Kollektive boformer: bofællesskaber og seniorbofællesskaber

Program

09.00 Registrering og morgenmad
09.30 Velkomst
09.35 En gnidningsfri etableringsproces

Opbygning af et bofællesskab kan være en tidskrævende proces, og projekterne falder tit på gulvet, før de overhovedet er kommet i gang. Hvordan faciliterer man bofællesskabsprojekter og hvordan undgår man de største fejl i forberedelses- og opstartsfasen?

10.00 Aktuelle erfaringer med seniorbofællesskaber

Med de mange bofællesskaber og seniorbofællesskaber, der i de sidste år har set dagens lys, er der oparberjdet en betydelig erfaringsflade med alle trin i et bofællesskabs tilblivesle, fra etableringsprocessen til den praktiske drift.

10.25 Beboerinddragelse i etablering af kollektiver og seniorbofællesskaber

PensionDanmark inddrager potentielle beboere og medlemmer af lokalsamfundet til møder for at høre, hvad de ønsker af boligerne og fællesområder i et kommende seniorboligprojekt. Hvordan strukturerer man forløbet og hvad opnår man ved at gennemføre det? Hvorfor engagerer PensionDanmark sig i udviklingen af seniorbofælleskaber? Hvilke planer har man på området?

10.50 Kaffepause
11.20 Bofællesskaber på almenbasis: Urbania i København

Almene boligselskaber er med som igangsætter eller partner til at oprette både bofællesskaber og seniorbofællesskaber. Hvilke roller kan almene boligselskaber spille ve oprettelse af bofællesskaber? Hvordan samarbejder man med fremtidige beboere og evt. private udviklere. Foreningen Urbania vil i samarbejde med Boligselskabet AKB, København opføre et bæredygtigt bofællesskab til ca. 300 beboere på hjørnet af Lundtoftegade og Borups Allé på Nørrebro. Urbania er blevet stiftet i 2010 og har høstet betydelige erfaringer, hvad etablering af bofællesskaber angår.

11.45 Effektiv drift af et kollektiv

Den optimale drift af et kollektiv: hvordan drives et bofællesskab bedst efter opstartsfasen?

12.10 Voksenplus for milliarder: 1.000 nye lejligheder i seniorvenlige bofællesskaber

Tetris' seniorbofællesskabskoncept Voksenplus skal udbredes til mere end 15 lokationer i Danmark, efter Stensdal Group har solgt sine aktier i selskabet til NREP. Det medfører 1.000 nye lejligheder i seniorvenlige bofællesskaber og bliver en milliardinvestering.

12.35 Spørgsmål og afslutning
12.40 Frokost

Baggrund

Ændringer i livsstil og sociale mønstre får stadig flere singler, børnefamilier og seniorer til at tænke bolig på en ny måde og til at vælge de kollektive boformer frem for de traditionelle familieboliger.

Især er de kollektive boformer båret frem af stor tilflytning af unge til byerne og behovet for hurtigt og billigt at dække deres boligbehov.

Den kollektive boform nyder også betydelig popularitet blandt den ældre del af befolkningen. Undersøgelser viser, at 80.000 overvejer at flytte i seniorbofællesskab inden for de næste 5 år. Pt. står i gennemsnit 28 ældre på ventelister til hver af de 7.000 seniorbofællesskaber, der eksisterer i Danmark i dag.

Knap 200.000 husstande på landsplan består i dag af flere familier – et tal der er vokset med 25 procent de seneste 10 år.

Benævnelsen kollektive boformer dækker over mange måder at indrette sig på, hvad det individuelle og det kollektive angår, fra traditionelle kollektiver, hvor man deler et hus eller en stor lejlighed og er fælles om det meste, til mere uforpligtende bofællesskaber, der består af selvstændige lejligheder med fællesarealer.

Inkluderet i prisen

Professionelt arrangement til tiden

Morgenkaffe

Frokost

Konferencemappe

Oplægsmateriale sendes pr. e-mail efterfølgende

Kursusbevis

Tilmeld dig her
Tilmeld dig her