Bank A/S

Kasper Bonde

Kinnerton Capital

Mark Halleskov

Kuben Management A/S

Jesper Dichmann Sørensen
Jesper Bøje Pedersen

Langebæk

Peter Gyldendal

Logicor DK (c/o Rebel Work Space)

Andrew Dalgliesh

Lund Advice

Regitze Lund

Max Bögl International SE

Mathias Büttner

Metropol Erhverv

Anders Rom

NREP - Logicenters

Thomas Petersen

Spar Nord Bank

Per Olhoff

Teqton Danmark A/S

Ole Skov

Verdion

Peter Michael Tetzlaff

Andre konferencer

Tilmeld dig her