Konsortier: udbud, projektstyring og samarbejde


Program

09.00 Ankomst og Morgenkaffe
09.30 Velkomst - Konferencen Starter
09.35 Strukturering af konsortieaftaler: jura, økonomi og forventningsafstemning

Hvordan struktureres konsortieaftalen bedst muligt for at sikre en fair og glidende proces fra udbud til projektlevering? Hvordan fordeles den økonomiske kage og hvordan vurderes risikoen for forsinkelser og problemer i løbet af processen, herunder hvem der skal betale for at løse evt. problemer? Kortvarige og langsigtede aftaler. Faldgruber og best practice.

Lene Lange , Advokat, LETT Advokatfirma

10.00 Markedsføring og Kommunikation for Konsortier

Kan et anlægskonsortium sælge sig på god kommunikation? Under store anlægsprojekter stilles der omfattende krav til entreprenørernes kommunikation med omverdenen. Naboer bliver påvirket med støj, støv, trafikomlægninger og ofte permanente ændringer af omgivelserne. Hvad kan konsortierne tilbyde for at hjælpe bygherren med at tage sig bedst muligt ud overfor ikke bare naboer, men også presse, myndigheder og politikere? Hvilke kommunikationskanaler er til rådighed? Hvad er på spil?

Jens Munch , Kommunikationsansvarlig, Copenhagen Metro Team

10.25 Konsortiedannelse ved offentligt udbud - regler, opmærksomhedspunkter og faldgruber

Hvordan danner man et konsortium? Hvad skal man være opmærksom på og hvilke faldgrubber er der? Konkurrence og Forbrugestyrelsen har udarbejdet en vejledning i konsortiedannelse og en standarkontrakt til brug for dannelse af et konsortium.

Louise Høgh , advokat , Dansk Erhverv

10.50 Kaffepause
11.25 Samarbejde, overlevering og fremdrift i projekteringsfasen

Hvordan sikres fremdrift igennem konsortiets arbejde således at projektarbejdet optimeres bedst muligt? Hvordan overleveres bedst imellem parterne og hvorledes imødegås konflikter? Hvordan kommunikerer konsortiet bedst muligt med bygherren undervejs i projektet?

Bo Asplund , Direktør, Byggeri, Orbicon

11.50 Konkurrenceretlige rammer

Hvad siger konkurrenceloven om konsortier?

Bitten Thorgaard Sørensen , Vicedirektør, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

12.15 Afslutning & Frokost

Baggrund

Konsortiesamarbejde er effektivt blevet et krav de seneste år for at få del i en lang række af de store offentlige udbud der disse år rulles ud indenfor sygehuse, infrastruktur, vidensbyggeri og 'masterplaner' for omdannelsen af gammeldags bymidter til nye formål. 

Samtidig er der en forhåbning om at samarbejdet mellem ingeniører, arkitekter, entreprenører og andre af projektets leverandører kan give en effektivitetsforøgelse - og dermed profit - for konsortiet som helhed, der kun delvist sendes videre til udbyder i form af lavere priser. 

Men hvad er status for konsortiet som arbejdsform i Danmark? Hvordan skabes den rette arbejdsfordeling og projektstyring og hvordan fordeles risikoen når noget går galt? Hvilke 'børnesygdomme' har modellen, hvor har den vist sig successfuld og hvilke erfaringer har de første år og projekter kastet af sig? 

Indhold:

På konferencen søges en ligelig balance imellem praktisk fokus på løsning af konsortie modellens indbyggede svagheder og udvikling af de indbyggede styrker.

Forretningsmuligheder:

Evnen til successfuldt at strukturere sine strategiske partnerskaber og formå at opbygge kompetencer i et konsortie bliver afgørende parametre for hvilke konsortier der vinder morgendagens udbud - og formår at få dem gennemført efter planen, til tiden og indenfor budget og stadig have lyst til at gå efter det næste projekt sammen bagefter.

Konferencen henvender sig til:

Konferencen henvender sig primært til nuværende og kommende partnere i konsortiesamarbejder og deres juridiske rådgivere, men udbydere, underleverandører og andre samarbejdspartnere med interesse for konsortiestrukturen og dens potentiale kan også med fordel deltage.

Konferencemateriale

Deltagerliste, program og slidepakker som pdf fremsendes elektronisk efter konferencen (sidstnævnte med forbehold for oplægsholderens godkendelse).

Max antal deltagere:

60

Kursusbevis:

Der udstedes et kursusbevis til alle deltagere. Det fremsendes per mail senest en uge efter arrangementet.

NB: Tilmeld dig nu til den 2. årlige ejendomsmesse Copenhagen Property Summit, COPSUM. Den afholdes fra den 21. og 22. maj 2014 på Docken i København med 1.000 ejendomsaktører. COPSUM arrangeres af ByensEjendom. Læs mere om COPSUM eller ring til Mira Trolle Scheel på telefon 27 28 14 15 eller mail til mts@copsum.dk

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her

Afholdes 13. november 2013
Klokken 09.00 - 12.15
: Carlsberg Museum &…Carlsberg Museum & Business Centre, Valby Langgade 1, 1799 ValbyDeltagere

Advokat Lars Mumm

Lars Mumm

AI a/s

Jan Bruus Sørensen

Byggeselskabet paulsen A/S

Christian Paulsen

Creo Arkitekter

Finn Sørensen
Simon Vilhelm Borg

Dansk Erhverv

Louise Høgh

DELACOUR Advokatpartnerselskab

Lars Gregersen

Grontmij A/S

Finn berthelsen

Kemp & Lauritzen A/S

Chr. Beiter
Allan Løvgreen
Michael Bornhøft

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Bitten Thorgaard Sørensen

LETT Advokatfirma

Lene Lange

LETT Advokatpartnerselskab

Henrik Græsdal

Metroselskabet

Jens Munch

Nova5 arkitekter as

Thomas Dahl

Orbicon

Bo Asplund
Lars Kaalund

Region Hovedstaden

Marianne Kaae Nielsen
Ann Bergithe Trampe Broch

aarhus arkitekterne a/s

Mogens Kristensen

Andre konferencer

Tilmeld dig her