KURSUS Træbyggeri: best practice, regler og økonomi

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 Træbyggeri: status

Hvilke erfaringer har man høstet og hvad vej går udviklingen inden for et byggeform, der efterhånden har fået et godt fodfæste i dansk byggeri?

10.10 Forskellige måder at bygge i træ på

Forskellige måder at bygge i træ på. Trækonstruktioner. Sandwichplader. Moduller. Gennemgang. Fordele og ulemper.

10.30 Træsorter

Træsorter. De forskellige træsorter og deres anvendelighed for træbyggeri.

10.50 Kaffepause
11.20 Lavt byggeri, rækkehusbyggeri, etage- og højhusbyggeri

Hvilke specielle forhold gør sig gældende ved de forskellig bygningstyper, herunder højhusbyggeri i træ?

11.35 Nye krav i bygningsreglementet fra 2023: Hvad betyder de for træ i byggeri?

Fra 2023 indfases i bygningsreglementet krav til bygningers klimaaftryk. Det betyder bl.a., at alt nybyggeri fremover skal underkastes en livscyklusvurdering, LCA, mens der samtidig trinvist indføres et loft over CO2-udledninger fra 2023 til 2029. Den 5. marts 2021 vedtog en række politiske partier aftalen om den nationale strategi for bæredygtigt byggeri. Hvad vil aftalen og det nye Bygningsreglement betyde for træbyggeri?

11.55 Andre tekniske krav og udfordringer

Hvilke tekniske udfordringer og krav er der ved træbyggeri? Brandkrav, lydkrav, fugt og krav til konstruktionen. Hvad skal man være opmærksom på, og hvordan løser man udfordringerne?

12.15 Andre tekniske krav og udfordringer: fortsat

Hvilke tekniske udfordringer og krav er der ved træbyggeri? Brandkrav, lydkrav, fugt og krav til konstruktionen. Hvad skal man være opmærksom på, og hvordan løser man udfordringerne?

12.35 Kemi og sundhed

Der bruges en række kemiske stoffer ved impregnering af træ. Hvad betyder det for evt. sundhedsfare og muligheder for træmaterialernes genanvendelighed?

12.45 Frokost

Baggrund

Træbyggeri bliver mere og mere populært, og det er nu muligt at bygge både højhuse og store bygningskomplekser i træ.

Træ anvendes til boligbyggeri, kontorer, skoler og andre undervisningsinstitutioner, men mulighederne er mange flere.


Træets stigende popularitet som byggemateriale skyldes dets klimavenlige egenskaber, fleksibelt og lav vægt.

Fordi materialet kan ånde, giver træ et betydeligt bedre indeklima i sammenligning med beton og andre byggematerialer.

Som et bæredygtigt alternativ til beton er træ derfor kommet i fokus hos både bygherrer og arkitekter.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her