Landbrugsejendomme: investering og omdannelse

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Investering i landbrugsejendomme

Investering i landbrugsejendomme med henblik på at drive dem som landbrug eller konvertere til andre formål. Hvilke pris-drivere er der på landbrugsmarkedet, hvad er prisudviklingen? Hvem investerer i landbrugsejendomme?Hvad er ”hot” og hvad er ”not”? Hvordan foregår en typisk due diligence proces, herunder hvad fokuserer kapitalfondene på ved køb? Og hvad med de nye omkategoriseringer af landbrugsejendomme - hvad kommer de til at betyde for markedet? 

Søren Nørgaard Sørensen , Advokat, Ejerpartner, Fagchef Landbrug, HjulmandKaptain

10.25 Herregårdsliv til salg og leje

Mange herregårde og andre store og mindre landejendomme bliver hvert år sat til salg, hvor de kan være brugt til bolig eller erhverv i form af hotel, ferielejligheder eller domicil.

Tanja Blindbæk Olsen , Erhvervspolitisk chef, Dansk Skovforening

10.25 Finansiering af landbrugsejendomme

Landbrugsejendomme som investeringsejendomme. Finansieringsmuligheder for landbrugsejendomme, skovbrug, boliglandbrug og landbrug der konverteres til andre formål.

Bent Bjerrum , Vicedirektør, udlånschef, DLR Kredit

10.50 Kaffepause
11.20 Hovedsæde i bevaringsværdig landbrugsejendom

Dyskærgaard og landbrugsjordene mellem landsbyen Veddelev og Frederiksborgvej nord for Roskilde er ejet af Aktieselskabet Liljeborg. Gården har stået tom i flere år, og på grund af nærheden til Risø/DTUs forsøgsvindmøllepark, må der ikke være beboelse på gården. Jordene drives som landbrug, men i tidligere tider var der et vådområde. Liljeborg Aktieselskab ønsker at genoprette naturen og give offentlig adgang til området, samtidig med at Dyskærgaard omdannes til hovedsæde for aktieselskabet. Det skal en ny lokalplan for det 520.000 kvm store område bane vejen for.

11.45 Fra landzone til byzone

Hvilke regler gælder for overgang fra landbrugsarealer til en byzone. Hvad skal man vide som kommune, som beboer og som udvikler?

Kristian Baatrup , Landinspektør, Partner, CCO, MRICS, Skel.dk

12.10 Forsikring af konverterede landbrugsejendomme

Forsikringsmæssigt adskiller landbrugsbygninger sig fra traditionelle boligformer som villaer og parcelhuse. Det anslås, at der i dag er et sted mellem 120.000 og 125.000 nedlagte landbrug i Danmark. Alm. Brand Groups banksamarbejde har særlige forsikringer, der er målrettet ejere af nedlagte landbrug.

Helle Kjærgaard , Direktør, Alm. Brand Group

Jan Sylvest Jensen , Chef for Produktudvikling og Kvalitet, Alm. Brand Group

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Flere private og professionelle investorer er begyndt at sætte penge i dansk landbrug. Også udenlandske investorer er begyndt at visse interesse for for at købe landbrugsjord, bl.a. på grund af de attraktive priser på lsandbrugjord i Danmark i sammenligning med lande som Holland, Tyskland og England.

En anden årsag til investeringsbølgen i landbrugsejendomme er at Folketinget for nogle år siden har liberaliseret landbrugsloven, så loven ikke længere stiller krav om at man som hovedaktionær skal have en landbrugsuddannelse.

Derudover bliver investeringslysten påvirket positivt af bestemmelser i den nye Sommehuslov, der gør det muligt at opdele landejendomme i ferieboliger.

Der tillades udlejning af op til 10 ferieboliger på maks. 100 kvm/bolig indrettet i overflødiggjorte driftsbygninger, herunder også stuehuse, pr. nuværende eller tidligere landbrugsejendom. Der stilles ikke i den forbindelse krav om, at ejer skal bo på ejendommen.

 

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 30. november 2023
Klokken 09.00 - 12.40
: Endnu ikke fastsatEndnu ikke fastsat, Offentliggøres snarest, 1000 KøbenhavnDeltagere

Alm. Brand Group

Helle Kjærgaard
Jan Sylvest Jensen

Birch GM Silkeborg ApS

Dennis Guldborg Laursen
Kristina Østergaard
Susanne Aakjær Holst

CBRE

Christopher Bailey

Dansk Skovforening

Tanja Blindbæk Olsen

DLR Kredit

Bent Bjerrum

HjulmandKaptain

Søren Nørgaard Sørensen

JFJ Ejendomsinvest Odense ApS

JFJ Ejendomsinvest Odense ApS
Karina Jensen

Jyske Realkredit A/S

Jyske Realkredit A/S

Skel.dk

Kristian Baatrup

Sønderby Legal

Advokat Anders Stoltenberg

Wiig Hedegaard I/S

Nanna Nielsen
Jesper Pedersen

Wind Ejendomme A/S

Allan Wind

Andre konferencer

Tilmeld dig her