Landbrugsejendomme: nyt investeringsobjekt

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Priser på landbrugsejendomme og jordarealer 2021-2030

Hvilke pris-drivere er der på landbrugsmarkedet, hvad er prisudviklingen. Hvem investerer i landbrugsejendomme? Hvad er ”hot” og hvad er ”not”? Hvordan foregår en typisk due diligence proces, herunder hvad fokuserer kapitalfondene på ved køb? Frank Poll , Partner, landbrugschef, forstkandidat, HD-F, EDC Poul Erik Bech

10.00 Forpagtning, udleje og fusionering af storlandbrug

Forpagtning er et udbredt alternativ til køb af landbrug. Forpagtning giver mulighed for at opnå afkast ved investering i landbrugsjord og hele landbrug omfattende, foruden jord, beboelses- og driftsbygninger, besætning, maskiner m.v. Hvilke regler gælder for forpagtning og udlejning af landbrugsjord? Er den allerede eksisterende trend til at fusionere landbrug fortsætte og tage til i omfang, således at vi ser flere “storfusioner”, hvor flere sunde bedrifter fusioneres og drives professionelt som en stor virksomhed, og hvor man ved at udnytte stordriftfordele gør selskabet interessant at investere i for investor, samtidig med at man får god arbejdskapital?

Søren Nørgaard Sørensen , Advokat, Ejerpartner, Fagchef Landbrug, HjulmandKaptain

10.25 Skovejendomme - priser, tilskud og nye støtteordninger

Skove og naturejendomme, større kombinerede skov- og landbrugsejendomme, godser. Ejendomspriser, udviklingsmuligheder, tilskud og støtteordninger.

Jesper Just Nielsen , Silva Estate

10.50 Kaffepause
11.20 Finansiering af landbrugsejendomme

Landbrugsejendomme som investeringsejendomme. Finansieringsmuligheder for landbrugsejendomme, skovbrug, boliglandbrug mm. 

Bent Bjerrum , Vicedirektør, udlånschef, DLR Kredit

11.45 Feriebyggeri på landbrugsejendomme – planlov og sommerhuslov

Sommerhuslovens regler gælder al udlejning af hus eller husrum til ferie- og fritidsformål, uanset om en bebyggelse ligger i landzone. Erhvervsstyrelsen behandler ansøgninger om tilladelse til at købe eller udleje ferieboliger. Selskaber skal have tilladelse efter sommerhusloven til at udleje fast ejendom til ferieformål. Tilladelse til erhvervsmæssig udlejning gives som hovedregel ikke, men efter praksis gøres der undtagelse herfra. Det sker bl.a. til udlejning af op til 10 ferieboliger på maksimalt 100 kvm pr. bolig indrettet i overflødiggjorte driftsbygninger, herunder stuehuse, på nuværende eller tidligere landbrugsejendom.

Vibeke Westergaard , Advokat, Advokatfirmaet Westergaard

12.10 Storfarme i Danmark optimering af drift og fiansieringsmodel

Selv om landbrugssektoren bliver effektiviseret og der stilles store krav til optimering af driften er der fortsat en margen for at gøre tingene endnu bedre. Hvor er der mulighed for fortsat optimering af driften af storfarme? Finansieringsmodeller.

Klaus Kaiser , Erhvervsøkonomisk chef, Dansk Landbrug

12.35 Frokost

Baggrund

Flere private og professionelle investorer er begyndt at sætte penge i dansk landbrug.Også udenlandske investorer er begyndt at visse interesse for for at købe landbrugsjord, bl.a. på grund af de attraktive priser på lsandbrugjord i Danmark i sammenligning med lande som Holland, Tyskland og England.

En anden årsag til investeringsbølgen i landbrugsejendomme er at Folketinget for nogle år siden har liberaliseret landbrugsloven, så loven ikke længere stiller krav om at man som hovedaktionær skal have en landbrugsuddannelse.

Derudover bliver investeringslysten påvirket positivt af bestemmelser i den nye Sommehuslov, der gør det muligt at opdele landejendomme i ferieboliger.

Der tillades udlejning af op til 10 ferieboliger på maks. 100 kvm/bolig indrettet i overflødiggjorte driftsbygninger, herunder også stuehuse, pr. nuværende eller tidligere landbrugsejendom. Der stilles ikke i den forbindelse krav om, at ejer skal bo på ejendommen.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 30. november 2021
Klokken 09.00 - 12.35
: DOCKENDOCKEN, Færgehavnsvej 35, 2150 NordhavnDeltagere

AC as

Carsten Lund

Advokatfirmaet Westergaard

Vibeke Westergaard

Agrofond A/S

HC Jørgensen

Bjerre Herred Landbrugsselskab A/S

Charles Kastberg Christensen

Core Property Management

Niels Lorentz Nielsen
John Bødker

Dansk Landbrug

Klaus Kaiser

DLR Kredit

Bent Bjerrum

EDC Poul Erik Bech

Frank Poll

EFFEKT

Mikkel Bøgh

Filbert Group EJendomme

Casper Søgaard
Henning FIlbert

Freja ejendomme A/S

Per Kondrup

Gunderslevholm

Claus Neergaard

HjulmandKaptain

Søren Nørgaard Sørensen

Hviid Advokater A/S

Advokat Kaspar Klok Faaborg

INBO A/S

Peter Larsen
Trine Ramsgaard-Jensen

Jyske Bank

Birgitte Hundahl

Nordin Invest

Tom Nordin Christensen

Op af jorden aps

julius Olsen

Silva Estate

Jesper Just Nielsen

Wind Ejendomme

Allan Wind

Andre konferencer

Tilmeld dig her