Landbrugsejendomme: nyt investeringsobjekt

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Priser på landbrugsejendomme og jordarealer 2021-2030

Prisudvikling på landbrugsejendomme. Geografiske forskelle. Forventninger og prognoser.

10.00 Forpagtning og udleje af storlandbrug

Forpagtning er et udbredt alternativ til køb af landbrug. Forpagtning giver mulighed for at opnå afkast ved investering i landbrugsjord. Hvilke regler gælder for forpagtning og udlejnbing af landbrugsjord? Hvor stort er afkast?

10.25 Skovejendomme - priser, tilskud og nye støtteordninger

Skove og naturejendomme, større kombinerede skov- og landbrugsejendomme, godser. Ejendomspriser, udviklingsmuligheder, tilskud og støtteordninger.

10.50 Finansiering af landbrugsejendomme

Landbrugsejendomme som investeringsejendomme. Finansieringsmuligheder for landbrugsejendomme, skovbrug, boliglandbrug mm. Omdannelse af landbrugsejendomme til turisterhverv.

11.15 Kaffepause
11.45 Feriebyggeri i landbrugsejendomme - planlov giver nye muligheder

De nye regler i Sommerhusloven gør det nu muligt at opdele landejendomme i ferieboliger. Hvem må købe og udleje landejendomme som ferieboliger? Hvilke regler gælder der i øvrigt?


12.10 Storfarme i Danmark optimering af drift og fiansieringsmodel

Selv om landbrugssektoren bliver effektiviseret og der stilles store krav til optimering af driften er der fortsat en margen for at gøre tingene endnu bedre. Hvor er der mulighed for fortsat optimering af driften af storfarme? Finansieringsmodeller.

12.35 Storfarme i Rusland og Østeuropa - udvikling, drift og økonomi

Danske investorer har foretaget er række succesfulde storinvesteriner i Polen, Rusland og flere af de andre østeuropæiske lande. Det er nu nogle år siden, den første bølge af danske investeringer skyllede over regionen, men hvordan er investeringsklima i disse lande i dag, med særlig henblik på Polen og Rusland?

13.00 Frokost

Baggrund

Flere private og professionelle investorer er begyndt at sætte penge i dansk landbrug.Også udenlandske investorer er begyndt at visse interesse for for at købe landbrugsjord, bl.a. på grund af de attraktive priser på lsandbrugjord i Danmark i sammenligning med lande som Holland, Tyskland og England.

En anden årsag til investeringsbølgen i landbrugsejendomme er at Folketinget for nogle år siden har liberaliseret landbrugsloven, så loven ikke længere stiller krav om at man som hovedaktionær skal have en landbrugsuddannelse.

Derudover bliver investeringslysten påvirket positivt af bestemmelser i den nye Sommehuslov, der gør det muligt at opdele landejendomme i ferieboliger.

Der tillades udlejning af op til 10 ferieboliger på maks. 100 kvm/bolig indrettet i overflødiggjorte driftsbygninger, herunder også stuehuse, pr. nuværende eller tidligere landbrugsejendom. Der stilles ikke i den forbindelse krav om, at ejer skal bo på ejendommen.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her